packa_vystava08betlemy7_galerie-980
24.12.2019
Kategorie: Společnost

Povídání o oslech a lidech

Sdílejte článek:

HANA LIPOVSKÁ

Jedna jezuitská vánoční anekdota vypráví: „Chceme-li hledat pravzor Tovaryšstva Ježíšova, musíme jít do betlémského chléva. Zde leží Ježíšek v jeslích: otevře pravé oko a vidí – vola; potom levé a spatří – osla; a říká si: tak to je tedy to Tovaryšstvo Ježíšovo.“

Právě dobromyslný oslík a chundelatý dobrácký vůl patří k Vánocům už od prvního betlémku, který Sv. František z Assisi postavil roku 1223 v italském Grecciu. Oslík, vůl, a spolu s nimi samozřejmě Svatá rodina stojí v samém srdci betlémské scény. Původní skromné betlémky se během osmi století rozrostly. Jednotlivé postavy se mnohdy před jesličkami řadí do fronty ne nepodobné těm u pokladen našich obchodních domů. U Alšova a Ladova „Českého Betlému“ se potkává prakticky celá společnost: kromě tří králů a pastýřů  k němu spěchají také kominík a myslivec, mlynář a obecní policista, obchodnice i ponocný, selky a měšťané, babičky v šátku, zvědavé děti a spolu s Jakubem Janem Rybou také čeští muzikanti a šumaři.

Betlémský příběh je příběhem jednoty a svornosti. Nesourodější společnost bychom marně hledali. Kouzlo a půvab vánočního davu spočívá především v účelu srocení. Nesešli se na demonstraci proti někomu, ačkoli legitimních důvodů k nespokojenosti byl v Judeji kolem roku nula dostatek. Všichni ti pastýři a pasáčci nepožadují odstoupení ukrutného krále Heroda I., zodpovědného mimo jiné za betlémský masakr, ani nechtějí demisi římského císaře Augusta. Sjednotili se ve zcela nepravděpodobném složení za něčím a díky někomu. Putovali za betlémskou hvězdou, šli se poklonit prvorozenému novorozeňátku sotva šestnáctileté maminky Miriam, vedle které neochvějně stojí její manžel, mlčenlivý stárnoucí truhlář Josef. Před touto scénou se setkávají ti, kdo by se jinak nikdy dohromady nedali. Lidé, kteří mluví různými jazyky, kteří jsou zcela rozdílného původu, zkušeností, schopností a cílů. Světlo betlémské komety jako kdyby na jeden jediný okamžik rázem půlnoci setřelo rozdíly mezi stavy, rody a národy.

Snad ještě včera v poledne se pastýři, kteří teď lákáni svitem hvězdy svorně spěchají k Betlému, hádali, kdo na které louce bude pást své ovečky, kde že jsou šťavnatější pastviny a kdo kdy bude držet noční hlídku u stáda ohrožovaného vlkem. Mudrci se možná ještě cestou přeli, kdo z nich je nejvzdělanější a kdo nejpřesněji určil místo narození židovského krále. Snad se vzájemně předháněli, kdo mu nese dražší dar. Mlynář možná podváděl svou ženu, selka pomlouvala sousedku, děti zlobily. A co hůř: až slavnostní atmosféra přejde, až záře hvězdy, svící a svatozáří vybledne, až se všichni rozejdou zpět do všednodenní rutiny, budou nejspíše v zajetých kolejích včerejška pokračovat. Tady a teď, v půlnočním Betlémě, klečící před jesličkami s novorozeným králem, se však radují společně.

Betlémský příběh je také příběhem rovnosti. Nejsme si rovni biologicky, lišíme se pohlavím, původem a věkem, sílou a obratností; jsme různí ve svých schopnostech, znalostech a dovednostech; máme každý svá vlastní přání, své sny a tužby, své zájmy a cíle. Právě rozdíly mezi lidmi dávají smysl životu ve společnosti: jen díky nerovnosti obchodujeme, nerovnost nás nutí ke spolupráci. Lékař není roven pacientu zdravotnickými vědomostmi, otec stojí nad synem zkušenostmi, jen rozdílnost muže a ženy může dát vzniknout novému životu – a proto se vzájemně potřebují.

A přece právě v betlémě jsou si všichni lidé rovni. Betlémská rovnost je rovností pastýře a krále stojících svorně před jesličkami při vědomí své vlastní malosti. Je rovností člověčenství lékaře a pacienta, otce a syna, muže a ženy, ministra a voliče, zaměstnavatele a zaměstnance. Nikdo se nemohl lišit více než mudrcové z Východu, kteří s sebou přinesli zlato, kadidlo a myrhu, od pastýřů, kteří v našich koledách zpívají „A co my ti nuzní dáme, darovat ti co nemáme. A nikdo si přitom nemohl být podobnější než titíž mudrcové a titíž pastýři, protože ti i oni byli ochotni opustit jistotu a bezpečí svých domovů a zanechat napospas vlkům svá stáda kvůli záři neznámé hvězdy.  Dokázali vyjít na namáhavou a nejistou cestu za něčím tak krásným, dokonalým a zázračným, jako je nově zrozený lidský život. Život bezbranný, nepatrný, zranitelný, ale nad zlato, myrhu a kadidlo cenný; lidský život, který se stal zázrakem už jen tím, že je, že existuje, že mohl a směl vzniknout, že nebyl přerván ještě před zrozením; život, který volá hlasem nemluvněte po ochraně otcovy dlaně a mateřské lásce. Život, který se rodí z nerovnosti, ale na svém konci vede k rovnosti.

Betlémský příběh je nakonec i příběhem pokory a služby. Nad zalidněným betlémkem člověka snadno napadne otázka, kterou z postav v betlémském davu by chtěl být, na které místo velkolepé půlnoční scény by se rád postavil. Snad nikdo není tolik odvážný, aby byl ochoten měnit s hlavním hrdinou celého dramatu, jež vrcholí velikonočním dějstvím Velkého pátku. Betlémské divadlo na rozdíl od divadla světa nezná malých rolí ani ve vedlejších úlohách. Leckterá maminka se dokáže vžít do role Panenky Marie, mnozí by měnili s jedním ze tří králů, většina z nás by pak svedla sehrát úlohu pastýřů. A přesto v samém ohnisku scény, přímo za jeslemi, stojí ten, se kterým máme nejvíce společného: trpělivý oslík svým dechem zahřívající Jezulátko. Nedělá si iluze o svých schopnostech. Svým oslím rozumem chápe, že jeho úkolem je tiše sloužit. Být tam, kde je. Nedere se do popředí,a přesto by bez něj celý příběh nebyl kompletní.

Bylo by krásné být oslíkem ve vánočním Betlémě, nad kterým se klene andělský chvalozpěv: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 15 997,00 Kč
Vybráno 45.70%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 1 261 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)