VIRUS3
7.5.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Řešení současné situace podle návrhu Davida Icke a jiných

Sdílejte článek:

JANE K.

Co způsobilo naše současné problémy

Podle Davida Icke je důvodem pro naše současné potíže náš vlastní souhlas s nadvládou jiných. A přitom je to nadvláda pouze pomyslná. Takže jsme skončili s těmito problémy jen proto, že jsme souhlasili s iluzí něčeho, co neexistuje. Z toho je cesta pouze jedna: přestat toto dělat! Přestat se klanět něčemu, co neexistuje. A pak teprve uvidíme, kde je skutečná moc. A nakonec zjistíme, že ta skutečná moc je v rukou většiny. (Video pouze v Angličtině ZDE)

Tak jak byla dnešní situace právě popsána, se mnohým může zdát temná, nebezpečná a beznadějná. Ale David Icke to vidí jako skvělou příležitost někam se konečně dostat. To proto, že vnímání mnoha lidí na světě se změnilo. Postupně došlo k velkému odhalení pravdy a hodně z nás tuto pravdu konečně začalo chápat. Uvidíme v následujících týdnech jak se bude měnit názor lidí kolem nás a pak konečně nastane okamžik, kdy lidská společnost přestane poníženě klečet na kolenou před jakoukoliv mocí.

Na celém světě, všude zaráz, ta původní kletba už byla odstraněna. A spolu s tím, onen tajemný, z pozadí vládnoucí kult byl odhalen. Už nejsou tajní; veřejně vstoupili do místnosti, kde je můžeme vidět a dveře se za nimi zabouchly. To okamžitě změnilo celou situaci.

Icke přiznává, že tento kult sleduje již celých 30 roků. Sledoval jejich činnost, sledoval jejich neuvěřitelnou, šokující dávku psychopatie. A nebojí se jich ani co se za nehet vleze. Nebojí se jich a oni to dobře ví. Nebojí se jich, protože si je vědom toho, že je mocnější než oni sami. Je mocnější, protože má zodpovědnost a svědomí, stejně jako každý jiný člověk, který toto čte, má zodpovědnost a svědomí. Pouze psychopat tyto vlastnosti nemá. Proto má tento kult značně omezené chápání a rovněž tak omezené schopnosti cokoliv docílit. A kvůli těmto limitacím si myslí že na to, aby mohli lidskou společnost ovládat, musí ji uvěznit v ještě menší krabičce než jsou oni sami. Jenže když lidská společnost z této krabičky vyleze ven a pochopí svou skutečnou podstatu, což je nekonečné uvědomění, které tito lidé nemají, pak oni sami skončí v krabičce, ale my se staneme stále větším uvědoměním a budeme volní. A pak se oni stanou bezmocnými.

Jak tuto situaci vyřešit

Jakmile jednou pochopíme, jakmile jednou prohlédneme, otevřeme svá srdce, pak zdi tohoto vězení, zdi té krabičky, ve které jsme uvěznění zmizí a my se staneme mocnými. Jejich způsob, kterým nás ovládají se zakládá na tom, že zabraňují skutečnému rozpětí naší osobnosti a zamykají nás do jakési krabičky, nebo do bubliny, odkud můžeme všecko sledovat pouze pomocí svých pěti smyslů. Ale i oni sami se nacházejí v bublině, která je pouze o trošku větší, což jim dává možnost nadvlády nad námi.

Chybujeme, když se označujeme štítky, označujeme se našimi životními příběhy, nebo pomocí rasy a sexuality, protože toto všecko jsou pouhé zkušenosti. Když ale otevřeme svá srdce – a Icke tím nemyslí do někoho se zamilovat – když otevřeme svá srdce skutečné lásce, celkové lásce, lásce ke všem a ke všemu, která je nekonečná, ničím nepodmíněná, pak se napojujeme na takový stupeň vědomí, který postrádá to, co tvoří základ pro možnost naší kontroly a to je strach.

Tato skutečná, celková láska se může někdy taky nazývat nesoudivost, neboli tolerance. Nebudeme nikoho soudit a budeme každému jinému ponechávat jeho vlastní výběr.

Jsem si vědom, že jsem ojedinělé vyjádření všeho co je, co kdy bylo a co kdy může být,“ říká Icke. „Budu do nekonečna pátrat a bádat a hledat další cesty. Čeho je se co bát? Ničeho! A když ztratíte strach, pak děláte to, co je správné, aniž byste se museli někoho ptát na souhlas. Ten, kdo se pídí po souhlasu druhých, má strach. Ale když vím, že toto je co mám udělat, pak beru i následky za svoje vlastní. Starat se o následky, což je stejný strach jako ptát se na souhlas, vede k tomu, že pak lidé nedělají to, co je správné. Když tento strach ale ztratí, pak se nepotřebují starat o následky. Pak jdou a udělají přesně to, co je správné.“

A toho se tento kult obává. Mají nekonečný strach z lidí, kteří strach nemají, protože strach je oběživo kontroly. Když se lidé nebojí, pak oni ztrácejí platidlo kontroly. To je důvod proč my máme veškerou moc, kterou oni nemají, protože jsou neustále sžíráni strachem. A jejich největší strach – protože pak by bylo všecko prohráno – je lidská společnost, která by prohlédla o co tady jde a kdo to celé vede. Protože kontrolovat je možno pouze takovou populaci, která nic z tohoto neví. Jakmile si ale jednou uvědomíme co je skutečnost, je to pro ně konec.

Pokud to potřebujete, ptejte se jednu otázku: „co budou následky toho, když si dál nenechám líbit nic z toho co se děje a vystoupím proti tomu?“ A pak se ptejte dále: „co budou následky toho, když neudělám nic?“ A zjistíte, že ty následky vaší nečinnosti jsou daleko horší než když s tím vším přestanete souhlasit.

Mnoho lidí se bojí smrti. Ale k tomu není ten nejmenší důvod; smrt je pouze převedení pozornosti jinam a to je všecko. My všichni jsme nekonečné uvědomění a když se zbavíme strachu, co nás může vystrašit? Nic, vůbec nic!

Velká část strachu těchto lidí jim diktuje, že na to, aby nás mohli ovládat, nás musí rozdělit. A tak nás rozdělují podle rasy, podle sexuality, podle politických názorů a podle čehokoliv jiného. Kdybychom mohli najít mír, ten mír, který spočívá v tom, že žijeme mírumilovně s ostatními, i když mají jiné názory než my, pak by všecka nebezpečná úskalí zmizela. A pak bychom teprve mohli vidět, že ať je ten druhý jaké chce národnosti, nebo ať je bezpohlavní, černý či bílý, že to všecko jsou pouze jiné zkušenosti toho stejného uvědomění, ve kterém se všichni nacházíme.

Klíč k tomuto pochopení leží v tom, že ať věříme v cokoliv, tak svou víru nezkoušíme nanutit na nikoho jiného. Každému dáváme tu stejnou volnost, kterou vyžadujeme i sami pro sebe. A to je všecko.

My všichni jsme vyjádření všeho co je, všeho co bylo a všeho co bude. Jsme vyjádření všech možností jaké zde jsou. Takže proč se starat jestli ostatní s námi sdílí ty možnosti, které máme my? Naopak, měli bychom oslavovat jakoukoliv rozdílnost, nebo nenucenost, různé možnosti a různé názory. Takto bychom se mohli opravdu učit jeden od druhého.

Každý má ten stejný nárok na jeho názory; každý má ten stejný nárok na jeho náhledy a není nikdo mezi námi kdo by měl pokaždé pravdu. Stejně jako není nikdo mezi námi kdo by nikdy pravdu neměl. A ze všeho nejvíc škodlivé je tvrzení „já mám pravdu,“ protože to naznačuje že ti ostatní pravdu nemají. A přitom každý má ten stejný nárok věřit čemu chce a dělat co chce a co potřebuje.

Jak odvrátit ekonomický a finanční kolaps

Je jisté, že koronavirus a s ním spojená karanténa páchá pouze škody ve všech státech, které této nesmyslné a průhledné panice podlehly. Budou to obrovské, nevyčíslitelné škody a za to všecko bude viněn koronavirus a ne naši politikové, příliš důvěřiví a poslušní diktátu odkudkoliv, aniž by kdy viděli nejmenší důkazy, kteří nám pod těžkými tresty přikázali sedět doma a nic nedělat. Kdyby totiž koronavirus nepřišel, tak všecka ta finanční a ekonomická katastrofa, která zmítala celým světem už dávno předtím, padla za vinu právě jim a oni by se museli zodpovídat, byli by trestáni, pokutováni, vězněni a možná někteří i popraveni. To se tím pádem nestane a to jen kvůli viru, který je tak slabý, že se mu ani nepodařilo vyvolat správnou epidemii a media musela za něho zaskočit. Ale o tom už bylo jednáno.

Musíme si uvědomit, že koronavirus není zdravotní nouzový stav, ale že je to nouzový stav politický, ekonomický, hospodářský, finanční a také spirituální. Všichni na tuto „epidemii“ doplatíme.

Dr. Farrell radí jeden způsob, jak těmto lidem vzít vládu z rukou: „nehrajte jejich hru s nimi. Neberte jejich vysvětlení a zdůvodnění za pravdivá.“ Jinými slovy: nevěřte jim! Buďte skeptičtí a nevěřte ničemu co je vám podstrkováno. Ověřujte všecka fakta a srovnávejte výsledky. (Video pouze v Anglčtině ZDE)

Toto není utkání mezi materialistickou částí světa, mezi finanční části světa, nebo mezi obchodní či kulturní částí světa. Ten skutečný boj probíhá na spirituální bázi. Je to čistě spirituální boj a jak to vypadá, tak ho prohráváme. To proto, že jsme se příliš odchýlili od základů naší civilizace. Příliš jsme propadli tak zvanému „modernismu.“ Proto je na čase vrátit se zpět k tomu co jsme byli předtím, než přišla televize, Coca Cola a McDonald, vrátit se k tomu, co byli naši předkové.

Jestliže biskupové v Řecku protestovali i pod pohrůžkou uvěznění a odmítli zavřít kostely, proč jsme se tak nezachovali i my všichni ostatní? Jsme snad méně odvážní než oni? Máme snad méně motivace a uvědomění než tito lidé?

To jediné, čeho se tito tajní (či veřejní) mocipáni bojí je to, že bychom prohlédli, že bychom se probrali a pochopili o co doopravdy jde. Že bychom se vrátili ke starým tradicím, respektovali stará přísloví a rady moudrých a drželi se po léta osvědčených morálních zásad. Tolik Dr. Farrell.

Další návod jak odvrátit totální kolaps

Zajímavý názor na celou situaci má Gerald Celente, který dává na internet pravidelné finanční zprávy.

 

V jednom z jeho posledních hlášení říká, že koronavirus nezabíjí lidi, ale zabíjí jejich obživu. Ničí jejich budoucnost. Zbavuje je zaměstnání, zbavuje je příjmu, ruinuje obchod a ničí celý finanční svět. (Krátké video v Angličtině ZDE).

Jsme na počátku obrovské, nevídané finanční krize, do které nás přivedli naši vedoucí představitelé, ať už tajní či veřejní,“ říká.

Celente radí: zařiďte, aby ti ve vládních a veřejných službách nedostali ani korunu příjmu. Teprve pak můžete očekávat nápravu.

Co je nutné udělat co nejdříve

David Icke má naprostou pravdu v tom, že se musíme přestat bát. Strachem jsme ovládáni, strachem jsme ničeni, strach nás zbavuje všech možností. Musíme proto odhodit strach a žádat po vládě aby s okamžitou platností zrušila karanténu a všecko co je s tím spojeno. Je jedno, jestli budeme psát žádosti jednotlivě, anebo sbírat podpisy. Hlavně ať je těch žádostí hodně. Každý by měl psát, každý by měl žádat, protože každý má na to nárok. Je nutné za každou cenu zachránit malé a menší podnikatele, nebo nás ti velcí, ty řetězce, budou držet navždycky pod krk.

Na stávky a demonstrace zapomeňte, ty nefungují. Ještě nikdy nebylo nic tímto způsobem docíleno, což je před námi rovněž tajeno. To proto, že ta obrovská dynamika rozčíleného a rozezleného davu jen podporuje ony záporné bytosti, které nás ze zákulisí manipulují. To, co nám samotným škodí, zlost, vztek, nenávist a jiné záporné city a pocity, to je pro tyto záporisty míza života. Přestaňme jim tuto podporu dávat.

Dále je nutné aktivně požadovat zrušení všech instalací 5G technologie všude na území Republiky. Opět, pište, žádejte, ptejte se.

Je nutné odstranit 4G antény z okolí všech domů ve městech, na vesnicích a všude kde mohou ovlivňovat lidi nebo přírodu. Tyto antény mají daleký dosah (údajně 2km) a není jich zdaleka tolik zapotřebí kolik jich všude vidíme. Toto ale není lehký úkol, protože touto dobou jsou tyhle antény spolu s wi-fi všude kam se podíváme a hlavně ve školách, v nemocnicích, na kostelích a veřejných budovách. Touto neviditelnou a zákeřnou energií pak ozařují nás a naše děti a ničí tím naši budoucnost.

Budoucí maminky, nenechte se v žádném případě prohlížet ultrazvukem abyste zjistily pohlaví svého dítěte. Tím ohrožujete jeho zdraví a jeho budoucnost. Takový sken musí proniknout až do hloubi toho schouleného tělíčka, které není zvyklé na takové drastické zásahy ve formě neviditelné, ale zhoubné energie. To, že ten malý tvoreček nijak neprotestuje neznamená, že mu to neškodí. Uvědomte si, že výrobci průmyslového zařízení na kovovýrobu pomocí ultrazvuku si dnes libují, že už vyřešili problémy s tavením ovládacích knoflíků, které jim ultrazvuk způsoboval. O operátorovi toho zařízení se nezmínili.

Jak již bylo řečeno, nesmíme se dát. Nesmíme se nechat dále ovládat nesmyslnými rozhodnutími nerozumných a neinformovaných lidí, kteří se často nejistě schovávají za organizacemi a kulty, protože podvědomě ví, že nedělají to správné, co by dělat měli. Když někdo dělá vyloženou hloupost tak mu přece nebudeme tleskat a přizvukovat. A v případě současné „epidemie“ je to hloupé rozhodnutí obrovského významu a může nás všecky stát vše co máme, včetně života a včetně vlastního státu.

Jak to kdysi řekl Jan Neruda:

přežil jsem matku svou, žiji jen památce;

přežil jsem lásku svou, měl jí tak nakrátce.

Všecko jsem oplakal, zase se osvěžil.

Tebe bych, národe, tebe bych nepřežil.

Proto je nutné psát protestní dopisy vládě, vládním orgánům a všem, kteří jsou v pozicích vlivu. Zapomeňte na komentáře za těmito články, ty na nic nejsou a stejně pokaždé nějaký chytrák odvede pozornost jinam, jeho vlastním směrem, podle jeho sobeckých zálib a diskuze nevyřeší vůbec nic. Namísto těchto poznámek pište dopisy a e-maily a rozesílejte je na všecky strany.

Ukázka dopisu, jaký by měl být poslán na nejrůznější místa je uvedena níže. Můžete si tento text okopírovat a rozeslat všude kam uznáte za vhodné. Některé důležité adresy budou uvedeny dále.

Nebojte se posílat e-maily. Každý dopis a rovněž tak e-mail dostává ihned po doručení pořadové číslo, podle kterého je vyřizován. Tím pádem je o jeho přijetí dokument. Ten je samozřejmě důležitý. Kdybyste na příklad na úřady telefonovali, mohli by vám do telefonu říct cokoliv a vůbec se nestarat o pravdivost těchto informací, protože telefonát je anonymní; vy ve skutečnosti nevíte s kým jednáte, i když se vám osoba na druhém konci drátu představila pod jakýmsi jménem. Podobné nevýhody má osobní návštěva, kdy opět nevíte přesně s kým jednáte, každý může svoji pozici zapřít a vy nejste stavu dokázat opak. A i kdyby u tohoto rozhovoru byli další úředníci, vždycky budou stranit svému kolegovi nebo kolegyni, či představenému a ne vám. Nejen to, úředníkovi nebo úřednici, se kterými budete jednat můžete někoho připomínat, anebo se jim nemusí líbit vaše barva vlasů, postoj, nebo výběr obuvi a na základě takových maličkostí nemusí mít snahu vám vyhovět.

Kdežto dopis a e-mail jsou oficielní a zároveň nepodporují žádnou zaujatost – pokud ovšem neobsahují vulgaritu, či jiné nevhodnosti. A odpověď, pokud jaká přijde, tak vždycky obsahuje podpis a razítko vyřizující osoby a její adresu.

Každý dopis, který pošlete musí být naprosto slušný, nestranný, bez ironických komentářů a co nejkratší, stručný a přímo k věci. Jakmile zabere víc než jednu stránku, tak nemusí být účinný. Dnešní člověk nemá trpělivost a mnozí mají potíže číst a psát.

Vzor dopisu následuje.

Vážený ________ ,

dnes již velká část světa ví, že tak zvaná „chřipka“ COVID-19 neexistuje. Příliš mnoho lékařů a jiných vědeckých pracovníků již vypovídalo, že následky tohoto iluzorního onemocnění se projevují jako zadušení kvůli nedostatku kyslíku a ne jako infekční nemoc. I testy, které jsou k tomuto účelu používány, nejsou ty, které by používány být měly a proto neukazují skutečnou situaci. To, že koronavirus není rozeznatelný od obyčejné chřipky ještě více zkresluje výsledky. V mnoha nemocnicích mají lékaři přikázáno udávat jako důvod smrti COVID-19 i tam, kde pacient zemřel na následky jiné nemoci. Tak bylo docíleno to množství postižených a mrtvých. A když srovnáte celkový počet všech úmrtí v tomto roce s rokem minulým, tak nenajdete valný rozdíl.

Dnes již víme, že 5G technologie na bezdrátový přenos způsobuje zamezení absorpce kyslíku živým organizmem. Na všech místech, kde se současná „epidemie“ projevila ve velkém bylo nainstalováno značné množství 5G antén. Nejen to, bylo vypuštěno již kolem 20 tisíc satelitů (a má jich být přes 40 tisíc), které vyzařují zpět na zemi 5G frekvenci. Technologie přenosu energie 5G nebyla NIKDY testována co do škodlivosti živým organizmům a přírodě. Stejně tak ale nebyla nikdy testována ani předchozí technologie 4G a žádná jiná předtím. A s každým dalším navýšením elektro-magnetických vln vždy došlo u populace země k výskytu chřipkové epidemie. Tím pádem je přinejmenším nevhodné, ne-li zločinné takovou neověřenou technologii vnucovat celým národům a telekomunikační firmy by se měly z této činnosti zodpovídat.

Celá současná COVID-19 „epidemie“ zkouší pouze zakrýt smutnou ekonomickou situaci, ve které se celý svět nalézá již dlouhá desetiletí. Dodržováním karantény tuto tragedii pouze zhoršujeme, takže se může stát, že se už nikdy ekonomicky nevzpamatujeme. Pak se dostaví zahraniční investoři, za babku nás skoupí (s tím máme nemalé špatné zkušenosti) a my, jako samostatný stát přestaneme existovat. Česká republika pak bude vymazána z mapy světa.

Z toho důvodu žádám následující, což žádám jak za sebe, tak i za své spoluobčany:

  1. Okamžité zrušení karantény a nošení náhubků. (Poznámka: když je každý vir tak malý, že není vidět ani mikroskopem, tak aby neprošel tkaninou!)
  2. Okamžité obnovení běhu průmyslu, maloobchodu, činnosti samostatných podnikatelů, atd.
  3. Zastavení s okamžitou platností veškerých instalací 5G kdekoliv v Republice.
  4. Vyšetřování vhodnosti 4G technologie a jejího vlivu na lidský organizmus a přírodu a přistoupení k patřičným opatřením tento škodlivý vliv minimalizovat.
  5. Nedovolit povinné očkování.

Všechna tvrzení v tomto dopise obsažená je možno potvrdit důkazy.

Děkuji předem za vyhovění mé žádosti a zůstávám s pozdravem,

_______________ podpis nebo jméno

Některá místa, kam je možno tento dopis zaslat:

Miloš Zeman,

President České republiky

Hrad I. Nádvoří č. p. 1

Hradčany

11908 Praha 1

E-mail je pouze na sekretariát:

Ing. Jaroslav Hlinovský, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz

Ing. Andrej Babiš,

Předseda vlády České republiky

babisa@psp.cz

Senát parlamentu České republiky

RNDr. Miloš Vystrčil,

Předseda Senátu

vystrcilm@senat.cz

Mgr. Jiří Růžička,

1. místopředseda Senátu

ruzickaj@senat.cz

Milan Štěch,

Místopředseda Senátu

stechm@senat.cz

Mgr. Miluše Horská,

Místopřesedkyně Senátu

horskam@senat.cz

Jiří Oberfalzer,

Místopředseda Senátu

oberfalzerj@senat.cz

Ing. Jan Horník,

Místopředseda Senátu

hornikj@senat.cz

Senátoři jsou uvedeni na stránce:

https://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=15.04.2020&O=12&par_2=2

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Mgr. Radek Vondráček,

Předseda poslanecké sněmovny

vondracekr@psp.cz

JUDr. Vojtěch Filip,

Místopředseda poslanecké sněmovny

filip@psp.cz
ov.budejice@kscm.cz

Tomáš Hanzel,

Místopředseda poslanecké sněmovny

hanzelt@psp.cz

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Místopředseda poslanecké sněmovny

fialap@psp.cz

Tomio Okamura,

Místopředseda poslanecké sněmovny

okamurat@psp.cz

Bc. Vojtěch Pikal,

Místopředseda poslanecké sněmovny

pikalv@psp.cz

Jednotliví poslanci a různé výbory jsou uvedeny na stránce:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182

Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Ministr zdravotnictví ČR

Palackého nám. 4

12801 Praha 2

mzcr@mzcr.cz

Elektronická podatelna: posta@mzcr.cz

The National Institute of Public Health,

Šrobárova 49/48

10000 Praha 10

e-mail: podatelna@szu.cz

———-

Další pokračování s názvem: Spirituální a jiné esoterické důvody a důsledky

ZDROJE:

 

Série článků Jane K. patří do kategorie „Vox populi“, které uveřejňujeme jako názor k diskusi, ale nemusí úplně ve všech bodech korespondovat s názorem redakce. 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Alexandra Sklenková 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Martin Ovsenak 200,- Kč, Jan Nedved 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Miroslav Bojanovský 300,- Kč, Jiří Fridrich 100,- Kč, Oldřich Smejkal 999,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Luděk Tesarčík 200,- Kč, Blahomír Skoupý 444,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč

Celkem za měsíc: 12 887,- Kč
Vybráno 36.82%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 1 477 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 2,60 out of 5)
Loading...
120 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)