2c627f4c00000578-3236418-image-a-13_1442423814696
8.9.2016
Kategorie: Doporučujeme, Politika

Sorosova kampaň globálního chaosu

Sdílejte článek:

CAROLINE B. GLICK

Hlavní americká média ignorovala a nadále ignorují únik tisícovek e-mailů nadace Open Society Foundation miliardáře George Sorose, o který se postarala hackerská skupina DCLeaks. Tato nadace je prostředek, jehož prostřednictvím Soros během posledních dvou desítek let nalévá miliardy dolarů do různých neziskových organizací v USA a po celém světě.

Podle získaných dokumentů daroval Soros více než třicet milionů dolarů skupinám, které se angažují ve věci listopadového zvolení Hillary Clintonové prezidentkou, čímž se stal největším sponzorem. Je tedy pravděpodobné, že mediální podpora Clintonové hraje nějakou roli v pokusu stejných médií zamést Sorosovy maily pod koberec.

Pravděpodobné je však i to, že přinejmenším některým šéfredaktorům zpravodajství nedošlo, proč si únik dokumentů zaslouží mediální pozornost. Většina těchto informací již byla veřejnosti známa. Sorosova mohutná finanční podpora extremistických krajně levicových uskupení v USA a po světě je dokumentována již více než deset let.

Tito novináři nechápou důležitost širšího příběhu pouze kvůli tomu, že mnoho podrobností již bylo známých dříve a pro stromy nevidí les. Zpráva o té hromadě dokumentů získaných DCLeaks je velmi důležitá, protože odhaluje les Sorosových sítí, zajišťujících financování jednotlivých organizací.

První věc, kterou si na Sorosových dobročinných projektech všimnete, je jejich megalomanství. Sorosovu úsilí neunikl jediný kout světa. Žádná oblast politiky ním nezůstala nedotčena.

Navenek se zdá, že to obrovské množství skupin a lidí, které Soros podporuje, nemá žádné vzájemné vazby. Koneckonců, co má klimatická změna společného s ilegální imigraci Afričanů do Izraele? Co má hnutí Occupy Wall Street společného s řeckou imigrační politikou? Ale skutečnost je taková, že projekty podporované Sorosem sdílejí tytéž základní znaky.

Všechny fungují tak, aby oslabovaly schopnost státních a místních úřadů v západních demokraciích prosazovat zákony a hodnoty příslušných národů a komunit.

Všechny fungují tak, aby bránily volnému trhu, ať už jde o trh finanční, ideologický, politický nebo vědecký. Činí tak ve jménu demokracie, lidských práv, ekonomiky, rasové a sexuální spravedlnosti a dalších zdánlivě ušlechtilých idejí.

Jinými slovy, jejich cílem je rozvracet západní demokracie a znemožňovat vládám udržovat pořádek, případně komunitám udržet si jedinečnou identitu a hodnoty.

Klasickým příkladem těchto snah je hnutí Black Lives Matter (BLM), které od Sorosem ovládaných skupin v uplynulém roce inkasovalo 650 000 dolarů. Donedávna se policii v USA dostávalo všeobecného uznání. Pak se objevilo hnutí BLM, sociální síla tvrdě zaměřená na zpolitizování “občanské podpory” policie. Ústřední názor BLM je takový, že v USA není policie pozitivní silou, která umožňuje společnosti fungovat tím, že v ní udržuje zákon a pořádek. Ne, policie je nástroj utlačování černých bílými.

Prosazování zákona v převážně afroamerických komunitách se stalo cílem útoků, ve své podstatě rasistického jednání. Agitace hnutí BLM, které se klade za vinu podněcování k vraždám policistů v několika amerických městech, vyvolala u řadových členů policejních sborů dvě reakce. Za prvé, jsou policisté demoralizovaní, protože zjišťují, že za snahu o udržení bezpečnosti v jejich městech jim hrozí kriminalizace.

Za druhé, klesla jejich ochota použít sílu v situacích, které si to vyžadují. Strach před žalobou na straně jedné a veřejné odsuzování policistů jako “rasistů” na straně druhé vede k tomu, že policie dává přednost nečinnosti, i když situace vyžaduje aby jednala.

Demoralizace a zastrašování policistů velmi pravděpodobně vyvolá strmý nárůst násilné kriminality.

Pak jsou tu Sorosovy počiny ve prospěch ilegální imigrace. Spojenými státy počínaje a Evropou s Izraelem konče, vyvíjí Soros celosvětový tlak, jehož cílem je využívání imigrace k postupnému podkopávání národní identity a demografického složení západních demokracií.

Z uniklých e-mailů vyplývá, že jeho seskupení zasahovaly do evropských voleb aby dosáhly zvolení politiků, kteří ve vztahu k imigrantům z arabského světa prosazují politiku otevřených hranic a také finančně i jinak korumpuje novináře, kteří o imigrantech píší příznivě.

Sorosovy skupiny se při umožňování vstupu imigrantů do USA a Evropy více než činí. Snaží se ovlivňovat výroky nejvyššího soudu USA ve věci ilegální imigrace z Mexika. Pracují s muslimskými skupinami tak, aby démonizovali Američany a Evropany, kteří jsou proti otevřeným hranicím, jazykem newspeeku, který neustále používá přívlastky jako “neofašistické”, “xenofobní” a “krajně pravicové”.

I v Izraeli Soros oponuje vládnímu úsilí o ukončení ilegální imigrace z Afriky přes hranici s Egyptem.

V jádru tohoto tlaku za legalizaci neomezené a nekontrolované imigrace se skrývá myšlenka, že by státy neměly být schopny chránit svou národní identitu.

Pokud je rasistické když Řekové brání svou národní identitu snahou zamezit milionům Syřanů ve vstupu na své území, pak je rasistické, že Řecko – případně Francie, Německo, Maďarsko, Švédsko či Polsko – vůbec existuje.

Souběžně s těmito snahami probíhají i jiné, které jsou pro změnu namířeny proti právu západních demokracií dodržovat dlouhodobě fungující sociální normy. Skupiny podporované Sorosem stojí například za usilovnou snahou nejen o prosazení manželství homosexuálů ale i o unisex veřejné záchodky.

Podporují nejen právo žen sloužit v bojových jednotkách, ale i snahy přimět vojáky, aby žili v unisex kasárnách. Jinými slovy, podporují úsilí, jehož cílem je upírat občanům západních demokracií právo udržovat si mezi sebou určitou vzdálenost. Soros zavrhuje jejich nejintimnější hodnoty – jejich sexuální soukromí a identitu.

Co se týče Izraele, pracují Sorosem podporované skupiny na delegitimizáci každého aspektu izraelské společnosti; vše má být podle nich rasistické a protiprávní. Ohniskem jeho útoků je palestinská otázka. Soros využívá Palestince, aby mohl o Izraeli tvrdit, že je to rasistický stát.

Soros financuje umírněně levicové seskupení, radikálně levicové seskupení, izraelsko-arabské seskupení a palestinské seskupení. Tyto skupiny cílovému publiku různými, vzájemně se doplňujícími způsoby oznamují, že Izrael nemá právo se bránit a prosazovat dodržování svých zákonů. V USA Soros podpořil různá seskupení od BLM po JStreet tak, aby začaly být společensky a politicky akceptovatelné proti Izraeli.

Tento nápor Sorosových snah, ať už jde o Ferguson, Berlín nebo Jeruzalém, má nakonec vést k totálnímu zmatku a chaosu, protože místní úřady, paralyzované skupinami, které Soros podporuje, přestanou být schopny zajišťovat bezpečnost společnosti a dokonce i srozumitelně obhájit fakt, že si tu bezpečnost zasluhuje.

Kampaň Donalda Trumpa je v mnoha směrech přímou reakcí ne na Clintonovou, ale na samotného Sorose.

Svou požadavkem na vztyčení pohraniční stěny, podporou odchodu Británie z EU, podporou Izraele, podporou dočasného zákazu muslimské imigrace a podporou zásahů policie proti BLM, Trump vystupuje jako přímý odpůrce Sorosových aktivit.

DCLeaks se podařilo odhalit nesmírný rozsah Sorosem financovaného neomarxistického tažení proti samotným základům liberálních demokracií. Ta hnutí za “přímou demokracii”, které Soros podporuje, nejsou nic menšího než volání po vládě ulice.

Je třeba, aby národy Západu pochopili společné základy všech Sorosovy činů. Musí si také uvědomit, že jediná reakce na tyto předem promyšlené podvratné operace spočívá v tom, že se lidé Západu postaví za své národní práva a za právo jednotlivých občanů na bezpečnost. Musí stát za národními institucemi, které tuto bezpečnost zaručují v souladu s právním řádem, a udržovat a bránit své národní hodnoty a tradice.

ZDROJ: The Jerusalem Post  

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Stanislava Urbancová 300,- Kč, Jana Nováková 500,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč

Celkem za měsíc: 15 115,- Kč
Vybráno 43.18%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 217 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 4,94 out of 5)
Loading...