HALIKISLAM
24.4.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Proč si křesťan Halík tolik rozumí s muslimy

Sdílejte článek:

LU LINA

Malé povelikonoční zamyšlení liberálního ateisty. Nad láskou k bližnímu, křesťanem Halíkem a teorií multikulturalismu ve srílanské praxi.

Nevím, proč jsem si o letošních Velikonocích vzpomněl zrovna na pátera Halíka. Asi proto, že jsem je jako ateista oslavil prací a jako samouk četbou Ježíšova životopisu. A jak jsem se tak brouzdal fundamentem jeho učení, nějak mi přišlo na mysl – nikoliv poprvé, že není zcela jisté, zda by Syn Člověka nalezl v našem mediálně i jinak nejzdatnějším křesťanovi, teologovi, sociologovi, psychologovi a centrálním morálním pilíři lidstva zalíbení. Protože Ježíš je hlavně všeobjímající láska k bližnímu. S jejíž aplikací má monsignore Halík nepatrné potíže.

Evangelista Lukáš praví, že Ježíš pravil:

Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, dobrořečte těm, kdo vás proklínají. Tomu, kdo tě udeří na jednu tvář, nastav ještě druhou; tomu, kdo ti bere plášť, neodpírej šaty. Nesuďte, a nebudete souzeni; neodsuzujte a nebudete odsouzeni; odpouštějte a bude vám odpouštěno.

Matoušovým perem promlouvá Ježíš takto:

Kdokoliv řekne svému bratru „hlupáku“, bude se odpovídat pekelnému ohni.

Ježíš svým učením zdůrazňuje, že „nezáleží ani tak na vnějších činech, jako na vnitřních pocitech a pokud se zlé pocity nechají bujet, vedou k velkým hříchům“.

Nu, pokud je toto esencí učení „pomazaného“, pak by se měl křesťan Halík asi nad sebou zamyslet a pílit ke zpovědnici, protože sice sebe sama prokazatelně miluje velice, ale s milováním bližních, jako sebe sama, má značné potíže. Obzvláště s milováním těch bližních, kteří zastávají jiné názory než on na řadu zásadních současných společenských problémů.

Katolík Halík své nepřátele totiž zjevně nemiluje, a pokud snad přece ano, není to z jeho projevu nijak zvláště patrné. Také s nastavováním druhé tváře má velké problémy, daleko častěji místo toho údery vrací. A hlavně převelice často soudí, odsuzuje a málokdy odpouští.

Třeba takový Miloš Zeman či Václav Klaus starší i mnoho dalších názorových oponentů křesťana Halíka zcela určitě netrpí přemírou dojmu, že je studovaný křesťan Halík miluje. Daleko spíše museli dospět k pravému opaku. Ani jeho bratr v Kristu profesor Piťha nemohl při nejlepší vůli získat dojem, že je svým bližním milován, nesouzen a že je mu s láskou odpuštěno.

Pravděpodobně se nemohu s panem Halíkem utkat na poli teologickém jako rovný s rovným, nicméně jako laikovi mi ten zjevný rozpor mezi teorií a praxí tohoto křesťanského kněze připadá u příležitosti velikonočního zamyšlení velice zajímavý.


Existuje ovšem několik skupin bližních, které doktor Halík nesoudí, miluje a vše jim odpouští. Například šílení bruselští integrátoři, kulturní marxisté, duševní bolševici, levicoví aktivisté či muslimové. Ty má páter Halík v obzvláštní oblibě a neexistuje nic, co by jim neodpustil. Tisíce obětí islámského terorismu mu v tom nijak nebrání, neboť podle něj islám a islámští teroristé spolu nijak nesouvisí a jde o dvě zcela odlišné věci.

V jeho podání totiž islámští teroristé – takto islamisté či ještě neutrálněji džihádisté – nepředstavují islám, protože nepochopili láskyplné poselství koránu, či si ho špatně vykládají. Existují ovšem autority, a stran islámu mnohem většího kalibru, než křesťan Halík, které tvrdí, že pouze tito „islamisté“ jsou pravými muslimy, neboť doslovně plní vůli proroka a ustanovení koránu a všichni ostatní – tedy ti, kteří se neodpalují v kostelech a nejezdí v kamionech na vánoční trhy – jsou muslimy na baterky.

Faktem je, že v koránu lze najít i lásku, ale na podřezávání nevěřících se tam klade mnohem větší důraz. A to, že se nějaký Halík na té lásce báječně shodne s akademiky univerzity Al-Azhar zdaleka neznamená, že ty pasáže o „podřezávání“ jsou pouhými historickými zajímavostmi. Protože v každé muslimské komunitě existují ti, kteří jim věří a jsou ochotni je kdykoliv aplikovat i v současnosti. Protože učení prorokovo nelze relativizovat či selektovat a je nutné ho přijmout sakumpik. S troškou lásky a hromadou nenávisti.

Vida, a jsme zase u nenávisti. Možná proto si křesťan Halík tolik rozumí s muslimy.

Naposledy jsme se s touto aplikací islámského náboženství v praxi setkali o těchto Velikonocích. I v poměrně malé (cca 9%) srílanské islámské komunitě se našlo dostatek pomýlených „islamistů“, jejichž činy s ničím nesouvisí, kteří se také z ničeho nic rozhodli, že si ta nedotknutelná dogmata své láskyplné víry špatně vyloží a pro větší slávu boží povraždí pár stovek křesťanů a nevěřících.

A Velikonoce byly k tomuto mezináboženskému dialogu velice vhodné. Mnoho křesťanů i turistů na jednom místě v kombinaci s prostředím banánové republiky, co více si může v otázkách věrouky lehce dezorientovaný pravověrný muslim…ééé džihádista víc přát.

Srí Lanka je vůbec  v tomto směru zajímavá. Taková laboratoř multikulturalismu v praxi. Její výsledky nejsou ale pro multikulturalisty nijak zvláště příznivé. Což ovšem v souladu s jejich duševním nastavením „co se mi nelíbí, neexistuje“ nijak nezmírňuje jejich neutuchající nadšení pro věc.

Na Srí Lance žijí pohromadě především etnicky většinoví Sinhálci a menšinoví Tamilové. Podle náboženství se obyvatelé dělí na většinové budhisty a menšinové hinduisty, muslimy a křesťany. V kombinaci s tím, že Srí Lanka není zrovna světovým centrem intelektuálního potenciálu se jedná o sice multikulturně dokonalou, ale jinak poměrně výbušnou směs. Protože lidé mají v DNA kmenovou mentalitu „my – oni“ a žádná ideologie to nezmění i kdyby se sociální inženýři na hlavy stavěli. Nezměnil to ani Ježíš a to byl Bůh.

Srílanské „kmeny“ se navzdory teoriím multikulti začaly navzájem vraždit krátce po získání nezávislosti v roce 1948 a s větší či menší intenzitou v tom pokračovaly až do roku 2009, kdy byli vítěznými Sinhálci multikulturně pobiti poslední ozbrojení rebelští Tamilové. Sinhálští budhisté se potom zaměřili na zbývající menšiny a také se s nimi multikulturně obohacovali. Tím, že se navzájem pobíjeli či si vypalovali svatostánky.

A protože budhistů je moc, tak se asi tamní budhistickým multikulturalismem obohacení muslimové rozhodli, že si trochu zchladí žáhu na křesťanech, kterých je málo a zásluhou svého láskyplného mesiáše nebývají dvakrát bojovní. Vybrali pár dobrovolníků, obtěžkali je dary a poslali s velikonočním poselstvím míru a lásky do několika kostelů, aby je tam osobně předali. Což se jim nadmíru úspěšně podařilo.

Všechna tamní náboženství i etnika o sobě zcela jistě prohlašují, že jsou mírumilovná. Nicméně praxe za touto teorií značně pokulhává. Tak, jako všude jinde. A ve velikosti rozporu mezi touto teorií a praxí vedou nejenom na Srí Lance o několik koňských délek muslimové. Tak, jako všude jinde.

O tom, jak hluboce je tento praxí potvrzený názor mylný, dokázal páter Halík již mnohokrát sepsat brilantní filipiky. O přínosnosti multikulturalismu toho bylo sepsáno rovněž velice mnoho. Radost to číst. Škoda jen, že to, co vidíme dnes a denně okolo sebe každou z těchto krásných teorií stále dokola vyvrací.


Teď mne napadlo, že z čistě náboženského hlediska to na Srí Lance dopadlo vlastně win-win. Povraždění křesťané se jako mučedníci odebrali z pomíjivého světa do království nebeského k věčnému životu, což je jistě potěšilo a sebevražední atentátníci se stali rovněž radostně mučedníky, neboť se svým multikulturním poselstvím takříkajíc explodovali rovnou do ráje do náručí obligátních dvaasedmdesáti panen.

Autor: 


 


Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2020: *****

Vladimír Pospíšil 800,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jiří Sika 500,- Kč, Ernest Wachtl 30,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jakub Malinovský 36,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Sabo 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Marie Kouklíková 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Eduard Ezer 500,- Kč

Celkem za měsíc: 13 678,00 Kč
Vybráno 39.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 879 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,72 out of 5)
Loading...
politicon.cz
loading...
112 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.