16.5.2014
Kategorie: Společnost

Proč je alkohol nebezpečnější než konopí?

Sdílejte článek:

OD: LUKÁŠ HURÝSEK 16|05|2014

Užívání alkoholu i konopí má na lidský mozek i celý organismus velmi komplexní účinky. Při varování o rizicích užívání konopí se dlouho vycházelo z nepodložených a nepravdivých informací, na nichž pak byla založena prohibice této rostliny. Srovnáme-li však konopí a alkohol na základě ověřených faktů a závěrů vědeckých studií, zjistíme, že vše je ve skutečnosti jinak.

 

 

Zdravotní rizika užívání jakékoli drogy vychází z toho, jak je aplikována, v jakém množství, za jakých okolností, ale zároveň se odvíjí i od zdravotních predispozic uživatele. Konopí a alkohol nejsou žádnou výjimkou, takže jejich přímé srovnání není jednoduché – obě tyto drogy mají specifický potenciál, jak mohou škodit či pomáhat.

 

Podceňovaný zabiják versus démonizovaná bylina

 

Alkohol jakéhokoli typu (pivo, víno, destiláty) je řazen do skupiny karcinogenů první třídy. Jeho konzumace je již dlouho spojována například s onemocněním rakovinou prsu, což v poslední době opakovaně potvrzují vědecké studie, jako například v odborném časopise Alcohol and Alcoholism, kde autoři výzkumu z roku 2012 uvádějí: „Ženy by neměly pít více než jeden alkoholický nápoj denně, přičemž ženy s vyšší pravděpodobností onemocněním rakovinou prsu by se alkoholu měly zcela vyhýbat.“

 

Oproti tomu konopí je klasifikováno jako rostlina s výrazným léčebným potenciálem a protirakovinnými vlastnostmi. Ať už se jedná o sativu, indiku či ruderalis, samčí nebo samičí rostliny, semena, listy nebo pryskyřici z květů – vždy obsahují nepřeberné množství látek prospěšných zdraví, mezi něž se řadí esenciální aminokyseliny a mastné kyseliny, kanabinoidní kyseliny, kanabinoidy, terpeny a další desítky sloučenin.

 

I přesto, že alkohol je na rozdíl od konopí vysoce toxický, vysoce návykový, vede k násilnému jednání a škodí lidskému zdraví nesčetně mnoha způsoby, jedná se o legální produkt, který je v mnoha civilizovaných společnostech poněkud glorifikován, přičemž konopí je démonizováno a stavěno mimo zákon.

 

Na následujících řádcích se můžete přesvědčit, nakolik tento obraz konopí a alkoholu odpovídá realitě.

 

1. Na rozdíl od konopí je alkohol častou hlavní příčinou úmrtí.

 

Podle statistiky amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zemře jen ve Spojených státech ročně více než 37 000 obyvatel v důsledku konzumace alkoholu (a to bez započtení smrtelných nehod například za volantem). Co se týče úmrtí v důsledku užívání konopí, je dostatečně vypovídající, že CDC žádnou takovou statistiku nevede.

 

2. Lidé umírají v důsledku předávkování alkoholem, zato konopím není možné se smrtelně předávkovat.

 

V žurnálu American Scientist se píše, že alkohol představuje jednu z nejtoxičtějších drog, protože stačí vypít zhruba desetinásobek průměrně konzumovaného množství, aby hrozilo riziko smrtelného předávkování. Oproti tomu konopí je jednou z nejméně toxických drog (ne-li tou nejméně toxickou), jelikož by ho člověk musel zkonzumovat mnohotisíckrát více, než je obvykle užívané množství. Toto číslo je navíc víceméně teoretické, protože v průběhu lidských dějin nebyl zdokumentován jediný případ smrtelného předávkování konopím. Na předávkování alkoholem přitom podle oficiálních vládních údajů zemře jen v České republice na 300 lidí ročně.

 

3. Náklady na zdravotní péči spojenou s konzumací alkoholu mnohonásobně převyšují náklady spojené s užíváním konopí.

 

Podle článku v British Columbia Mental Health and Addictions Journal jsou náklady na zdravotní péči v souvislosti s alkoholem zhruba osmkrát vyšší než u uživatelů konopí. Konkrétně ve Spojených státech se jedná o 165 dolarů na každého uživatele alkoholu a 20 na uživatele konopí. Toto zjištění není vůbec překvapivé, vezmeme-li v potaz, že alkohol (zejména v případě dlouhodobé a/nebo nadměrné konzumace) způsobuje celou řadu závažných zdravotních obtíží. U konopí se navíc většinou jedná o výdaje za rehabilitační programy, které jsou uživatelé nuceni absolvovat, aby se vyhnuli vězení poté, co byli v souvislosti s konopím zatčeni policií.

 

4. Alkohol poškozuje mozek, zatímco konopí nikoli.

 

Jedním z oblíbených prohibičních mýtů bylo dlouhá léta tvrzení, že v důsledku užívání konopí odumírají mozkové buňky. Nicméně v posledních letech přibývá výzkumů, jež tvrdí přesný opak. Podle nich má konopí neuroprotektivní účinky, které ve skutečnosti mozek před poškozením chrání. V časopise Behavioural Brain Research byla publikována studie izraelských vědců dokazující, že i extrémně nízké dávky THC (tisíckrát až desettisíckrát méně, než kolik obsahuje průměrná konopná cigareta) dokáží nastartovat biochemické procesy, které chrání mozkové buňky a mají pozitivní vliv na kognitivní funkce.

 

O tom, jak mozku škodí alkohol, vyšly stovky, ne-li tisíce studií. Výzkumníci z prestižního kalifornského institutu Scripps Research Institute odhalili, že jedenáct měsíců trvající konzumace alkoholu v množství, které lze podle hladiny v krvi považovat za intoxikační, vedla ke zpomalení neurogeneze (tvorby nových mozkových buněk) o více než padesát procent.

 

5. Konzumace alkoholu je spojená se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. U konopí se tuto spojitost nikdy nepodařilo prokázat.

 

Užívání alkoholu může prokazatelně vést k rozvoji rakoviny jícnu, plic, žaludku, slinivky, jater, střev, prostaty a dalších. V souvislosti s konopím se naopak nepodařilo prokázat riziko vzniku jakéhokoli typu rakoviny.

 

Rozsáhlá studie, jejíž závěry byly publikovány roku 2009 v časopise Cancer Prevention Resarch, dokázala vyvrátit tradiční mýtus, že užívání konopí zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění hlavy a krku. Dokonce se ukázalo, že mezi uživateli konopí bylo o více než šedesát procent méně případů onemocnění rakovinou než u neuživatelů.

 

Co se týče další populární mystifikace, tedy kouření konopí a vzniku rakoviny plic, největší dlouhodobá kontrolní studie na toto téma byla vypracována na Kalifornské univerzitě pod vedením plicního specialisty Dr. Donalda Tashkina. Její závěry byly publikovány v roce 2006 a mnohé, včetně hlavního autora, překvapily (zejména proto, že federální vládou financovaná studie měla tento předpoklad potvrdit): „Očekávali jsme, že bude existovat spojitost mezi kouřením konopí a rakovinou plic a že u pravidelných kuřáků bude riziko onemocnění vyšší. Ve skutečnosti nebyla žádná taková spojitost prokázána, naopak jsme vypozorovali, že u kuřáků konopí byl výskyt rakoviny plic nižší než u kuřáků tabáku i u kuřáků tabáku a konopí.

 

6. Na alkoholu vzniká fyzická závislost, na konopí nikoli.

 

Odborníci na závislosti zastávají v naprosté většině názor, že závislost na alkoholu má mnohem závažnější důsledky než závislost na konopí, a to z několika důvodů. Užívání alkoholu může vést ke vzniku fyzické závislosti se silnými, životu potenciálně nebezpečnými abstinenčními příznaky, přičemž na konopí podle adiktologů fyzická závislost nevzniká. Konzumenti alkoholu mají také větší šanci, že se stanou závislými a vybudují si toleranci, jež je bude nutit zvyšovat dávky.

 

7. Konzumace alkoholu výrazně zvyšuje riziko zranění uživatele, konopí nikoli.

 

V žurnálu Alcoholism: Clinical & Experimental Research vyšla v roce 2011 studie, podle níž byl alkohol důvodem 36 procent hospitalizací v důsledku násilného jednání a 21 procent hospitalizací v důsledku všech zranění. Oproti tomu v odborném časopise American Journal of Emergency Medicine bylo uvedeno, že k hospitalizaci po konzumaci konopí dochází velmi zřídka.

 

8. Alkohol, na rozdíl od konopí, zvyšuje pravděpodobnost domácího násilí a sexuálního obtěžování.

 

Je dobře známým faktem, že alkohol hraje významnou roli při domácím násilí a sexuálním obtěžování. Neznamená to, že by je přímo způsoboval, spíše v uživatelích zvyšuje náchylnost k takovému typu jednání. Potvrdila to například studie z roku 2003 publikovaná v Addictive Behaviours, která zkoumala partnerské soužití chronických uživatelů drog.

 

Ukázalo se, že alkohol výrazně zvyšuje pravděpodobnost agresivního chování ze strany muže – dny, kdy muž pil, byla osmkrát větší šance, že partnerku fyzicky napadne. Naopak u konopí k žádnému zvýšení nedošlo.

 

Podle americké organizace monitorující sexuální obtěžování (RAINN – Rape, Abuse and Incest National Network) je alkohol „nejčastější drogou, pod jejímž vlivem dochází k sexuálním útokům a zneužívání“. Je příhodné, že organizace uvádí řadu dalších drog spojených s touto trestnou činností, nicméně konopí – i přes jeho dostupnost a rozšíření ve společnosti – na něm nenajdeme.

 

Toto srovnání není ani zdaleka úplným přehledem rozdílných účinků konopí a alkoholu na člověka, poskytuje ovšem dostatečné množství argumentů k zamyšlení nad tím, jaké informace nám jsou dlouhá desetiletí předkládány. Můžeme přemýšlet, do jaké míry je společnost – a zejména mládež – pravdivě a přesně seznamována se skutečnými riziky i potenciálními přínosy užívání obou těchto substancí, v našich zeměpisných šířkách tolik oblíbených.

 

 ZDROJ: Lukáš Hurýsek

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč

Celkem za měsíc: 9 378,00 Kč
Vybráno 26.79%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 48 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.