PRIDE
4.7.2021
Kategorie: Multikulturní soužití

Rozbroje o vlajku a Pride

Sdílejte článek:

YNGVAR BRENNA

Nic nemine militantní tažení proti symbolům historicky křesťanského, národnostně jednotného Norska, stejně jako Evropy, nic jim není svaté. Ironicky církev dříve organizovala štvavé kampaně proti těm, jež se rouhali, avšak v současné době je prý nahrazena jiným „klérem“, jež svorně a rovnostářsky žene „hříšníky“ na společenský „pranýř“, kde jste veřejně „bičováni“ a jste-li křesťané, tak mají o záminku víc vám dát extra silné „kapky“. Jenže narozdíl od křesťanství nemá „náboženství sexuálních orientací“ meze a žádné odpuštění není, načež jste opuštěni a odkázáni na „řeholní“ život naší novodobé kultury spočívající v zdržování se veřejných vyjadřování, zatímco se smečka ohlíží po dalších, jež by mohli shodit, kariérně, reputačně i bytostně lidsky „popravit“ a znemožnit.

Pride prapor byl původně praporem dětí světa, co má dělat na veřejných žerdích, když není oficiální vlajkou? A co má sexuální orientace společného např. se sportem? Po celém Norsku byly před Pride festivalem i během něj strhávány a páleny Pride prapory ze škol, školek a dalších komunálních budov. Mnozí okomentovali krádeže/vandalismus praporů jako dílo levice, jež se snaží toho využívat politicky. V jednom případě se lidé o prapor i prali. Skokanský můstek ve světově proslulém Holmenkollenu byl osvětlen v barvách duhy, „oblékly“ si je i armáda a policie a veřejné instituce jako třeba národní muzeum a festival zahájila Erna Solbergová, norská přemiérka. Později pózovala s tričkem s nápisem „Tøffe gutter bruker kjole“, či „Tvrdí hoši nosí šaty“. Vláda barvy Pride dokonce přidala do svého webu a přitlačila společenskému nátlaku rozdělující národ vybráním jedné menšiny za tichého obcházení ostatních.

Dokonce chcete-li poslat peníze přes v Norsku oblíbenou apku „Vipps“ tak je to první, co vám naskočí, Pride prapor. Je-li něčeho příliš, tak se kyvadlo zákonitě vychýlí na opačnou stranu, než na tu, oč jde aktivistům. Umělá dichotomie a umělé vyvolávání rozbrojů, kdy se střetnou odpůrci a zastánci v otázkách, kdy by se jinak nikdy nestřetly, nebýt názorové totality menšiny dožadující se plné oddanosti všech. Je ještě povoleno, aby nebyl každý zajedno a názorově/postojově sladěn, pokud jde o cokoliv anebo to již nejde? Podle některých žijeme v době, kdy je kritika diskriminací a zdravý rozum hrozbou.

Mí sousedé mají pride vlajku v květináčích a někdo má pride osušku. Ačkoliv jinak nikdy neslaví náš národ jeho barvami, tak více než měsíc nám banky, pojišťovny a další soukromé firmy vnucují Pride barvy (a někteří je za to bojkotují), ovšem jestli tak či onak nejdete v jejich šlépějích, tak si každý myslí, že jste proti? Spousta lidí zastává jedno mínění v plénu a zcela jiné tehdy, když je nasloucháte mezi čtyřma očima. To, že někdo nepodporuje Pride ještě nutné neznamená, že nepodporuje právo každého být tím, kým je. Někomu může vadit sexuální stránka či výstřednost a nechce, aby byla exponována vůči dětem, jimž je důležité vysvětlovat co jsou odchylky od normálu, co je bizarní a co příliš. Někomu vadí zas něco jiného.

Má někdo ostatní nutit k tomu, aby měli rádi homosexuály a sexualizované průvody s excesy? Proč se má manifestovat a propagovat sexuální orientace a navíc ji tolik dramatizovat a bořit meze? Je-li homosexualita in, je tedy heterosexualita passé? Bude jeden za několik let zesměšněn za to, že je heterosexuální, poněvadž je více těch, jež mají nutkavou potřebu manifestovat to, že někteří jsou homosexuální? Je-li pravda to, co tvrdí homosexuálové, že jen chtějí být jako heterosexuálové, proč ti druzí nepobíhají napůl nazí v samostatném průvodu a zběsile mávají vlastní vlajkou odlišující je od ostatních?

Zaslouží si Åge Hareide, mezinárodně známý norský trenér, nenávist národa? Má být potrestán za něco, co řekl v 2004, z doby, kdy se ještě smělo přemítat samostatně a mít vlastní názory, aniž byste měli na svědomí celé nenapadnutelné revoluční hnutí s názvem Fri o 3500 členů požívající zvláštní výsady? Tenkrát bylo možné prohlásit třeba „Hráli jsme jak baby“, aniž by z toho byly velké tituly a skandálních kauz. Dnes se tomu říká mluva podněcující k nenávisti proti skupině obyvatel. Z miláčků národa je raz dva veřejný nepřítel.

Jediné, co Hareide vlastně říká, je to, že fotbal má být neutrální a nemá být arénou politických aktivistů. A když už, tak proč jen ve fotbale a ne v dalších sportech? Jako trenér si vyžaduje a čeká od hráčů plnou pozornost a plné soustředění před utkáními, jenže klečení za BLM, manifestace pride a dalších iniciativ, polesk klubovým legendám atd. ticho na uctění zesnulých: takové přestávky se protáhnou a ubírají hráče i diváky o cenný čas. Lidé chějí vidět nejlepší výkony, nikoliv být nuceně krmeni politickými poselstvími, ideologii pohlaví usilující o radikální změny, jejichž následky vůbec neznáme pod rouškou zrovnoprávnění.

Tady prý snad jde výhradně o potřebu či úsilí někomu schválně nerozumět za účelem ochrany vlastního ega. Jakoby demokracie, svoboda projevu, lidská práva, sympatie, soucit, pochopení atd. platily pouze v jednom směru, vyjádříte-li se tak, že se to druhé straně nelíbí. Často vám protistrana dokonce podsouvá, že nesouhlasíte-li s ní, tak nejste schopni samostatně přemýšlet.

Proč neslyší hnutí homosexuálů na jiná stanoviska než svá vlastní, na stanoviska, jež bývají v společenské diskusi dušena? Vše o čem mlčí masmédia a politici ohledně existujících nerovností jsou proto zesilovány. Proto ty rozbroje. A nebýt nedávno změna zákona povolující vztyčit na veřejných žerdích jakékoliv prapory a vlajky, tak by ten „rozkol“ nebyl tak okatý. Norové totiž mají k své vlajce velice osobitý, bytostný a mnohovrstevní vztah a je normální mít na svém pozemku i před chalupou žerď, na níž vyvěsí vlajku nejen aby dávali najevo své vlastenecké cítění, nýbrž i třeba proto, aby vzkázali, že jsou doma a kdo je zná, ať příjde na neohlášenou návštěvu.

Kdyby mělo být všemu a všem přidělená vlajka/prapor, pak by z toho byla džungle. Je mnoho těch, jež má nárok na tentýž prostor, ochranu a pozornost. Třeba lidí s Downovým syndromem. Či prostě ti, jež si přejí beztrestně dát v parku pivko (což dnes nelze). Dokud nejsou všichni homosexuálové, dokud nemají všichni onen syndrom, dokud si všichni nechtějí ani nemohou (ideálně současně) dát v parku pivko, tak prý nelze vlajky/prapory symbolizující tyto skupiny zaměňovat s národním aspektem spojující všechny.

Norové bojovali, aby se zbavili Dánů po více než 400 letech v unii s nimi. Norové v r. 1905 nemuseli bojovat se Švédy, nicméně pakliže by nezískalo své svodody tak bylo na válku připraveno celé Norsko. V letech 1940-5 bylo normální se zasazovat o životy, aby se zbavilo takřka půl milionu Němců. No a co dnes? Najdou se ještě ochotní dobrovolníci na to, aby pro svobodu a samostatnost něco obětovali? Učí se dnes žáci vůbec něco o tom, za co se kdy bojovalo a obětovalo a ví proč ještě stále máme dny, kdy se má oficiálně po celé zemi vyvěsit vlajky?

Kdyby se snažil někdo získat peníze z veřejných rozpočtů na heterosexuální festival anebo navrhl prapor heterosexuálů náhradou za národní vlajku by ostatní nešetřili posměšky. Proč vůbec slavit srozenou sexuální orientaci na níž neměli vlastní zásluhy? Budou-li se spokojit s uznáním sexuality anebo žádají toho více? Ze stigmatizace oponentů a skeptiků je manipulativní soutěžení o to, kdo ječí nejhlasitěji. Jestli nejste s námi jste proti nám: provokuje to mnoho těch, jimž bylo jedno, že je někdo homosexuál, transsexuál, či má jinou orientaci, dokud tp nezačali všem vnucovat, přičemž mají oponenty a skeptiky paušálně za bludaře a rouhače a viní je.

Je-li na mnoha žerdích stažena národní vlajka ve prospěch Pride praporu, má pak člověk pádné důvody si klást nejednou otázku. V pohlavním fanatismu a propagandě je vidět senzacionalizaci za účelem normalizovat. Je to správná taktika a má národní vlajka jen tak ustupovat něčemu, nehledě na co? Jde jako vždy o definiční moc na chápání nás všech, pokud jde o pohlaví, sexualitu, identitu atd. v kamufláži lásky, tolerance a inkluze. Jako veškerá ideologická přesvědčení štěpí a rozděluje napříč hodnotami a chápání skutečnosti. Na rozdíl od státní vlajky, jež Nory stmeluje. Nereprezentuje-li stát svůj národ a jeho zájmy, pozbývá tím legitimity spravování jeho domoviny.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč

Celkem za měsíc: 12 244,- Kč
Vybráno 34.98%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 528 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
55 komentářů
    • texas

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)