20.5.2014
Kategorie: Ekonomika

Proč nebudeme pracovat pro stát?

Sdílejte článek:

OD: PAVOL LUPTÁK 20|05|2014

 

Slovenská IT společnost Nethemba sepsala a publikovala na svých webových stránkách 9 důvodů proč nechtějí pracovat pro stát. Proč, když jim tak unikají kontrakty a finance? Nahlédněte s námi do zákulisí byrokracie státních zakázek …

 

 

Nepracujeme ( a nechceme pracovat ) pro stát a státní instituce. Důvody jsou jak ekonomické, tak etické a speciálně kvůli těm druhým nás velmi mrzí, že jsme toto oficiální rozhodnutí neudělali už dříve:

 

1. Stát nepokládáme za seriózního a rovnocenného partnera

Stát vynucuje své smlouvy z pozice síly a nejsme schopni se s ním dohodnout na oboustranně výhodném kompromisu. Stát sice argumentuje, že má oporu v zákonech, je ale zjevné, že uvedené zákony týkající se veřejných zakázek jsou napsané v jeho prospěch.

 

2. Veřejné zakázky ve státní sféře speciálně v oblasti IT jsou velmi zkorumpované

Naše nabídky byly v minulosti opakovaně zneužity jako ‘ krycí ‘ , aby bylo dosaženo minimální množství dodavatelů v souladu se zákonem . Většina státních tendrů končí v rukou pár politicky spřízněných firem, které si za nemalou provizi kontrahují další firmy, které to reálné udělají.

Toto chování pokládáme za vysoce demotivující a velmi neférové​​.

 

3. Veřejné zakázky jsou extrémně byrokratické

Je běžné, že státní instituce vyžaduje předložit řadu dokumentů od dalších státních institucí, které si nedokáže opatřit sama napřímo . Doba na dodání těchto dokumentů je mnohdy 30 dnů, přičemž doba na podání všech materiálů do veřejných zakázek je podstatně kratší , takže se to bez speciálního urgování a doprošování nedá stihnout ( a vzniká prostor pro úplatky / korupci ).

Byrokracie ve státní sféře je někdy tak dramatická , že ji dokáží ve veřejných zakázkách překonat jen největší a nejdražší firmy, takže se stát zcela připraví o cenově nejzajímavější nabídku menší firmy a vybere nakonec úplně nejdražší řešení . Stalo se nám, že naše náklady na vytvoření nabídky dosáhly objemu samotného státního projektu, který byl předmětem souteže .

Z tohoto důvodu vstupovat do veřejných zakázek je pro nás velmi neekonomické.

 

4. Stát se nechová ekonomicky

Souvisí to s tím, že státní úředníci na rozdíl od soukromých firem nerozhodují o svých vlastních penězích – jejich rozhodování je proto často velmi neekonomické, připouštějící neúměrný stupeň byrokracie.

Stát má ” neomezené zdroje ” na právníky , či připomínkování smluv. Soukromé firmy jsou ekonomicky motivovány dohodnout se rychle a pružně na oboustranně výhodné smlouvě, v opačném případě se to totiž na obou stranách může neúměrně prodražit. Stát musí následovat ” literu zákona ” a toto chování častokrát s ekonomickým rozhodnutím nemá nic společného.

Pro nás jako firmu je obtížné spolupracovat s byznys partnerem, který nemá ekonomickou motivaci se co nejrychleji a nejdříve dohodnout, protože má prakticky neomezené zdroje.

 

5. Veřejné zakázky nezohledňují reputaci dodavatelů

Často je kritériem hodnocení nabídek výhradně jen cena , a i ​​když ne , tak zadavatel prakticky nemá možnost hodnocení nabídek na základě reputace dodavatele ( což je mnohdy jediný důvod na základě kterého si soukromá firma vybírá jinou soukromou firmu ). Soutěže následně vyhrávají neznámé schránkové firmy bez reputace ( co se běžně děje i při projektech za miliony eur ! ). Zadavatel má sice možnost vyžádat si vysvětlení nízké ceny, jde ovšem pouze o formalitu, která těžko zabrání uzavření smlouvy.

Protože zohledňovat reputaci ve výběrovém řízení je velmi obtížné a státní instituce chce přesto konkrétního dodavatele, mnohdy veřejné zakázky skončí s velkými množstvím nesmyslných podmínek – například na vytvoření webové stránky státní instituce vyžaduje, aby to řídil člověk s Prince2 , analyzoval člověk s OMG UML, na bezpečnost dohlížel člověk s CISSP a grafiku navrhoval člověk s doktorským vzděláním. Všechna tato kritéria drasticky navyšují celkovou cenu projektu a v konečném důsledku stát jednoduchý projekt několikanásobně přeplatí .

Naše společnost nechce nijak participovat v jakémkoliv článku tohoto byrokratického procesu, který okrádá poplatníky.

 

6. Stát permanentně a vytrvale zhoršuje podnikatelské prostředí

A hází podnikatelům ” klacky pod nohy ” ( nejen IT firmám ), zvyšuje nebo zavádí nové daně, vynucuje nejrůznější odvody a poplatky a zvyšuje neúměrně byrokracii .

Pokud by náš libovolný byznys partner měnil dohodnuté smluvní podmínky tak často a v takovém rozsahu jako stát, tak s ním jako firma už dávno rozvážeme smlouvu.

 

 

 

7. Komunikace se státem je velmi neflexibilní a pomalá, nefunguje podávání stížností

Jsme svědky toho jak státní instituce neplní lhůty dané zákonem ( například při poskytování různých výpisů), přičemž samozřejmě nemají problém uvalit pokuty na občany a firmy, které se jakkoli opozdí ( například v placení DPH ) a zveřejňovat je na černých listinách. Podávání stížnosti je stejně byrokratické a častokrát končí v černé díře.

Toto chování ze strany státu vnímáme jako značně schizofrenní, znemožňující se účastnit veřejných zakázek.

 

8. Veřejně vystupujeme vůči neefektivnímu státnímu boji proti cyberzločinu a cyberterorizmu jakož i státním institucím dotovaných ze státního rozpočtu k tomu určených (více informací v našem blogu ” Pohled na IT bezpečnost a soukromí z pohledu ekonomického pragmatika nebo v anglické prezentaci ), které by se na volném trhu reálné neuživily a pokládáme je za zbytečné.

Pokládáme za eticky nekonzistentní kritizovat stát a současně pro něj pracovat.

 

9. Netolerujeme státem podporovanou digitální diktaturu

ESD uvedl kontroverzní “data retention ” zákon, který umožňuje celoplošné špehování všech občanů, za neslučitelný s Listinou základních práv EU. Na Slovensku tento zákon ale stále platí a byl schválen bez jakékoliv veřejné širší diskuse. Podobně před nedávnem státní instituce SIS podala zvrácený návrh k odposlechu jakékoliv šifrované komunikace.

 

Pokládáme za nemorální pracovat pro instituci , která stále toleruje , či dokonce z vlastních řad navrhuje zákonypodporující diktaturu.

 

Dokud sdílíte některé z našich hodnot a názorů, neváhejte se k nám přidat.

 

ZDROJ: nethemba.com

 

Nethemba je slovenská bezpečnostní IT společnost založená v roce 2007 specializující se primárně na bezpečnost webových aplikací a penetrační testy. Tvoří ji specialisté s dlouholetými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti. Kromě širokého portfolia, které zahrnuje intranetové a lokální systémové audity, digitální forenzní analýzy, audity bezdrátových sítí a bezpečný návrh VoIP se Nethemba jako jediná na Slovensku a v Čechách věnuje bezpečnostním auditem RFID technologií a aktivnímu výzkumu v oblasti bezpečnosti, což demonstruje pravidelnými prezentacemi na konferencích po celém světě.

 

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Pavel Klika 222,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Silvia Ambrogini 500,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vladimír Votřel 1000,- Kč, Anonym 0,01 BTC, Pavel Burget 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Ludmila Kárská 250,- Kč, Zdenka Brancuská 500,- Kč, Karel Zangl 500,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Teplý 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, MUDr. Iva Neimcová 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 500,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Anonym 150,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Hana Hoffmannová 666,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Petr Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Libor Heidler 222,- Kč, ing. Miroslav Bohatý 200,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč

Celkem za měsíc: 17 709,00 Kč
Vybráno 50.59%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 11 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.