ISLAMEU
12.8.2021
Kategorie: Multikulturní soužití

Proč globalisté používají islám jako hlavní zbraň na zničení Evropy?

Sdílejte článek:

SLOVANKA

Přiznám se, že vůbec nebylo jednoduché pochopit, proč nenávistná ideologie, horší než nacismus, je tím, co má zničit náš kontinent. Nicméně, když se nad tím zamyslíte, tak jde o skutečně nejúčinnější zbraň, která se však může při “špatném” zacházení vymknout z rukou. Nicméně, zdá se, že globalisté se pojistili v mnoha ohledech.

Než půjdu k věci, tak chci nejprve upozornit na to, že islám sice je hlavní, ale rozhodně ne jedinou zbraní, což ovšem pochopíte jen tehdy, kdy se začnete zabývat komplexně všemi ději, které v měnící se Evropě, ale i ve světě, probíhají. A především je třeba hledat souvislosti zdánlivě nelogických kroků, které globalisté provádějí. Proto níže zaběhnu i do dalších dějů, které se souběžně odehrávají a každý má zcela jistě svůj vlastní význam.

.

Dále však přesto berte vše jen jako moji osobní analýzu stávajících dějů, kdy absolutně nic nepovažuji za úplnou náhodu.

.

Vše, co se nyní děje, bylo velmi dlouho plánováno. Jde tak o dlouhodobé procesy, jejichž “prameny” najdete někde v 60.-70. letech minulého století. Už tehdy docházelo k dějům, které velmi úzce souvisí se vším, co se dnes děje. Níže se pokusím držet jen té části procesů, která se týkají islamizace, ovšem i ostatní procesy s ní velmi úzce souvisí, takže občas k nim bude třeba odbočit.

Po celou dobu existence islámu, tedy nějakých 1700 let, byl v neislámském světě prezentován islám coby velmi nebezpečná dobyvačná ideologie spíš, než coby náboženství. Každopádně, Evropané po dlouhá staletí věděli, že si islám nesmí dobrovolně vpustit do země a většinou se podle toho i chovali. Výjimkou byli obyvatelé Pyrenejského poloostrova, kterým pak trvalo dlouhých 800 let, než se jim podařilo dojít až k reconquistě. To ovšem takový Balkán, který si také na čas podmanili, nebyl předán Osmanům jen tak bez boje, nicméně za Vídeň se již Turci nedostali. Většina Evropy tak byla po celá staletí od mohamedánů ochráněna a naši předci věděli, proč tak činí.

Co se ovšem stalo, že je nám jedna z největších hrozeb, jedna z nejtotalitnějších ideologií náhle představována coby “náboženství míru”, její kritici jsou v Evropě tvrdě perzekuováni a vyznavači této ideologie, před nimiž byla Evropa vždy  uzavřena, jsou náhle do jednotlivých zemí zváni s otevřenou náručí? Co se stalo, že si zde náhle mohou libovolně zakládat obce a stavět mešity?

.

Ještě před zhruba 60 lety byl islám představován jako “náboženství války”, nebyl problém veřejně upozornit na jeho totalitní prvky, varovat před ním, neexistovalo slovo “islamofobie” a v oblastech, které nebyly nikdy v minulosti islamizovány, nestála jediná mešita. Muslimové žili převážně v zemích, které islámské země kolonizovaly, případně v zemích, které si muslimy najímaly jako levnou pracovní sílu (např. Turci v Německu).

Už někdy v té době se stále častěji objevovaly zmínky o přelidňování planety a nutnosti depopulace, přičemž v moderní době by případná válka byla nejen válkou poslední, ale i takovou, která by znemožnila lidstvu (pokud by nějaké zůstalo) na naší planetě nadále setrvávat. Globalisté také vždy počítali jak s depopulací, tak se zavedením totalitní společnosti s jedinou, nikým nevolenou světovládou, čímž se dnes ostatně již nijak netají. Poslední rok a půl snad ti bystřejší z vás pochopili, kam vše směřuje. A kdo se zajímá o Agendu 2030 a s ní související Velký reset, tak ten ví, že společnost, kterou nám na rok 2030 naplánovali, má být plně totalitní, v níž nikdo – vyjma těch nahoře a jejich slouhů – nic nevlastní.

.

A jak to vše souvisí s islámem? Víc, než si myslíte. Islám má totiž s prosazovanou ideologií mnoho společného. Je také velmi silně totalitní, přičemž jeho cílem je nastolení jednotného celosvětového chalífátu. Proč tedy nevyužít islámu jako zbraně, jejíž cíle jsou stejné?

Proto nám náhle začali představovat islám coby “náboženství míru,” do evropských jazyků se začaly překládat jen ty “neškodné” části Koránu a později se začali nálepkovat všichni odpůrci islámu slovem “islamofob”. Souběžně s tím se ovšem začal propagovat i multikulturalismus, což ovšem znamenalo jediné: infiltraci islámu do Evropy. V rámci prosazovaného multikulturalismu se totiž začali dovážet téměř výhradně muslimové.

Například na území Islámského státu nebyli muslimové v obzvláštním nebezpečí, jednalo-li se o sunnity. Ovšem jezídská i křesťanská komunita byla vyvražďována, přesto Evropa nepřijímala přednostně tyto utiskované komunity, ale muslimy, dokonce i přímo bojovníky ISIS. Například v Německu skončilo ani ne 300 Jezídek, ovšem syrských sunnitských muslimů přes milion. Už v minulosti jsem zde upozornila i na to, že v tomtéž “jede” i část církve, čehož si jistě všimli všichni, kdo sledují kroky Bergoglia. On a jeho stoupenci jsou stejnými slouhy globalistů jako loutkové vlády.

Evropské země tak byly během relativně krátké doby infiltrovány miliony muslimů, kteří považují Evropu (vyjma muslimských zemí jako Albánie či území Kosova nebo Bosny) za území války. V islámu jsou územím války všechny země, kde nevládne šaría, tedy islám. Sekulární systém je pro muslimy absolutně nepřijatelný stejně, jako evropský právní systém, který nikdy neuznají.

Islamizace Evropy pokračuje a nyní není nikde v celé EU ani jedna vláda, která by měla v plánu islám potlačit, to by ostatně nedopustila samotná EU, která je hlavním motorem evropské islamizace se všemi promigračními dokumenty, které již stihli v Bruselu vyprodukovat.

.

Přeskočme nyní nějaký ten rok a podívejme se na to, co se bude nadále v islamizovaných zemích nejspíš dít. V momentě, kdy dojde kriminalita na velmi vysokou úroveň (to se už děje např. ve Švédsku, Francii či Německu), začnou z jednotlivých zemí původní obyvatelé houfně prchat. Část se vystěhuje v dané zemi mimo civilizaci (to platí zejména pro Švédsko) a založí odloučené komunity.  V mnoha zemích tak převládnou muslimové mnohem rychleji, než očekávají všechny stávající odhady.

Průběžně bude i mezi muslimy samotnými probíhat boj o moc. Povšimněte si, že už nyní dochází k takřka každodenním přestřelkám mezi muslimskými gangy v různých islamizovaných lokalitách FrancieŠvédskaItálie, ale i Německa. Tyto boje se samozřejmě budou vyostřovat a poté, kdy muslimové převezmou v zemích i faktickou moc, dojde k tomu, že původní obyvatelstvo buď konvertuje nebo bude vyvražděno. Tedy kdo z těchto zemí včas neuteče, dopadne velmi špatně.

S tím počítají i globalisté. O likvidaci bělochů se zasazují už nyní prosazovaným protibělošským rasismem (BLM), LGBTQ a genderovou ideologií, která má mladé podnítit k tomu, aby se nedokázali identifikovat se svým skutečným pohlavím a tím se dále vyřadili z reprodukce. Muslimové mají své školy, na nichž nejsou podobné indoktrinaci vystaveni a i když navštěvují školy veřejné, mešita jim jejich názory patřičně zkoriguje tak, aby se množili i nadále podobně, jako jejich rodiče.

Evropanky jsou dále nabádány aby si hledaly partnery mezi jinými rasami, proto nám Google tvrdí,  že šťastná je jen taková bílá žena, která má za partnera černocha. Proto ty stále častější reklamy, filmy a seriály, v nichž vidíte rasově smíšené páry. Nebudu zde dále zdlouhavě popisovat, co vše se dělá v Evropě pro muslimy a proti původním obyvatelům, o tom jste si zde mohli přečíst mnohé a pokud nejste slepí, musíte sami vnímat, co se děje. Připadá vám například normální, že je již téměř každý muslimský vrah a násilník na území EU prezentován coby psychicky nemocný chudák?

Globalisté zde samozřejmě ve vzdálenější budoucnosti nechtějí chalífát, který si v Evropě plánují sami muslimové. Předně globalisté počítají zřejmě s tím, že až muslimové kontinent ovládnou (a původní obyvatele do jisté míry zlikvidují), začnou se zabíjet mezi sebou. Nekonečné boje o území, kmenové války apod., to vše si přivezli ze svých zemí, přičemž  svých staletí udržovaných zvyklostí se tím, že se nikdy do evropské společnosti neintegrovali, nezbaví.

.

Už nyní mezi sebou bojují v různých evropských zemích například černoši s Araby, Čečenci s Araby, Turci s Araby nebo šíité se sunnity. Muslimové tedy budou bojovat i dál mezi sebou. Stačí počkat, až budou vydrancované země plné lokálních válek natolik zničené, že nebude problém je obsadit a postupně zde zavést úplně jiný systém, který však nebude o nic méně totalitní, než islám.

Mnozí z vás možná upozorní na finanční podporu ropných velmocí, zejména Saúdské Arábie a Kataru, které v zájmu zavedení všesvětového chalífátu muslimům v Evropě pomohou, neboť to dělají i nyní. Obě země patří k hlavním sponzorům mešit, modliteben, islámských škol a různých islámských spolků v Evropě, nicméně tyto pouštní země by byly bez ropy podobně chudé, jako jiné muslimské země. Tyto země samozřejmě globalisté nyní  potřebují jako platnou podporu islamizace Evropy, radikalizace imámů, financování mešit i různých islámských spolků. Saúdská Arábie a Katar žijí z ropy, kterou dále prodávají. Kdo ovšem bude chtít kupovat ropu v zemích, kde bude zaveden tzv. “zelený úděl”?

Právě zavedení zeleného údělu po celém západním světě má dle mého názoru přispět k tomu, že tito ropní magnáti nebudou mít ve finále, dostatek prostředků na to, aby evropský chalífát vojensky podrželi.

Nemyslím tedy, že by globalisté měli zájem v Evropě zavádět dlouhodobě chalífát (ovšem na nějakou dobu jistě ano). Hodně se hovoří o nějakém novém, jednotném náboženství, nemělo by však jít o islám, který má sloužit čistě k rychlé destrukci bez toho, aby došlo k nějakému zásadnějšímu poškození infrastruktury a životního prostředí, jako by tomu bylo v případě globálního konfliktu.

Globalistům jde nyní o likvidaci bílé rasy, která je na tom s IQ podobně, jako žlutá, nicméně je vzpurnější. Asiaté jsou poslušnější a extrémně pracovití, tamní inteligence tak bude globalistům postačovat.  Evropa má tak být zcela jistě doslova převálcována barbary, přičemž běloch bude časem jen okrajovou menšinou. Stačí si povšimnout, jak se nyní v rámci BLM štvou rasy proti sobě, zejména černoši proti bělochům. To logicky povede i k rasové válce.

Samozřejmě je třeba považovat vše výše jen za jakousi analýzu stávajících dějů, které jsem si jen dala do souvislosti. Obrovský protiklad prosazovaných ideologií – islám, gender, LGBTQ, klimaalarmismus – mne zaujal už dávno a bylo mi jasné že vše dohromady nemůže koexistovat v jakékoli symbióze. Stejně tak je jasné, že to vše není prosazováno náhodou.

Ovšem globalisté si na nás mohou vymyslet i něco dalšího, co vše výše uvedené popře nebo posune úplně jinam. To se ovšem uvidí až časem, nicméně zatím mi vše výše uvedené do sebe zapadá. Jaká bude skutečnost nám ukáže až budoucnost. Velmi ráda bych se ve svých analýzách mýlila…

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 294 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (39 votes, average: 4,82 out of 5)
Loading...
67 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)