old-books-436498_1280
13.3.2019
Kategorie: Kultura a tipy

Pravě vyšla nová kniha Ilumináti 3 – Satanská posedlost

Sdílejte článek:

www.bodyartbook.cz

Předehra. 

Je to jako scénář pro sci-fi film z padesátých let minulého století. 
Lid-skost převzal satanský kult. Každý, kdo chce mít výhody, musí 
sloužit tomuto kultu vědomě nebo nevědomky. Naši političtí lídři jsou 
sexuálně vydíráni, aby zajistili loajalitu. 
Ačkoli tyto kultovní falické památníky a pyramidy jsou všude, nikdo si 
netroufá zmiňovat jejich jméno nebo označit jejich dominanci. 
Trpíme poznávací disharmonií. Jsme pod neustálým fyzickým útokem ze 
strany masových sdělovacích prostředků, které to nikdy neuznají. 
Spo-lečnost je obrovsky slepá a hluchá, když je vedena démony. 
Murphyho zákony jsou pravdivé. Když to může jít špatně, tak to tak 
půj-de. Pro lidstvo to platí. Západní společnost byla zkorumpována 
kultem. 
Úzká klika kabalistických bankéřů, Iluminátů nahradila Boha (tj. 
přírodní a morální zákony vesmíru) speciálními jmény „humanizmus”, 
„důvod”, „pokrok”. 
Od nynějška převrátí pravdu na faleš, boha na ďábla a uzákoní, že 
homosexualita, promiskuita, pedofilie, bestialita a incest jsou zdravé a 
při-rozené. 

Stav kómatu. 

Loď civilizace se ponořuje dolů ve vlnách, zatímco pasažéři spí. 
Iluminátští bankéři ničí všechny instituce Křesťanské civilizace – 
náboženství (Bůh), rasy, národy a rodiny – aby uvedli humanitu do jejich 
satanského kultu. 
Podněcují a financují války, aby zničili národy, a povzbuzují tvůrce, 
kteří rozšiřují odcizení a deziluze. Drží lidstvo v zajetí díky kontrole 
jejich mozků. Není to shoda okolností, že veřejné sdělovací prostředky 
jsou řízeny hrstkou korporací, které mají okultní symboly ve svém logu. 
Podvracení lidstva je pravdivá a zamlčená historie moderního světa. 
Existuje pouze jeden konflikt: Ilumináti versus lidstvo. Na ostatní je 
pohlíženo jako na odchylku. 
Nechceme tomu uvěřit. Je to jako, když se dozvíme o konečném stádiu 
rakoviny. Sdělovací prostředky nás přesvědčují, že naše demokratické a 
kulturní instituce jsou spolehlivé. Raději tomu věříme. 

Spiknutí. 

Spiknutí je skutečné a mnohem horší, než si myslíme. 
Mocní lidé osnovali tato spiknutí už po staletí. Mají vytvořenou 
brutální státní policii za fasádou demokratické vlády. Hrozba terorizmu 
je záminkou k dalšímu rozšiřování jejich kontroly. Pokud by opravdu 
pečovali o svobodu, posílili by nás. Vyznávali by občanské hodnoty, 
vlastenectví a historii. Podporovali by silné vztahy mezi mužem a ženou, 
sňatky a rodiny. 
Místo toho nás sabotují. Výuka a kulturní normy se snižují. Jejich 
„zábava” se vrhá na okultizmus, násilí, porno a strašidelné 
apokalyptické vize. 
Lidstvo trpí zpomaleným vývojem. Jsme v transu. Pokračování a 
přetvoření. Nic nového nebo pravdivého. Chybí nám setkání s naším 
Stvořitelem. 
První práce vlády je přesvědčit všechny, že není převzata satanským 
kultem. Naše vlády selhaly. Nemají legitimitu. 

Co dělat? 

Spiknutí vyžaduje utajení a temnotu, aby prosperovalo. Můžeme se 
jednoduše bránit, když ho vytáhneme na světlo. 
Musíme si posvítit na jeho členy a jejich skutky, které začínají po 11.9 
a zahrnují Newtown a Boston. Naši lídři a sdělovací prostředky jsou 
lháři a zrádci, spoluviníci v masových vraždách a v maskování. 
Ilumináti potřebují legitimnost, aby fungovali. Tu jim můžeme odebrat. 
Odhalení Edwarda Snowdena o tom, že ho špehovala NSA, pobouřilo mnoho 
lidí. Musíme pomoci spícím masám, aby viděly společného nepřítele. Ale 
musíme počkat, až se rozhýbají. Nebudeme vysvětlovat, dokud nebudeme 
tázáni. 
Musíme se bránit mírumilovně. Cokoliv jiného jim bude hrát do karet. 
Měli bychom být ozbrojeni a připraveni se sami bránit. Z mého pohledu, 
vlastnictví zbraně je hlavním důvodem Američanů, že jsou ještě relativně 
svobodní. 
Máme co do činění se Satanisty. Když se podíváme na jejich záznamy, věci 
se budou zhoršovat, dokud nerozhodnou, že cena je příliš vysoká. 
Oni hasí civilizaci. Ať se nestane, že řekneme, že jsme spali a ničeho 
si nevšimli. 

Předmluva 
Svět se obrací vzhůru nohama. 

Jsi svého otce ďábel…..On byl zabiják od začátku,…. Kvůli tomu je lhář a 
otec všeho. Kristus k Farizejům. – Jan 8:44 

Není důležité, co je pravda o událostech, ale záleží na tom, co je 
vnímáno jako pravda. – Hanry Kissinger. 

Narodil jsem se v roce 1949 a během svého života jsem byl svědkem 
neustálého poklesu v kultuře. Když jsem byl mladý, byla žena zasvěcena 
svým panenstvím manželovi a rodině. 
Nyní s pomocí aplikace seznamky zvané Tinder, se propojila s nez-námými 
lidmi v okolí. Později účinkovala jako „běhna”, aby nás přesvědčila, že 
promiskuita je „posilující”, čemuž se naučila. 
Když jsem byl mladý, sex a tělesné funkce nebyly vystaveny publiku; nyní 
obscénní odkazy a přihlouplá mluva je považována za „špici.” 
Umělci, kteří předváděli sex na veřejné scéně, byli zakázáni; nyní 
„sexuálně provokativní tanec” je přijatelný a podporovaný. 
Homosexualita byla vývojová vada, která zvedla vlnu vnitřního 
zne-chucení. Nyní je to „sexuální preference,” kdy každý riskuje, že 
bude označen jako „homofobní”. 
Výsledky tohoto zastíraného útoku na heterosexuály jsou jasné: Od roku 
1960 se porodnost v USA přibližovala k jednomu a půl dítětem ženu. 
Rozvodovost je na 50 %. V roce 2011 bylo 36 % narozených dětí v USA u 
svobodných žen. 
Tyto a další zhoubné vývoje nejsou nahodilé nebo přirozené. Jsou 
produktem pečlivého programu sociálního inženýrství řízeného Ilumináty, 
satanskou tajnou společností, která kontroluje západní svět s použitím 
zednářství. 
Co se zdá jako spontánní „sociální změna,” je ve skutečnosti proces 
satanské kletby. 
Tento vývoj není izolovaný nebo původní fenomén. Západní společnost je 
založena na rebelii proti Bohu, přírodě a morálnímu pořádku. 
Takzvané „Osvícení” odkazuje na Lucifera jako na „světelného dárce.” To 
představuje směřování Iluminátů k odmítnutí reality – vytvořené 
Stvořitelem – a vytvoření umělé reality, která více odpovídá jejich 
zájmům a zvrácenostem. 
To je to, co kabalističtí bankéři míní „přetvoření světa” nebo „změnu 
světa”. 
Není žádný způsob, jak to „pocukrovat”. Satanističtí (kabalističtí) Židé 
a Zednáři vedou skrytou válku proti Bohu a lidem a jsou blízko k 
dosažení vítězství. Mnoho Židů a Zednářů bylo podvratnou silou během 
historie – což byl skutečný důvod pro Antisemitizmus. 
Pochopitelně, že většina Židů (a Křesťanů) si není vědoma tohoto procesu 
o satanské kletbě. Všichni jsme se tomu podřídili. 
Satanizmus jde mimo „sekularizmus” a „humanizmus” a je to tajná víra na 
západě. 
Ve své knize, Za dveřmi doupěte (1994), Paul Fisher píše: „Zednáři byli 
úspěšní ve své víře, která dominovala Americe. Je evidentní, že 
Mezinárodní zednářství bylo historicky světově rozšířené revoluční hnutí 
organizované k propagování kabalistického gnosticizmu pro podkopání a 
pokud možno zničení Křesťanství; pro nastolení zednářské filozofie do 
klíčových vládních struktur a sesazení vlád, které nebudou spolupracovat 
se zednářskými principy.” (str.16) 

Cítil jsi to celý svůj život. Že je něco špatného s tímhle světem. 
Nevíš, co to je, ale je to. Jako střepina ve tvém mozku – tě vede k 
šílenství. Je to pocit, který tě přivedl ke mně. 
– Morpheus, Matrix 

Role hraná liberály a utopickými snílky bude nakonec vyčerpaná, když to 
naše vláda připustí….. Kdo by vůbec předpokládal, že všichni tito lidé 
nás řídili podle politického plánu, který nemá nic společného s 
odhadovaným směrem po mnoho století? 
– Protokoly starých Siónů, 13:4 – 6 

Běda jim, když nazývají ďábla bohem a boha ďáblem; když mění temnotu na 
světlo a světlo na temnotu; když mění hořké na sladké a sladké na hořké! 

– Izaiáš 5:20  

516Kved+AnL._SX348_BO1,204,203,200_

(PR)

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2019: *****

František Šmíd 600,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marie Švajdová 200,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Luděk Kurka 100,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Šána 100,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč

Celkem za měsíc: 6 738,00 Kč
Vybráno 19.25%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 618 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.