black
27.6.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Řádění anarchistických složek nejen že bylo dlouhodobě plánováno – jeho účelem je ukázat nám, jakou plánují naši budoucnost

Sdílejte článek:

JANE K.

Že všecky tyto zločinné protestní demonstrace, ne příliš vzdálené od nájezdů cizích vojsk, byly dlouho dopředu plánovány a jsou trvale řízeny z nějakého centra (nebo z různých center), to je víc než zjevné. Jak jinak by mohly přetrvat tak dlouho. Za den-dva, by se všichni ti nerozumní blázni unavili, dali by si pár piv a bylo by po demonstraci. Jenže jejich řádění stále pokračuje, což svědčí o něčem mnohem horším a velice zákeřném.

Existuje značná snaha podchytit co nejdříve mladé lidi, aby se stali členy těchto militaristických skupin. Již ve školách jsou děti verbovány k této činnosti. Jedna ze skupin pro mladé se jmenuje „Sunrise Movement.“ Její členové jsou ve věku od 10 do 18 let a určitě si jejich rodiče myslí, že Sunrise je nevinná, studentská organizace, což není vůbec pravda. Děti jsou učeny vojenským taktikám, které zahrnují způsoby provokace a podněcování demonstrací a útoků, jak zapalovat budovy, jak zastavit provoz na dálnici, jak doslova zaplavit policejní stanici.

Skupina se vyvinula z hnutí „Green New Deal“ (Zelený nový řád), což není daleko od New World Order. Děti jsou cvičeny špionážními a vojenskými institucemi a také cizími zájmy (jako je Club of Rome) k tomu, aby prováděli jejich podvratné akce. Protože jsou to mladí lidé, bez zkušeností, tak nechápou neodpustitelnou zákeřnost tohoto počínání a škodlivý vliv, jaký jejich nerozvážné činy budou mít na jejich vlastní život a na životy lidí kolem nich. Video ZDE.

A z těchto dětí budou takto vytvořeny stejné povahy, jako jsou ti, kteří pořádají tyto ničivé nájezdy, jejichž jsme svědky. Tyto akce mají samozřejmě daleko ke spontánnímu rozhořčení nad smrtí jednoho černocha, nad rasismem a nad zneužíváním menšinových skupin. To nejhorší na tom všem je, že jejich zločinná a ničivá činnost je schvalována často na těch nejvyšších místech. Velké, nadnárodní firmy a také někteří významní politikové, většina členů Demokratické strany – ti všichni nejen že schvalují jejich počínaní, ale ještě je podporují!

Tito lidé ovšem nechápou, že je snadnější zapálit les, než ho uhasit. A postupně, kdyby se organizátorům tyto zákeřné akce vymkly z rukou, oni sami by mohli být ty první oběti rozzuřeného davu. Jak se říká, kdo čím zachází, tím taky schází.

Vcelku je plus, že president Trump zatím nepodnikl žádné radikální kroky proti situaci v Seattlu, protože tyto by určitě vedly ke krveprolití. Těch šest městských bloků je údajně vyzbrojeno málem jako armáda. Na druhé straně to ale skýtá jiné nebezpečí a to kvůli organizaci „Bikers for Trump,“ Bikers jsou vesměs straší bílí lidé, převážně sveřepého vzhledu, často s vlajícím plnovousem, mnozí obézní, kteří jezdí na motorkách, společně s celým mrakem jim podobných. Když přijedou do města, policie má okamžitě pohotovost. Tak tito Bikers se rozhodli, že 4. července, což je významný americký svátek, převezmou CHAZ.

Pokud by se tak opravdu stalo, tak z toho může být taková řež, že něco podobného jsme ještě nezažili. Jakmile se zbytek Ameriky doví skrze televizi co se děje v Seattle, určitě se velmi rychle najdou i jinde další „bikers,“ další rozhořčení černoši a jiné menšiny, ale i mnozí bílí a společně si pospíší rozpoutat něco podobného u nich doma. Článek ZDE.

Situace v Americe je už tak dost nahnutá, protože policisté hromadně dávají výpověď a jelikož více-méně zločinná část lidské společnosti je vždycky snadno vyprovokovatelná k jakýmkoliv extrémním činům, osobní bezpečnost se stává pouhým řečnickým obratem. Už minulý konec týdne, to byl Den otců, v Chicagu bylo celkem 104 postřelených a 14 mrtvých. I v jiných městech se střílelo, byly páchány násilnosti a ničení. Článek ZDE.

V Los Angeles za dobu řádění BLM a jim podobných vzrostlo množství vražd o 250%. New York na tom není o moc lépe a obyvatelé New Yorku se v houfech stěhují do sousedních států, kde vyhnali ceny nemovitostí až ke stropu. Článek ZDE. I v jiných větších městech dochází k podobným populačním změnám. To ale není správné, protože opět se ti slušní a pokojní obyvatelé vystěhují ven z měst a ponechají centra, plná historických, kulturních, národních, politických a jiných institucí a památek té sběři, která se tam nahrnula kdovíodkud.

Ovšem situace v okupované zóně v Seattlu, zvané CHAZ, nebo taky CHOP, je ještě mnohem horší. Tam je zločin a násilnosti na denním pořádku, včetně střílení a volání o pomoc. Původní obyvatelstvo, které není ozbrojeno, takže se nemůže bránit proti přesile, má zakázáno vycházet na ulici (nevím jak si opatří základní potřeby k přežití a zjevně to nikoho nezajímá). Zato cháska, která tam vtrhla, má zbraní dostatek a neváhá je použít.

Při nedávné přestřelce bylo několik raněných, které bylo nutno převézt do nemocnice. Záchranná služba ale odmítla do té části města jet, takže je místní lidé museli převážet v osobních autech. Samozvaný velitel CHAZu, rapper Raz Simone údajně prosil lékaře aby vjeli do okupovaného prostoru, žádal o záchranu jisté oběti střílení, ale vyhovět mu nikdo nemohl, nechtěl a ani nesměl. I záchranáři měli své příkazy držet se dál od okupovaného místa a nepřibližovat se, pokud by policie napřed okolí nezabezpečila. Článek ZDE.

Malá ukázka chování šílených protestujících – černoch hodí zapálenou výbušninu na spícího bezdomovce a se smíchem odchází, viz obrázek. Video ZDE. Další černoch srazí na zem 92 let starou ženu, video ZDE. Ukázka života v CHAZu, video ZDE. Carlson Tucker ukazuje záběry z CHAZu, video ZDE.

Jak říká David Icke ve videu, „každý, kdo protestuje proti nucené karanténě je obviňován, že zabíjí druhé, je zatýkán a bývá vězněn a zatím tito lidé, kteří rabují a ničí, jeden těsně vedle druhého, těm zjevně korona neškodí.“ Ne, a dokonce to potvrdily i některé oficiální prameny, že při hromadném „protestování“ se vůbec žádná korona nevyskytla. Takže odhalili svoji vlastní lež, že žádný korona virus neexistoval. Video ZDE.

James Jason Britt se spojil se svým známým, který žije v okupované zóně v Seattlu. Tento ho žádal, aby dal na internet prosbu o pomoc, aby je někdo zachránil. Asi 8-9 tisíc lidí, kteří žijí v této části (je to střed města, poměrně luxusní a bohatá část), jsou násilně vězněni ve svých vlastních domovech. Antifa a BLM těch šest městských bloků změnili v nacistický koncentrační tábor. Za jeden den dostala policie 4,000 telefonátů s prosbou o pomoc a nemohli pomoct ani jednomu z nich.

Antifa a BLM teď chodí dům od domu, kopnutím vyráží dveře, terorizují lidi a okrádají je o peníze a o všecko co mají. Dochází ke hromadnému znásilňování a sodomii jak mužů, tak žen a i dětí. Tento člověk slyšel nedávno mužský hlas volat o pomoc. Jednalo se o manžele s dětmi, černoši k nim vtrhli a vyhnali je ven. Muže před celou rodinou znásilnili.

Brittův známý vykouknul z okna a na ulici viděl celé zástupy mužů, oblečených v ženské letní šaty. I černoši byli mezi nimi. Toto jsou všecko zvrácenci, homosexuálové, transsexuálové, LBGTQ, kteří vůbec nemají zájem o jiné černé životy než o ten jejich vlastní. Video ZDE.

Původní obyvatelé okupované části Seattlu jsou dnes dokonce terorizováni hrozbou ztráty hlavy guillotinováním. Ve veřejném projevu se ptal jeden z vedoucích vzbouřenců, jestli vědí co dělali při francouzské revoluci s lidmi? A dav mu odpovídal: posekat je, posekat je!

Je pravda, že guillotinování je propagováno v mediích už delší dobu. Snad aby si lidé zvykli na tento přístup a neprotestovali, až k jeho zavedení dojde. Stát Georgia už dokonce zavedl guillotinování jako možnou formu popravy na smrt odsouzených do svého zákona HB-1274. A Obama to za svého presidentství vpašoval do podmínek Obamacare (zdravotní pojištění). I federální soudce se vyjádřil, že by to asi byla opravdu ta nejlepší forma popravy.

Je pravda, že smrt jedovatou injekcí, anebo elektrickým proudem neumožňuje zpeněžit otrávené, nebo napůl usmažené orgány. Kdežto při guillotinování jsou orgány uchráněny a je možno je prodat. Zájem je o ně obrovský a výdělek značný. Video ZDE.

V současné době se na americké půdě nachází více než 30,000 guillotin, které byly postupně nastěhovány do FEMA táborů. Tyto tábory – nikdo neví k jakému účelu byly vybudovány, existují pouze dohady – jsou oploceny dvojitým drátěným plotem se žiletkovým ostnatým drátem nahoře. Uvnitř jsou hromadné ubytovny, neboli věznice, ale i plynovací komory a byly tam též navezeny desetitisíce plastikových rakví, jejichž rozměr umožní umístění několika osob.

Guillotinování může být samovolně vzniklá tendence, ale může to být rovněž snaha naplnit Janovo proroctví z knihy Zjevení, kde se říká:

“Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let.” –Jan, Zjevení, 20:4

V anglickém textu je místo slova „popravených“ výraz „popravených setnutím hlavy.“

A tito protestující žádají rovnoprávnost, chtějí propustit vězně z vězení, zrušit vězení samotná, udělat konec NAŠÍ volné řeči a volnému projevu, zrušit policii, zrušit možnost policie být ozbrojeni a nosit ochranný oděv a helmy, ustanovit policii novou, jejich vlastní. Takže tito lidé nám chtějí vládnout! A oni nejsou rasisté, oni se nechovají nespravedlivě!

Že jsou i BLM marxisté a komunisté, stejně tak jako Antifa, je více než zjevné. Jakmile někdo mluví o rovnoprávnosti „utlačovaných,“ o právech jednoho na úkor druhého, třídní boj ve formě černých proti bílým, to všecko jsou zjevné marxistické myšlenky. Ale s racismem narazili. Tvrdit, že v Americe anebo kdekoliv ve světě existuje rasismus, to je čirá lež. My, bílí se rozhodně rasisticky nechováme vůči nikomu. My jsme naopak až příliš tolerantní. Ale když už je někdo rasista, tak jsou to vždycky oni sami.

V přiloženém videu je rozhovor s několika americkými černochy, kterých se reportér ptal, jestli se někdy setkali s rasismem. Ve videu jsou mezi jinými: Morgan Freeman (herec), Lil Wayne (rap), Denzel Washington (herec), Terrence Floyd (bratr George Floyda).

Jejich odpověď na otázku, jestli existuje rasismus je jednoznačná: NE! Výmluva na rasismus je podle nich ubohá obhajoba vlastní neschopnosti. A když se reportér ptal Morgana Freemana jak zabránit rasismu, tento mu odpověděl: „přestaňte o tom mluvit.“ Video ZDE.

 

 

ZDROJE:

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč

Celkem za měsíc: 9 450,00 Kč
Vybráno 27.00%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 371 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
4 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)