Ne, nejsem anarchista. Pořád věřím, že v této společnosti žije stále většina lidí, kteří nepotřebují drába či estébáka na každém rohu a je jim z duše odporná Orwellova vize Velkého bratra, do které pomalu, ale jistě spějeme a k slušnému žití by jim stačilo jednoduché a přehledné Desatero. Vše nad jeho rámec je ve své podstatě zbytečné a stvořené kvůli menšině deviantů, svým nízkým intelektem neschopných začlenit se do slušné společnosti či bezcharakterním hovadům zneužívajícím nezasloužených výhod stvořených na principu “budování státu”, od kterých by se každý jiný živočišný druh v přírodě očistil samovolně.

byro

Kam to všechno dospělo? Pod hrozbou kriminálů a duchovní i majetkové likvidace jednotlivce musíme živit a podporovat tlupy nepřizpůsobivých, kteří jakýkoliv společenský řád a tvůrce jeho hodnot bytostně nenávidí. Musíme ze svého výdělku odvádět více jak tři čtvrtiny peněz na chod byrokratického zařízení zvaného státní správa, která se nám na oplátku vysmívá zpoza korupční mlhy a neustále jen hledá další a další zdroje, kde mohou zbytek reálných daňových poplatníků obrat, aby bylo dále z čeho přerozdělovat a plnit kapsy i bachory vlivných oligarchů.

Novodobá vrchnost, opilá do bezvědomí vlastní mocí, pletoucí si současný společenský řád s otrokářstvím, či minimálně feudalismem, zaklínající se bojem o sociální spravedlnost a blahobyt “pro všecky obyčejné lidi”, chrlí tuny dluhopisů a potištěných papírů pro nesvéprávné hlupáky, díky kterým stále více a více utužují svoji moc a berou lidem poslední zbytky po staletí těžce vybojovaných svobod a práv. Bohužel tím vytváří i stále větší masu užitečných, nadšeně tleskajících, idiotů, kteří si společně s nimi navykli parazitujícímu způsobu života a pomalu, ale zdá se, že jistě, přechylují misku vah na svoji stranu.

Pohár je přeplněn. Situace krystalizuje k totálnímu krachu. Slušný člověk by měl zahodit svoji vrozenou nechuť ke konfliktům a začít se bránit. Jinak bude v blízké budoucnosti jen otrokem pod kuratelou daňových výběrčích a multikulturně sociálně “korektních” novodobých estébáků, kteří mu ze života udělají peklo na Zemi dle hesla: “Makej, drž hubu a plať!” Začneme tedy konečně naslouchat i hlasům mimo hlavní masový mainstream a pokusíme se přemýšlet o tom co znamenají všechny ony summity o dluhové krizi, eurobondy, hledání zdrojů, pozitivní diskriminace, politicky korektní jednání, “boj” proti koupci, odkloněné peníze či systémové řešení schodku státního rozpočtu?

 Moje zamyšlení by končilo slovy: Nakopat těmto “poslům bolševické oligarchodemokracie a sociálně multikulturně korektního státu” řitě a vyčlenit jim nějakou rezervaci, kde by se konečně mohli uregulovat, uudávat a upřerozdělovat k smrti!