ruskorubl
26.2.2019
Kategorie: Ekonomika

Ruská ekonomika ve světle západní statistiky

Sdílejte článek:

BAWERK

O Rusku se lze toho dočíst u nás za poslední léta poměrně dost. Ovšem nejde většinou příliš o objektivní čtení. Jedna skupina pisatelů haní vše, co je s Ruskem spojené a vidí ruské agenty doslova za každým stromem. Druhá skupina zase až poněkud mesianisticky očekává, že nás Rusko nějakým způsobem spasí, a to přesto, že je od nás ca 1 000 km daleko. V tomto článku bych se chtěl podívat na ekonomickou úroveň Ruska, o které jedni tvrdí, že je velmi slabá, zatímco druzí ji nejspíše poněkud přeceňují. Využiji k tomu západní statiku. Samozřejmě ta může být proti Rusku zaujatá, i tak snad může pro nějakou orientaci sloužit (a autor také neumí rusky, aby si mohl přečíst ruskou statistiku).

STATISTIKY

O Rusku kniha „Pocket World in Figures: Edition 2017“ z pera The Economist (nakladatelství Profile Books) k roku 2017 (2016) udává následující údaje (pokud jsou použity jiné zdroje, viz odkazy a poznámky):

 • Očekávaná délka života je v Rusku (přesněji Ruské federaci) 64,7 roku u mužů a 76,1 roku u žen zatímco v České republice jde o 76,3 roku u mužů a 81,9 roku u žen. Ruské ženy tak mají očekávanou délku života nějakých 93 % očekávané délky života českých žen. Ale u mužů je to jen 85 % očekávané délky života českých mužů. Zřejmě jde o vliv alkoholismu, typický pro mužskou populaci východní Evropy (už třeba v Polsku je očekávaná délka dožití u žen 81,8 roku čili stejná jako v ČR, ale u mužů už jen 74,1 roku).
 • Gramotnost u dospělých pro Českou republiku „Pocket World in Figures: Edition 2017“ již nějakou dobu neuvádí, protože je prakticky 100 %, v případě Ruska jde o 99,7 % populace (v Maďarsku jde ale třeba jen o 99,0 %).
 • (ODHAD!) HDP na hlavu podle parity kupní síly ve vztahu k USA=100 je dle „Pocket World in Figures: Edition 2017“ v ČR 55.2 a v Rusku 49.9. Rusko tedy v tomto údaji dosahuje dle citované statistické ročenky nějakých 90 % HDP na hlavu v ČR! Obecně se má za to, že čím chudší země, tím je odhad HDP „podseknutější“, protože v chudších zemích si lidé část služeb raději poskytují v rámci rodiny (či mezi přáteli) a tyto služby se tak na trhu neobjevují, na rozdíl od bohatších zemí, kde tyto služby obyvatelstvo často nakupuje na trhu. Dále jsou velké potíže s odhadnutím šedé ekonomiky, a proto se tato do těchto statistik nezahrnuje. Odhaduji tedy, že poměr obou zemí je ve skutečnosti k USA o něco lepší. Je potřeba si ovšem uvědomit, že data za malé a část středních firem se pro účely HDP jen odhadují. Samotné HDP je tedy jen odhadem!
 • Potíže s odhady HDP můžeme demonstrovat i na ODHADECH HDP z jiných zdrojů. Podle Mezinárodního měnového fondu dosáhla za rok 2017 Česká republika na hlavu 35 223 Int$ (36. místo mezi 187 státy) čili mezinárodních dolarů (1) a Rusko 27 890 Int$ (48. místo mezi 187 státy), tj. skoro 80 % HDP na hlavu v ČR. USA dosáhly na hlavu 59,495 (Viz zde). Světová banka má opět „trochu“ jiná data: ČR 36 916 Int$ (34. místo mezi 182 státy) a Rusko jen 25 533 Int$ (53. místo mezi 182 státy), tj. jen 70 % HDP na hlavu v ČR. Zase jiný údaj ukazují statistiky CIA: ČR 35 200 Int$ a Rusko 27 900 Int$ (39. místo mezi 198 státy respektive 51. místo mezi 198 státy), tj. asi 80 % HDP na hlavu v ČR (2). Čert, aby si vybral. Pokud to shrneme, tak rozptyl je asi od 70 do 90 % HDP na hlavu v ČR. To se nezdá, být až tak málo. Každopádně dle samotného Mezinárodního měnového fondu je ruská ekonomika skoro tak velká jako Německá ekonomika: cca 4,15 bilionu Int$ versus cca 4 biliony Int$ (Viz zde). Faktem ovšem je, že HDP Ruska roste za posledních ca 20 let více, než HDP ČR anebo Evropské unie a mezera mezi těmito ekonomikami se tak zmenšuje. Údaje o HNP jsem našel na webu Světové banky. Pro ČR šlo asi o 34 100 Int$ dle parity kupní síly na hlavu. U Ruska šlo o 26 115 Int$ a pro srovnání u Německa o 52 120 Int$ (3). Rusko podle této statistiky tak dosahuje asi 77 % HNP ČR na hlavu.
 • Někteří ekonomové hodnotí vyspělost ekonomiky podle struktury zaměstnanosti dle sektorů – zemědělství, průmysl a služby. V zemědělství by mělo pracovat málo lidí a ve službách nejvíce. Pro ČR dle „Pocket World in Figures: Edition 2017“ platilo: zemědělství 2,7 %, průmysl 38,3 % a služby 58,9 %. Pro Rusko analogicky: 6,7 %; 27,5 % a 65,8 % (a mimochodem pro Polsko platilo: 11,2 %; 30,8 % a 57,9 %).
 • Spotřeba ekvivalentu ropy na hlavu v kilogramech byla 3 990 v ČR a 5 093 v Rusku (v Německu jde o 3 868 kg ekvivalentu ropy na hlavu). To by mohlo naznačovat zastaralost ruského průmyslu a dopravního parku, kteréžto věci vedou k vyšší spotřebě energií. Ale stejně tak dobře by to mohlo naznačovat i to, že se zde na ropu a jiné energie, kterých je zde hojnost, a které jsou levné, obecně moc nehledí. Je zajímavé, že pro USA se zde udává spotřeba dokonce 6 914 kg ekvivalentu ropy na hlavu. To by mohlo být ovšem dáno i větší spotřebou, která plyne z vyšší životní úrovně (lidé si mohou dovolit toho více najezdit, více koupit atd.), ale je možné, že část amerického průmyslu je dnes již rovněž zastaralá.
 • Oficiální zlaté rezervy (zřejmě u centrální banky) dosahují v ČR výše 0,3 milionů uncí ((1 unce = 28,3495 gramů), kdežto v Rusku 38,8 milionů uncí. Vypočteno na hlavu je to asi 0,028 unce zlata na hlavu v ČR a 0,27 unce zlata na hlavu v Rusku čili skoro 10x tolik (pro srovnání na Slovensku jde asi o 0,18 unce zlata na hlavu, ale v Maďarsku jen asi 0,01 unce zlata na hlavu). Ovšem na to zlato si stejně řadový člověk nemůže sáhnout, ale na druhou stranu v době těžkých hospodářských problémů se zlato může hodit aspoň na dovoz základních potravin.
 • Výdaje na zdravotnictví představovali v ČR 7,4 % HDP a v Rusku 7,1 % HDP: Počet doktorů byl na 1 000 obyvatel v ČR 3,6 a v Rusku 4,3. Pro zajímavost v Německu jde o výdaje silných 11,3 % HDP, ale doktorů je jen 3,9 na 1 000 obyvatel. Ovšem není doktor jako doktor. Kvalita doktorů může být a bude jistě různá.
 • Výdaje na vzdělání byly dle „Pocket World in Figures: Edition 2017“ v ČR 4,3 % HDP a v Rusku 4,2 % HDP.

No dobře, jak jsme zjistili už výše, jsou údaje o HDP jen hrubšími odhady, které nejsou moc přesné. Co teda vybavenost obyvatel?

 • Přístup k dobré vodě má v ČR prý 100 % obyvatel a v Rusku prý 96,9 % obyvatel.
 • Automobilů bylo v ČR na 1 000 obyvatel 461 a v Rusku 304, tedy skoro jako v Maďarsku (314).
 • Mobilních telefonů bylo v ČR 129,5 na 100 obyvatel a v Rusku dokonce 155,1 na 100 obyvatel. Uživatelů internetu bylo 79,7 % v ČR a 70,5 % v Rusku, což mimochodem bylo více než v Polsku (66,6 %).

Jistě i tyto statistiky mají své ale. Tak třeba auto není jako auto. Průměrný věk aut může být v Rusku vyšší než u nás, naopak tamtéž může být vícero vozidel terénních a 4×4 a podobně, a to z důvodu větší náročnosti terénu, více drsného počasí a větších vzdáleností. Některá vozidla se pak v těchto statistikách nevykazují apod. Osobně však tyto statistiky preferuji o trochu více před HDP, HNP apod.

ZÁVĚR

Jak tedy shrnout jednoduše celou problematiku ruského hospodářství? Zjevně podle ZÁPADNÍCH statistik nejde v poměrech bohatství na hlavu o žádnou rozvojovou zemi, byť regionální rozdíly a rozdíly mezi některými skupinami obyvatel zde budou jistě značné. Průměr je, jak známo, věc ošidná. Zdá se, že země se nachází někde na pomezí 1. čtvrtiny a 2. čtvrtiny mezi státy světa, co se týče blahobytu per hlava, což není špatné. Hospodářství této země měřeno HDP se začíná limitně blížit absolutní velikostí Německu. Mezi Českou republikou a Ruskem hospodářské rozdíly sice jsou, ale nejsou v průměru diametrálně odlišné. Nějaký despekt ze strany obyvatel ČR tu už zřejmě moc není na místě (4). Jistě na spaní na vavřínech to také není a ruští podnikatelé, kapitalisté a zaměstnanci mají před sebou jistě mnoho výzev a úkolů. Lze ale předpokládat, že Rusko je schopné a bude schopné i do budoucnosti dávat na zbrojení o DOST více prostředků, než bylo zvykem v devadesátých a nultých letech.

Poznámky:

(1) Mezinárodní dolar (Gearyho-Khamisův dolar) je hypotetická měnová jednotka, která by měla v daném místě stejnou kupní sílu, jako měl americký dolar ve Spojených státech v nějakém časovém okamžiku (u časových řad se často používá mezinárodní dolar fixovaný k roku 1990 či 2000). Prostřednictvím této jednotky je pak možno porovnávat údaje jak z různých zemí s odlišnou cenovou hladinou, tak z různých období. Zní to trochu jako šamanské zaříkávadlo, že?

(2) Anglická wikipedie, heslo “List of countries by GDP (PPP) per capita”. Přístup k I/2019.

(3) GNI, PPP (current international $). Přístup k I/2019.

(4) Dá se argumentovat přílivem Rusů do České republiky, to jistě něco znamená, ale tento argument má i určitá úskalí za prvé asi dvě třetiny „rusky“ hovořících lidí jsou Ukrajinci plus k tomu něco Bělorusů, za druhé obyvatele velkých národů najdete za normálních okolností skoro všude. Konečně Rusové k nám jezdí i jako turisté a studenti VŠ. Pro příklad v Praze je 48,6 tisíce pracujících Ukrajinců a jen 10 tisíc pracujících Rusů (Ekonom č. 5, 31. I. 2019, str. 31)

ZDROJ: bawerk.eu

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2019: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Eva Myslivečková 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Marie Fulková 100,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Petr Pisan 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ludmila Karská 300,- Kč, Petra Rohlíčková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jana Hašlarová 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloš Kraus 300,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Jan Šmrha 100,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč

Celkem za měsíc: 9 606,00 Kč
Vybráno 27.44%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 473 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
24 komentářů

Napsat komentář: Janina Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.