Bo tak fajně a elegantně bysem to ja nenapsal, připojuju se k odevřenemu dopisu. Čtěte, rozšiřujte, sdilejte. Bo dalšim krokem je už enem valka.


1510978_924347550922960_1368489792570310513_n

 

K rukám paní Siri Ellen Sletnerové, velvyslankyně Norského království v České republice.

Vaše Excelence!

S úžasem a rozhořčením sleduji kauzu paní Evy Michalákové, jíž norský Barnevernet již před třemi lety odebral dva syny na základě podezření, jež se neukázalo být oprávněným. Tento případ je Vám jistě znám, jen pro upřesnění dodávám, že za zvlášť odpudivé považuji to, že:

– Norové dva malé chlapce bezdůvodně odebrali matce a brání jim ve vzájemném styku, resp. omezují ho na pouhé dvakrát dvě hodiny v roce

– Norové oddělili chlapce i navzájem od sebe a umístili je na převýchovu do dvou různých rodin

– Norové jim brání v osvojení češtiny, jejich mateřského jazyka.

– Norové brání paní Michalákové v účinné snaze ochránit svou rodinu a vyhrožují jí definitvní likvidací její rodiny prostřednictvím nucené adopce obou chlapců
– Norové drží dvě malé děti jako rukojmí
Ptám se Vás, Vaše Excelence, zda považujete toto jednání za odpovídající naší civilizaci a našemu století, a zda byste snesla, aby Vaše rodina byla tímto způsobem persekvována, aby byla pronásledována způsobem, jež připomíná nacistická převýchovná opatření, jimiž byly v časech nacistické okupace sužovány a ničeny rodiny po celé obsazené Evropě, a to pochopitelně včetně Norska.

Můžete dozajista oponovat, že mé informace, jak je přinesl místní tisk, televize, internetová média či sociální sítě, jsou nepřesné a jednostranné. Je to možné. Obvinění vůči otci obou chlapců se však neprokázalo a je tedy bezdůvodné, aby byli Nory nadále zadržováni čeští státní občané, navíc tak útlého věku. Navíc je to jen a jen chyba Norů, že váš Barnevernet má výsadu naprosté ochrany a všechny informace jsou utajovány: navíc tomu dozajista není s ohledem na jeho oběti, ale naopak jen pro pohodlí a bezpečí jeho drábů.

Vaše Excelence! Nemaje jinou možnost, jak účinně zasáhnout vůči zvůli poddaných Jeho Veličenstva Haralda V., krále norského, v touze pomoci aspoň zprostředkovanou formou v kauze paní Evy Michalákové, a rozhodnut nepodporovat zlý skutek ani v metafyzické rovině, rozhodl jsem se k dnešnímu dni takto:

– moje rodina zahajuje napostý bojkot veškerého norského zboží a služeb, jak jen to bude v našich silách

– o tomto bojkotu budu informovat všechny své příbuzné, přátele, známé a spolupracovníky s prosbou o připojení se k němu

– veškerým norským turistům odmítnu jakoukoli pomoc vyjma případů krajní nouze a obrátím je na váš Barnevernet.

Vaše Excelence! Nemaje možnost jak dohnat k zodpovědnosti ty konkrétní Nory, kteří iniciovali terror vůči rodině paní Michalákové, nechávám na zbylých slušných Norech, aby si ve vaší zemi udělali pořádek.

S úctou, Alexandr Bátora

PS: Považujte, prosím, můj dopis za otevřený.