CESKO12018
10.7.2018
Kategorie: Ekonomika

Proč nejsme nejlepší na světě? I když bychom měli…

Sdílejte článek:

MILAN ZELENÝ

Češi vždy oplývali vynalézavostí, originalitou a prvenstvím v celosvětových rozměrech. Jejich elity často ukazovaly cesty, které se později staly doménou úspěchu jiných národů a kultur. Předcházet svoji dobu se však národním elitám stalo osudným. Národ jejich monumentální inovace vnímal jen chabě, často je ignoroval a běžně zapomínal. V mnoha oborech a oblastech jsme dnes mohli, ale hlavně měli, být nejlepšími na světě: tj. nositeli, průkopníky, anebo alespoň špičkou – ale nejsme. A v dohledné době ani nebudeme. Přestalo to být naší národní aspirací.

Co se nám to vlastně stalo? Bývaly doby, kdy Češi vnímali své národní elity, respektovali je, vzhlíželi se v nich, snažili se jim vyrovnat, napodobit je, přejímat jejich hodnoty, alespoň částečně. Prostí lidé, tj. většina národa, aspirovali směrem k nejvyššímu společnému jmenovateli. Za takových podmínek národ nutně vzkvétal. 

Dočkali jsme se však nyní doby v naší (ale i světové) historii zcela ojedinělé: elity, obzvláště politické a mediální, se zcela účelově a bez nátlaku, začaly samospádem přizpůsobovat nejnižšímu společnému jmenovateli. Elity jakoby přestaly existovat a dobrovolně (!) přejaly kulturu, jazyk, chování, hodnoty, logiku a vnímání světa většiny. Staly se tedy jimi – došlo k historickému splynutí na úrovni nejnižší nebo průměrné: nejnižší společný jmenovatel se stal novou normou. Za podobných podmínek by nemohl vzkvétat žádný národ.

Převládá tedy žití bez vyšších principů, aspirací a vizí, tj. život nenáročné spokojenosti a pohody v prostém přežívání – pod dohledem dnešních „elit“. Tyto se od mas voličů liší už jen ve svém finančním zajištění, cestovném a privilegiích „náhrad“ z vybraných daní – vše díky stranické demokracii. Jinak jsou až náruživou součástí většiny: nevedou, ale jsou vedeny – často i za nos – neinspirativními zájmy a přízemními ambicemi života ze dne na den národního průměru, někdy i podprůměru – a to vše v národě, který historicky, skrze činy generací Tomáše a Jana Bati, považoval cíl světového prvenství za zcela přirozený, žádoucí a nepochybně i úspěšný. Jak malý je ten, kdo zná jen malý cíl.

Myšlenka moderního národa proniká celou naší minulostí. Např. František Křižík sestrojil první elektromobil, vůz L&K typ E; později jej přestavěl i na hybridní pohon. Podobně jeho současník, F. Porsche ze Sudet, postavil Elektro Porsche-Lohner a Porsche Electric v r. 1900, s generátory v kolech (!). Ještě v r. 1971 se elektromobily EMA 1 a 2 vyráběly ve VÚES Brno. Měli jsme tedy dnes být v elektromobilech světovou špičkou. Nejsme. (Stále produkujeme dýzly pro německý VW.) 

Ještě i za komunistů jsme vyráběli a exportovali komplexní cukrovary, rafinérie, lihovary, pivovary, námořní lodě, atp.; tedy integrované celky s maximální přidanou hodnotou. Dnes děláme drobné součástky a nenáročné kompletace pro cizí producenty – na našem vlastním území. Baťové vyváželi průmyslová města (přes 70) do celého světa. Dnes už tato Integrovaná Produktivní Prostředí (IPP) neumíme – ani se je neučíme. Měli jsme tedy být … ale nejsme. Zůstala nám novota pouhé ekonomické „diplomacie“ – nevíme, co českého vlastně vyvážet a necháváme o tom rozhodovat politiky.

Měli jsme také bratry Čapky a jejich roboty. Dokonce i hra R.U.R. (Rossum´s Universal Robots) už předvídala AI (umělou inteligenci), universální přeprogramování, a nahrazení lidské dřiny. Měli jsme tedy být na špici i v robotice a umělé inteligenci, ale nejsme. Spíše propagátory robotů degradujeme a vracíme se k oslavě hrubé manuální práce. Málokterý národ byl tak „požehnaný“ inovacemi, a tak časně; viz také K. Čapek: „Z otroctví strojů nás vysvobodí dokonalejší a diferencovanější stroje, jež budou ovládány spíše mozkem než rukama.“ Baťové takové ideje objímali, bez výhrad. Ne tak politici.

Vezměte třeba i Komenského a jeho tříjazyčný analogový „internet“, zvaný Orbis Pictus. Podněcoval tím samostudium, tak jak to dělá i dnešní digitální internet. Měli jsme být světovými průkopníky ve vzdělávání, ale nejsme. Namísto toho setrváváme v prostém, rakousko-uherském biflování rapidně zastarávajících informací – a to i v éře znalostí: Vědět přece ještě neznamená umět! Náš „Učitel národů“ byl dokonce pozván, aby se stal Presidentem Harvardovy university. Většina z nás o tom ani neví. Stejně pak musel zemřít ve vyhnanství. Varoval ale: „Neučíme se věcem potřebným, protože jsme se naučili věcem nepotřebným.“ Překonat tradiční oddělení školy od praxe, v zemědělství, řemeslu i podnikání, zůstává potentní výzvou dodnes. Stejně tak i jeho: „Chudí bez znalosti věci, co jiného jsou, než oslíci obtížení břemeny.“

Ale i Karel Čapek, produkt to První republiky a přítel Masarykův, varoval před stranickou „demokracií“ a prosazoval místní a regionální rozvoj: „Ne, je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie.“Anebo: „Záleží víc na tom, aby město Čáslav bylo baštou čáslavského kraje, než aby bylo baštou té nebo oné pražské politické strany. Mám skutečně za to, že nám je nadevše třeba bohatě rozvětveného regionalismu.“ Také: „Politické strany jsou fanatické, nesnášenlivé, omezené, zarputilé, bojovné a pitomé jako církve.“ Konečně: „Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.“

Poznámka: Americká ústava dodnes nezná výraz „politická strana“; česká ústava z této pochybné instituce naopak vychází. Strany jsou stále více nadbytečné mezičlánky mezi voličem a voleným – drahá to extravagance pseudo-demokracie koalic ex post.

Podobně nám radí i K. H. Borovský: „Jest svatá povinnost každé obce, státi vždy na vrcholu vzdělání svého času, žádný pokrok v jakémkoli odvětví lidských vědomostí a kdekoli učiněný nemá jí tajný býti, starati se má, aby co možná nejdříve každé zlepšení jinde uvedené i doma opakovala.“ Nebo jeho pohled na dotace: „Kdo prospí lenivě dobu, ve které se dary rozdělují, tenť bez podílu odejde. Kdo sám v sebe doufá, tenť nejlepší podporu naleznul.“

Měli jsme tedy být na špici i v rozvoji moderní demokracie a lokálních ekonomik – tak, jak to vyžaduje dnešní svět deglobalizace a relokalizace. Ale opět: nejsme. Tehdy jsme ale měli opravdové novináře, že? Ty dnešní poznáte již „po peří“: pletou si instituci s institutem, předponu kyber- si volně mění na kybernetiku (tedy vědu o řízení), podlézají politickým jakobystům, HDP si pletou s HNP, ekonomy s analytiky, politické funkce s lidskou inteligencí, a bilbordová hesla stran s politickými snahami národa. I stát chtějí řídit jako rodinný podnik (který však usilovně vybírá daně pro rostoucí nároky státních i stranických aparátů.) – a přitom skáčou na špek všem i všemu – nejvíce Číňanům; nakonec, kdo neskáče, není Čech… 

Vezměte naopak novináře Peroutku a jeho národní chápání: „Národ kupodivu není nikdy spasen ani ztracen vítězstvím nebo porážkou jedné strany, je-li v něm rozumnost rovnoměrně rozložena.“Rozumnost?

Tomáš Baťa, když se chystal kandidovat na místo Masaryka, trpce si stěžoval, že tak malý národ měl 17 politických stran: toho extrémního rozpolcení zájmů se obával (byl zvolen čtyřikrát starostou Zlína – bez stranické příslušnosti.) To bylo ovšem za První republiky. Dnes je v ČR registrováno 202 politických stran a hnutí! Jakoby se Češi chtěli živit již jen politikou a koaličními machinacemi. Čím více stran, tím lepší pro ně. Mluvme pak o rozpolcení zájmů! Natož o demokracii. Spolupráce, ne solidarita, je klíčem k úspěchu – stejně jako ve fotbale.

Nebo autor knihy „Spolupráce“, Jan A. Baťa: „Banky jsou spíše upíry, nežli pařeniště podnikání. Lidé, kteří do toho nevidí, jako žurnalisté a podobně, tomu potom říkají „soumrak kapitalismu“. Aspoň v Evropě tomu tak většinou je.“ Co se v tom dnes změnilo? Nebo jeho bratr Tomáš: „Kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší.“ Nelze poznávat nové při zachování starého; na takové konflikty naše inteligence nestačí.

Určitě jsme tedy měli být na špici. Nejsme. Volíme dnes prostřednost, jakobysmus, nesmyslné muklovské makání, slibování i lhaní; cítíme se pohodlněji na chvostu: tolerujeme oligarchy, komunisty, plagiátory, stádnost, zpátečnictví, korupci, dotace a stranictví – myšlenkové i skutečné monokultury žlutých lánů „řepky“. Přitom jsme všechno to žádoucí, nové, dobré a slibné již měli – vždy a často, jako první mezi národy. Jenže…

Vše dnes tolik potřebné, moudré a krásné tryská tedy z hlubších kořenů národních. Většina toho, co tentýž národ dnes přijímá za své, patří cizopasným kůrovcům, lišejníkům a mechům na dosud živém kmenu české lípy.

Autor: Milan Zelený

ZELENY

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 45 415,80 Kč
Vybráno 129.75%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 13 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,74 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
72 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.