10.11.2013
Kategorie: Společnost

Slovák odhalil 45 největších nesmyslů Evropské unie

Sdílejte článek:

REDAKCE PP 10|11|2013

Slovák Filip Vačka sestavil žebříček 45 nesmyslných opatření a nápadů Evropské unie. Kritizuje Evropskou unii za to, že v době hospodářské krize zatížila podniky regulačním břemenem. Dovolujeme si váženým čtenářům Pravého prostoru tento výčet předložit k zamyšlení.

 

 

“Z projektu, který měl původně podporovat odstraňování administrativních bariér při obchodování mezi jednotlivými zeměmi, se stal byrokratický kolos. Chrlí jednu regulaci za druhou s cílem řídit každou jednu část životů lidí,” píše Filip Vačka v publikaci Nadace FA Hayeka a Sdružení podnikatelů Slovenska a předkládá 45 největších nesmyslů:

 

1. Zákaz standardních žárovek

 

Evropská unie zakázala výrobu a dovoz standardních žárovek. V současnosti však plánuje zakázat i další druhy. S příchodem roku 2016 se tak obyvatelé Evropské unie pravděpodobně rozloučí is halogenovými a všemi ostatními žárovkami, které mají energetické hodnocení vyšší než B.

 

Podle Filipa Vačka spočívá nesmyslnost tohoto návrhu v tom, že po zákazu klasických žárovek jsou pro spotřebitele nejdostupnější alternativou úsporné žárovky, jejichž používání s sebou přináší řadu zdravotních rizik. Obsahují nebezpečnou rtuť a jsou vyráběny mnohem náročnějšími výrobními procesy, jejich skutečný dopad na životní prostředí je tedy sporný.

 

2. Vliv klimatických změn na rovnost žen

 

Unie vydává zprávy a vypracovává studie, které zkoumají vzájemné propojení klimatických změn a rovnosti žen. Tvrdí, že “bez skutečné rovnosti pohlaví nebude existovat ani klimatická spravedlnost”.

 

Studie a zprávy zkoumající vliv změny klimatu na rovnost žen jsou podle Filipa Vačka plné vágních frází a hrozivých čísel, často vytržených z kontextu. “Reálné přinášejí jen velmi málo hodnotných informací, přesto jsou financovány z peněz daňových poplatníků,” hodnotí činnost EU vačky.

 

3. Povinné kvóty pro ženy v řídících orgánech společností

 

V současnosti je ve vrcholových pozicích nevýkonných orgánů 15% žen a při výkonných orgánech je to 8,9% žen. Evropská komise (EK) navrhla povinnou kvótu ve výši 40%, čímž chce údajně pomoci nadaným ženám v dosahování vrcholových pozic v největších podnicích EU.

 

Je pozitivní diskriminace žen tou správnou cestou? “V důsledku takové povinné pozitivní diskriminace může reputace žen utrpět, protože se bude negativně nahlížet i na ženy, které se do vrcholových orgánů dotyčných firem dostali na základě vlastních schopností, nikoliv na základě nařízení,” míní mladí libertariáni.

 

Najdou se však i úspěšné ženy, kterým je tento návrh proti srsti. Podle ředitelky severoirské pobočky Institute of Directors Lindy Brown chtějí být obsazovány do řídících orgánů na základě zásluh a nikoliv na základě povinnosti. Odvolává se na hlasování, ve kterém až 70% z 300 dotázaných žen odmítlo povinné kvóty pro ženy.

 

4. Zákaz rozlišování mezi muži a ženami při tvorbě cen pojistného

 

Od konce minulého roku musí pojistitelé v EU prodávat tytéž pojistné produkty mužům i ženám za stejnou cenu. EU tak chce zabránit diskriminaci na základě pohlaví při výpočtu pojistných sazeb. Unii vadilo například to, že pojistné sazby u mladých mužů byly nižší než u žen.

 

Zohledňování pohlaví při výpočtu pojistných sazeb byl podle Filipa Vačka legitimní nástroj pojistitelů. “Tento nástroj nevycházel ze záměrné diskriminace pohlaví, ale například v případě pojištění motorových vozidel ze statistické pravděpodobnosti bezpečného ježdění,” píše vačky. Ten tvrdí, že zákazníci budou nyní muset nést vyšší náklady, které tak sumární zvýší výšku pojistných sazeb.

 

5. Regulace fotbalových přestupů

 

Bruselu se nelíbí, že menší kluby a amatérští soutěžící vidí jen málo z tří miliard eur, které vynakládají na přestupy fotbalové kluby v Evropské unii. Vypracovala rozsáhlou studii o přestupech hráčů ve fotbale, kde navrhuje různá opatření k řešení dnešního stavu. Podle EU je zapotřebí přestupový systém, který přispěje k rozvoji všech klubů a mladých hráčů.

 

Filip Vačka tvrdí, že Evropská unie absolutně nerozumí fungování sportu, neboť velmi kuriózní chce mezi sportovci vyrovnávat rozdíly. Vyjadřuje obavy, že EU může očekávat tlak vůči sportovním řídícím orgánem, jako FIFA a FIBA. “Současná činnost Evropské unie v této oblasti je neomluvitelná, zejména s ohledem na její rozsah. Například daná studie má až 341 stran, takže je možné očekávat, že za její vypracování daňoví poplatníci musí nést značné náklady, doplňuje Vačka.

 

6. Zákaz nošení podpatků a šperků pro kadeřnice

 

Unii nejsou lhostejné ani pracovní podmínky kadeřnic. Zlepšit jejich chce snížením rizika výskytu nemocí z povolání. Podle návrhu budou muset kadeřnice povinně nosit boty s rovnou protiskluzovou podrážkou. Na boty s podpatky, šperky a hodinky mají však v práci úplně zapomenout.

 

Podle mladého libertariána Filipa Vačka návrh ve skutečnosti vytváří pro kadeřnice minimálně zčásti horší pracovní podmínky. “Evropská unie by se neměla zabývat tím, jakou obuv nebo doplňky nosí pracovníci. Kadeřnice nikdo nenutí nosit boty s podpatky, šperky, ani hodinky, je to jejich svobodné rozhodnutí,” píše v publikaci 45 nesmyslných opatření a nápadů Evropské unie.

 

7. Omezení příkonu vysavačů

 

Vysavačům s příkonem nad 1600 W může odzvonit už v září 2014. Od září 2017 by se v Evropské unii mělo zapomenout i na vysavače s příkonem nad 900 W. Unie se rozhodla ušetřit elektrickou energii pro spotřebitele. Průměrný příkon v současnosti nakupovaných vysavačů je 1800 W.

 

Tento návrh podle Filipa Vačka omezí podnikatelské prostředí, jakož i svobodu výběru zákazníků. “Pro podniky vyrábějící vysavače bude tato regulace představovat výrazné zatížení. Vzhledem k tak výraznému omezení příkonu navíc není jasné, jak se zajistí srovnatelná efektivita vysávání,” píše Vačka.

 

8. Změna prováděcího nařízení o obchodních normách pro olivový olej

 

Změny servírovaní olivového oleje by se mohly dotknout evropských restaurací. Pokud by evropské nařízení vstoupilo v platnost, musel by být podáván pouze ve speciálních nádobách, které nebude možné doplňovat. Unie tak chce údajně chránit zákazníky před podvody při servírování olivového oleje.

 

Filip Vačka je přesvědčen o tom, že takové nařízení by v konečném důsledku spotřebitele nepřímo poškodilo. “Zvýšené náklady na dodržování tohoto nařízení ponesou samotní spotřebitelé. Výběr spotřebitelů také bude omezen. Podle předběžných reakcí některých dotčených osob můžeme očekávat, že se výrazně ztíží možnost poskytovat různé druhy olivového oleje,” konstatuje libertarián.

 

Toto nařízení by podle něj přispělo k větší produkci odpadů a k plýtvání olivovým olejem. Nepoužitý olej se pravděpodobně bude muset likvidovat. “Toto jde opět proti cíli EU chránit životní prostředí. Zásadní problém není jen neefektivnost daného nařízení, ale i problém omezení svobody volby zákazníka a svobody podnikání majitelů restaurací. EU navíc aplikuje presumpci viny, když nepostihuje pouze podnikatele, kteří zákazníky podvádějí, ale postihuje preventivně všechny.

 

9. Zákaz obrázků na obalech kojeneckého mléka

 

Unie je přesvědčena, že obrázky mohou toto mléko “idealizovat”. Obal na kojeneckém mléku nesmí obsahovat obrázky dětí, jiné obrázky nebo text, které mohou idealizovat takový přípravek, a tím odradit matky od kojení. Namísto obrázků dětí a zvířat na obalech kojeneckého mléka bude moci být pouze ilustrační obrázek výrobku a návod na přípravu.

 

Návrh s cílem ochránit spotřebitele podle Slováka Filipa Vačka omezí spotřebitelům možnost volby a podnikatelům zvýší náklady. “Případy klamavé reklamy navíc řeší již stávající zákony na ochranu spotřebitele,” vysvětluje. Vačka je přesvědčen, že EU jde v tomto případě už nad rámec svých povinností.

 

10. Regulace chemikálií, které se dají zneužít na výrobu bomb

 

I když se bojem proti terorismu zapsali do podvědomí Evropanů zejména Spojené státy i Evropská unie se snaží ukázat, že s terorismem nemá slitování a rozhodla se regulovat chemikálie, které by se daly zneužít na výrobu bomb. Při nákupu tří chemikálií, běžně používaných k čištění bazénů a hnojení (peroxid vodíku, kyselina dusičná, (nitrometan) spotřebitelé sice nebudou potřebovat povolení, ale prodejci budou povinni zaznamenávat všechny nákupy těchto výrobků.

 

V důsledku očekávané zátěže pro podnikatele můžeme podle Filipa Vačka očekávat zvýšení cen daných výrobků. “Podle expertů však taková opatření ke snížení množství teroristických útoků nebudou mít prakticky žádný dopad, protože teroristé si k těmto výrobkům najdou alternativy, nebo si je pořídí i nelegálně,” píše v publikaci. Tento návrh tak podle něj nejvíce dopadne na legitimní spotřebitele a prodejce těchto látek.

 

 

Dalších 35 nesmyslných opatření a nápadů z Bruselu

 

11. Regulování elektronických cigaret

12. Omezení platnosti řidičských průkazů

13. Právo na bankovní účet

14. Daň z finančních transakcí

15. Zavedení emisní daně pro letecký průmysl

16. Reforma ochrany dat

17. Omezení používání plastových tašek

18. Přísnější hygienické standardy pro poskytovatele vody

19. Kompenzace pro cestující při zpožděních v autobusové a autokarové dopravě

20. Přísnější pravidla kontroly technického stavu vozidel

21. Omezení používání některých látek v klimatizačních systémech osobních automobilů

22. Zákaz přidávání cukru do ovocných džusů

23. Přísnější bezpečnostní opatření v autech

24. Zaměstnanci mají v případě onemocnění během dovolené právo na další dovolenou

25. Regulace platů bankéřů

26. Nová pravidla pro uvádění informací při prodeji potravin

27. Vytváření pracovních programů pro mládež za peníze daňových poplatníků

28. Nová pravidla pro označování kosmetických výrobků

29. Kulturní výjimka při jednání o smlouvě o volném obchodu mezi EU a USA

30. Zákaz ochucených cigaret a přísnější regulace cigaret a tabákových výrobků

31. Přísnější bezpečnostní a ekologické standardy u vozidel kategorie L

32. Evropské školy

33. Pokuta Microsoftu za nemožnost výběru prohlížeče

34. Doporučení Komise o informování pracovníků a konzultacích s nimi, předjímání a řízení restrukturalizace

35. Střadatelé budou moci přijít o vklady v bankách nad 100 000 eur

36. Regulace prodeje tzv.. nakrátko

37. Tvorba Národní soustavy kvalifikací

38. Stanovení maximální výše poplatků u kreditních a debetních kartách

39. Antidumpingová cla na čínské solární panely

40. Zrušení snížených sazeb DPH

41. Call: Automatické nouzové volání v případě silniční nehody pro automobily

Některé druhy plýtvání veřejnými zdroji v EU:

42. Luxusní budova Evropské rady byla výrazně předražená

43. Budova ECB bude stát téměř o polovinu více, než bylo původně plánováno

44. Stránky na Facebooku a Twitteru měly být vytvořeny a spravovány za 50 000 eur

45. Drahé a pohoršující video o ženách ve vědě

 

 

Zdroj: Filip Vačka, Nadace FA Hayeka a Sdružení podnikatelů Slovenska

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč

Celkem za měsíc: 11 583,- Kč
Vybráno 33.09%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 239 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (9 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...