20160227073516_Gottwald_&_Stalin
24.11.2020
Kategorie: Historie

Prokletá padesátá léta

Sdílejte článek:

MILAN KREJČIŘÍK

Jaké to bylo v padesátých letech? Od té doby uplynulo 70 let a není už mnoho pamětníků. Ti, co ještě žijí, si toho asi moc nepamatují. Navíc jejich vzpomínky budou zkresleny sledováním České televize, která do omrzení opakuje normalizační filmy.

A protože Goebbelsova věta o opakované lži platí i pro opakovanou polopravdu, většina z nich si myslí, že za komunistů to nebylo zas tak moc špatné. Je mi 88 roků a zdravotně na tom nejsem zrovna nejlíp, ale za situace, kdy veřejnost už pozapomněla, kolik úsilí stálo po sametové revoluci obnovení důvěry v českou policii, nemohu mlčet.V roce 1950 mi bylo osmnáct, a podobně jako je tomu u většiny mladých tohoto věku, politika nebyla ve středu mých zájmů, nicméně to, co se v mém okolí odehrávalo, se nedalo jen tak lehce přehlédnout. Přispělo to k tomu, že jsem o ní začal více přemýšlet a postupně jsem si uvědomoval, že něco není u nás v pořádku.

V té době už byly státní hranice neprodyšně uzavřeny, české a slovenské zahraniční vysílání bylo rušeno, stejně jako za nacistické okupace. Od konce války uplynulo teprve pět let a vzpomínky na tu dobu byly dosud živé. Pak začaly monstrózní politické procesy s desítkami let vězení a popravami významných osobností. Rodiče nezakrývali, že soudy jsou vykonstruovaným politickým divadlem k zastrašení veřejnosti a rozsudky smrti justičními vraždami. Ale v osmnácti si člověk myslí, že už je dospělý, že má svůj vlastní rozum, a když se ho události bezprostředně nedotýkají, na názory rodičů moc nedá.

Jenže politické události mě nakonec dostihly. Bydleli jsme v Moravských Budějovicích a já chodil gymnázia. Někdy kolem roku 1949 se vytvořila skupina mladých lidí, kteří byli nespokojeni s politickou situací a usilovali o to, aby v Československu byly vyhlášeny nové svobodné volby pod kontrolou OSN. Psali a rozmnožovali na psacích strojích letáky a vhazovali je do poštovních schránek. Jejich činnost byla zcela v souladu s platnou ústavou, kterou podepsal Klement Gottwald.

Přesto byli všichni zatčeni a ve vykonstruovaném procesu v kauze s »protistátní skupinou Prudík a spol.« odsouzeni k vysokým trestům. Mezi souzenými byla i moje kamarádka Drahomíra Křížková. Dostala 14 let. Proces se konal 18. března 1950 v sále Besedy, tehdy Okresního osvětového domu. Žáci vyšších ročníků se ho museli povinně zúčastnit. Jako osmnáctiletý septimán jsem byl poprvé v životě na soudním procesu, znal jsem soudce z lidu, většinu obžalovaných, a strašně mně bylo líto třiadvacetileté Drahomíry. Pro ni to byla osobní tragédie, ze které se už nikdy nevzpamatovala. Žila v ústraní až do své smrti. Za zničený lidský život se jí nikdo neomluvil, za prokazatelný justiční zločin nebyl nikdo potrestán.

Komunisté porušovali platné zákony již od roku 1945 a za své nezákonné praktiky byli na půdě parlamentu kritizováni. Už v listopadu upozorňoval poslanec Ota Hora na nezákonné vytváření SNB a ozbrojování závodních složek (základ pro pozdější nelegální Lidové milice). Bývalí policisté a četníci byli propouštěni bez ohledu na svou odbornost, zkušenosti a morální kvality, které prokázali statečností v boji za osvobození republiky. Do SNB byli přijímáni lidé jen podle stranické legitimace, bez patřičné kvalifikace, morálního kreditu, a vyskytly se i případy, že se tam dostali lidé s kriminální minulostí (viz).

„Jestliže ze tří set poslanců, kteří požívají poslanecké imunity, by neměl ani jediný odvahu — i za cenu života — říci celému národu pravdu o tom, co se od skončení války, od Pražského povstání dodnes dělo a děje, a tím pro budoucnost rázně zamezit, aby všechna ta zvěrstva a bezpráví komunisty páchaná na nevinných lidech byla z našeho života navždy vymýcena, pak nejsme hodni toho, abychom vykonávali poslanecký mandát. Je čas, aby se národu řekla pravda, že se nebojíme a že lidé musí zvednout hlavy, narovnat páteře a bojovat o svá práva.“ (Ota Hora, 20. 11. 1945)

Zlomovým okamžikem se pro mne stal květen 1951. Do maturitních písemek zbýval asi týden, když se proslechlo, že někteří spolužáci nebudou připuštěni k maturitě pro svůj údajný buržoazní původ. Byl jsem zděšen. Spolužák Jiří Javorský byl nucen z rasových důvodů opakovat dvakrát poslední rok obecné školy. Do gymnázia chodit nesměl, nastoupil tam až po válce.

Nyní komunisté zakazovali studium pro nevyhovující třídní původ. Myslel jsem si, že je to fáma. Nevěřil jsem, že by něco takového bylo možné. Všichni jsme se dobře znali, byli jsme v podstatě stejní, měli jsme podobné názory na život, byli jsme mladí a věřili jsme ve spravedlnost. Příští dny ale ukázaly, že to fáma nebyla. Poslední den, na konci poslední vyučovací hodiny před nástupem na maturitní svatý týden, bylo sedmi studentům oznámeno, že nebudou maturovat. Ze školy byli doslova vyhozeni bez jakéhokoliv odůvodnění (viz).

Po válce se ustálilo tvrzení, že v Hitlerově režimu vládl kapitalismus. Ale strana NSDAP (Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei — Národně socialistická německá dělnická strana) o sobě tvrdila, že je socialistická. Veřejné sdělovací prostředky za protektorátu propagovaly »pokrokové« společenské zřízení — »národní socialismus«. Slibovalo se nastolení »nového světového řádu« a vytvoření »nového typu člověka«. Začal se pěstovat kult mládí a kolektivismu. Mládí mělo symbolizovat vítězství života nad agónií starého světa, zdůrazňovaly se morální a citové hodnoty, kamarádství, solidarita, smysl pro kolektiv, věrnost, síla a vůle k boji. Byla zavedena všeobecná pracovní povinnost a tím odstraněna nezaměstnanost (několik let před komunisty). Každý musel pracovat, vyhýbat se práci bylo trestné (jako za komunistů).

„Národní socialismus“ se v německy mluvících zemích používá od roku 1860 k popisu souvislostí mezi nacionalistickými a socialistickými myšlenkami. Německá dělnická strana, založená v Rakousku v roce 1903 a přejmenovaná na Německou národní socialistickou dělnickou stranu (DNSAP) byla v roce 1918 první, kdo hovořil o „národním socialismu“. Německá dělnická strana (DAP) založená v Německu v roce 1919 se proto v roce 1920 přejmenovala na NSDAP. [1]

Pod označením „národní socialismus“ tyto nové strany ohraničily svou ideologii proti internacionalismu sociálně demokratických a komunistických stran a od konzervativního nacionalismu starších stran tím, že se nabídly svým voličům (dělníkům a střední třídě) jako lepší alternativa. Kromě toho kladly jednotlivé antikapitalistické požadavky do rámce nacionalistického a rasistického.

Dnes tento termín obvykle popisuje konkrétní ideologii Adolfa Hitlera a jeho následovníků. Hitler definoval oddanost jednotlivce svému národnímu společenství jako „nacionalismus“ a jejich odpovědnost za jednotlivce nazval „socialismem“. Ale podle historika Hanse-Ulricha Wehlera žil socialismus v NSDAP pouze „ve zkorumpované podobě“ jako ideologie národního společenství. [2]

Klement Gottwald vyhlásil svým politickým odpůrcům občanskou válku — KDO NEJDE S NÁMI, JDE PROTI NÁM. Z politických odpůrců se rázem stali reakcionáři. Každému, kdo byl takto označen, hrozilo, že může být bez soudu poslán na převýchovu do pracovního tábora. A byly jich desítky tisíc. Mnozí se z pracovních táborů už nevrátili. Na své straně měl Gottwald ozbrojené pololegální příslušníky SNB a zcela nelegální Lidové milice. Jeho političtí protivníci měli holé ruce. Ve společnosti se v padesátých letech vytvořila situace, že se lidé začali bát říkat veřejně své názory. Příslušníci SNB neměli u většiny občanů důvěru. Vzpomeňme, kolik úsilí vyžadovalo obnovení důvěry v policii po sametové revoluci. Srovnávat dnešní policii s příslušníky SNB padesátých let je zcela nepatřičné.

Po druhé světové válce byla v Československu situace pro komunisty velmi příznivá. Pod dojmem mnichovské zrady, válečných hrůz a v euforii z vítězství nad nacistickým Německem se spojenectví se Sovětským svazem zdálo lidem přirozené. Mnoho těch, co po válce vstupovali do komunistické strany, ale také mnoho těch, co komunisty volilo, uvěřilo propagandě, že v Německu selhal kapitalismus a že socialismus může být lepší alternativou. Socialismus chtěly tehdy všechny politické strany Národní fronty, i když měly o socialismu odlišné představy.

Komunisté slibovali ve volebním programu, že zajistí ochranu drobného a středního soukromého podnikání a zabezpečí ochranu soukromého majetku. Lidé měli dobré i špatné zkušenosti s předválečným demokratickým Československem, ale neočekávali, že komunistická strana chce v zemi potlačit demokracii a nastolit podobný totalitní režim, jako byl právě ten poražený, nacionálně socialistický. Netušili, že čelným komunistickým funkcionářům jde pouze o jedinou věc — získat v zemi absolutní moc, aby mohli zlikvidovat své politické odpůrce a v zemi neomezeně vládnout.

Nebylo mnoho lidí, kteří našli odvahu se komunistům postavit na ozbrojený odpor. Většinu ovládl strach. Skupina mužů kolem bratrů Mašínů tu odvahu měla. Označovat je za „sprosté vrahy“ může jen člověk, který tu dobu nezažil a který není dostatečně seznámen s historickými fakty. Když se vede válka, jsou oběti na obou stranách. Byli i nevinní na straně komunistů, někteří jen proto, že byli v nesprávný čas na nesprávném místě.

Otcové zakladatelé Československa nám vložili do vínku heslo PRAVDA VÍTĚZÍ. Vojtěch Filip ho často relativizuje, když říká TO JE VAŠE PRAVDA, ale logicky vzato nemůže být více pravd, pravda může být pouze jedna. Pokud je papír bílý, je bílý. Když někdo tvrdí, že je černý, je to jeho ILUZE, nikoliv JEHO PRAVDA. Papír nemůže být bílý a současně černý. Nemůže být tedy ani více pravd. Může být jen více iluzí.

Jan Masaryk říkával z londýnského exilu, že PRAVDA ZVÍTĚZÍ, ALE DÁ TO FUŠKU, král Šalamoun, že VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS. Mám dojem, že ten čas se už přiblížil. Lidé konečně pochopili, že kapitalismus není výtvorem intelektuálů jako komunismus, ale vznikl přirozeným vývojem a je nejdokonalejším systémem, jaký lidstvo kdy mělo. Díky němu bohatneme všichni (slova Marka Loužka).

Komunismus splnil svou historickou úlohu. Prokázal, že může mít sice dočasné úspěchy, ale není lepší než kapitalismus. U moci je schopen se držet jen silou. Nejmarkantnější důkaz mají v Izraeli. Hnutí kibuc, které mělo krystalickou podobu komunismu a maximální podporu státu, dnes už existuje jen na papíře. Potomci kibucníků už nechtějí žít tak, jako jejich předkové, a drtivou většinu společného majetku privatizovali. Z kibuců vzniknou skanzeny (viz)..

V dnešní době už není pro komunismus ve společnosti místo a záleží jen na nás, abychom ho v parlamentních volbách, řečeno slovy Karla Marxe, vymetli na smetiště dějin. Debakl komunistů v letošních krajských volbách je příkladem, že je to možné.


[1] Albrecht Tyrell: Führer befiehl… Selbstzeugnisse aus der Kampfzeit der NSDAP (Vůdce velí … osobní svědectví z doby boje NSDAP). Gondrom, Bindlach 1991, str. 119

[2] Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Band 4: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949 (Německé sociální dějiny. Svazek 4: Od začátku první světové války do založení dvou německých států 1914–1949). Beck, München 2003, str. 543.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč

Celkem za měsíc: 15 364,00 Kč
Vybráno 43.89%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 321 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,17 out of 5)
Loading...
politicon.cz
148 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)