fialazeman
9.7.2019
Kategorie: Politika

Přímou volbu prezidenta je třeba zase zrušit, prohlašuje ODS. Lidi v ní volí, koho chtějí

Sdílejte článek:

LU LINA

Předseda ODS vyslovil nahlas názor, že přímá volba prezidenta se neosvědčila. Lid podle pana profesora jako vždy selhal, protože místo hodného a poslušného profesora Drahoše podporovaného ODS, zvolil ošklivého a neposlušného inženýra Zemana podporovaného konkurencí. A proto je třeba vrátit rozhodování o obsazení této vrcholné ústavní funkce zpátky do zodpovědných rukou parlamentních zástupců lidu, kteří vědí mnohem lépe než lid sám, jaká je jeho skutečná vůle a jak se správně demokraticky uplatňuje.

Není to žádná novinka. Tento názor z ODS zazněl ihned poté, co plebejci odmítli i jejich prvního koně, patricije Karla. Z té ODS, která tento ústavní zákon sama navrhla a protlačila náročným legislativním procesem. Například Mareček Bendů to opakuje poměrně pravidelně již od roku 2013. To je ten rok, kdy Zeman, kterého Mareček nesnáší, vyhrál poprvé. Naposledy se takto vyjádřil začátkem měsíce v Reflexu, tedy ještě před svým předsedou.

Ten, evidentně již k nesnesení frustrovaný zdánlivě nekonečnou sérií blamáží, kdy co volby, to Waterloo, co průzkum, to stále 2x tolik procent pro ANO, vyzval k tomu, aby byl „nebezpečný protiparlamentní džin svévole vrácen zpět do láhve“. Rozuměj: aby o obsazování trůnu rozhodovali zase ti, co z posledních dvou nepřímých voleb prezidenta udělali tragikomedii a parodii na demokracii, čímž úspěšně završili své neutuchající úsilí zastupitelskou parlamentní demokracii občanům co nejvíce znechutit.

Ti, jejichž mafiánský styl demokracie, po kterém teď pan předseda tak tklivě pláče a jehož byli jeho straničtí předchůdci význačnými představiteli, vedl v podstatě přímou cestou k přímé volbě prezidenta. Protože to byla zdánlivě neškodná úlitba zákulisním politikařením svých „zastupitelů“ rozhořčenému plebsu, který měl té patricijské hry na demokracii už docela dost a stále důrazněji se dožadoval skutečného podílu na moci. No, podílu…podílku. Podílečku.

Stejně, jako pan profesor Fiala nyní, plakal už v roce 2017 po starých, dobrých časech, kdy si koryta a moc mezi sebou handlovali jen vyvolení, i Cyril Svoboda. Politik, který pro veliký úspěch své praktické aplikace této osvědčené doktríny už dávno není politikem. Momentálně tento zneuznaný gigant radí současným politikům, jak být úspěšným politikem…

Pan Cyril se tehdy vyjádřil, že: „Zavedení přímé volby bylo chybou. Politická reprezentace ztratila vliv na to, kdo bude hlavou státu. Může kandidovat nějaký populista nebo nějaký taškář. Někdo, kdo není hoden funkce prezidenta. A může se stát, že bude zvolen.“

Kdo bude hlavou státu už nerozhodují v zákulisí stylem tureckého bazaru elitářští politici, ale přímo občané. No, to je fakt katastrofa, chápu Cyrile. A kromě toho – o nepřípustnosti kandidatury „populistů a taškářů“ neříká ústava nic. Kandidát musí pouze disponovat volebním právem a dosáhnout věku 40 let. A každý může činit, co není zákonem zakázáno, pane doktore práv, takže i kandidatura „populisty“ či „taškáře“ by byla v souladu se zákonem. A tady kolem je přece „právní stát“, ne?

Je to v podstatě ten samý pláč, na tom samém údajném hrobě zastupitelské parlamentní demokracie. Já pánům Fialovi, Svobodovi a ani všem ostatním politikům, kteří poté, co vyhrál jimi dávno odepsaný Zeman a ne jejich vycvičení koně, najednou zjistili, že přímá volba byl špatný nápad, jejich pozoruhodně se vyvíjející názory neberu. Mají je mít. Ale já mám jiný.

Mně se přímá volba prezidenta, bez toho depresivního mezičlánku tvořeného šašky, kterým bych nesvěřil ani volbu obecního idiota v Pšovlkách, zamlouvá.

Ten ústavní kočkopes sice není úplně ideální, jsem zastáncem zaprvé obecně institutu přímé demokracie a zadruhé prezidentského systému, ale vzhledem k současné situaci je to alespoň něco. Alespoň jedna oblast, kde můžu mít pocit, že mám jakýsi vliv na to, kdo mne bude v jedné ústavní funkci reprezentovat. Kromě toho, přímá volba zaktivizovala voliče k nebývalé občanské aktivitě, což je přece fantastické a demokracii posilující, jak jsem tuhle slyšel znít z Letné.

Tou výše zmíněnou „současnou situací“ mám na mysli nynější stav, kdy jsme již plně demokracií „západního typu“. Tedy státem, který je formálně demokratický a občané si „svobodně“ volí své zástupce v parlamentu bla bla bla, ale ve skutečnosti jsou díky aplikaci „západního typu“ „demokracie“ v podstatě zbaveni jakékoliv možnosti změny vlády, která se jim nelíbí.

Ve skutečnosti totiž nemají na výběr. Protože systém „západního“ typu produkuje a do konečné fáze „volby“ propustí pouze subjekty, které se nijak podstatně od sebe neliší. A pokud ano, tak  vždy jedině k horšímu. Výjimky typu SPD jsou pomocí zase jiných mechanismů vždy bleskově zbaveny možnosti nějaké volby vyhrát. Reálně si tak můžete vybrat pouze mezi  odlišnými variantami jediného vzoru. Aplikováno na naše reálie můžeme vládu centristického eurohujera Babiše v nejbližších volbách vyměnit za centristického eurohujera Fialu, nebo dokonce, najde-li se dost vydlabaných imbecilů, za vládu levicově anarchistického eurohujera Bartoše.

Což jsou všechno vyhlídky „na změnu“ jedna lepší, než druhá.

Já to vidím tak, že problém nejenom pana profesora s přímou volbou vznikl tehdy, když její původní prosazovatelé díky Zemanovi zjistili, že přivedli na svět proces, který nemají úplně pod kontrolou. Proces, na který nejdou poladit notičky.

Kdyby vyhrál poprvé Karel, nebo podruhé pan profesor Nevím, nic takového bychom neřešili a předseda Fiala by si liboval, jak se ta přímá volba pěkně osvědčila, protože moudrý lid přece nejlépe ví, co je pro něj dobré.

A tím se dostávám k tomu, kde se nám to vlastně pan předseda Fiala vyplakal ze své frustrace z toho, jak hloupý lid nemá ani páru, co je pro něj dobré.

Pan předseda Fiala si na toho „protiparlamentního džina svévole“ postěžoval na stránkách FORUM24. Což je, budu-li velice diplomatický, jedna z nejsmradlavějších mediálních žump, jaké tady momentálně máme. Pokud se přidržím modní terminologie, tak jde o prokazatelně „dezinformační web“ par excellence. Jestli existují média šířící nenávist, jak je nám neustále tvrzeno, tak FORUM24 je jejich význačným představitelem.

Nevím, co vede politika, který si pečlivě pěstuje image „profesora“ a umírněného člověka, aby se opakovaně vyjadřoval prostřednictvím primitivně štvavého bulvárního plátku nejhrubšího zrna, nicméně faktem je, že pan Fiala je tam jako doma. Můj odhad je, že je to osoba šéfredaktora Šafra. Fiala se o něm zřejmě z jakéhosi neznámého důvodu domnívá, že je to skvělý, pravicově orientovaný žurnalista. Stejně jako se z neznámého důvodu domnívá, že i on sám je skvělý, pravicově orientovaný politik.

Závěrem přikládám ukázky z textu, který všichni v této souvislosti tak zuřivě uctívají, hájí a málokdy znají. Ústava ČR:

Lid je zdrojem veškeré státní moci…Ústava může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo…Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním…Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Zeman musí ctít dokonalou ústavu chránící demokracii do puntíku a ti, co to po něm vyžadují, by zároveň chtěli ten nedokonalý produkt ohrožující demokracii opravit tím, že z něj zase vyškrtnou to, co tam sami dopsali, ale momentálně se jim to nehodí do krámu.

Bravo, kašpaři. Až budou zase „volby“ máte určitě všichni můj hlas.

Autor: 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 9 828,00 Kč
Vybráno 28.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 082 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (41 votes, average: 4,76 out of 5)
Loading...
politicon.cz
205 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.