ARMADAPOLICIE
8.3.2021
Kategorie: Politika

Řeč, která na Staromáku nesměla zaznít

Sdílejte článek:

LUBOŠ ZÁLOM

lubos-zalom8847970_0Upravený a rozšířený text projevu, který jsem měl připraven na demonstraci spolku Chcípl Pes na Staroměstském náměstí 7. března 2021. Z pódia nakonec stihlo zaznít jen několik málo slov.

Dnes je to týden, co z nás vláda učinila nevolníky a omezila v neslýchané míře svobodu pohybu.

Nesmíme ven z okresu, sportovat mimo katastr své obce, aniž by nám kdokoliv vysvětlil, jaký smysl taková omezení mají, natož jaký mají mít reálný efekt. Nemůžeme navštívit své příbuzné či přátele, aniž by nám kdokoliv, nejlépe samozřejmě premiér nebo jeho ministři, vysvětlil, proč podle nich nejsme schopni sami si vyhodnotit případné riziko takové návštěvy. Není nám dovoleno vyjít ven po deváté hodině večer, jako by se snad virus v tomto čase stal mnohem nebezpečnější a nakažlivější.

A nově nesmíme ani využít svého ústavního práva shromážděním vyjádřit nespokojenost a nesouhlas s vládní politikou. Nesmíme se zúčastnit demonstrací. Někdo by mohl namítnout, že demonstrovat přece smíme – ve svém vlastním okresu, ve svém městě, a splníme-li platná hygienická nařízení. Ovšem není to ve své pravé podstatě paradox, být na svém ústavním právu protestovat proti vládě omezen nařízením té samé vlády? Demonstrovat proti Hamáčkovi s Babišem, jejichž politika je nyní otevřeně totalitářská, a přitom plnit nařízení a omezení, která tito lidé vydávají – to nedává smysl.

Už jsem to několikrát napsal a napíšu to znovu: tato vláda nebojuje s koronavirem. Bojuje s námi. Jsem si jistý, že obava z obrovských demonstrací byla jedním z hlavních důvodů uzavření okresů, stejně jako dříve omezení počtu demonstrantů na sto osob. Tohle je vůbec vychytralý trik – můžete nakrásně splinit nařízení a omezit počet demonstrantů na sto, Hamáčkově policii však stačí poslat do davu ze svých řad jednoho jediného příslušníka v civilu, a okamžitě je důvod demonstraci zakázat. A to v souladu s literou zákona. Zatímco epidemický efekt těchto nařízení nikdy nebyl vysvětlen, protože je očividně nevysvětlitelný, dopady na návštěvnost demonstrací jsou zcela evidentní.

Sdělím vám důležitou informaci. Můžeme úplně všechno. Nejde totiž o to, kdo nám co dovolí nebo zakáže, ale komu se nás podaří zastavit.

Včerejší demonstrace v Praze a sobotní v Písku se sice ministru Hamáčkovi podařilo zásadním způsobem narušit, nicméně soudím, že to se stalo zejména proto, že nikdo nepočítal s tím, že se o to pokusí. Situace je totiž v zásadě stejná jako v lednu, kdy se na Staroměstském náměstí v Praze konala první demonstrace organizovaná spolkem Chcípl Pes a Svobodnými. Vláda dokonce do seznamu výjimek, jimiž se lze prokázat při překročení hranice okresu, zařadila účast na shromáždění. Nyní toto pravidlo sama porušila tím, že lidem, kteří v dobré víře tento důvod do svého prohlášení uvedli, zabránila v účasti.

Vláda nás, kteří se snažíme aktivně protestovat proti nástupu nové totality, včera téměř zastavila. Přesto se podařilo rozpuštěnou demonstraci změnit na spontánní průvod Prahou, přes Karlův most a dále na Petřín, a pak zpět na Staroměstské náměstí, kde protest pokračoval k velké nelibosti Hamáčkových drábů. Na příští demonstrace budeme daleko lépe připraveni. Nebudeme už ani na vteřinu předpokládat, že vláda a ozbrojené složky namířené proti pokojným občanům budou dodržovat ústavní pořádek.

Nemusíme ba dokonce nesmíme slepě poslouchat každé nařízení, zákaz či omezení. Posledním arbitrem každého zákona je samostatně myslící svobodný občan. Pouze ten sám uvádí daný zákon ve faktickou platnost. Buď jej respektuje, protože sám vlastním rozumem nahlédne jeho ospravedlnitelnost (Nekrademe-li, činíme tak proto, že je to zakázáno, nebo proto, že víme, že krást se nemá?), nebo jej vyhodnotí jako nesmyslný, škodlivý pro něj nebo pro celou zemi, a pak jej porušuje – s jasným vědomím své morální integrity, své důstojnosti a své sebeúcty.

Tento příměr je snadno pochopitelný pro každého: pokud nám vláda zakáže poslouchat londýnský rozhlas, jsme my sami posledním arbitrem, zda si Londýn naladíme či nenaladíme. Je jedno, zda nám vládnou okupanti, nebo zda nám připravuje totalitu naše vlastní, třeba demokraticky zvolená vláda. Význam občana coby arbitra přijatelnosti vládou i parlamentem schválené legislativy je neoddiskutovatelný.

Babišova vláda si již rok neplní své základní povinnosti. Její řešení epidemické situace je nahodilé, bez jakékoliv koncepce, a bez reálného účinku. Odehrává se spíše jaksi v druhém plánu. Epidemie dříve či později odejde, i kdyby vláda nedělala vůbec nic. Andrej Babiš a jeho ministři si to dobře uvědomují, a mohou tedy napřít síly jinam: proti svobodě občanů České republiky.

Stává-li se jakákoliv vláda zásadní hrozbou svobodě, nezbývá občanům nic jiného, než se jí zbavit. Jak stojí v americké Deklaraci nezávislosti, jednom z nejdokonalejších politických dokumentů všech dob: “Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoje oprávněné pravomoci ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.”

Jedním hlavních poselství včerejší demonstrace byla demise vlády. Přejeme si, aby tato vláda ničemů a darebáků odešla. Co s ní také jiného? Koronavirus řešit očividně neumí, a o to více dupe po českých občanech. Očekáváme, či spíše očekávali jsme, že k pádu vlády by měla přispět parlamentní opozice. Je však stále jasnější, že se to nestane. Parlamentní opozice, tedy ODS, Topka, Piráti, Lidovci a STAN hraje v nástupu totality stejně ostudnou roli, jako tzv. demokratické strany v únoru 1948.

Jsme tedy připraveni demonstrovat svoji nespokojenost a svůj občanský odpor i dále. A předpokládáme téměř s jistotou, že dříve či později Hamáček skutečně sáhne k otevřenému násilí a dojde ty na ty obušky. V takovém případě však sympatie národa musí přejít téměř zcela na naší stranu. A vláda končí.

I když to tak nevypadá a tváří v tvář po zuby ozbrojeným těžkooděncům s primitivním výrazem v očích (zbytek těch barbarských tváří je zahalen rouškou) vypadáme jako slabí, máme v rukou obrovskou moc. Nejspíš si to ani neuvědomujeme. Můžeme chodit ven, můžeme otevřít své hospody a živnosti, můžeme je navštěvovat, můžeme vyběhnout ven z katastru obce. Samozřejmě s přihlédnutím k následkům – ale s těmi je v kvazitotalitní zemi nutné počítat. Můžeme demonstrovat. A konečně, můžeme být svobodní!

Včerejší manévry po násilném rozpuštění demonstrace, pochod Prahou k Petřínu, návrat demonstrantů zpět na Staroměstské náměstí, pasivní rezistence, kdy si všichni demonstranti sedli na zem, aby bylo zřejmé, kdo je zde oběť a kdo agresor – ale i následný pokojný rozchod, který Hamáčkovým drábům nedal ani tu nejmenší, jistě toužebně očekávanou záminku k brutálnímu zákroku – to vše byl projev občanské neposlušnosti, který má dlouhodobý význam. Lze jej dále rozvíjet, gradovat, plánovat dopady té či oné události.

Neposlušností dokažme, že tato vláda nejen že nemá moc nad koronavirem, ale ve skutečnosti ji nemá ani nad námi, nad občany. Nemá moc nad naším myšlením, nad naším svědomím a nad naším odhodláním! Donuťme tuto příšernou vládu opustit Strakovu akademii tím, že prostě nebude mít komu vládnout. Komu poroučet. Protože ji nebude nikdo poslouchat.

Je potřeba zdůraznit, že ačkoliv se nenecháme donutit ke slepé poslušnosti, jsme ochotni spolupracovat – s takovou vládou, která v boji s virem zvolí rozumnou cestu. S vládou, která si uvědomí, že rozum a svoboda jsou neoddělitelné. S vládou, která přestane bojovat se svobodnými občany této republiky a začne řešit akutní i dlouhodobé otázky zdravotnictví.

Tvrdí-li někdo, že občanská neposlušnost zhorší epidemickou situaci (i když pro takové tvrzení nejsou žádné důkazy), dobrá. Zamysleme se nad touto tezí. Čím dříve tato zločinecká vláda odejde na politické smetiště, důvod pro masivní občanskou neposlušnost a odpor zmizí. A epidemii můžeme začít skutečně řešit. A poprvé za celý rok začne dávat smysl slogan, že společně to zvládneme!

Nejprve však musíme zvládnout Babiše, Hamáčka a další obludné bytosti usazené v ministerských křeslech. A společně je také zvládnout můžeme!

Dovolte mi na závěr jen dvě poznámky.

Občas se tvrdí, že náš odpor a snaha zachránit svobodu maří práci lékařů a zdravotních sester. Takovému obvinění říkám jasné “ne!”. Jsou to politici, kdo soustavně maří jejich práci. Oni zničili zdravotnictví. Oni způsobili, že z našich nemocnic utíkají sestry pracovat do Německa nebo dokonce úplně mimo svůj obor. Kovid jen svým způsobem demaskoval, jaké škody byly na našem zdravotnictví napáchány v posledních minimálně dvaceti letech. My jsme se sestrami a lékaři na jedné lodi. My společně bychom měli odmítnout být rukojmími nekompetentních a ničemných politiků. Koneckonců, je tady i celá řada lékařů, kteří s politikou Babišovy vlády ostře nesouhlasí. Vědí totiž, o čem mluví. Nenechme se tedy lacinou propagandou stavět proti sobě.

A na úplný závěr bych rád nabídl k zamyšlení jeden citát:Neexistuje způsob, jak vládnout nevinným lidem. Jediná síla státu spočívá v potlačování těch, kdo páchají zločiny a přestupky. A když není dost zločinců, vláda si je prostě vyrobí. Tím, že z tolika běžných věcí udělá zločin či přestupek, až se pro člověka stane nemožné žít, aniž by neustále některý zákon překračoval.” Tato slova napsala někdy v 50. letech minulého století americká filozofka Ayn Randová. Myslím, že současnou politickou realitu popisují naprosto dokonale.

Děkuji za pozornost.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč

Celkem za měsíc: 15 364,00 Kč
Vybráno 43.89%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 4 514 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (38 votes, average: 4,45 out of 5)
Loading...
politicon.cz
73 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)