babmafie
10.1.2016
Kategorie: Ekonomika

Řídí Ministerstvo financí ČR mafie, jejíž hlavou je Andrej Babiš?

Sdílejte článek:

MICHAL PÁNEK 10|01|2016

“Všeci Češi kradnú a neplatia daně,” říká s oblibou ministr financí Andrej Babiš … On ale nekradně… sám si totiž dotace jako ministr financí přiděluje … a daně? V loni odpustil svému Agrofertu 1,5 miliardy. Teď začal jeho dotace konečně vyšetřovat O.L.A.F. – Evropský úřad pro vyšetřování podvodů s dotacemi. Na serveru Neovlivni.cz vyšel v angličtině text oznámení, který O.L.A.F. obdržel.

První dvě strany jsou jen popis současné situace, ale od třetí strany jsou to již závažná fakta. Z tohoto oznámení vyplývá, že ANO není politické hnutí, ale dobře organizovaná mafie, která pronikla do nejvyšších pater politiky a zneužíváním svého politického vlivu rozkrádá miliardy z veřejných peněz.

Kde jsou nyní pánové Ištván, Šlachta, Foglar či paní Bradáčová? Jsou opravdu skrytými zaměstnanci AGROFERTU? Kde jsou protikorupční iniciativy jako REKONSTRUKCE STÁTU, TRANPARENCY INTERNATIONAL, NADACE PROTI KORUPCI KARLA JANEČKA?

Toto je překlad oznámení na Evropský úřad pro vyšetřování podvodů s dotacemi, který byl zaslán i na další evropské instituce: 

Vážení členové Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Evropského parlamentu (EP), Evropské komise (EC) a Evropského účetního dvora (ECA), mnoho let se zabývám implementací fondů EU v České republice. Chtěl bych vás informovat o systematickém zneužívání, podvodech a souvisejících střetech zájmů v oblasti fondů EU v České republice, v jejichž důsledku dochází k systémovým nesrovnalostem, preferenčnímu zacházení a k dalším problémům, které nejsou vždycky odhaleny, a to kvůli zainteresovanosti osob spravujících fondy EU a strachu osob, které o celé situaci vědí. Protože situace v České republice je už neúnosná, rozhodl jsem se obrátit se přímo na vás s prosbou, abyste zakročili.

Většina kompetentních českých institucí není schopna tyto složité problémy řešit. Úředníci na nejvyšší úrovni a politici nejsou ochotni přijímat příslušné kroky, protože někteří z nich se aktivně či pasivně na tomto zneužívání a podvodech podílejí. Někteří z těchto úředníků již byli a jiní budou jmenováni na místa v evropských institucích, což je ještě více znepokojivé, protože jsou a budou působit na místech, kde mohou ovlivňovat nezávislé názory institucí EU v této oblasti. V následujících emailech vám předložím podrobné příklady konkrétních pochybení a zneužívání finančních prostředků EU v České republice a v dalších emailech, které vám zašlu, uvedu i jména osob, které stojí v pozadí tohoto zneužívání.

Je mi známo, že Evropská komise a Evropský účetní dvůr v minulosti v České republice odhalily mnoho nesrovnalostí a nařídily provedení rozsáhlých finančních oprav a kroků za účelem zlepšení práce českých úřadů. Toto byla ovšem pouze špička ledovce, nedošlo k odhalení příčin těchto problémů, k řešení skutečných problémů, situace je i nadále velice špatná a v posledních měsících se trend zneužívání finančních prostředků EU velmi zhoršuje a s nástupem nového programového období dojde k jeho dalšímu výraznému zhoršování. Úředníci, kteří nesou odpovědnost za desítky miliard Kč zjištěných nesrovnalostí, setrvávají nadále ve svých funkcích (nebo dokonce dosáhli povýšení v rámci českých institucí nebo do institucí EU) a zneužívání nadále pokračuje.

Zjištěné problémy se znovu neřeší, místo toho dochází k útokům na auditory, kteří uvedené problémy zjistí. Situace je dokonce tak vážná, že i ministryně pro místní rozvoj Karla ŠLECHTOVÁ, politicky útočí na auditory a kontrolní úřad. Je velice sebejistá, protože má mnoho přátel, kteří pracují v Evropské komisi, a když zakročuje proti auditorům, kteří odhalili nesrovnalosti a podvody v projektech IT na jejím ministerstvu financovaných z finančních prostředků EU, spoléhá se na jejich podporu.

Ministr financí Andrej BABIŠ rovněž nemá zájem chránit své vlastní auditory, protože vlastní největšího příjemce prostředků ze strukturálních a zemědělských fondů (AGROFERT) a zároveň by měl nést odpovědnost za „nezávislou“ činnost certifikačních a kontrolních orgánů v rámci svého ministerstva financí, a proto je v jeho zájmu nemít na svém ministerstvu k dispozici kvalitní a výkonný kontrolní orgán.

V poslední době z ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj přichází velice silný politický tlak na zničení kontrolního orgánu na ministerstvu financí, a to kvůli výsledkům jeho kontrolní činnosti v oblasti IT, což je politicky velice citlivé téma, a to kvůli politické příslušnosti dodavatelů softwaru v rámci IT, např. společnosti TESCO SW (tuto společnost vlastní bratr vysoce postaveného sociálního demokrata). Kontrolní orgán je pravděpodobně jednou z mála relativně fungujících institucí, spolu s Nejvyšším kontrolním úřadem, které jsou alespoň zčásti schopné odhalovat a zveřejňovat chyby a podvody v oblasti prostředků z fondů EU. I toto však brzy skončí, protože se chystají významné personální změny, aby se omezila pravomoc kontrolního orgánu, což nepochybně není v zájmu českých občanů ani EU. Nový zákon o státní službě, jehož přijetí nám uložila Evropská komise, bude zneužit k čistkám v řadách státních úředníků, kteří nevykazují loajalitu „systému“ zneužívání prostředků z fondů EU, a to buď zrušením jejich funkcí, nebo tak, že nebudou vybráni v rámci nadcházejících povinných nových výběrových řízení na všechny státní úředníky.

Jelikož situace v České republice je velice depresivní a neřešitelná bez zásadního zásahu z vnějšku, jsem přesvědčen, že nyní, když začíná nové programové období a EU se potýká s novými bezpečnostními riziky, je naprosto nezbytné, aby instituce EU přijaly příslušné a koordinované kroky k zajištění finančních zájmů všech občanů EU, včetně českých občanů. Domnívám se, že Evropská komise a Evropský účetní dvůr by měly provést nezávislé koordinované šetření a kontroly pod dohledem Evropského parlamentu a zjistit, k čemu ve skutečnosti dochází v České republice a možná i v jiných zemích v oblasti strukturálních fondů.

Rád bych vás informoval o tom, že běžné povrchní krátkodobé kontroly projektů stěží odhalí hluboce zakořeněný systém korupce a politizace přidělování finančních prostředků z fondů EU. Odkrýt příčiny těchto problémů může pouze hloubkové, nezávislé a kvalifikované šetření ze strany samotných evropských institucí (aniž by tuto činnost zadávaly českým vnitrostátním úřadům). Mám obavu, že Česká republika by se mohla dostat do stejných problémů jako Řecko, pokud v tomto ohledu zaujmou evropské instituce pouze vlažný postoj.

Předložím vám několik podrobných příkladů pochybení, zneužití a střetu zájmů, kterého se dopustili vysoce postavení úředníci a politici. Budeme-li je vnímat v širším kontextu, společně prokážou, jak v České republice stále probíhá účinné zneužívání prostředků z fondů EU, zatímco bruselské instituce jsou udržovány ve falešném poklidu.

Bohužel vám v tuto chvíli nemohu poskytnout svoje jméno, protože v evropských strukturách pracuje nepochybně mnoho Čechů, kteří by určitě moje informace nahlásili zpět do České republiky, aby byly použity proti mně. A proto vás žádám o maximální možnou opatrnost v tom, komu níže uvedené informace poskytnete.

  • PŘÍPAD Č. 1 – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020)

Pokus o úpravu obsahu výzev v rámci Operačního programu ve prospěch společnosti AGROFERT, kterou vlastní ministr financí Andrej BABIŠ.

Náš první potenciální případ zneužití střetu zájmů se týká obsahu prvních výzev k podání projektových žádostí a pokusů o úpravu obsahu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020) ve prospěch velkých podniků, o nichž jednali zástupci a politici napojení na společnost AGROFERT (velká společnost, kterou vlastní ministr financí Andrej BABIŠ) a náměstek ministra průmyslu a obchodu, pan NOVOTNÝ, který je nadřízeným řídícího orgánu výše uvedeného OP. Tento politický a obchodní vliv velké společnost na parametry výzev pro projektové žádosti nepochybně povede k alokaci větších částek z prostředků EU ve prospěch společností patřících do skupiny AGROFERT, která je největším příjemcem finančních prostředků EU v České republice.

Kdo je kdo v tomto případu:

AGROFERT: jedna z největších společností v České republice (patří mezi tři největší společnosti), která vlastní přibližně 200 dalších velkých společností působících zejména v zemědělství, v chemickém průmyslu, lesnictví a v souvisejících odvětvích. Jedná se o největšího příjemce strukturálních a zemědělských fondů v České republice. Vlastníkem je ministr financí Andrej BABIŠ.

Pan Andrej BABIŠ: jediný vlastník společnosti AGROFERT, 2. nejbohatší Čech. V AGROFERTU je jako majitel pan BABIŠ nadřízeným pana FALTÝNKA a pana CINGRA. Rovněž působí jako místopředseda vlády a ministr financí, kde působí certifikační a kontrolní orgány odpovědné za kontrolu a audit finančních prostředků EU. Je předsedou nové politické strany ANO, která v posledních volbách skončila na druhém místě, a je majitelem mnoha nejvýznamnějších, vlivných médií v České republice a na Slovensku.

Jednání, které proběhlo dne 25. května:

Dne 25. května 2015 se na popud Jaroslava FALTÝNKA v zasedací místnosti politické strany ANO v Poslanecké sněmovně ČR konalo jednání. Cílem tohoto jednání bylo dosažení dohody o úpravě parametrů prvních výzev k podání projektových žádostí v rámci výše uvedeného OP, které by přineslo zvýšení alokace prostředků velkým podnikům, např. AGROFERTU (z 20 %, jak je uvedeno v OP, na 40 %). Druhým cílem bylo připravit strategii, jak přesvědčit Evropskou komisi, aby příslušným způsobem upravila celý OP (z alokace ve výši 20 % na 40 % pro velké podniky), což je v rozporu se strategií EU, která před velkými podniky upřednostňuje financování malých a středních podniků.

Jak je uvedeno výše, jednání uspořádal pan Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda politické strany ANO, předseda Poslaneckého klubu strany ANO a předseda zemědělského výboru Parlamentu České republiky. Zároveň pan FALTÝNEK působil od roku 2001 až do současnosti ve společnosti AGROFERT, nejprve jako ředitel zemědělské divize a od roku 2007 jako člen představenstva společnosti AGROFERT. Jediným vlastníkem společnosti AGROFERT a nadřízeným pana FALTÝNKA je stávající místopředseda vlády a ministr financí Andrej BABIŠ, který veřejně slíbil, že nebude zneužívat svého trvalého střetu zájmů vyplývajícího z funkce ministra financí. Některé výše uvedené informace o panu FALTÝNKOVI jsou k dispozici v těchto odkazech (první odkaz », druhý odkaz », třetí odkaz »)

Výše uvedeného jednání se rovněž zúčastnili místopředseda představenstva společnosti AGROFERT pan Petr CINGR a jiní vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti AGROFERT. Za účelem zastíracího manévru jednal pan Petr CINGR zároveň jako zástupce Svazu chemického průmyslu České republiky, jehož je také prezidentem. Bylo to z toho důvodu, aby předstíral, že jedná za chemický průmysl, zatímco hlavním zájmem bylo dostat příležitost pro získání více prostředků z fondů EU pro svého zaměstnavatele AGROFERT. Pan Petr CINGR je v současné době nejen místopředsedou představenstva společnosti AGROFERT, ale jedná rovněž jako generální ředitel několika dceřiných společností AGROFERTu, jako jsou společnosti PREOL a LOVOCHEMIE, které rovněž patří k největším příjemcům peněžních prostředků z fondů EU v České republice.

Výše uvedeného jednání se rovněž zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš NOVOTNÝ, nadřízený řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014–2020), na nějž se lidé z AGROFERTU obraceli se svými požadavky.

Pan Andrej BABIŠ, vlastník společnosti AGROFERT a ministr financí, nebyl na tomto jednání přítomen, ale vzhledem k počtu a postavení jeho podřízených ze společnosti AGROFERT, kteří se tohoto jednání, které se konalo přímo v zasedací místnosti jeho politické strany ANO v Poslanecké sněmovně a bylo uspořádáno jeho podřízenými z politiky i z byznysu, zúčastnili, se má za to, že musel být informován.

Požadavek lidí z AGROFERTu:

Na jednání pan CINGR ze společnosti AGROFERT požadoval, aby stávající návrhy prvních výzev o projektové žádosti byly v Operačním programu pozměněny, aby velké společnosti (jako je AGROFERT) mohly získat více prostředků z fondů EU, než předpokládalo ministerstvo v návrhu výzev a v Operačním programu schváleném Evropskou komisí.

První požadovaná změna spočívala v tom, aby velké propojené společnosti mohly zasílat více než jednu projektovou žádost na výzvu, což původně navrhovalo ministerstvo ve svých návrzích, aby mohla společnost AGROFERT a její dceřiné společnosti podat více projektových žádostí v prvních výzvách k předkládání návrhů.

Druhým požadavkem bylo zvýšení alokace finančních prostředků EU pro velké podniky z 20 % na 40 % ve zveřejňovaných prvních výzvách. Lidé ze společnosti AGROFERT rovněž požadovali, aby řídící orgán zahájil nové jednání s Evropskou komisí za účelem změny celého Operačního programu tak, aby se alokace v celém Operačním programu zvýšila z 20 % na 40 % ve prospěch velkých podniků (AGROFERT). Pouze pro informaci: alokace ve výši maximálně 20 % rozpočtu Operačního programu pro velké podniky je stanovena výslovně v operačním programu schváleném Evropskou komisí, jelikož politikou EU je neposkytovat dotace velkým společnostem, které nepotřebují prostředky z fondů EU tolik jako malé a střední podniky. Odůvodnění lidí ze společnosti AGROFERT bylo, že velké společnosti jako AGROFERT mají lepší absorpční kapacitu než malé a střední podniky, což rozhodně není pravda, jelikož malé a střední podniky využily v minulém programovém období 2007–2013 veškerou alokaci z Operačního programu.

Třetí a čtvrtý požadavek se týkal umožnění opožděného předložení stavebního povolení při předkládání návrhu projektu a harmonogramu předběžných ověření prováděných řídícím orgánem.

Obsah výše uvedeného požadavku byl součástí dopisu, který pan CINGR ze společnosti AGROFERT zaslal náměstkovi ministra průmyslu a obchodu (řídícího orgánu) Tomáši NOVOTNÉMU dne 26. května 2015, který je přiložen k tomuto e-mailu.

Přijetí tohoto požadavku řídícím orgánem:

Výše uvedené požadavky číslo jedna a dvě byly přijaty řídícím orgánem a první 3 nebo 4 výzvy o projektové žádosti byly změněny. Velkým propojeným společnostem bylo umožněno podat 4 projektové žádosti za každou dceřinou společnost v rámci výzvy (namísto původně předpokládané jediné za celou velkou propojenou společnost) a alokace pro velké podniky v prvních výzvách byla skutečně navýšena z 20 % na 40 %, jak požadovali lidé ze společnosti AGROFERT. Tyto výzvy byly zveřejněny na internetu, takže je tam možné vidět přijetí prvních dvou požadavků společnosti AGROFERT. Není jasné, zda řídící orgán přijal rovněž požadavky číslo 3 a 4 společnosti AGROFERT, jelikož jde o interní záležitost Operačního programu, kterou zde nelze dohledat:

Moje závěry k tomuto konkrétnímu případu:

1. Jsem toho názoru, že výše uvedená záležitost dokládá, že řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020) a jeho političtí představitelé (jako je pan NOVOTNÝ) nejednají transparentně a bez vlivu lobbistů velkých podniků ze společnosti AGROFERT (společnosti vlastněné ministerstvem financí) a že jedná v rozporu s politikou EU o podpoře malých a středních podniků, a ne velkých podniků. Výše uvedená záležitost ukazuje, že v České republice stanovují obsah výzev a Operačního programu společnost AGROFERT a její političtí partneři, a ne sám řídící orgán. Není jasné, proč nebyli zástupci malých a středních podniků na výše uvedené jednání pozváni, aby hájili své zájmy v Operačním programu, a není zřejmé, proč se jednání konalo v prostorách politické strany ANO s hlavními představiteli společnosti AGROFERT, a ne v prostorách řídícího orgánu, který by pozval všechny příslušné zainteresované osoby, a ne jen AGROFERT. Jde o nerovný přístup se zvýhodňováním společnosti AGROFERT a o diskriminaci malých a středních podniků. Domnívám se, že výše uvedená záležitost by měla být napravena minimálně zrušením výzev ovlivněných společností AGROFERT a že každá změna Operačního programu na české straně by měla být Evropskou unií zamítnuta. To však nevyřeší podstatu tohoto problému.

2. Političtí lídři strany ANO (Andrej BABIŠ a Jaroslav FALTÝNEK) zneužívají v této záležitosti podle mého názoru střet svých zájmů. Pan BABIŠ je vlastníkem společnosti AGROFERT a pan FALTÝNEK je členem představenstva společnosti AGROFERT. Jako političtí zástupci v Parlamentu České republiky by měli hájit veřejné zájmy, tj. zajistit více dotací pro malé a střední podniky, jak je uvedeno ve schváleném Operačním programu, který se řídí politikou EU. Jednání však bylo uspořádáno pro podporu zájmů velkých podniků, jako je společnost AGROFERT (největší příjemce peněžních prostředků z fondů EU v České republice), s níž jsou zcela jasně spojeni. Výše uvedená záležitost ukazuje chybějící účinnou legislativu týkající se střetu zájmů, její nedostatečné používání a výklad a neetické jednání zúčastněných osob, včetně nejvyšších politických představitelů.

3. Výše uvedená záležitost rovněž svědčí o absenci jednání ze strany řídících orgánů v oblasti finančních prostředků z fondů EU v této otázce. Výše uvedená záležitost není nová, byla již zveřejněna v minulosti v médiích, ale podle mých informací žádný orgán doposud nepodnikl žádné kroky. Článek v tisku o této záležitosti byl zveřejněn pouze v malém sdělovacím prostředku na internetu, jelikož hlavní sdělovací prostředky vlastní rovněž společnost AGROFERT.

4. Jsem rovněž přesvědčen, že je v sázce také nezávislost kontrolního úřadu a certifikačního orgánu patřících pod ministerstvo financí, uvážíme-li neustálý střet zájmů ministra financí. Pokud se takové záležitosti, jako je ta výše uvedená, dějí v jednotlivých dalších operačních programech a projektech, jsem si jist, že auditoři z ministerstva financí jsou schopni jednat objektivně a nezávisle. Již dochází k silnému tlaku na auditory a kontrolory.

Rád bych věděl, co mohou instituce EU s touto situací v České republice obecně a rovněž v souvislosti s tímto konkrétním případem dělat. Zajímalo by mě, jak instituce EU výše uvedené záležitosti posoudí. Je to běžný způsob praxe rozhodování o finančních prostředcích z fondů EU rovněž v jiných zemích nebo je to považováno za netransparentní výběr projektů se zneužitím střetů zájmů, jak je definováno v předpisech EU? Vezměte prosím na vědomí, že jde pouze o první příklad problematických případů pokračujících v České republice, a jistě ne o ten nejhorší, poskytnu Vám informace o dalších.

Pokud shledáte, že jsou tyto informace relevantní a důležité, mohu se s Vámi za předpokladu zachování určitého stupně mlčenlivosti setkat a jednat více do detailů.

Přeji Vám hodně štěstí a dobrý úsudek při Vašem rozhodnutí a budoucím postupu tak, aby to umožnilo správné čerpání finančních prostředků z fondů EU v České republice.

ZDROJ: Michal Pánek

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Stanislava Urbancová 300,- Kč, Jana Nováková 500,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč

Celkem za měsíc: 15 115,- Kč
Vybráno 43.18%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 307 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...