ALLAHISLAM
4.12.2018
Kategorie: Multikulturní soužití

Proč opravdu nemůžu tolerovat Islám

Sdílejte článek:

DANIEL PUSCHMAN

To byla zase jednou hádka. Dostal jsem to skoro ze všech antiislamofobních hlavní, zaznělo “Znám fůru muslimů a jsou to fajn lidi”, “Korán jsem nečetla, ale myslím, že to přeháníš”, “fůra muslimů je určitě chytřejších než ty (*)” a největší bomba “nejsi tak trochu rasista, když jsi proti Islámu”. Něco jsem možná zapomněl. Na co tedy nedošlo, byly evergreeny “ztraceno v překladu”, “vytrženo z kontextu”, “neokomentováno a tedy nepochopitelné” a další z tohoto okruhu. Zjevně proto, že diskutující protistrana byla Koránem neposkvrněna.

 

Ale řekl jsem si, že by bylo možná pohodlné sepsat, co v podobných hádkách říkám, a případné další hadače odkázat třeba na tenhle text. Tak to zkusím. Ring volný.

Tedy, lidé jsou v podstatě skutečně všichni stejní. Muslimové, křesťané, buddhisti, taoisti, hinduisti, židi, černoši, běloši, asiati, všechno je to v podstatě ze stejného těsta. Nějaké drobné statisticky měřitelné odchylky mezi rasami údajně existují, ale ty nejsou zas až tak podstatné. Lidi se chovají všude skoro stejně.

Aby se lidi vzájemně nesežrali zaživa, začali zavádět systémy různých nařízení, omezujících jejich chování. Nic proti, pokud to funguje. A pokud je to otevřeno operativním úpravám. Co je kamenně neměnné, co se nedokáže měnit, je z hlediska obrněné pěsti evoluční selekce neperspektivní.

Mezi zákony lidské smečky mají výsadní postavení nařízení náboženského původu. Stručně řečeno, Bůh řekl mě, Vyvolenému Prorokovi, já říkám vám, a vy koukejte poslouchat, nebo peklo. A když budete poslouchat, tak ráj. Nikdo to neviděl, ale když se to popíše dostatečně sugestivně, mnohým to bude stát za úvahu.

A pokud chce nějaký špinavý kacíř diskutovat o tom či onom, tak odpověď je “Bůh Tomu Chce”.

Tohle může za určitých okolností a podmínek fungovat. Je to sice nefér manipulace, ale je to jediná cesta, jako obejít mandát založený na vlastnictví největšího klacku. Jednou z největších nevýhod náboženských nařízení je ovšem to, že jsou velmi ovlivněna schopnostmi jejich původce. Tedy toho proroka a vizionáře, co je nadiktoval a začal šířit.

Islám je dokonalou ukázkou takových nařízení náboženského původu. Je v něm kladen víc důraz na instrukce, co a jak dělat a nedělat, než na různá vysvětlení typu “proč to tak na tom světě chodí”.

Islám je ale ve srovnání s ostatními náboženskými soubory nařízení výjimečný ve dvou věcech.

Zaprvé, Korán, základní islámský manuál pro použití Vesmíru, je CELÝ prohlášen za přímé Boží instrukce, přímý Boží diktát. Cokoli je v Koránu, má pro muslima váhu Boží vůle. Pro srovnání, například s Biblí to tak není – tam má podobnou váhu jen Desatero.

Zadruhé, Korán obsahuje silné ochranné prvky proti vlastní změně. Jeho nařízení jsou poměrně velmi jasná a srozumitelná, zformulovaná s maximální snahou o omezení dvojího výkladu nebo nepochopení, a současně chráněna proti zkomolení nebo úmyslné změně.

V dnešní době by mnozí s mnohým v Koránu rádi a plným právem polemizovali, ale veškeré pokusy o stavění oslích můstků přes propasti s lávou se bohužel hroutí v prach, když narazí na Mohamedův životopis. Mohamed, podobně jako Kristus, svými činy jasně ukazuje, jak to sakra myslel.

To je, vážení, docela malér. Proč? Protože islám byl stavěn tak, aby vyhovoval potřebách pouštních nájezdníků. Zatímco například Kristus se snažil násilí potlačovat, což mu v jeho místě a době působení mohlo projít, Mohamed nejspíš neměl šanci. Jediné, co se dalo, bylo tu zlobu a zběsilost obrátit alespoň mimo vlastní kmen, vně. Předefinovat seznam platných cílů. Protože tenhle seznam prostě existovat musel.

S Islámem, vhodným nadmíru pro dobové nájezdníky, nemá současný gangster problém. Můžete totiž dělat víceméně všechno, za co byste šli dneska sedět (vražda, loupežné přepadení, znásilnění), pokud bude oběť z řad nevěřících, eventuelně vlastních žen (domácí násilí, znásilnění, pedofilie). Není náhoda, že se Islám docela dobře šíří ve věznicích.

Budete se divit, ale já Mohameda chápu, že to postavil takhle. On skutečně neměl moc na vybranou. Jeho příběh je nesmírně poutavým vyprávěním, přečtěte si ho. Je to příběh snílka, který se zapletl do svojí vlastní vize natolik, že nebyl schopný žít s vlastní komunitou, ač ho ta komunita i s jeho vizemi velmi dlouho tolerovala. Proto uprchl k násilníkům, kde pro něj začalo období onoho příslovečného tance nad propastí, a s nimiž začal terorizovat vlastní kmen. Nebyla šance, aby se u Medinských prosadil s nějakými kecy o toleranci a míru.

A on ani nechtěl, rozhodl se šířit svoji “pravdu” násilím. Od prvního přepadení Mekkánské karavany. A tak začal postupně upadat čím dál tím víc do sobectví a zla. Mohamedův příběh je velmi silný příběh o pádu ideálu a o kolizi snu s bahnem a špínou světa.

Mohamedův problém vidím v tom, že nebyl schopen vidět nad svoji dobu a nad místo, kde žil. Že zablokoval ve svém učení možnost změny. Že neřekl to prosluslé “Co je Božího, Bohu, co je císařovo, císaři.” Ve srovnání s Ježíšem (a to říkám, ač moc nemusím ani křesťany, a když už jsme u toho, všechna Abrahámovská náboženství) byl ostatně druhá liga i v dalších věcech.

Takže jsme v 21. století, lidi jsou takoví, jací jsou, a my máme kliku, že existují zákony světské i věroučné, co zakazují lidem být si navzájem vlky. A do toho Islám, co nejen dovoluje, ale místy přímo přikazuje být vlkem, ba přímo medvědem grizzlym, tomu, kdo nevěří v totéž. Islám opatřený bezpečnostní pojistkou proti změně. Korán, prohlášeným za Boží diktát od obálky k obálce.

Jak to chcete dát dohromady, aby to nebouchlo?

Islám je z hlediska evoluce neperspektivní. Problém je, že je přitažlivý pro lidi, co mají v oblibě mandát největšího klacku. Je pro ně jediným útočištěm, kde si můžou ty klacky s klidným svědomím nechat.

I nemuslimové zabíjejí svoje dcery za neposlušnost. Ale pro muslimy, řídící se šaríjou, to není zločin.

I nemuslimové bijí svoje ženy. A jak. Ale pro muslimy, řídící se šaríjou, to není zločin.

I nemuslimové napadají své sousedy s cílem je zabít, zotročit a okrást. Ale pro muslimy, řídící se šaríjou, to není zločin, pokud ti sousedé nejsou muslimové.

I nemuslimové mají sexistické předsudky a myslí si o ženách, že jsou podřadné. Ale u muslimů, řídící se šaríjou, je to oficiální doktrína.

Lidé, muslimové i nemuslimové, jsou všude stejní. Stejně špatní i dobří

Ale Islám je špatný. Protože neupírá těm špatným jejich špatnost, protože ji jen obrací mimo ummu, mimo vlastní komunitu, vlastní kmen.

Odreagujte se na ženských a nemuslimech, kluci s velkými klacky.

Islám vnáší středověké morální normy, chráněné pečlivě proti změně, do světa s technologií – zabíjecí technologií – o 1400 let vývoje dál.

Proto nehodlám tolerovat Islám.

Asi budete souhlasit, že krevní msta nebo svatá válka s jadernou zbraní je moc špatný nápad.

PS: Ale jo. A fůra nácků a bolševiků bylo jistě taky chytřejších než já. A mezi nacisty a komunisty bylo jistě dost “hodných”, altruistických lidí (nejméně pokud jste byli soukmenovci nebo soudruzi a ne bídáci Žiďáci nebo imperiální podvratné živly). Co z tohoto zjištění plyne, pokud jde o přijatelnost nacismu a komunismu jako ideologií?

Autor: Daniel Puschman, fb

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč

Celkem za měsíc: 19 349,00 Kč
Vybráno 55.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 445 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (42 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...