8.4.2014
Kategorie: Ekonomika

Problém zahraničních investic II

Sdílejte článek:

PETR ZÁVLADSKÝ 08|04|2014 

Naši socialisté, ať z ODS, či z jiných socialistických stran, urputně upřednostňují zahraniční investice před tvorbou domácího kapitálu a domácím podnikáním jako všelék; jak na nezaměstnanost, tak na zaostalost dílčích odvětví. Efekt je samozřejmě opačný.

 

 

Jak jsem začal v předvčerejším článku, zahraniční investice nejsou žádným altruistickým činem investora. Ten v první řadě neinvestuje do nás, ale hlavně do sebe. Pramálo totiž záleží na tom, kde geograficky ta výrobna leží. Spíše můžeme vidět, že sice vytvoří poměrně konkurenceschopný podnik, který však od počátku ničí konkurenceschopnost podniků domácích. Konkurence je v naší zaostalé ekonomice nezbytná, ale musí vzrůst postupně v tomto ekonomickém prostoru vnitřními motivy, stejně, jako z toho se odvíjející kupní síla, jinak bude situace podobná, jako když si do hejna kuřat nasadíte dospělého orla. Důsledek je jasný.

 

Pokud investor vybuduje nějakou prosperující jednotku, ta samozřejmě nepatří nám a nepatří nám vlastně ani zisky z možné prosperity plynoucí. Pro nás bude zdrojem nanejvýše omezené (slíbené) námezdní zaměstnanosti, která může být (a bude) poměrně rychle nahrazena ekonomickou migrací z východu. S relativně nízkými náklady vzniklý kapitál samozřejmě odplyne do mateřských zemí investora.

 

Zde zůstane víceméně symbolická daň (nedostal-li investor navíc daňové prázdniny) a relativně malý vyplacený mzdový náklad oproti mateřské zemi. Vydělané peníze sice budou figurovat v našich devizových rezervách, ale uložených u zahraničních bank, kde si tito investoři půjčují. Tedy jakýmsi elegantním obloukem dochází k tomu, že zahraniční investor nefinancuje nás, ale my financujeme investora. Zjednodušeně můžeme říci, že investorům tak kapitál setrvale přibývá a nám ubývá. Exportujeme dobrovolně domácí kapitál do ciziny.

 

Vůbec už nehovořím o vykořistěné zemědělské půdě, nákladech na vybudování dopravní infrastruktury, inženýrských sítí a dalších státních (krajských) „investicích“, protože to nejsou investice do kapitálu, ale maximálně do nějakých marginálních daňových výnosů; zisky z využívání poplynou (viz výše) do cizích rukou. Z naší strany se tak v podstatě jedná jen o drahý a hloupý dar aby to nevypadalo, že jsme teprve včera slezli z baobabu.

 

Shrneme-li to, dovolujeme zahraničním investorům vyvážet i ty omezené ostrůvky českého kapitálu do ciziny, bráníme usilovně jeho tvorbě u nás. Nemohou spontánně vznikat malí a střední podnikatelé a kapitalisté, neboť jsou zoufale podkapitalizovaní. Živoří maximálně v nějakých nepříliš výhodných subdodavatelských vztazích k těmto kovkopům, ohroženi rizikem nízké diverzifikace výroby a následným úpadkem, až se investor stáhne do jiné, ještě „nevyrýžované“, nevytěžené země.

 

To, co zde naléhavě potřebujeme, nejsou tedy zahraniční investoři, ale znalosti, schopnosti a organizace, které se zanedbávaly nejen za minulého režimu, ale bohužel i následujícího čtvrt století. Přičemž vzdělanost nespočívá v tom, že všichni budou mít maturitu, i čtyřkaři.

 

Potřebujeme, krom studovaných lidí, i pro praxi perfektně připravené řemeslníky všech oborů, dělníky; ne to, co dnešní řemeslné školství produkuje: otrávené budižkničemy, bez praktických znalostí, ostatně předem (a objektivně) přesvědčené, že řemeslem se živit nebudou.

 

Nepotřebujeme „výzkum pro výzkum“, jak je dodnes provozována věda po sovětském způsobu Akademií Věd a jejími satelitními pracovišti. Nepotřebujeme, aby bylo bezúčelně vyzkoumáno, že děvčata ve dvanácti letech mají lepší čich, než hoši, nepotřebujeme mrhat penězi na zjištění, že rajská omáčka má dlouhou ekologickou stopu a že krávy nezměrně prdí metan.

 

Potřebujeme aplikovanou vědu, potřebujeme, aby vědci byli pověřováni konkrétními úkoly z praxe, aby Univerzity úzce spolupracovaly přímo s výrobci a podnikateli, aby si podnikatelé už ve vzdělávacím procesu vybírali ty, kteří budou připraveni přesně a konkrétně pro jejich segment.

 

Nepotřebujeme zástupy těch, kteří získali nějaké vysokoškolské tituly jen namemorováním nějakého penza teoretických odpovědí. Potřebujeme jen tolik vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří ty poznatky budou umět v praxi aplikovat.

 

Je třeba rázně ukončit úchylnou představu, že lidem nepatří peníze do ruky, protože je neumí používat. Že cesta vede přes maximální zdanění občanů a zavedení státu jako centrálního investora. Právě naopak! Stát je právě a přesně tou jednotkou, která investovat neumí a která je z principu náchylná ke korupčnímu jednání. Nemá navíc dostatečné autoregulační mechanismy, které by špatnou investici potrestaly.

 

Je třeba rychle ukončit úchylnou představu, že ekonomiku udržuje v chodu konzum, inflace, utrácení, kupování si hmotných požitků. To je jedna z nejhorších cest. Hmotné požitky mohou být až jakousi „neekonomickou“ odměnou za úspěch, kterou si mohou dovolit jen někteří. Jsou-li zde vydávány za právo a předpoklad, pouze prohlubujeme krizi, setrvačník se stejně jednou zastaví. S tragičtějšími důsledky.

 

Potřebujeme okamžitou liberalizaci a de-byrokratizaci podnikání. V prostředí, kdy podnikatel je dnes a denně ohrožován nájezdy státních úředníků, kteří se snaží zasahovat do jeho činností, pokoušejí se jej řídit, korigovat a kontrolovat, v prostředí, kde podnikatel je setrvale jednou nohou v kriminále, spíše oběma, se podnikat nedá. Dosáhneme jen toho, že i ti dosavadní zarputilci a idealisté podnikání ukončí.

 

Včera jsem zaslechl, že další pokročilý sociální inženýr vymyslel, že podnikatel bude muset platit daň bez ohledu na zisk (a když tu berni nebude schopen zaplatit, ať jde někam do fabriky). To je šílené. Podnikatel přece nesmí být bezbrannou dojnou kravou, kam si lze kdykoliv pro lup zajít. To je přesně opak toho, co nás může ze svrabu dostat.

 

 

Včera jsem náhodně odchytil zprávu, že zatímco celé Obamovské USA se jen těžce oklepávají z prodělané krize, Texas zažívá prudkou konjunkturu a historicky nejnižší nezaměstnanost. Udělal totiž to jediné rozumné: zrušil složité předpisy pro podnikání a zrušil daň z příjmu. Texas se tak vrátil k zakládajícím principům Spojených států. Takto jednoduše se startuje ekonomika. Proč to v rámci socialistické EU není možné, ponechávám laskavé úvaze čtenářů.

 

A už jen v krátkosti: panuje zde téměř sedmdesát let zjednodušená představa, že kapitál je ruksak plný peněz. To je absurdní představa. Kapitál je tvořen složitým komplexem majetku výrobních prostředků: znalostmi, technologiemi, prací a dalšími faktory, které jsou obnovovány a rozšiřovány procesem výroby. Nám zde, po investici cizí firmy, zůstane z kapitálu právě jen to omezené penzum peněz – než je spotřebujeme; projíme, propijeme, probendíme za zbytečnosti. Nezbude nic, než zničený vzduch, zničené pozemky a frustrace.

 

Znalostmi (knowledge) ovšem musíme hlavně chápat schopnost tvořit kapitál. Znalosti investiční, organizační, výrobní a manažerské. A to je to, co zde zoufale a tragicky stát dlouhá léta zuřivě potlačuje. Volbou chybné koncepce nám kapitálu neustále ubývá a zahraničním „dobrodruhům“ neustále přibývá.

 

V krátkodobém horizontu jsou zahraniční investice diskutabilním nástrojem, z hlediska dlouhodobého jsou vysloveně negativní.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč

Celkem za měsíc: 7 378,00 Kč
Vybráno 21.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 17 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.