KONSPIRATORI
10.4.2019
Kategorie: Společnost

Seznam “závadných” webů na konspiratori. sk a mediální prostitutky

Sdílejte článek:

COM/B.FÁBRY

Jedním z hlavních trendů posledních let je neustále klesající důvěryhodnost tzv. názorotvorných médií. Pryč jsou časy, kdy tato média mohla veřejnost podvádět nepravdivými informacemi o Iráku nebo o Jugoslávii. Díky neustále rostoucímu počtu lidí, kteří si dokáží vyhledávat informace z různých zdrojů na Internetu, ztrácejí tzv. hlavní média svůj “monopol na pravdu”. Navzdory jejich klesajícímu vlivu však představitelé těchto médií vůbec neztratili své přesvědčení o vlastní roli “tvůrců dějin”. Je také zajímavé, jakým způsobem se na novou situaci rozhoda média zareagovat.

Seznam “konspirátorů”

Místo toho, aby se tzv. hlavní média snažila informovat pravdivěji a vyváženěji, začala zastrašovat veřejnost před vyhledáváním odlišných informací na Internetu. Nepochopila, že zatímco v “mainstreamu” nebude vytvořen prostor pro odlišné názory, kriticky myslící lidé budou stále vyhledávat alternativní informace. Pro objektivní posouzení nějaké události již celá tisíciletí platí zásada “audiatur et altera pars” (ať je vyslyšena i druhá strana) a tato zásada je tzv. ideovým médiím u nás stále cizí. Jednou z hlavních metod, jakými se snaží bojovat s kritickými názory, proto stala diskreditace a  označování názorových odpůrců  jako “konspirátorů”. Typickým projevem tohoto trendu je webová stránka ” konspiratori.sk “.

Na uvedené stránce se v  seznamu  “konspirátorů” objevuje výpočet široké skupiny médií  s různou úrovní důvěryhodnosti  a kvality. Skutečně se tam objevují mnohé nedůvěryhodné webové stránky, ovšem naopak, některé z uvedených patří k tomu nejlepšímu, co se na slovenském a českém internetu objevuje. Do skupiny konspirátorů byly zařazeny i taková média jako  noveslovo.sk  (hodnocení  6,1 ),  pravyprostor.cz  ( 8,9 ) či  literarky.cz  ( 5,0). Společným jmenovatelem pro stránky v seznamu tedy vůbec nebyla nízká důvěryhodnost či kvalita, ale jejich názor odlišný od oficiálních pozic tzv. mainstreamu. Takové promíchání kvalitních a nekvalitních médií s odlišným názorem je velmi nečestným způsobem diskreditace.

Poměrně zajímavé bylo i bodové ohodnocení  zmíněných “konspirátorů”. Nejkonspirativnější médium dostalo ohodnocení  9,8 (nejhorší možné hodnocení je 10,0), jako “konspirátoři” s “pochybnou kvalitou a důvěryhodností” byly uvedeny i další média se známkou vyšší než  4,0 . Donedávna byly na stránce  konspiratori.sk  uváděny i weby s hodnocením nižším než 4,0. Podle očekávání, nejlepší hodnocení tam dosáhl Deník N a Sme (shodně  1,0 ). Za zmínku stojí i fakt, že do skupiny “konspiračních médií” (nad 4,0) stránka nezařadila ani tzv. bulvární média, pokud měly dostatečně prozápadní názory. To však bylo zřejmě příliš i na nekritické čtenáře, proto se později na stránce  konspiratori.sk média s hodnocením nižším než 4,0 přestala uvádět. Vždyť jen málokdo rozumně uvažující by dokázal uvěřit, že stránka  dennikn.sk  si zaslouží hodnocení  1,0  a stránka  noveslovo.sk  hodnocení  6,1 .

Lži a konspirace v tzv. názorotvorných médiích

Už na první pohled vznikají pochybnosti, pokud  média jako Deník N  dostanou takové extrémně pozitivní ohodnocení. Je totiž zřejmé, že se v nich objevuje velké množství pochybného materiálu. Nesleduji podobná média často, množství jejich obsahu je přístupné pouze pro předplatitele a není tam obvykle možná ani svobodná diskuse. Avšak i při těch málo článků, ke kterým mám přístup a které jsem si přečetl, dokážu na první pohled odhalit alarmující nepravdy a konspirační teorie. Velmi dobrým příkladem neseriózních praktik byla nepravdivá informace Deníku N o tom, že  prezident Zimbabwe R. Mugabe nařídil  zatknout celý olympijský tým ,  kterému se na OH 2016 v Riu nepodařilo získat ani jednu medaili. Ukázalo se, že šlo o tzv. hoax a fabulaci, Která se vytvořila na afrických sociálních sítích, a kterou probírala neseriózní média i na Západě. Chápu, že prezident Zimbabwe není příliš sympatický, ale taková informace zavání na první pohled nepravdou a v každém jen trochu kritickém novináři by mělo bliknout podezření. Deník N měl za publikaci podobného “hoaxu” přinejmenším omluvit.

Trvalým objektem propagandy Deníku N je Rusko a  informace o Rusku , které v tomto deníku o něm publikují, tvoří neustálý proud lží a konspiračních teorií. Z množství příkladů lze uvést článek s názvem  “Čečensko je stát ve státě. Ženatý policista si vezme 17-letou a Putin ani nemukne “ . V článku se uvádí: ” Co na tom, že v Ruské federaci se mohou legálně vydávat až 18-leté ženy …”  Jako obvykle, toto tvrzení je nepravdivé – podobně jako u nás,  při splnění určitých podmínek se v Rusku mohou zákonně vydávat už 16 -ročné osoby .

Nejvíce úsměvné jsou však konspirační teorie Deníku N. Je např. úžasné číst,  koho všeho financuje V. Putin . Pochopitelně, i o D. Trumpovi psali jako o  “dalším Putinově projektu” .

Podobně i  deník Sme  má dlouhou tradici v psaní tzv. hoaxů a konspiračních teorií. Mohl bych jich uvést desítky, vždyť na lživou propagandu deníku Jsme jsem už opakovaně poukazoval, např. zde . Články s tvrzeními, že Rusové nepatřili mezi hlavní oběti nacistické politiky , jsou absurdní, srovnatelné s popíráním Holocaustu a jde o hrubou urážku obětí Stalingradu a Leningradu. A podobně představa, že když nás osvobodil “ukrajinský front” Rudé armády, tak nás neosvobodili Rusové, ale Ukrajinci, je důkazem absurdního úpadku v médiích.

“Odborná komise” pro posuzování konspirátorů

Podle očekávání, na stránce  konspiratori.sk  se uvádějí i  kritéria pro zařazení  webové stránky do seznamu “konspirátorů”. Zjednodušeně, do seznamu má být stránka zařazena po splnění jednoho z pěti kritérií:

  • stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánské charakteru
  • obsahuje klamavé, dezinformace zprávy a lživou propagandu
  • obsahuje konspirační teorie a “bludy”
  • obsahuje vulgarismy výzvy k násilí, extremistický obsah, šíření poplašných zpráv, agresivní osobní útoky
  • nerespektuje základní zásady novinářské etiky

Paradoxem je ale to, že “odborná komise” se uvedenými kritérii při zařazování stránek do seznamu očividně neřídí. I na základě výše uvedeného je jasné, že kritéria pro zařazení splňují mnohá tzv. hlavní média včetně Deníku N a Sme. Zjevnou příčinou je nevyvážené složení “odborné komise” …

Odborná komise , která seznam “konspirátorů” vytváří působí tendenčně už proto, protože ji převážně tvoří novináři a autoři tzv. názorotvorných médií, kde však chybí  představitelé opačných názorů . Téměř třetinu řádných členů komise tvoří pravidelní nebo občasní autoři Deníku N:  M. Hvorecký ,  J. Smatana ,  F. Struhárik  a  P. Hardoš . Dalšími členy jsou např. autoři z deníku Sme ( M. Jaslovský ,  M. Ritomská), apod. Zajímavé jsou i jména čestných členů komise: A. Fulmek, zakladatel deníku Sme, V. Mužík, bývalý šéfredaktor Nového času a V. Zima, v minulosti také redaktor Nového času. Zřejmě i proto deník Nový čas neskončil mezi Konspirátory, ačkoli porovnávat jeho důvěryhodnost s weby jako např. noveslovo.sk  by bylo nanejvýš komické …

Mediální prostitutky

Nejparadoxnější na práci celé stránky  konspiratori.sk  je asi fakt, že  i tato stránka  by měla být zařazena do toho konspiračního seznamu, který sama vytváří. Splňuje totiž několik kritérií, na jejichž základě by nějaká stránka měla být do seznamu konspirátorů zařazena. Na stránce  konspiratori.sk  si “odborná komise”, složená ze zástupců určitých preferovaných médií, očividně “vyřizuje účty” s názorovými odpůrci. Jelikož při více stránkách v seznamu existují silné pochybnosti o důvodech jejich zařazení a “odborná komise” neuvádí relevantní analýzy článků, podle kterých přidělovala uvedené negativní hodnocení, vzniká dojem, že pouze “konspirovala”.

Za zvlášť neetické považuji výzvy pro zadavatele reklamy, cituji: Zastáváme proto názor, že je třeba upozornit na weby, jejichž obsah by mohl ublížit značkám zadavatelů reklamy.” Tvůrci stránky tímto otevřeně přiznali, že chtějí odstrašovat zadavatele reklamy od inzerce na konkrétních webových stránkách (český s-klik, tedy reklamní agentura seznam.cz, dokonce využívá seznam z konspiratori.sk jako relevantní zdroj webů, kde reklamu odebírá a nezobrazuje, pozn.red.). Zřejmě předpokládají, že pro některá média snížení příjmů z reklamy může představovat problém. Jenže pro většinu uvedených médií ani snížení příjmu z reklamy nezpůsobí zánik. Jejich rozpočty jsou obvykle nepatrné ve srovnání s vysoko-nákladovými médii financovanými z veřejných zdrojů nebo od milionářů z Penty či Agrofertu.

Nicméně svoboda slova, morálka a pravda dostávají na stránkách konspirátori.sk hodně na frak.

 

ZDROJ

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč

Celkem za měsíc: 10 678,00 Kč
Vybráno 30.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 840 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,48 out of 5)
Loading...
politicon.cz
34 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.