DETITESTY
21.4.2021
Kategorie: Společnost

Přelomový rozsudek ve Výmaru a jeho význam pro další řízení v Německu i v České republice

Sdílejte článek:

JINDŘICH RAJCHL

Již 8.4.2021 vydal Okresní soud ve Výmaru zásadní rozsudek ve věci testování školáků a povinnosti nosit při vyučování i v ostatních prostorách školy roušku. Po hříchu se o něm česká mainstreamová média téměř nezmiňují.

Na základě žaloby rodičů dvou školáků vydal Okresní soud ve Výmaru rozhodnutí, na jehož základě zakázal dvěma školám ve spolkové zemi Durynsko požadovat pro přístup svých žáků k prezenční výuce:

1. Negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2
2. Nošení roušky v celém prostoru školy
3. Minimální rozestupy mezi dvěma žáky

V předmětné rozsudku soud mimo jiné konstatoval, že pro tyto požadavky jednak neexistuje žádné zdravotní odůvodnění a že není prokázáno, že by jakýmkoliv způsobem přispívaly ke snížení šíření viru SARS-CoV-2, či jakkoliv posilovaly protiepidemická opatření v boji proti pandemii nemoci covid.

Současně soud také konstatoval, že uvedená opatření významně poškozují fyzické, duševní a emocionální zdraví žáků účastnících se prezenční výuky.

Z pozice advokáta dlouhodobě se zajímajícího o tuto problematiku bych celý tento rozsudek odborně shrnul do jediného slova – zaplaťpánbůh!

Poprvé se totiž debata o účinnosti protiepidemických opatření přesunula z mediálních ramp na pole nezávislého soudu, přičemž klíčovými podklady pro finální verdikt v této kauze (zákaz testování dětí, zákaz uložení povinnosti nosit roušku, zákaz povinnosti dodržovat minimální rozestupy dvěma školám ve spolkovém státě Durynsko) byly znalecké posudky a znalecké výpovědi nezávislých renomovaných odborníků z oblasti zdravotnictví.

Konkrétně to byli:
1) hygienička Prof. Dr. med Ines Kappsteinová
2) psycholog Prof. Dr. Christof Kuhbandner
3) bioložka Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerová

Tyto posudky, které jsou v rozsudku citovány, přinášejí skutečně zásadní poznatky ohledně účinnosti protiepidemických opatření. Mezi nimi lze nalézt naprosto zásadní a přelomové závěry, které naprosto boří veškeré mýty a mediální narativy, které jsou nám již přes rok systematicky vtloukány do hlavy.

Z těch nejzajímavějších bych vybral tyto:

1) „Přenos SARS-CoV-2 prostřednictvím „aerosolů“, tedy vzduchem, je lékařsky nepravděpodobný a vědecky neprokázaný. Představuje hypotézu, která sahá hlavně k aerosolovým fyzikům, kteří podle recenzenta pochopitelně nemohou posoudit lékařské vztahy z oblasti jejich odbornosti.“

2) „Možnost, že asymptomatičtí lidé, dříve označení jako zdraví lidé, přenášejí virus, je bezvýznamná.“ 

3) „Neexistují důkazy o tom, že by obličejové roušky různých typů mohly snížit riziko infekce SARS-CoV-2 výrazně nebo dokonce vůbec jej ovlivnit. Toto tvrzení platí pro lidi všech věkových skupin, včetně dětí a dospívajících, stejně jako pro asymptomatické, presymptomatické a symptomatické lidi.“

4) „Roušky jsou nejenom neúčinné, jsou také nebezpečné“, rozhodl soud: Jak dále vysvětluje expertka, každá rouška ​​musí být správně použita, aby byla v zásadě účinná. Roušky se při dotyku mohou stát rizikem kontaminace. Na jedné straně je však obyvatelstvo nenosí správně a na druhé straně se jich velmi často dotýkají.

5) I když je vše provedeno „správně“ při provádění PCR testu, včetně všech přípravných kroků (návrh a vytvoření PCR, odběr vzorků, příprava a provedení PCR) a test je pozitivní, to znamená detekuje sekvence genomu, které existují také ve specifickém viru (SARS-CoV-2), to za žádných okolností neznamená, že osoba, která měla pozitivní test, je infikována replikujícím se SARS-CoV-2, a tedy že je pro ostatní lidi nakažlivá = nebezpečná.

6) Pro posouzení účinnosti PCR testů je klíčový počet cílových genů, které mají být testovány. To bylo postupně sníženo z původních tří na jeden v souladu s pokyny WHO. Expertka vypočítává, že s použitím pouze jednoho cílového genu, který má být testován ve smíšené populaci 100 000 testů bez jediné skutečně infikované osoby, má za následek výsledek 2 690 falešně pozitivně testovaných osob v důsledku průměrné míry chyb zjištěné v okamžitém mezilaboratorním srovnání. Pokud by byly použity 3 cílové geny, bylo by to jen 10 falešně pozitivních výsledků. Pokud by bylo pro analýzu PCR použito správné „cílové číslo“ tří nebo dokonce lepší (například používané v Thajsku) až 6 genů, míra pozitivních testů a tedy „7denní incidence“ by byla téměř úplně snížena na nulu.

7) Prof. Dr. Christof Kuhbandner vysvětluje, že podle výpočtů RKI u hromadných rychlo-testů, bez ohledu na příznaky, je pravděpodobnost skutečné infekce, pokud je dosaženo pozitivního výsledku, pouze dvě procenta (specificita testu 80 %, citlivost testu 98 %). To by znamenalo, že na každé dva skutečně pozitivní výsledky rychlých testů by bylo 98 falešně pozitivních výsledků, které by všechny musely být znovu testovány pomocí testu PCR.

8) Efekt lockdownů na zamezení šíření nákazy virem SARS-CoV-2 je bezvýznamný.

Z výše uvedeného je naprosto zřejmý následující závěr – omezující opatření kladená na naše děti pro jejich účast na prezenční výuce jsou nesmyslná a přinášejí více škody než užitku.

A co na to Češi?

Jak už to ale bývá, naši „experti“ z vládních kruhů a ministerstva zdravotnictví, namísto toho, aby uznali, že je testování dětí naprosto zbytečné a že to byl kolosální omyl, začali požadovat nahrazení antigenních testů PCR testy. V této souvislosti se mi vkrádá na mysl obraz umanutého fracka, který je přichycen při lhaní a namísto omluvy se začne ještě víc vztekat a kopat okolo sebe s tím, že má pravdu, má a má a má.

Co se pak týče roušek, tam je situace ještě výrazně smutnější. Samotní výrobci roušek uvádějí, že svoji funkci plní pouze 2-4 hodin, přičemž tato doba se ještě může zkrátit ve vztahu k vlhkosti prostředí. Přičemž všichni víme, že drtivá většina dětí je v jedné roušce jeden den. Nebo dokonce více dní. Rovněž je pro účinnost roušky naprosto nezbytné, aby se jí děti nedotýkaly na vnitřní ani vnější straně a to včetně nasazování a snímání. To, že tyto postupy neplní snad žádné dítě v celé republice, je pak nabíledni. Opět mi pak ve vztahu k této „ochranné pomůcce“ vyvstává na mysli jedna reminiscence – a tou je dialog ze seriálu Koruna, kde sekretářka Winstona Churchilla přijde do nemocnice a nabídne lékaři pomoc při zajištění roušek a ten jí na to opáčí: „Roušky? Ty jsou k ničemu. To je jen zástěrka, aby to vypadalo, že vláda něco dělá“. Myslím si, že lépe roli roušek v boji proti covidu ani vyjádřit nelze.

A manipulátoři? Ti dále manipulují

Vraťme se ale k samotnému rozsudku. Manipulatori.cz, v čele s guru české fact-checkingové scény, levicovým anarchistou Janem Cemperem, okamžitě přispěchali s vyvrácením údajné dezinformace, že se rozhodnutí vztahuje „pouze na dvě děti a jejich školu“, nikoliv však na všechny školy ve spolkové zemi Durynsko a už vůbec ne na celé Německo.  Ale jak už napovídá název samotného projektu, manipulátoři manipulují a lžou. Za prvé – nejedná se o jednu školu, ale o dvě školy. Za druhé zákaz těchto opatření se nevztahuje pouze na dvě děti, jejichž rodiče se na soud obrátili, ale na VŠECHNY děti na těchto dvou školách.

Okresní soud ve Výmaru samozřejmě logicky nemohl zrušit opatření jako celek pro všechny školy a pro celou spolkovou zemi Durynsko, neboť může rozhodovat pouze o nároku, který je předmětem daného řízení. I přesto má však tento rozsudek naprosto zásadní význam. Jedná se totiž o tzv. precedent – to jinými slovy znamená, že pokud se na tentýž soud obrátí rodiče dalších dětí z dalších škol, soud bez nejmenších pochyb rozhodne zcela stejně a vynucovat tato nesmyslná rádoby-protiepidemická opatření zakáže i ostatním školám. Rovněž je velmi pravděpodobné, že obdobně budou postupovat i další soudy v ostatních spolkových zemích.

Klíčový faktem celého rozsudku, je ovšem již výše citovaný postulát, že samotné testování poškozuje fyzické, duševní i emoční zdraví dětí. Pevně doufám, že k totožnému závěru dospějí i české soudy, až se k nim žaloby českých rodičů dostanou. Coby advokát spolupracující a konzultující tuto tématiku s mnoha lékařskými kapacitami a především coby rodič tří dětí jsem totiž naprosto bytostně přesvědčen o jejich úspěchu.

Rozkaz zní jasně – udržet covidovou mašinérii v běhu za každou cenu!

Na druhou stranu nejsem naivní, abych si myslel, že nás samotné rozsudky v jednotlivých kauzách vyprostí z covidové totality, kterou na nás současná vláda ruku v ruce s tzv. bruselskou pětkou (Piráti, ODS, STAN, TOP09, KDU-ČSL), jež podpořila svými hlasy přijetí tzv. pandemického zákona, uvrhli. Jedinou skutečnou systémovou změnu mohou přinést pouze říjnové volby. Volební uskupení Trikolóra-Svobodní-Soukromníci totiž tato opatření jednoznačně odmítá. Nepomáhají nemocným a poškozují zdravé.

Zarouškovávat žáky našich škol či dokonce mateřských školek je pak z mého právního pohledu jednoznačným zločinem proti jejich zdraví. Zločinem o to horším, že je páchán na našich vlastních dětech.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč

Celkem za měsíc: 11 700,00 Kč
Vybráno 33.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 793 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (21 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
13 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)