rouska-1024x683
18.3.2020
Kategorie: Společnost

Roušky? Jsou vůbec k něčemu?

Sdílejte článek:

COM/DIIT

Na portále diit.cz se objevil zajímavý text ohledně účinnosti roušek a respirátorů. Protože toto téma dnes hýbe celou společností, dovoluji si zde to podstatné ocitovat:

Zdá se, že většina lidí ani nechce slyšet nebo číst pravdu, protože jsou jim milejší vlastní mylné domněnky. Kupříkladu že lidé budou umírat nikoli kvůli viru, ale proto, že nějaký podvodník, který se prezentoval jako zástupce čínské firmy, napálil naší vládu a nedodal objednanou zásilku roušek. Že tyto roušky nebyly určené k rozdávání veřejnosti, je vlastně vedlejší a že proti přenosu viru nechrání, je taky v podstatě jedno. Můžeme ukázat prstem na viníka, který bude mít podle našich představ na triku lidské životy a cítit se tak nějak spokojeněji.

Teď ale trochu racionálněji. Dalo by se říct, že už se dá o něco častěji narazit na člověka, který ví, že rouška nositele nechrání a nemá chránit před nákazou. Má chránit okolí před nákazou od nositele. Stále ale není rozšířena informace, před čím konkrétně má chránit a jak účinná tato ochrana je. Rouška je krátkodobá ochrana před přenosem velkých kapének z jejího nositele na osobu v bezprostřední blízkosti. V praxi je určena k tomu, aby např. lékař při drobném zákroku při mluvení, kýchnutí ap. „neprsknul“ slinu (která obsahuje různé mikroorganizmy) pacientovi do rány. Důležité je i ono „krátkodobé použití“. Jednak kapénky, které zachytí, začnou vysychat a pokud jimi již není virus vázán, může se s proudem vzduchu uvolnit a šířit. Filtrační schopnost roušek se navíc po zvlhnutí zhoršuje.

Je docela zajímavé, že tyto informace řada zpravodajských webů publikovala v roce 2009, kdy lidé z obavy před prasečí chřipkou začali roušky skupovat. Přesto, že současná situace je mnohem vypjatější, informace na toto téma se prakticky neobjevují. Můžeme si ale připomenout leccos z toho, co lze stále nalézt v geologických vrstvách internetu.

Tak například primární informace, že nositele rouška nijak nechrání:

Vědecké důkazy, které by prokázaly účinnost roušek, dosud neexistují, a to zejména na otevřeném prostranství. Jistou ochranu mohou poskytnout pouze v uzavřených prostorech při blízkém kontaktu s osobou, která trpí příznaky chřipky. Ale pouze v kombinaci s dalšími opatřeními typu častého mytí rukou,“ píší odborníci WHO v doporučení pro veřejnost. A dodávají, že při nesprávném použití mohou roušky riziko přenosu viru ještě zvýšit.

— iDNES, 2009

Kupodivu tehdy se na názor redakce zeptala i současného náměstka ministra zdravotnictví, epidemiologa Romana Prymuly:

„Panika není v tuto chvíli na místě. Osobně bych si vzal roušku, jen pokud bych ošetřoval pacienta.”

— prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. pro iDNES, 2009

Domněnky o využití roušky jako ochrany před virózou tehdy dementoval i jeden z výrobců:

„Informace, že roušky ochrání před nákazou prasečí chřipky, je naprosto zavádějící, protože tento typ nesplňuje požadavky normy pro filtrační ochranu.“

— společnost 3M

Co se týče ochrany nákazy od nositele, klesá s dobou použití:

„Rouška se má nosit maximálně dvě hodiny, poté se její funkce kvůli zvlhnutí samozřejmě zhorší.“

— pražská hygienička, MUDr. Zdeňka Jágrová

Tehdejší články připouštěli určitou (byť nízkou) účinnost v omezení přenosu z nakažené osoby prostřednictvím kapének. V současnosti jsme ale v jiné situaci, neboť koronavirus se přenáší kontaktně a to již dlouho před tím, než se u nakaženého projeví první příznaky (například ono kašlání nebo kýchání, při kterém dochází ke zvýšenému šíření kapének). Mluvíme-li o omezené účinnosti i pro filtraci kapének ve směru od nakaženého člověka vybaveného rouškou do okolí, jaká ta účinnost reálně je?

I na to se kupodivu dá snadno najít odpověď. Předně je však důležitá informace, že roušky na rozdíl od respirátorů nepodléhají žádné certifikaci, žádným testům, takže jak kvalitní se je výrobce rozhodne vyrobit, tak kvalitní budou, ale zákazník se to z obalu nedozví, protože žádná standardizace a z ní vyplývající značení v tomto směru neexistuje. V roce 2009 otestoval tři typy běžně dostupných roušek dTest. Test neprobíhal na virech, ale s bateriemi, protože ty lze dobře kultivovat a dá se snadno zjistit, kolik prošlo. Test probíhá na člověku, který dýchá na misku s agarem (živná půda pro bakterie) – nejdříve bez roušky, poté s rouškou, a porovná se rozdíl.

U jednoho typu roušek byla účinnost ochrany 9,9 %, u druhého 85,7 % a u třetího 47,1 %. To se navíc týkalo čerstvě nasazených roušek, které mají – jak vyplývá z výše uvedených citací – nejvyšší účinnost. No a nakonec si musíme uvědomit, že se test prováděl podle vyhodnocení bakterií, které jsou zhruba 1000-5000 nm velké, zatímco koronavirus měří asi 120 nm, takže je cca 10-50× menší. Propustnost pro viry tudíž bude adekvátně tomu vyšší. Profesionální roušky pro viry představují spíše symbolickou bariéru. Pokud vezmeme v potaz, že u některých typů roušek projde přes 90 % bakterií po čerstvém nasazení, za ochranu před šířením viru je nemůžeme považovat.

Za pozornost dále stojí medializované pokusy o domácí výrobu roušek z bavlněné tkaniny. Profesionální roušky se vyrábějí zpravidla z velmi hustých netkaných textilií, některé dražší z tkaniny, ovšem vyrobené z nanovláken. Podíváte-li se prosti světlu skrz běžnou bavlněnou tkaninu, je jednotlivými oky vidět. Účinnost tedy bude ještě omezenější. Objevují se i oprávněné názory, že proud vzduchu bude v rámci těchto ok násobně vyšší než při dýchání bez roušky, takže může rychlost letících kapének ještě zvýšit. Studie na to sice nejspíš ještě nikdo nedělal, ale jistý smysl to dává.

Co již určitou účinnost mít může, jsou respirátory. Ty jsou navíc i standardizované, takže se lze v dostupných (momentálně tedy nedostupných) produktech orientovat. Třídy FFP1, FFP2 a FFP3 značí účinnost (čím vyšší číslo, tím vyšší) a WHO s ohledem na koronavirus doporučuje použití FFP3. Respirátory slouží k ochraně nositele (mnohé modely jsou vybaveny vydechovacím ventilem). Ani respirátory ale nezajišťují zcela neprůstřelnou ochranu. Riziko nákazy však významně snižují. Třída FFP2 dosahuje podle testů 94-98% účinnosti, třída FFP3 99% účinnosti.

Výrobek Třída filtrace Ochrana Celková účinnost ochrany
REFIL 711*) FFP1 inertní jemný prach 87,3 %
3M 9310 FFP1 inertní jemný prach 93,3 %
3M 9312*) FFP1 inertní jemný prach 93,7 %
REFIL 730 FFP2 méně jedovaté částice 95,4 %
REFIL 731*) FFP2 méně jedovaté částice 94,9 %
REFIL 741*) FFP2 méně jedovaté částice 96,1 %
REFIL 820 FFP2 méně jedovaté částice 95,0 %
3M 9320 FFP2 méně jedovaté částice 97,9 %
3M 9322*) FFP2 méně jedovaté částice 97,7 %
REFIL 651*) FFP3 toxické částice, viry, bakterie, spory 99,0 %
REFIL 851*) FFP3 toxické částice, viry, bakterie, spory 99,0 %
3M 9332*) FFP3 toxické částice, viry, bakterie, spory 99,0 %

podle dTEST (2009)

Nejlepší testovaná lékařská rouška (85,7 %) je pak účinností horší než nejhorší respirátor nejnižší třídy (87,3 %) určený pouze k filtraci prachu. Nejde o velký rozdíl – problém však je, že v praxi nepoznáme, jak účinné roušky zrovna máme a oproti respirátorům jde docela o ruskou ruletu. Ještě jednou ale připomínám, že u roušek se testuje propustnost od nositele ven, kdežto u respirátorů jde o účinnost směrem ze vzduchu do úst a plic nositele. I pro respirátory však platí, že jejich životnost dosahuje jen nízkých jednotek hodin (konkrétní hodnoty uvádí výrobce).

Ač to tedy bude pro některé lidi těžko přijatelné, tak samotný fakt, že se do ČR dostane méně roušek, než se předpokládalo, bude mít nejspíš neměřitelný vliv na šíření koronaviru. V případě respirátorů FFP3 už by nějaký být mohl, ale o ty u zmíněné podvodné zakázky nešlo. Pokud jde o domácí výrobce, kteří po večerech šijí ze starého oblečení roušky, které plánují rozdávat v domnění, že tím někomu pomáhají, je situace dost problematická. Pokud si uvědomíme, že profesionální roušky z husté netkané textilie nezabrání v šíření ani bateriím, natož řádově menším virům, pak nějaké domácké řešení z porézní tkaniny má nanejvýš kosmetický účinek a dává lidem spíše plané naděje, že jsou nějak chráněni. Problém je i ten, že tito domáčtí výrobce často nevědí, že profesionální rouška je vybavena drátkem, který slouží pro vytvarování kolem nosu a utěsnění. Samotná tkanina takové těsnění neřeší a vzduch procházející všude kolem samozřejmě prochází i se všemi mikroorganizmy.

Terminologie:

  • rouška = lékařská rouška = ústenka
  • respirátor = filtrační polomaska

I v případě, že bychom se vybavili respirátorem FFP3 a měli zásobu dostatečně velkou na výměnu každé 4 hodiny (případně jiný počet uvedený výrobcem), je potřeba brát v potaz, že s virus šíří skrze všechny sliznice. Což jsou i oči. Nemá tedy smysl používat respirátor bez ochranných brýlí. Dále si musíme uvědomit, že nositel respirátoru, který bývá obvykle vybaven výdechovým ventilem, chrání sebe, nikoli své okolí před vlastní nákazou. Tím se dostáváme k dalšímu tématu a to domněnkám, že když mám kolem sebe lidi, co mají něco přes ústa, jsem nějakým způsobem chráněn (a je tedy vůči ostatním ohleduplné, pokud i já nosím něco přes ústa). Respirátor s výdechovým ventilem při výdechu nefiltruje nic, protože vzduch volně odchází.

V souvislosti s ohleduplností mě rovněž zaujal názor, že lidé, kteří si v obchodech nabírají rohlíky, aniž by si vzali jednorázovou mikrotenovou rukavici, jsou bezohlední. Z hlediska přenosu infekce přitom vůbec nehraje roli, zda si rohlík beru holou rukou nebo rukavicí. Rukavici totiž utrhnu holou rukou a jejím osahaným povrchem následně sahám na rohlík. Klíčové je, aby si zákazník vzal každý rohlík, na který sáhl – a je zcela jedno, zda s rukavicí, nebo bez. Tento odstavec berte ale spíše jen jako teoretické logické cvičení – v době vzniku tohoto textu zvažuje vláda zákaz prodeje nebaleného pečiva.

Zdroje:

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Ladislav Konopka 300,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč

Celkem za měsíc: 20 399,00 Kč
Vybráno 58.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 5 081 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
37 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)