burning-europe
8.7.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Politika

Schyluje se k bitvě

Sdílejte článek:

LUBOMÍR VYLÍČIL

vylicilV Evropě se schyluje k veliké bitvě mezi Východem a Západem. A jak už to před bitvami bývá, obě strany si vyměňují ultimáta, posílají výhružné dopisy, domlouvají aliance a hledají nové silné spojence.

Záminkou je, jako před mnohými válkami minulosti, zdánlivá maličkost. Která se ovšem stane jakýmsi posledním stéblem, co zlomí velbloudovi vaz. A někomu bouchnou saze. V našem případě  se tím stéblem stal nový, maďarský zákon, který zakazuje předkládat nezletilým homosexuální a transgenderovou propagandu.  Jeho přijetí vzbudilo v kruzích, které EU vládnou, pravou a nefalšovanou zuřivost. Taková opovážlivost! Jakási východní periferie si usmyslela, že na poslední chvíli, vytáhne hlavu z oprátky, kterou jsme tak dlouho, tiše a trpělivě vázali…

Ale nic naplat, že na Evropské radě řvali na Maďara všichni „velcí kluci” Evropy jak na sirotka. Nic nespravila ani protimaďarská deklarace 17 z 28 států Únie. Požadující, aby Eurokomise proti Maďarsku zasáhla. Ba právě naopak. Maďarsko se zabejčilo. A na jeho stranu se, jak demonstrativně (Poláci, Slovinci) tak i mlčky (Česko a spol.), začaly stavět východní státy EU. Země se společnou, historickou zkušeností, kterým se už po nějakou dobu manýry pokrokářského Bruselu silně zajídají. Neboť jim čím dál více připomínají něco, čeho se před 30 lety zbavili.

Nový maďarský zákon tak vstoupil v platnost. A hrdý Maďar poslal včera do Bruselu vzkaz, jakému se ve středověku říkalo „opovědný list”. Jeho země oficiálně a veřejně odmítla požadavek Evropské komise na zrušení sporné legislativy. “Úsilí Bruselu povolit LGBTQ aktivisty do škol a mateřských škol je marné,” uvedl k tomu ve středu pro agenturu Reuters šéf poslanců Orbánova Fideszu, Gergely Gulyas.

Vedení Evropské unie zareagovalo „zmrazením” schvalování maďarského plánu obnovy.  Tedy peněz ze společně půjčeného balíku, které byly určeny na obnovu Maďarska po koronaviru. Europarlament horečně připravuje ostrou rezoluci proti Maďarsku. Hlasovat se má sofort, už dnes, ve čtvrtek. Část europoslanců chce do návrhu jejího usnesení vrazit také výzvu k „ráznějšímu postupu v řízení o odebrání hlasovacích práv v Evropské Radě”. Je třeba zasolit těm zlořečeným, neposlušným a hodnoty nectícím Maďarům! Šéfka Eurokomise pak „zvažuje další právní kroky.” Nepřátelství bylo oficiálně vyhlášeno.

Jaká je tedy současná situace na bojišti a v zázemí?  Maďar zahájil chytrým a odvážný tahem – „ideologickým výsadkem” za linie nepřítele. Do evropských médií, včetně západních, poslal placený inzerát se svým programem změny EU.  V něm předkládá vizi Evropy spolupracujících, suverénních států, ve kterých mají hlavní slovo národní parlamenty a kategoricky odmítá současnou politiku budování Spojených států evropských, řízených z nevoleného, bruselského centra.

Jeho slova zjevně padla na připravenou, zkypřenou půdu. Protože prakticky vzápětí vydalo 16 tak zvaných „far-right”, tedy vlasteneckých stran ze 14 států Evropy společnou deklaraci O budoucnosti Evropy. V ní požadují Evropu dobrovolně spolupracujících zemí, úctu k původní kultuře a historii evropských národů, respekt k židovsko-křesťanskému dědictví Evropy, vyjadřují přesvědčení, že rodina je základní jednotkou našich národů, odmítají migraci… Navíc pak, jaká hrůza pro pokrokáře, „považují za nutné vytvořit seznam nedotknutelných pravomocí členských států EU a vhodný mechanismus jejich ochrany”. Dokument podepsaly takové těžké váhy evropské, vlastenecké politiky, jako Le Penová, Salvini…

Takže spojenci do případných koalic se už rýsují. A to i za linií nepřítele. Ovšem Brusel stále drží velmi silné trumfy. Sedí na kohoutku peněz. Které nemusí neposlušné zemi vyplatit. Co na tom, že jsou z části i z maďarských odvodů… Pokrokáři z Europarlamentu to radostně posvětí. Ovládá většinu mainstreamových politiků v členských zemích. Lhostejno, zda z vlády či opozice. Však si je tam taky předvídavě a trpělivě čtvrtstoletí dosazoval. K tomu disponuje také Evropským soudem. O kterém není známo, že by kdy vydal rozsudek v rozporu s názory Evropské komise. Navíc má neziskovky. Tlupy dobře placených, vesměs studovaných ničemů, strategicky rozmístěných po všech státech Únie a schopných na písknutí začít s Majdanem kdekoli, kde bude Brusel potřebovat. A k tomu všemu ještě západní firmy vlastní anebo ovládají většinu produktivních podniků na Východě. Bohužel.

Co by proti tomu mohl Východ postavit? Jedině nějakého spojence výrazně vyšší váhové kategorie. Aby si Bruselští své choutky rozmysleli. Jako když třeťák sdělí spolužákům, že má bráchu v osmičce a jestliže na něj budou dál dotírat, že za ním fakt zajde… Ale kde takové spojence brát? S Rusem jsme se nedávno (hloupě a v cizím zájmu) rozhádali. Navíc Putin právě vyhrál nad USA, prosadil si dokončení Nord Streamu II a bude tak držet spíš s Německem. Do kterého ty dvě roury míří, pomíjejíce celý Východ Evropy. A Německo, to je Brusel. Tady bychom si moc nepomohli. USA pak slábnou, rozkládají se a Polákům, co na ně za Trumpa tolik spoléhali, zůstávají oči pro pláč. Ani jinde po evropském východě nenacházejí BLM, Kritická rasová teorie a jiné „novinky”, co teď z USA přicházejí, nějak moc příznivců, ochotných za takovou cenu s Američany spolupracovat.

Kdo zbývá? Ano, je tu ještě jedna supervelmoc. Čína. A právě do této Číny se, překvapivě, právě rozhodl znovu podívat náš president. Ne, neděste se předem a zkuste se na chvíli oprostit od klišé, které vám do hlav natloukl mainstream. Čína je a vždy byla svá. Jejich současný systém „sociálního kreditu” je strašlivý a pro našince nepředstavitelný. Ale je jejich a nám nepřísluší jej kritizovat.  Protože Čína má proti jiným velmocem jednu velikou výhodu. Spolupráce s ní je neideologická. Totálně. Číňané šíří svůj vliv, ale svůj politický systém nevyvážejí a do kulturních nuancí ostatních zemí se nevměšují: „Jste kanibalové? Pastafariáni? Nevadí. My chceme tuhle komoditu. Nabízíme tohle. Požadujeme dodávky včas a žádnou kritiku naší země. Ale jinak si klidně žerte malý děti a klaňte se, čemu chcete, když je to váš styl…”

Mimochodem, víte, jakou vakcínou je očkován Orbán? Čínským Sinopharmem!  Záměrně a demonstrativně. Aby si Brusel všiml. Maďarská spolupráce s „Říší středu” se táhne už dlouhá léta. V roce 2015 podepsalo Maďarsko s Čínou memorandum o porozumění, týkající se projektu „Pásu a stezky”.  Praktickým výsledkem této smlouvy je Čínou postavená trať Budapešť – Bělehrad, součást spojení řeckých přístavů se středem Evropy. Tu někde je třeba hledat zdroje rozpačitého, váhavého postupu Eurokomise, která sice denně zuří nad Orbánovými slovy i činy, ale třísknout do stolu se stále jaksi ostýchá…

Tak vypadá situace v předvečer bitvy. Na jedné straně všechny peníze, struktury a média kontinentu. Na druhé straně odbojný Východ, nespokojený s direktivním vnucováním hodnot zákonů a postupů, které většina společnosti odmítá. Ruku v ruce s ním pak i řada umlčovaných a naštvaných občanů „starých” zemí Únie a jejich politické strany. Probíhá sondování a oťukávání spojenců nejtěžší váhy…

Když to dobře půjde, mohla by se na této otázce konečně „štípnout” Evropská únie. Přinejmenším na „dvourychlostní” Evropu. Nebo, ještě lépe, na únii „starých, zakládajících zemí EU” a Východní zónu volného obchodu. Ať už pod krytím Američanů, jako Trojmoří, nebo pod čínským drakem a jeho Pásem a stezkou. Anebo jako něco úplně jiného. Hlavně, aby už to bylo. Jinak nám sem Brusel fakt a na sílu natlačí ty jeho  „evropské hodnoty”. Které jsou, krom plánované eko-bídy, pouze dvě, ale stojí za to: homosexuál a muslim…

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč

Celkem za měsíc: 17 849,00 Kč
Vybráno 50.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 4 651 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (40 votes, average: 4,98 out of 5)
Loading...
35 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)