virus3
23.10.2020
Kategorie: Společnost

Rozbor metodiky vykazování úmrtí na Covid-19: Někdo by měl jít hned do tepláků

Sdílejte článek:

REFORMY.CZ

Schválně: kdo z vás ví, kolik lidí třeba včera u nás umřelo na čínskou chřipku.

21?

56?

Myslíte si, že není problém to zjistit?

Chyba lávky.

Neví to nikdo, a nikoho ani nenapadlo se na to zeptat. Totiž, pár lidí to ví, ale tají to před vámi. A presstituti, kteří by se na to měli hlasitě ptát na každé z těch šaškáren nazývaných tiskovky k epidemiologické situaci, drží hubu. Hned to vysvětlím.

Při každém úmrtí lékař vyplňuje lejstříčko s názvem List o prohlídce zemřelého. Takzvaný LPZ má část římskou I. kde se uvádí sled patologických dějů, které bezprostředně vedly ke smrti. Římská II. potom obsahuje výčet komorbidit, tedy současně se vyskytujících onemocnění nebo patologických stavů, které se na smrti mohly, ale také nemusely podílet. Hodnocení, do jaké míry se komorbidity na smrti skutečně podílely, je samozřejmě vždy více či méně subjektivní, je to spíše úvaha “co by bylo, kdyby, anebo taky ne”. Příčinu smrti víme totiž vždy jen s určitou dávkou pravděpodobnosti, leda bychom kontinuálně monitorovali zhruba jeden bilion chemických reakcí v organismu a o všech měli detailní přehled až do finálního okamžiku, což se zatím rutinně nedělá.

Na vyplňování elpézetka v době koronavirové existuje detailní metodika ústavu zdravonických informací a statistiky, potažmo ministerstva zdravotnictví. V zásadě se jedná o čtyři možné scénáře:

1) Osoba zemřela bezprostředně na dechovou tíseň v důsledku virového zápalu plic s prokázaným SARS-nCoV-2. V části I. formuláře LPZ je to zapsáno (s vyznačením kauzality) takto: COVID-19 s laboratorním průkazem původce → virová pneumonie → respirační selhání. Část II. zůstává prázdná.

2) Osoba zemřela na selhání jiné orgánové soustavy, ke které ale s vysokou pravděpodobností došlo právě na základě virového zápalu plic. V části I. formuláře LPZ je to vyjádřeno nějak takto: COVID-19 s laboratorním průkazem původce → virová pneumonie → selhání ledvin. Část II. zůstává prázdná.

3) Osoba zemřela na dechovou tíseň na základě virového zápalu plic, ale se současným výskytem komorbidit, které se mohly ale nemusely na smrti podílet. Nedá se s jistotou říct, že pokud by komorbidity nebyly, pacient by přežil, a nedá se ani říct, do jaké míry se komorbidity na smrti podílely (je to přesně v rozmezí někde mezi 0% a 100%). V Části I. LPZ bude: COVID-19 s laboratorním průkazem původce → virová pneumonie → respirační selhání, v Části II. bude například hypertenze, diabetes, nebo generalizovaný nádor.

4) Osoba zemřela na nějakou jinou nemoc, a měla jen mírné příznaky čínské chřipky anebo byla bez nich, jen u ní došlo k laboratornímu záchytu viru, avšak to samo o sobě by nejspíš ke smrti nevedlo. V Části I. LPZ najdeme něco jako: Nádor jater → selhání jater → rozvrat vnitřního prostředí. V Části II. potom najdeme COVID-19, původce laboratorně prokázán.

Je evidentní, že problematické jsou zejména poslední dva případy, kdy u prvního nemůžeme kvantifikovat míru, s jakou se covid na smrti podílel, a z druhého implicitně vyplývá, že covid se na smrti podílel buďto málo, nebo vůbec.

A teď: Které z těchto kategorií myslíte, že jsou uváděny v oficiálních statistikách ministerstva zdravotnictví jako “úmrti v souvislosti s covidem” (ale médiemi je to potom široce překládáno jako počet úmrtí na čínskou chřipku)? Pravdu mají ti, kteří už ztratili jakékoliv iluze o tomhle zkurveném státě: samozřejmě je to součet všech čtyř možností.

Je to doslova uvedeno na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 v legendě k tabulce s názvem “Přehled vyléčených po onemocnění COVID-19 a úmrtí osob s onemocněním COVID-19 dle hlášení KHS”:

Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID 19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID 19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.

Takže motorkáři rozmáznutí v zatáčce u nás také spadají do covidových statistik, pokud by náhodou byli pozitivně testováni. Je na to oficální pokyn a ty kurvy se tím dokonce ani netají.

Říkáte si, že nemůže být v naší tak dlouho budované “open society” problém se k těm číslům dostat. Hned by totiž bylo vidět, kdo umřel na respirační selhání s koronavirem (i když ani tady není jednoznačně jisté, že umřel NA covid, protože takový mohl umřít na chřipku nebo na chronickou obstrukční chorobu, akorát pokud měl pozitivní PCR test, nikdo by to už neřešil) a kdo na covid neumřel, anebo aspoň ne s jistotou. Tato čísla se ale nikde nezveřejňují, a pokud byste náhodou byli tak naivní, že byste je chtěli zjistit s využitím Zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, státní UZIS si s vámi bezskrupulózně vytře řiť.

Na odkazu výše klade žadatel přesně tento typ dotazu, tj. kolik lidí zemřelo “na covid” a “s covidem”, žádost je však ze strany ÚZIS zamítnuta s naprosto zmatečným odůvodněním, že nelze poskytnout data vedoucí ke ztotožnění objektu poskytovaných informací (ztotožnění jednotlivých případů však tazatel samozřejmě nepožadoval). Takže jedna – podstatná – část státní správy, ministerstvo zdravotnictví, kontinuálně lže jako když tiskne, a jiná část státní správy, ÚZIS, tuto lež přikrývá další nehoráznou lží. Jak typické, že?

Podle mého názoru toto je ukázkový příklad trestného činu podle § 357 Tr. Zák., navíc páchaný státem, za bílého dne, za naše peníze a proti nám.

Na závěr se s vámi podělím o citát, který jsem nedávno četl na internetu a který den ode dne lépe vystihuje naší současnou realitu:

“Chtěl bych se zeptat Andreje Babiše a vlády odborníků, jestli už je líp, nebo jestli to budete ještě nějak vylepšovat. Děkuji za odpověď.” (autor neznámý)

§ 357 Šíření poplašné zprávy

(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,

d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo

e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  • František Závora
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc listopad 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jan Sabo 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Anonym poštou 222,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Petr Čermák 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Martin Golombek 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Ludmila Kárská 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Vítězslav Nováček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 19 221,00 Kč
Vybráno 54.93%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 435 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 4,69 out of 5)
Loading...
politicon.cz
35 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.