putinrf
2.2.2021
Kategorie: Politika

Projev V.V. Putina v Davosu

Sdílejte článek:

LUBOMÍR VYLÍČIL

vylicilJe takovým dobrým zvykem našich médií, že o skutečně důležitých událostech informují buď minimálně, nebo vůbec. Svou profesní tradici neporušila ani v případě Světového ekonomického fóra v Davosu. A pokud se už  snad někde nějaká zmínka o akci vyskytla, pak rozhodně nebyla o tamější řeči V. Putina. Ani na alternativě se nic moc nenajde.

Proto nebude od věci, přinést tomu, kdo má zájem, alespoň hlavní body jeho projevu. Celý jej najdete v anglickém přepisu zde. Ale je to čtení dlouhé a rozvláčné. Jako všechny řeči na podobných fórech, kde se hovoří jazykem diplomacie. Tedy neurčitými narážkami, opisem a obecnými frázemi. Proto jsem si dovolil, kromě citace nejdůležitějších pasáží i jejich stručné shrnutí. Jazykem jadrným, nediplomatickým a lidovým. A teď už pojďme k věci:

V.V. Putin nejdřív krátce zhodnotil situaci ve světě: „Není třeba říkat, že historie se nikdy stejně neopakuje. Ale někteří odborníci – a já respektuji jejich názor – srovnávají současnou situaci s 30. lety. Můžete souhlasit nebo nesouhlasit, ale určité analogie jsou naznačovány mnoha parametry, včetně komplexní, systémové povahy výzev a potenciálních hrozeb.”

Tedy, je to špatné a hrozí fakt velkej průšvih.

Pak se věnoval světové ekonomice: „Globalizace vedla k silnému růstu v rozvojových zemích a vyvedla z chudoby více než miliardu lidí. Pokud tedy vezmeme úroveň příjmu 5,50 USD na osobu a den (ve smyslu PPP), pak podle Světové banky například v Číně počet lidí s nižšími příjmy klesl z 1,1 miliardy v roce 1990 na méně více než 300 milionů v posledních letech. To je rozhodně úspěch Číny. V Rusku se tento počet snížil ze 64 milionů lidí v roce 1999 na přibližně 5 milionů v současnosti.”

„A co vyspělé ekonomiky, kde jsou průměrné příjmy mnohem vyšší? Může to znít ironicky, ale stratifikace ve vyspělých zemích je ještě hlubší. Podle Světové banky se v USA v roce 2000 živilo 3,6 milionu lidí z příjmů pod 5,50 USD denně, ale v roce 2016 tento počet vzrostl na 5,6 milionu lidí. Kdo ale vydělal? Odpověď je jasná: jedno procento populace. A co se stalo v životě jiných lidí? Za posledních 30 let v řadě vyspělých zemí stagnovaly skutečné příjmy více než poloviny občanů a nerostly. Mezitím vzrostly náklady na vzdělávání a zdravotní péči. Víte o kolik? Třikrát. Jinými slovy, miliony lidí i v bohatých zemích přestaly doufat ve zvýšení svých příjmů. Současně se potýkají s problémem, jak udržet sebe a své rodiče zdravé a jak zajistit svým dětem slušné vzdělání.

Takže, milý Západe, jste na huntě a jdete „zu grundt”, i když to zatím obyvatelstvu jakž takž tajíte.

Následně zhodnotil dopady koronavirové krize a šance Západu na vzpamatování se z ní. „Pokud bychom dříve, před 20 nebo 30 lety, vyřešili problém stimulací makroekonomických politik (mimochodem, stále se to děje), dnes takové mechanismy dosáhly svých limitů a již nejsou účinné. Tento zdroj přežil svou užitečnost…. Podle MMF se souhrnná úroveň státního a soukromého dluhu přiblížila 200 procentům globálního HDP a v některých zemích dokonce překročila 300 procent národního HDP. Zároveň se úrokové sazby v rozvinutých tržních ekonomikách udržují téměř na nule a v rozvíjejících se tržních ekonomikách jsou na historickém minimu. Dohromady to znemožňuje ekonomickou stimulaci tradičními metodami. Takzvané kvantitativní uvolňování pouze zvyšuje bublinu hodnoty finančních aktiv a prohlubuje sociální propast.”

Ve zkratce, jedete na tygru, který míří do pekel.

Poté se věnoval „milovanému dítěti” světových elit, tak zvané. 4. průmyslové revoluci, a jejím dopadům: „Během posledních 20 let jsme skutečně vytvořili základ pro takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci založenou na širokém využití umělé inteligence a automatizace a robotiky. Pandemie koronaviru tyto projekty a jejich realizaci velmi urychlila. Tento proces však vede k novým strukturálním změnám, mám na mysli zejména trh práce. To znamená, že velmi mnoho lidí by mohlo přijít o práci, pokud stát nepřijme účinná opatření, aby tomu zabránil. Většina z těchto lidí pochází z takzvané střední třídy, která je základem každé moderní společnosti.” A o kousek dál: „Systémové socioekonomické problémy vyvolávají takovou sociální nespokojenost, že vyžadují skutečná řešení. Nebezpečná iluze, že (lidé) mohou být ignorováni nebo zatlačeni do kouta, hrozí vážnými následky.

Jinými slovy, tím vaším plánem, na ožebračení nejtvořivější a nejaktivnější části obyvatelstva míříte plnou parou k rozvratu svých společností a občanské válce.

Krátce se pak věnoval i nebezpečně veliké moci globálních mediálně-komunikačních gigantů: „…společnost si klade otázku, zda takový monopolismus splňuje veřejné zájmy. Kde je hranice mezi úspěšným globálním obchodem, službami na vyžádání a zpracováním velkých objemů dat a pokusy řídit společnost podle vlastního uvážení a tvrdým způsobem nahrazovat legální demokratické instituce a v podstatě uzurpovat nebo omezit přirozené právo lidí rozhodovat se pro sami sebe, jak žít, co si vybrat a jakou pozici svobodně vyjádřit? Právě jsme viděli všechny tyto jevy v USA a každý chápe, o čem teď mluvím. Jsem přesvědčen, že drtivá většina lidí sdílí tuto pozici, včetně účastníků aktuální události.”

Tedy, chlapi, když odstřihli Trumpa, můžou kdykoli smáznout i vás. Kohokoli. Uvědomujete si to?

Pak odvážně hrábl přímo do podstaty problému: Je jasné, že svět nemůže pokračovat ve vytváření ekonomiky, která bude přínosem pouze pro milion lidí, nebo dokonce pro zlatou miliardu. To je destruktivní zásada. Tento model je ve výchozím nastavení nevyvážený. Nedávný vývoj, včetně migračních krizí, to znovu potvrdil.” „Podstata nové politiky zaměřené na zajištění udržitelného a harmonického rozvoje je jasná. Znamená vytváření nových příležitostí pro každého, podmínek, za kterých se každý bude moci rozvíjet a realizovat svůj potenciál bez ohledu na to, kde se narodil a kde žije.”

Řečeno slovy prostými a neučesanými – moc dlouho jste kořistili z cizího, z celého světa. Je šlus. Konec. Je vyžráno až na dřeň a problémy se vám začínají vracet…

A  vzápětí navrhl řešení: „Zaprvé, každý musí mít pohodlné životní podmínky, včetně bydlení a dostupné dopravy, energie a infrastruktury veřejných služeb. Plus životní prostředí, něco, co nesmí být přehlíženo. Zadruhé, každý si musí být jist, že bude mít práci, která může zajistit udržitelný růst příjmů, a tedy slušnou životní úroveň. Každý musí mít přístup k efektivnímu systému celoživotního vzdělávání, který je nyní naprosto nepostradatelný a který umožní lidem rozvíjet se, dělat kariéru a dostávat slušný důchod a sociální dávky při odchodu do důchodu. Za třetí, lidé si musí být jisti, že jim bude poskytnuta kvalitní a účinná lékařská péče, kdykoli to bude nutné, a že národní systém zdravotní péče zaručí přístup k moderním lékařským službám. Začtvrté, bez ohledu na rodinný příjem, musí být dětem umožněno důstojné vzdělání a realizace jejich potenciálu. Každé dítě má potenciál.”

„Strategie, kterou provádí moje země, závisí právě na těchto přístupech. Naše priority se točí kolem lidí, jejich rodin a jejich cílem je zajistit demografický vývoj, chránit lidi, zlepšovat jejich pohodu a chránit jejich zdraví. Nyní pracujeme na vytvoření příznivých podmínek pro důstojnou a nákladově efektivní práci a úspěšné podnikání a na zajištění digitální transformace jako základu high-tech budoucnosti pro celou zemi, spíše než pro úzkou skupinu společností.”

Tedy, podívejte se, takhle to děláme my, tohle by mělo fungovat všude. Jo, a že je to proti současným trendům? No tak ať!

Poté přešel k ústřednímu bodu své řeči a promluvil z pozice světového leadera: „Je zřejmé, že éra spojená s pokusy o vybudování centralizovaného a unipolárního světového řádu skončila.” „Realita je taková, že se ve světě zformovala různá rozvojová centra s jejich charakteristickými modely, politickými systémy a veřejnými institucemi. Dnes je velmi důležité vytvořit mechanismy pro harmonizaci jejich zájmů, aby se zabránilo různým střetům a přirozené konkurenci rozvojových pólů a tím vyvolání anarchie a řady zdlouhavých konfliktů.”

Jinými slovy – budíček, chlapi! Pax Americana skončil. Konec, je hotovo.  Teď tu stojíme my, Čína a další tygři a hlásíme se o svůj podíl. Pojďte se rozumně domluvit, dokud je čas A dokud se s vámi chceme dohodnout.

Pak uvedl mnoho příkladů spolupráce a řešení mezinárodních problémů diplomatickým jednáním, jichž se v poslední době Rusko účastnilo. Často šlo o vícestranné formáty. Ale vždy o jednání mezi konkrétními státy. Mezi suverény na mezinárodním poli. A svou řeč zakončil: „Je velmi důležité upřímně posuzovat situaci a soustředit se spíše na skutečné než umělé globální problémy, na odstraňování nerovnováh, které jsou kritické pro celé mezinárodní společenství. Jsem si jist, že tímto způsobem dokážeme dosáhnout úspěchu a vhodně odrážet výzvy třetího desetiletí 21. století.”

Předsedající Klaus Schwab mu poté položil otázku: „Jak vidíte budoucnost evropsko-ruských vztahů?” Na kterou Vladimír Putin odpověděl citátem Helmuta Kohla: „Pokud chceme, aby evropská kultura přežila a v budoucnu zůstala centrem světové civilizace, s přihlédnutím k výzvám a trendům, které jsou základem světové civilizace, pak samozřejmě západní Evropa a Rusko musí být spolu.” A k tomu ještě dodal: „Je zřejmé, že dnešní situace není normální. Musíme se vrátit k pozitivní agendě. To je v zájmu Ruska a jsem si jistý, že i evropských zemí… Evropa a Rusko jsou z hlediska ekonomiky, výzkumu, technologií a prostorového rozšíření evropské kultury naprosto přirozenými partnery, protože Rusko, které je zemí evropské kultury, je územně o něco větší než celá EU. Ruské zdroje a lidský potenciál jsou obrovské… Důležitá je pouze jedna věc: k dialogu mezi sebou musíme přistupovat čestně. Musíme odhodit fóbie z minulosti, přestat vytahovat problémy, které jsme zdědili z minulých století a dívat se do budoucnosti… Musí to být vzájemné.”

V podstatě tedy – milý Západe, tvůj páníček za mořem se rozkládá. Jako světový četník a dozorce skončil. Vykašlete se už na pošahané neocony, co vás tlačí do konfliktu s námi a utlumte importované pokrokářské šílenství. Myslete  konečně na sebe a své národy. Já vám k tomu nabízím podanou ruku a zdroje velikého Ruska. Šestiny světa. Jsme přece jedna civilizace. Přemýšlejte o tom.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Stanislava Urbancová 300,- Kč, Jana Nováková 500,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Olga Žlábková 1000,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Libor Heidler 222,- Kč, Anonym 500,- Kč, Kateřina Levová 500,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč

Celkem za měsíc: 17 937,- Kč
Vybráno 51.37%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 4 687 times, 3 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (41 votes, average: 4,61 out of 5)
Loading...
145 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)