19.6.2014
Kategorie: Ekonomika

Skupiny organizovaného sobectví

Sdílejte článek:

OD: VÁCLAV RAMBOUSEK 19|06|2014

Ekonomie bývá obviňována z preference individuálního sobectví, ačkoliv tím, co škodí skutečně, je organizované skupinové sobectví – ať si lobbisté říkají Asociace nebo Svaz či Komora.

 

 

Prapůvodní lobby asi skutečně vznikaly někde tam dole v hotelových halách, kde lobbisté čekali na vlivné politiky, až vstanou od snídaně nebo od něčeho jiného – anebo až zkrátka vstanou. Pak se politici mohli dozvědět, že jejich rozhodování je předmětem upřímného zájmu třeba výrobců kartonážních šiček nebo dovozců kávy či majitelů heren. Oslovený politik jim začal věnovat pozornost poté, když mu lobbisté vysvětlili, že jeho zájem a zájmy jejich lobby jsou totožné.

 

Nynější zájmové skupiny se od původních lobbistů liší jen tím, že se v hotelových halách pohybují výjimečně. Ostatně na místě samém nezáleží, protože všechno ostatní mají společné: ti i oni usilovali a usilují o ovlivnění veřejného rozhodování ve svůj prospěch.

 

V ideálním případě by zákon neměl přinášet někomu nebo některým prospěch, ale měl by pouze vymezovat pravidla pro svobodnou volbu. Ve skutečnosti zákony jsou navrhovány s tím, že mají přinášet konkrétní výsledky. Neboli mají měnit, ovlivňovat, řídit to, co by ponecháno samo sobě dopadalo jinak. Ideálně by měly zlepšovat postavení všech, a přinejmenším alespoň většiny. Pokud by ale zájem lobby byl v souladu se zájmem většiny, neměla by důvod k existenci. Neboli lobbisté fungují tehdy, když se snaží prosadit zájmy menšiny – tou menšinou jsou oni.

 

 

Politici jsou ovšem voleni jako představitelé sociálních, politických a ekonomických zájmů svých voličů. Nikoli skupin lobbistů. Pokud jejich rozhodování ovlivňují lobbisté, znamená to, že příslušníci dané lobby získali volební hlasy navíc. Tím je ale porušen prvotní demokratický princip, podle něhož má každý občan jeden hlas. Ale lobbisté usilují právě o to, mít víc než jeden hlas. Během volebního období mohou mít tolik hlasů, kolikrát ovlivní ve svůj prospěch politiky.

 

Produkce veřejných statků, zdanění a přerozdělování a také možnosti politiků a státních institucí ovlivňovat postavení jednotlivých sociálních skupin, vede k tomu, že politici mají moc zajistit a opevnit monopolní postavení lobbistů v oblasti jejich zájmu. Pokud se zájmové skupině podaří získat monopolní postavení, dosáhne na monopolní zisk. Monopol obecně získává větší zisk tím, že produkuje méně, a za vyšší ceny. Tím, kdo získává, je pouze lobby a politici, kteří pomohli prosadit její zájmy. Všichni ostatní ztrácejí. Ti všichni ostatní jsme my. Získáváme méně, ale za vyšší ceny, protože byla omezena naše svoboda volby.

 

Základním krycím manévrem prosazování skupinových zájmů je předstírání, že jejich zájem je zájmem veřejným. Proto zdůrazňují zájmy spotřebitelů, zákazníků, veřejnosti a všech ostatních. Právě takto argumentují nejrůznější Svazy, Komory, Sdružení, Asociace – od Komory daňových poradců až po Svaz průvodců po pražských památkách třeba (možná ještě neexistuje, ale nepochybně se už hledá kancelář). Cílem je ovšem omezit konkurenci vlastní skupině tím, že budou klást další a další překážky ke vstupu do svého byznysu. To vše pod záminkou ochrany jejich zákazníků.

 

Ta starost o zájmy těch ostatních vlastně znamená, že členové zájmových skupin se chovají jaksi jinak než právě všichni ti ostatní, kteří sledují vlastní cíle vlastními prostředky. Přece už sama organizace a fungování konkrétní zájmové skupiny si vyžaduje určité náklady – logicky vzato se tedy zájmové skupiny snaží přesvědčit veřejnost, že vynakládají své soukromé prostředky na to, aby mohly sloužit veřejným zájmům. Ve skutečnosti samozřejmě právě tak jako všichni ti ostatní sledují pouze vlastní cíle.

 

K tomu existuje ještě ´lobby uvnitř lobby´, kdy aparát a činitelé, kteří lobby organizují a řídí, ji využívají pro sledování svých užších zájmů . Tady často stačí jen předstírání, že hájí zájmy dané lobby, a to pro členy nějakým viditelným gestem – organizací porady, semináře, školení, rozesláním informačního materiálu – s následujícím vybráním příslušných poplatků. Vrcholným číslem každé ´lobby uvnitř lobby´je dosažení povinného členství všech podnikajících v daném byznysu – a tedy povinného placení členských poplatků té které Komoře nebo Svazu. A vedení lobby a její aparát tak může hospodařit se zajímavými částkami – Stomatologická komora s povinným členstvím hospodaří celkovými ročními příspěvky ve výši zhruba třiceti pěti miliónů korun. S tím už aparát Komory může pohodlně a nerušeně existovat.

 

Při argumentaci pro uzákoněnou regulaci lobbingu, se uvádějí nejprve obligátní „zahraniční zkušenosti“. Na „zahraniční zkušenosti“ lze napasovat skutečně všechno, ačkoliv jsou často jenom tím, co už se těm zahraničním lobbistům povedlo, zatímco ti domácí o to teprve usilují.

 

Dalším seriózně se tvářícím argumentem je, že lobbisté poskytují zákonodárcům informace, které sami zákonodárci nemají, a tím že přispívají k vylepšení zákonů. Jenže lobbisté mají zájem jen na takovém „vylepšení“ zákona, které bude sloužit jejich prospěchu. Vynakládají určité úsilí, mají s tím spojené náklady a ty mohou mít smysl jen tehdy, jestliže jim přinesou dodatečný prospěch.

 

Nepochybně mají lobbisté převahu informací, které ochotně poskytnou. Samozřejmě ale jen ty vybrané. Je jasné, které to budou. Samotná kvalita nebo nekvalita toho kterého zákona je samozřejmě naprosto vedlejší. Z hlediska lobbistů je a musí být „kvalitní“ jenom takový zákon, který jde vstříc jejich skupinovému zájmu. Skutečně kvalitní zákon, který neurčuje výsledky hry, ale pouze její pravidla, je pro zájmovou skupinu naopak zcela ´nekvalitní´. Takové zákony je nezajímají. A kdyby nebyly jiné zákony než ty, které určují obecná pravidla hry, neexistovaly by ani lobby.

 

Za vrcholný kousek lobbingu je třeba považovat jejich souhlas se sepsáním zákona regulujícím lobbismus. Jestli ta iniciativa dokonce nepřišla přímo od nich. Obsahem zákona má být povinná registrace lobbistů. Registrovaní lobbisté by měli mít za povinnost hlásit, s kým z politiků, poslanců nebo ministrů se sešli. Stejně tak i druhá strana by měla mít za povinnost hlásit a zaznamenávat všechny své schůzky pracovní a nepracovní, ale i to, s kým byl dotyčný senátor nebo primátor o víkendu na golfu nebo bramborové brigádě. Jistěže budou zákon lobbisté upravovat a vylepšovat sami – však mají o věci samé skutečně nejvíce informací – a jistě se přitom budou válet smíchy. Na náš účet ovšem.

 

Zvláštním by se mohlo zdát, jak to organizacím skupinového sobectví stále vychází, i když všude a vždy je výsledkem jejich činnosti obohacení sebe a těch svých. Jejich úspěšnost je prostě dána tím, že přináší velmi koncentrovaný prospěch pro malou skupinu a malé náklady pro nás ostatní.

 

Ekonomie bývá obviňována z preference individuálního sobectví, ačkoliv to není tím, co škodí – už proto, že se ve své podstatě ani nejedná o sobectví, ale prostou nemožnost jednotlivců znát cíle, prostředky, nápady a zvláštní znalosti těch ostatních. Tím, co škodí skutečně a všude, je skupinové sobectví. A tedy i lobbing. Ať už občasný nebo profesionální anebo i zákonem regulovaný, ať si lobbisté říkají Asociace nebo Svaz či Komora.

 

K dříve popsaným vlastnostem většinového hlasování a dále ke skutečnosti, že hlasující poslanec nebo člen vlády či parlamentu jedná především podle svého osobního zájmu se tak přidává deformující vliv lobbistických skupin. Kolektivní rozhodování o veřejných zdrojích hlasováním je tedy deformované trojnásobně – paradoxem většinového hlasování, osobními zájmy hlasujících – a nyní jsme přidali i vliv lobbistů. Pak už je divné se divit, že přináší výsledky, jaké přináší.

 

Zájmové skupiny a lobbisté jsou dalšími z těch, kteří brání rozšíření prostoru pro individuální svobodu. Prvním krokem pro jejich omezení je zase vědět, co jsou zač, oč jim jde a co nám všem způsobují.

 

ZDROJ: Václav Rambousek

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc listopad 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jan Sabo 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Anonym poštou 222,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Petr Čermák 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Martin Golombek 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Ludmila Kárská 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Vítězslav Nováček 100,- Kč, Jan Bezděk 500,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč

Celkem za měsíc: 19 771,00 Kč
Vybráno 56.48%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 19 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.