Tamní média, jak tištěná, tak internetová, má Putinův režim pod svojí kontrolou již dávno a tak přišli na řadu jak ruští blogeři, tak internet sám, který je tak pro ruské občany ostatně jedinou možnou cestou, jak mít přístup k necenzurovaným a státně nemoderovaným informacím.

 

A tak bylo nutno po vzoru stalinských kampaní proti nepřátelům nejdříve nutno internet odhalit  jakožto zločinný, sloužící CIA a poté jej zneškodnit zákony, které Putinovy loutky v ruském „parlamentu“ schválily drtivou většinou hlasů a který staví nezávislé publicisty a blogery do pozice potencionálních ideozločinců a přikazuje se jim “zaregistrovat,” tedy podrobit kontrole represivních složek Ruské federace a poté internet sám oddělit železnou oponou od ostatního normálního světa.

 

Nejdříve tedy vyšel zákon o potřebě regulace blogerů, který kromě jiného říká, že je nemožné zveřejňovat státní tajemství (což je v Rusku vlastně cokoliv) protože Vladimír Putin přišel na to, že “pokud určitá osoba má vliv na tisíce, desetitisíce lidí, pak se ve skutečnosti v zásadě takový blog neliší od médií” a tudíž je třeba jej kontrolovat úplně stejně, jako každé jiné ruské noviny, rádio, nebo televizi.

 

Ale to by bylo jen polovičaté řešení, protože internet sám nabízí mnoho dalších informací, které Kreml a Vladimír Putin nemá pod kontrolou a tudíž bylo přikročeno ke kroku, kterým bude volný tok informací a především komunikací přerušen a Rusko bude informačně stejně izolované, jako tomu bylo v dobách nejtřeskutějšího stalinismu.  

 

Je nepochybné, že možnost organizovat na sociálních sítích opoziční názory, nebo kroky, vyvolávají nelibost nejen u naší kleptokracie, což lze pravidelně zaznamenávat v postesknutích na „ty internety“ a fejsbúky ze strany nic nechápajících domorodých individuí ztracených ve světě nejen IT, ale v případě Ruska jsou takové informace považovány za morovou nákazu, hrozící otrávit pravdou onu hluboce prohnilou a zkorumpovanou společnost stojící na bezpráví a absolutní a permanentní lži.

 

 

Proto byl ruskou Dumou přijat zákon zakazující ukládání osobních údajů uživatelů na zahraničních serverech, jak zní jeho název.

 

Což ze zdánlivě nevinného ustanovení činí mocný represivní nástroj na regulaci a omezení volného toku informací a dat, protože podle dle ruského zákona № 152, Odst. 3, s. 1 znamená, že to jsou:  “osobní údaje – veškeré informace týkající se přímé nebo nepřímé identifikace, nebo vedoucí k identifikaci osoby (subjekt osobních údajů).”   

 

Tedy se jedná vlastně o všechno, o e-mailovou adresu, datum narození, číslo bot, velikost košile, bydliště, politické názory, nebo oblíbené zvířecí plemeno – neboť to odkazuje k osobním údajům.

 

Dále tento zákon nařizuje prozatím v Rusku neregistrovaných provozovatelům zahraničních serverů ona zařízení do Ruska přesunout a bezpečnostním orgánům Ruské federace předávat veškeré své záznamy o osobních údajích občanů Ruské federace, které se nacházejí v jejích databázích.

 

V případě nesplnění této výzvy, budou služby takového serveru v Rusku blokovány.

 

Což znamená, že již na podzim přespříštího roku nebudou moci občané Ruské federace například nakupovat přes internet v zahraničí, objednávat si v zahraničí letenky, zamlouvat si pobyty v hotelích, užívat e-mailové služby Gmailu, nebo jakéhokoliv podobného e-mailového serveru, vyhledávat na Googlu, užívat Pay Pal, komunikovat na Twitteru, či na Facebooku, žádat o víza do EU, nebo kamkoliv jinam, užívat LinkedIn, nakupovat aplikace v AppStore, Android Play Market, Microsoft Store, včetně telefonování přes Viber a vlastně i všechno ostatní, co my považujeme za naprostou samozřejmost.   

 

ICENZURA

 

To platí i v případě toho, že by přesto některé ze společností dosud neprovozující servery na území Ruska na tyto podmínky přistoupila, fyzicky je tam umístila, ale nesouhlasila by s předáváním osobních informací občanů Ruské federace tamnímu KGB s odvoláním na obavy z jejich zneužití ke kriminalizaci osob s názory nepohodlnými Putinově kleptokratuře.

 

Co je ale naprosto nejděsivější, je ono naprosté ticho rozléhající se českými médii, které by jako první měly spustit informační tsunami o naprosto flagrantním a nevídaném porušování jak osobních svobod, tak dosud kromě totalitních zemí nenarušované svobody internetu.

 

Namísto toho jsme však svědky informací o ostudných vystoupeních podporujících režim Vladimíra Putina prezidentem České republiky Milošem Zemanem, který v ruském jazyce pronášel plamenné výzvy (i prezident Protektorátu Čechy a Morava Emil Hácha, mluvil s Němci česky) na ukončení sankcí proti agresi Putinova Ruska vůči Ukrajině, namísto toho, aby jakožto prezident údajně demokratické země vystoupil proti spuštění elektronické železné opony a hájil tak hodnoty svobody, demokracie a lidských práv, které by měl zastupovat, tak jak mu to ukládá ústava České republiky.

 

Je evidentní, že Putinovo Rusko zahájilo kurs k izolaci, což je vlastně ale i jediná možnost, jak Vladimír Putin může ze své osoby učinit samovládce a za pomoci oné izolace, kterou masy odtrhne od reality a informací, tak vytvářením vnějších nepřátel, svoji moc udržovat.

 

Což musí jak současnému, tak minulému nájemníkovi Hradu znít jako ta nejkrásnější hudba.

 

Vždyť si jen představte ty titulky…

V České republice byl schválen zákon zakazující ukládání osobních údajů uživatelů na zahraničních serverech.

iDnes předkládá své články ke schválení Miloši Zemanovi.

Livie Klausová je velvyslankyní v Karlových Varech.

Ústav při KGB na výzkum veřejného mínění zjistil, že Václav Klaus má oblibu 89%

V posledních volbách zvítězila ODS a ČSSD se zisky 50%

Pražské letiště nese název Letiště Leonida Iljiče Brežněva.

Zlín je přejmenován na Putingrad.

Zbytek jednotného tisku přebírá články od iDnes.

Na znárodněné Nóvě bylo zahájeno další kolo oblíbené soutěže: Co víš o Euroasii?

Dočasný pobyt bratrských vojsk Střední skupiny Ruské federace se prodlužuje na neurčito.

Vláda rozhodla o výstavbě mauzolea Karla Gotta.

Snižuje se cena banánů, stejně nejsou.

V České republice byl schválen zákon o registraci blogerů.

Bloger Miroslav Václavek je vězení.

 

Miroslav Václavek, Šumperk