lukasenko
30.4.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Situace kolem koronaviru v Bělorusku – zločin na státní úrovni

Sdílejte článek:

OLGA KARATCH

Před pandemií COVID-19 existovalo pevné přesvědčení, že diktatury jsou nejefektivnějšími systémy vládnutí v podmínkách krize, poněvadž dovedou konat rychle a rozhodně. Případ Běloruska je však zklamáním: pokud přijetí rozhodnutí závisí na jedné vysoce nekompetentní osobě, celé státní zřízení je paralyzováno a nekoná.

Povíme, jak Alexandr Lukašenko a jeho úředníci bojují s COVID-19 v Bělorusku.

Podobá se to bojem s následky Černobylské tragédie, která se odehrála 26. dubna 1986 v tehdejším SSSR.

Takže,

 1. Běloruské úřady odmítají přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v Bělorusku, a namísto reálného boje s virem slyšíme idiotské vtípky běloruských úředníků. Alexandr Lukašenko veřejně prohlásil, že „vir neexistuje“, protože „není vidět“. Mimochodem, radiace také není vidět, ale je nebezpečná. Alexandr Lukašenko také doporučil všem Bělorusům, aby léčili koronavirus pomoci „traktoru, vodky a sauny“. Ministr zdravotnictví Vladimir Karanik nabídl Bělorusům, aby léčili koronavirus pomoci „jara, milostných rande a pozitivních emocí„.

 2. Nicméně, od 1. března 2020 poprvé za několik let v Bělorusku bylo sníženo pohřebné, přičemž o částku, která je pro Bělorusko poměrně citelná, a to o 120,6 běloruských rublů (téměř 50 EUR). Jak je zřejmé z předchozí věty, v Bělorusku po smrti člověka jeho příbuzní dostávají určitou částku na pohřeb. Tato částka rostla každý rok. Byla však snížena poprvé, což se docela podobá neformální přípravě na masová úmrtí, kdy vláda se rozhodla ušetřit vyplácení pohřebného.

 3. Lékaři podepisují prohlášení „o mlčenlivosti“, přičemž KGB a jiné uniformované složky hrozí zahájením trestních řízení, pokud informace o pacientů s koronavirem se stane veřejně dostupnou. Lékaři souhlasí pouze s anonymním poskytováním těchto informací, nemůžeme proto na ně odkazovat.

 4. Zaměstnanci KGB zastrašují samotné nemocné a jejich příbuzné. Dne 18. března 2002 ve Vitěbsku zemřela Taťjana Chuzejeva ve věku 58 let. Byla pohřbena v uzavřené rakvi, a jakákoliv účast na jejím pohřbu byla zakázána. Dne 20. března 2020 její manžel, snacha a sousedka poskytly nezávislým novinářům několika deníků rozhovor, v němž si stěžovaly na možnost „pohřbít ji jak se patří“ a vyprávěly o tom, že žena byla infikovaná koronavirem, v důsledku čehož všichni museli postoupit testy a sedět v karanténě. Dne 21. března 2020 nařídil Alexandr Lukašenko předsedovi KGB, Valeriji Vakulčikovi, aby „se nelítostně vypořádal s lumpy, kteří šíří fejkové zprávy o COVID-19“. Jako odpověď všechna nezávislá média zveřejnila stenogramy rozhovoru s příbuznými zemřelé ženy a prokázala tak věrohodnost původních informací. Nicméně, Ministerstvo zdravotnictví veřejně prohlásilo, že žena nezemřela na koronavirus. Následně manžel zemřelé se začal nečekaně plést, „zapomněl“ na datum hospitalizace manželky a „najednou si vzpomněl“, že rakev byla přece otevřená. Naše zkušenost svědčí o tom, že když příbuzní prudce mění své výpovědi, navíc s ohledem na Lukašenkovy hrozby o „nelítostném vypořádání“, znamená to, že už se s nimi „vypořádali“. Existují i jiná neoficiální svědectví o hospitalizovaných osobách a zastrašování jich a jejich příbuzných zaměstnanci KGB.

 5. Systém sčítání pacientů s koronavirem silně připomíná systém sčítání hlasů na běloruských volbách, což znamená zatajování a falsifikaci statistiky. Během voleb členové komise mlčky počítají své hlasovací lístky a předávají své číslo předsedovi komise. Ve výsledku, celkový počet zná pouze předseda komise, který může upravit ho potřebným směrem. Kontrola pozorovatelů je v tomto případě nemožná. Ministerstvo zdravotnictví dnes neposkytuje úplnou statistiku onemocnění COVID-19 v oblastech a městech. Na webu ministerstva nejsou žádná konkrétní čísla. Kanál Ministerstva v aplikaci Telegram sice uvádí nějaké údaje, ale s odstupem dvou až tří dnů. Tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví připomínají aritmetické úlohy pro základní školu, a přesný počet nemocných se neuvádí.

Níže uvádíme znění tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. března 2020: „Podle stavu k 8. hodině ranní pouze 9 pacientů má klinické příznaky infekce COVID-19, jsou tudíž v podstatě nemocné. Pod dohledem je 37 pacientů s pozitivními laboratorními testy, ale bez klinických projevů nemoci. Bylo propuštěno pět pacientů, u dalších tří se provádí opakované laboratorní vyšetření, budou proto brzy propuštěni“.

Kolik je tedy pacientů s koronavirem v Bělorusku ke dni 18. března 2020?

Budeme-li věřit údajům Ministerstva zdravotnictví k danému dni, máme 51 nemocných. Pokud sečteme všechny nemocné zmiňované v této tiskové zprávě (tedy nemocné, propuštěné atd.), máme 54 osoby. V tiskových zprávách Ministerstva zdravotnictví existuje mnoho takových nesrovnalostí.

Ministerstvo zdravotnictví též zavedlo nový pojem „v podstatě nemocný na koronavirus“, nevysvětlilo však, zda to znamená člověka nemocného či nikoliv.

Veškeré tyto skutečnosti svědčí o tom, že Ministerstvo zdravotnictví Běloruska nemá zájem o poskytování otevřené a úplné statistiky, nýbrž dělá vše pro to, aby co nejvíce zamotalo a zatajilo skutečná čísla.

 1. Úřady nedělají testy a dělají různé diagnózy, které oficiálně nejsou spojené s koronavirem, proto je složité dohledat přesný počet nemocných. Úřady diagnostikují akutní respirační onemocnění, pneumonii, bronchitidu atd. Koronavirus v Bělorusku se stal ve výsledku „koronavirem Schrödingera“ – je a zároveň není. Ministerstvo zdravotnictví dne 23. března 2020 potvrdilo případ výskytu koronaviru u 58-leté obyvatelky obce Žitkoviče, která byla předtím týden na nemocenské pro akutní respirační onemocnění, a 21. března upadla do bezvědomí, když vycházela z polikliniky po konzultaci s terapeutem. Dne 25. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že žena nebyla nemocná na koronavirus. Kolegům ženy byla však zakázána jakákoliv „komunikace s novináři“ pod hrozbou sankcí.

 2. Testy na koronavirus se „ztrácí“ Několik lidí z různých regionů si stěžovalo na vysokou teplotu, suchý kašel a jiné příznaky koronaviru, ale absolvované testy byly „ztraceny“ lékaři, proto nejsou žádné výsledky.

 3. Zvedla se vlna nových represí proti videoblogerům a novinářům, kteří by mohli něco odhalit.

 • Dne 18. března 2020 se objevily informace o soudním řízení proti autorovi YouTube kanálu MozgOn, blogerovi Vladimiru Cyganoviči, které proběhlo o týden dříve, tedy 12. března. Vladimir se nezúčastnil soudního řízení. Byl obviněn ze zveřejnění videa s výzvou, aby všichni znepokojení růstem cen pohonných hmot přišli k centrále koncernu Bělněftěchim v hlavním městě. Cyganovič byl na dálku odsouzen podle části 3., článků 23 a 24 Kodexu o správních deliktech Běloruské republiky (opakované porušení způsobu organizace a provedení veřejného shromáždění během jednoho roku) se sankcí 15 dnů administrativní vazby. Doba vazby se bude počítat od okamžiku zadržení.

 • Dne 19. března 2020 ve večerních hodinách do bytu manželky a syna známého bobrujského ochránce práv a blogera Olega Želnova se snažili dostat neznámé osoby. Pověděli o tom sousedé. Neznámé osoby zhruba půlhodiny klepaly na dveře, a podle všeho se snažily je vypáčit, ale pak se toho vzdaly. V poštovní schránce ani u dveří nebyly ponechány žádné dokumenty, účel návštěvy těchto osob byl neznámý.

 • Dne 19. března 2020 ve večerních hodinách byl zadržen bývalý politický vězeň Nikolaj Dědok, autor kanálu v aplikaci Telegram o vzájemné pomoci Bělorusů během pandemie koronaviru. Za graffiti na minské koleji byl obviněn podle článku 17. odst. 1. Kodexu o správních deliktech Běloruské republiky („drobné výtržnictví“). V noci Nikolaj byl dopraven do vazby, kde pobýval až do doby konání soudního řízení, tedy 20. března, v soudu Moskevského okresu města Minsk. Během řízení se zjistilo, že zeď koleje byla pomalována graffiti 2. února 2020, avšak Nikolaj přijel do Běloruska pouze 3. února. Kamery na budově koleje v okamžiku pomalování byly mimo provoz, ale obžaloba našla svědkyni, která záhadným způsobem poznala Nikolaje, i když ten nebyl v republice. Svědkyně neviděla okamžik pomalování a nenahlásila tuto skutečnost policii. Policie ji prý našla sama. Řízení bylo zahájeno pouze na základě „svědeckých“ výpovědí. Soud se rozhodl o vrácení věci k novému projednání. Podle Nikolaje důvodem ke správnímu stíhání mohl být jeho repost fotky s grafiti na sociální síti.

 • Dne 25. března 2020 na předměstí Minsku neznámé osoby v civilu zadržely Sergeje Sacuka, hlavního redaktora běloruského e-časopisu Ježedněvnik, který je známý pro novinářská vyšetřování masové a bující korupce v běloruském Ministerstvu zdravotnictví. Dva dny před svým zadržením (23. března) zveřejnil Sergej Sacuk v časopise Ježedněvník článek s názvem Kdo šíří paniku kolem koronaviru – prezident nebo weby a kanály?, v němž vyjádřil své pochybnosti o věrohodnosti oficiální statistiky o šíření koronaviru v Bělorusku. Novinář také pověděl o hrozbách od korupčníků z Ministerstva zdravotnictví za jeho novinářskou činnost. Do dnešního dne je Sergej Sacuk ve vazbě.

 • Dne 30. března 2020 bylo zahájeno soudní řízení s vitěbskou YouTube-blogerkou Olgou Žuravskou, redaktorkou kanálu Natáčení povoleno, který je partnerem kanálu Náš dům. Je souzena za video o neúspěšných pokusech o testování na koronavirus ve Vitěbsku. Olga bude souzena za správní delikt podle čl. 17. odst. 1. („Drobné výtržnictví“). Nemohla podstoupit test na koronavirus, video o tomto nasbíralo více než 60 000 zhlédnutí.

 1. Alexandr Lukašenko zapojil do boje s koronavirem nejen KGB, ale i policii. Dne 13. března 2020 setkal se Lukašenko s ministrem vnitra Jurijem Karajevym a zdůraznil zvláštní úlohu policie v boji se šířením koronaviru. Lukašenko prohlásil: „Neobejdeme se bez policie, ale není potřeba nikoho chytat a otravovat“. Jak ukazují naše zkušenosti, znamená to pravý opak – tedy, že budou „chytat a otravovat“.

 2. Běloruská vláda vykazuje nezdravý optimismus, který silně připomíná zatajování situace s výbuchem 4. energobloku Černobylské jaderné elektrárny, kdy sovětské úřady nezrušily prvomájovou demonstraci naplánovanou 4 dny po výbuchu.

 • Přípravy k slavnostní přehlídce ke dni vítězství jedou naplno. Dne 18. března 2020 přijelo do Minsku 2 tisíce vojáků pro pěší zástup, který se bude účastnit přehlídky věnované 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. Přehlídka je naplánovaná na 9. května 2020.

 • Dne 19. března 2020 byl zahájen fotbalový šampionát Běloruska, a stadiony jsou otevřeny pro návštěvníky.

 • Ve dnech 14. a 28. března 2020 po celém Bělorusku byly uspořádány městské pracovní soboty (tzv. „subotniky“). Pracovní soboty jsou druhem neplacené nucené (přezdívané však dobrovolnou) práce, která je pozůstatkem z dob Sovětského svazu. Odmítnout účast nelze, protože jinak hrozí sankce, a dokonce i propuštění.

Zdá se však, že situace kolem koronaviru se vymyká kontrole, protože:

 1. Ráno dne 17. března 2020 Ministerstvo školství zaslalo informace o posunu začátku prázdnin o týden dopředu. Večer téhož dne Ministerstvo školství nečekaně změnilo názor a zrušilo toto rozhodnutí.

 2. Dne 21. března 2020 pravoslavní duchovní vozí po zařízeních a podnicích města Novopolock ostatky svatého mučedníka Konstantina Ždanova, které farníci líbají. Ostatky mučedníka by měly ochránit Novopolock před koronavirem.

 3. Dne 22. března 2020 pravoslavní duchovní pokropili Minsk svěcenou vodou z vrtulníku pro ochranu Běloruska před koronavirem. Tato „operace“ byla osobně vedena Pavlem, Metropolitou Minským a Zaslavským, Nejvyšším patriarchálním exarchou Běloruska.

 4. Dne 29. března 2020 nařídil Alexandr Lukašenko, aby vakcína proti koronaviru byla vytvořena do 10. dubna 2020. Úkolem byl pověřen Alexandr Kosinec, lékař a asistent Prezidenta Běloruské republiky. Za úspěšné splnění tohoto úkolu má mu být udělena „medaile“.

 5. Z psychiatrických léčeben a jiných profilovaných nemocnic a oddělení neoficiálně bylo zahájeno masové propouštění pacientů. Podle lékařů nemocnice se připravují na nával pacientů s pneumonií. Prezidentský palác Krupenino pod Vitěbskem, který není nemocnicí, byl vybaven pro příjem pacientů. Lékaři, i když pod podmínkou zachování anonymity, začínají vyprávět o děsivě rostoucím počtu pacientů s pneumonií v nemocnicích a jednotkách intenzivní péče, a že tato pneumonie se nepodobá těm předchozím. V Bělorusku za podmínek minima oficiálních informací kolují fámy. Na popularitě nabírá například názor, že Lukašenko schválně nezavádí karanténu, aby se zbavil důchodců a nevyplácel jim důchody (důchod v Bělorusku nepřechází na dědice, kteří jsou příbuzné). Hromadné šíření této zprávy mezi voliči Lukašenka (důchodci) razantně snížilo jeho rating.

 6. Od 29. března 2020 na dva týdny jsou neoficiálně zavřeny kluby a diskotéky v Minsku.

 7. Od 30. března 2020 zaměstnanci policie nesmějí opouštět hranice města a své oblasti – vlády se tedy neoficiálně připravují na blokádu měst a především Vitěbsku, kde je epidemie nejzuřivější.

V nejbližších dvou až třech týdnech situace v Bělorusku se bude vyvíjet zajímavým směrem.

Na druhou stranu.

Pokud vybouchne Běloruská jaderná elektrárna, víme, jak bude reagovat běloruská vláda – a to právě na příkladu boje s koronavirem.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, Pavel Sejrek 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Bc. Michal Hajdučko 300,- Kč, Martin Kubíček 2000,- Kč, Gabriela Kolomazníková 100,- Kč

Celkem za měsíc: 15 000,00 Kč
Vybráno 42.97%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 991 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 3,21 out of 5)
Loading...
12 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)