Minimum-Wage-Police-State
11.11.2017
Kategorie: Společnost

Soumrak státu (III.)

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

DFP

Co z předchozích dílů plyne? Používáme zastaralé metody a vůbec nám to nepřipadá divné… Gruberovy psychovzorce mohou měnit svět tak, jako vzorce Einsteina i Newtona.

Svět jednoduchých metod dnes prožívá díky psychovzorcům (= multimetodám) rychlý soumrak. Systém jednotlivých metod je překonaný, pokud člověk nemá ucelenou osobní soustavu. Tedy pokud nezná a nepoužívá multimetody neboli psychovzorce®.

Už nelze seriózně publikovat něco o „nových zázračných úchvatných metodách“ studia angličtiny, něco o nových metodách „zvládnutí prokrastinace“ o „nových generacích“ time managementu, o „nových metodách“ personalistického assessmentu, o „nových metodách“ v mimoslovní komunikaci, ve vyjednávání, v rychločtení, v mužsko-ženské komunikaci, v emočním světě člověka… prostě v žádné z oblastí soft skills neobli osobního rozvoje. Nové metody nejsou – všechny metody včetně těch budoucích jsou obsaženy v Gruberových multimetodách; každý se může naučit, jak si je snadno odvodit, poskládat.

V Gruberových multimetodách jsou obsaženy všechny metody současné i budoucí. Celý systém Gruberova učení a okolnosti jeho prosazování lze dobře srovnat též s učením Mikuláše Koperníka, s jeho heliocentrickým modelem Slunce a planet.

Kdybychom dodnes zůstali u geocentrického modelu, tedy Země = placka a kolem ní obíhá Slunce a Měsíc, nebyly by satelity, nebylo by celosvětové datové spojení (internet, telefony)… nebylo by nic než temný zaostalý středověk.

Koperník si tím svým novým převratným názorem ovšem v 16. století pohněval tmářskou církev, která měla, dnešním jazykem řečeno, z geocentrického názoru spoustu prachů a moci.

I Gruber svým učením o multimetodách irituje ty, kteří dosud dočasně mají z takzvaných „jednotlivých metod v oblasti soft skills“ spoustu výhod.

Člověk žasne, jak je to i v dnešní době s novátorským učením obdobné. I Gruberovi zakázali nadále vydávat knihu, kde pomocí svých multimetod rozcupoval a odsoudil k zastaralosti učení „špičkového světového guru soft skills“. Ukázal, že pomocí multimetod neboli psychovzorců si každý může ty metody onoho guru sám odvodit i vylepšit a navíc sestavit a přidat další užitečné metody. Ta Gruberova kniha naštěstí v 21. století už nehořela na hranici. Sem tam se jednotlivé zbytky onoho odhalujícího vydání prodávají vzácně v antikvariátech – odřené, osahané, obšpiněné – za desetinásobek své ceny když byly nové, hladké a čisté. Nejspíše jejich cena brzy stoupne na dvacetinásobek – tak jako je tomu třeba u vzácných obrazů.

I Davida Grubera se pokoušeli vymazat z webu a wikipedie, údajně „pro bezvýznamnost“! Neuspěli. Nepodařilo se jim jej z povědomí veřejnosti vygumovat.

Člověk žasne nad zpátečnickým tmářstvím řady nově se vyrojivších vysokoškolských oborů – různých andragogik, marketingových managementů, mediálních studií, různých odstínů psychologie a sociologie, genderových studií, anglistik, germanistik. Není divu, že v nich není místo k tomu, aby zmínily, že existuje nadřazený systém Gruberových multimetod. A tak učí studenty místo multimetod opět – čemu jinému – jen jednotlivým metodám.

Člověk žasne, že i dnes existují u nás jazykové školy a jazykoví lektoři, „zapomínající“ před zahájením studia doporučit svým žákům Gruberovo základní dílo lingvopedie – multimetodickou příručku „Jak se efektivně učit cizí jazyk“, vyšlou dosud v pěti jazycích ve více než 150 tisících výtisků, osvědčenou v mnoha seriozních oponenturách, ověřenou tisíci praktickými výsledky, neustále se vybrušující po dobu více než třiceti let.

Člověk nevychází z údivu nad pseudonabídkou kurzů různých emočních a jiných managementů, time managementů různých konkrétních generací, když je k dispozici Gruberův multimetodický time management finální generace, po němž už nemůže přijít žádná nová generace další – protože všechny generace jsou v něm prostě už obsaženy.

Jenže informovaný člověk může žasnout a nevycházet z údivu, jenže přitom vidí, jak nám ujíždí vlak. Ujíždí nám všem a především našim dětem. Místo toho, aby se naše děti ve škole učily pomocí ověřených Gruberových multimetod efektivnímu studiu, jsme svědky toho, co nelze nazvat nijak jinak, než „debilizace“ našeho školství. A to je zločin. Zločin, kterého se dopouštíme na našich dětech.

Informační Berlínská zeď – kdo z nás opět dělá pitomce?

Když sledujeme zločinný systém, kterým jsou oblbovány naše děti, nelze se nezamyslet nad názorem, že je tak činěno záměrně, ve snaze zničit svobodnou společnost.

Odkud se bere v době chytrých mobilů a všeobecného internetu ta „informační Berlínská zeď“? Když se zeptáte dvaceti mladších personalistů, tak devatenáct z nich o Gruberovi vůbec neví. Netuší, že veškerý vzdělávací tržní průmysl rozvoje osobnosti, veškeré kurzy soft skills, všichni profesionální lektoři a koučové v naší zemi – to byl v období září 1986 – duben 1990 jeden jediný člověk – David Gruber. Autor toho všeho – tedy podle zákona svrchovaný neomezený pán, který má suverénně rozhodovat a hodnotit, co se zde bude dít. Nikdo to tomu personalistovi nesdělil, ale to jeho katastrofální neznalost samozřejmě neomlouvá.

Jaké mají takoví mladší personalisté vzdělání a povědomí o základech naší historie vzdělávání dospělých? Dovolím si analogii: Běžte se ucházet o práci ve Škodovce Auto v montážní hale s „hrdým“ tvrzením, že vůbec nevíte, co je to spalovací motor a že jste o něčem takovém vůbec neslyšeli. Že jste si jistí, že nejlepším pohonem moderních aut jsou mechanická šlapátka pod nohama řidiče, protože se přece k nám dovážejí z USA – a tam je přece všechno nejlepší a nejvyspělejší. To by vás hnali svinským krokem z Boleslavi až za Jičín…

Každý průkopník zažívá zpočátku protivenství. Je to přirozená vlastnost člověka. Každá nová věc, každý nový názor, každé nové učení je přijímáno s nedůvěrou. Je tady opět souvislost s fyzikou. Změna vyžaduje energii. Nejvíce energie je vyčerpáno na změnu stavu. Proto se člověk podvědomě změnám brání.

Proč se ale učení, které může naše mladé generace skokově posunout vpřed, pořád nedostalo do vzdělávacích soustav našich škol?

Na internetových diskusích se objevují negativní názory neinformovaných diskutérů, jedovaté plivance a špatné známky na učení Davida Grubera i na autora osobně. Připomínám zde osvědčené antické úsloví „ne sutor supra krepidam“. Ševče, nesuď nad svůj střevíc. Diskutére, nekritizuj nad úroveň své hodnoty odborné a lidské. Ubožákům vadí pravda a fakta. Vadí jim, jak jinak, zveřejněná fakta, která se jim jiní snaží sveřepě zamlčovat. Dost o trollech – více nám nestojí ani za pohrdlivé odfrknutí.

A proč tedy neustále připomínat fakta? Protože stav v našem školství i v obecném povědomí dospělých je alarmující a navíc pobuřující.

Někdy si říkám, že je škoda, že David Gruber není cizinec. Kdyby David Gruber v čase normalizace v 70. a 80. letech šel na ruku totalitnímu režimu tak hodně, že by jej režim nechal studovat, působit na univerzitě, dělat tam kariéru a dokonce služebně vycestovat na stáž na Západ, tak by David Gruber jistě emigroval a brzy se stal proslaveným profesorem jedné ze světových univerzit.

Autor překonal ty světové univerzitní guru zpoza železné opony coby izolovaný samouk, a překonal by je tedy tím spíše coby standardní pedagog a výzkumník s běžnými možnostmi profesního růstu. Kdo zaběhne sto metrů za devět a půl sekundy v bagančatech v rozbahněném poli, ten je zaběhne minimálně za stejný, spíše však ještě lepší čas v tretrách na tartanové dráze stadionu.

Kdyby pak po roce 1989 David Gruber přijel přednášet do České republiky coby americký univerzitní profesor a novátor, zaplatily by mu (tedy jeho početnému realizačnímu týmu) zdejší pražští vzdělávací pořadatelé částku obvyklou pro oxfordského nebo harvardského profesora-novátora a autora bestsellerů. Za to, že režimu na ruku nešel a studovat či dělat kariéru vysokoškolského učitele nesměl, mu dnes stejný český vzdělávací pořadatel nabízí sotva jednu setinu ceny takového Američana. A za takovou cenu se seriózní výzkum, který by nás opět posunul mezi nejvyspělejší země světa, dělat nedá.

Domysleli jste, co toto znamená? Jako by ty vzdělávací společnosti a firmy, které u našich lektorů „zapomínají“ na stonásobný rozdíl v obvyklé ceně práce průkopníka a následníků, svým chováním tvrdily: „Vidíte, pane Grubere, kdybyste v mládí podporoval nelidský totalitní režim, ocenili bychom to dnes více než stonásobnou odměnou pro vás. Vzdorování totalitnímu režimu naopak i dnes stále přísně trestáme. Podporovat totalitu je dobré a žádoucí, vzdorovat jí je odsouzeníhodné.“ Nemohu si pomoci: Není toto myšlení a jednání pravou podstatou trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod?

To byly argumenty k pragmatické stránce Gruberova učení, k jeho užitečnosti pro lidi. Ale je zde ještě stránka lidská a právní.

Gruber na nevyvratitelných faktech dokazuje, že je autorem oboru, jeho kurzových témat, autorem své profese (standardní lektor a kouč první v naší zemi, multimetodický lektor a kouč první na světě) a své vzdělávací služby (krátkodobý multimetodický tržní kurz). Že to vše jako první u nás a mnohé i první na světě vyzkoumal a zavedl, u nás sólově proslavil, uvedl ve všeobecnou známost a získal tedy výsadní tržní postavení, které nelze v žádné civilizované zemi ignorovat a obcházet. David Gruber si prostě coby autor chrání své děti; prokazuje, že jsou mu unášeny a mrzačeny a že se mu to jako jejich (duchovnímu) otci pranic nelíbí. Jeho případné občasné protesty proti stavu věci jsou protesty statečného otce, nikoliv nějaká „sebezahleděnost“. Jsou to protesty člověka, který vehementně bojuje za vás a především za vaše děti.

Co přitom napadne normálního čtenáře? Že by měl podle svých možností poškozenému rodiči pomoci. Pomoci jemu, a tím pomoci i sobě. Nenechávat naše celoživotní vzdělávání dospělých v měkkých dovednostech zastaralým metodám, které jen utvrzují postavení naší země coby zaostalé montovny jiných, chytřejších zemí. Nenechávat naše děti na pospas namáhavým, zastaralým postupům minulého století.

Znáte jistě tu průpovídku luteránského pastora Niemöllera z doby nastupujícího fašismu v Německu: Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem – nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.

Kdo se nepostaví zlu ve fázi, kdy je ještě porazitelné, toho si zlo co nevidět najde v podobě, kdy už k poražení není. Kdo se vás časem zastane, přátelé, když i kvůli ignorování multimetod Davida Grubera jde náš stát a naše vzdělávání do kytek, darebáci získávají vrch a vy dnes jen pokýváte hlavou a přihlížíte? A ani si nezaujatě neprostudujete jeho klíčové knihy, přinejmenším Zlatou knihu komunikace a Inteligentní čtení…

Jak u nás asi přemýšlí mnohý úředník? „Ať si jde celá země hospodářsky do hajzlu, ať si lidé daleko hůře plní své cíle a sny, ať se šíří všeobecné povědomí, že krást cokoliv je normální… jen když my na ministerstvech si užíváme klidu. Hlavně žádnou změnu!“

A tak ztrácíme. Ztrácíme v našem státě kvůli plagiátorům krytým našim úřednictvem statisíce korun denně a desítky milionů korun ročně. Kolik dobrých projektů by se za ně dalo realizovat! Kolik skvělých charitativních akcí! Kolik pomoci slušným a schopným lidem v naší zemi! Kolik moderních multimetodických vzdělávacích akcí, které by pozvedly vynálezeckou a objevitelskou kreativitu českých talentů, dostaly naši zemi na high-tech špičku světa a převrátily naši závislost v závislost jiných zemí na nás, tj. učinily ze zbytku světa naše licenční montovny! A co hůř – ztrácíme znalosti pro naše děti.

Chytří slušní lidé, braňte se. Jde o vás, o vaši kariéru o totéž v případě vašich dětí!

Vzdělání Davida Grubera v jeho oboru technik duševní práce je reálně a prokazatelně desetkrát kvalitnější než u standardního univerzitního profesora, řadí jej rovnocenně k těm špičkovým univerzitním profesorům. Není divu při jeho IQ 152 a zátopkovské píli. Je tedy coby lektor rozvoje osobnosti v tomto směru pro své žáky a čtenáře řádově důvěryhodnější, užitečnější, spolehlivější než je standard třeba na našich univerzitách, o tržních kurzech nemluvě.

Je vzorem píle a pracovitosti. Nevím, kdo jiný by si stejně jako on troufl obětovat svým objevům tak mnoho jako on: Nikdy nebýt po dvacet let školních docházky připravený méně než stoprocentně, do věku šedesáti let nikdy nemít volný čas (jen práci a nutné přestávky v práci), výzkumně kreativně bádat a přemýšlet celá ta dlouhá desetiletí prakticky neustále po celý svůj bdělý čas.

Přesto je geniální soubor multimetod pořád jen exkluzivně součástí jeho soukromých kursů a tréninků a jeho knih – jinde k tomu nepřijdete. Proč není součástí školních osnov? Ano, víme, jak příznačné je takovéto protivenství v celé historii lidstva, v celé historii geniálních novátorů, kteří vysoce převyšovali své okolí a přinášeli pokrok. Ale jak dlouho budeme sledovat, jak jsou naše děti ohlupovány nefunkčním, zastaralým systémem?

Průkopnictví nelze rušit, mlžit nebo vygumovávat z paměti veřejnosti! Autorství významných objevů Davida Grubera nelze legálně beztrestně popírat nebo zlehčovat.

Postarejme se o to, aby se jeho objevy a učení dostaly ke všem našim dětem, nejen k těm, kterým rodiče zajistí účast na kurzech Davida Grubera nebo jim pořídí jeho knihy.

Pravděpodobný budoucí vývoj

Zatím je doba urážení, zesměšňování, zlehčování, ústrků – jakou si zažili všichni velikáni historie, samozřejmě včetně všech zmíněných zde dříve – Newtona, Einsteina, Koperníka. Jen houšť, volám směrem k internetovým trollům a negativním úředníkům – vlastně tím potvrzujete Gruberovy kvality a to, že věci ohledně lidské povahy, závisti a malosti jsou prostě zákonitě na svých místech.

Nicméně – pravda nakonec vždy vyplave na povrch jako olej na vodu. Počet prodaných Gruberových klasických knih přes štěkot psů nedávno převýšil jeden milion a sto tisíc kusů, počet jeho úspěšných kurzů překročil tisícovku, počet jeho žáků dvanáct tisíc. Postupně jsou vychováváni další legální licenční lektoři. Jeho žáci a čtenáři postupně formují elitu této společnosti, citelně vzdělanější než zbytek, který si z nejrůznějších důvodů ještě ke Gruberovu slovu nebo textu cestu nenašel. Berlínská zeď ignorování Gruberova průkopnictví a know-how, kterou vystavěli ze zločinné ziskuchtivosti, nemravného pragmatismu nebo čisté hlouposti a nevědomosti mnozí jeho vychytrale napodobující lektoři-následníci a mnozí podivní vzdělávači ve firmách a institucích, se více a více drolí a boří.

Kdo organizačně manažersky schopný jako první pochopí do důsledků, že Gruberovo originální vědění, legálně využité, má potenciál ke světovému byznysu (podobně jako celosvětově hardware a software počítačů a mobilů), ten uspěje a se svým týmem vydělá. Vydělá pro sebe, svůj tým i naši republiku – ale především, pro naše děti. Legálním licencovaným všestranným využitím jeho multimetodického know-how v souladu s právem.

Hledá se tedy schopný manažer, který nepohrdne vydělanými miliardami a umí překonávat překážky.

Na spadnutí je doba, kdy personalisté v přijímacích komisích na jakýkoliv pracovní flek duševní práce se budou uchazečů ptát a dávat jim úkoly především tohoto typu:

  • Jak jste s využitím Gruberova psychovzorce profesionální koncentrace zvládl v krátkém čase angličtinu a další cizí jazyk? Jak s jeho využitím všude ve svém životě optimálně zvládáte prokrastinaci?

  • Jaké tři druhy čtenářských regresí podle Gruberovy teorie rychločtení znáte?

  • Označte v tomto krátkém videu typy řečnických triků a manipulací podle Gruberovy číselné škály a uveďte podle jeho know-how správný protitrik.

  • Jak kritizovat podřízeného, aby nezuřil, ba naopak aby byl vaší kritikou nadšen a motivován – popište, s využitím Gruberovy multimetody psychické teorie relativity.

  • V čem jsou a v čem nejsou v souladu s psychovzorci metody studia cizího jazyka typu superlearning, sugestopedie, brainmost, interlineární překlad apod.?

  • Jak zkontrolujete z hlediska grubrovských psychovzorců ten a ten bestseller toho a toho zahraničního guru? Jak s použitím multimetod toho guru překonáte, rozšíříte, jak najdete a opravíte jeho chyby a tápání?

  • Které dva Gruberovy psychovzorce komplexně řeší problémy a výzvy žensko-mužské komunikace na pracovišti i v osobním životě?

…a desítky dalších otázek, které budou reflektovat znalost Gruberových multimetod v naší společnosti.

Toto bude rozhodovat o přijetí od práce i o všem ostatním, co člověk se svým dočasným životem dokáže udělat. Rozdíl v životopise uchazeče „byl jsem na Gruberových kurzech a používám jeho knihy X nebyl jsem na něm a nepoužívám je“ bude brán personalisty vážněji než rozdíl „mám vysokoškolský diplom a používám internet a mobil X mám jen základní školu a nepoužívám internet a mobil“.

S využitím all-in-one knih Davida Grubera

a s použitím faktů uvedených v těchto zdrojích

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.: David Gruber – přínos jeho práce v oblasti psychologie osobnosti a dalších oborech. Zde.

Otevřený dopis známých úspěšných osobností všem duševně pracujícím lidem naší země. Zde.

Na Davida Grubera rád vzpomínám (Vzpomínka gymnazijního třídního profesora Mgr. Stanislava Tichého.) Například v knize „Chytří pracují, kde chtějí“, Alfa Publishing Praha 2005, str. 129 a 130

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2018: *****

Rudolf Roedling 1000,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Šárka Vinklerová 500,- Kč, Oldřich Silný 500,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Pavel Kassl 500,- Kč, Jan Bezděk 2000,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Miroslav Meder 400,- Kč, Roman Foff 1000,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Pistorius AG 2207,43 Kč

Celkem za měsíc: 10 207,43 Kč
Vybráno 29.16%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
loading...
politicon-banner
7 komentářů

Napsat komentář: EsoRimmer Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.