Minneapolis-riots

Poučení z USA – diverzita je zločin

Sdílejte článek:

LUBOMÍR VYLÍČIL

vylicilMediální prostor posledních dní plní dramatická videa z USA a nejrůznější, lidoví i profesionální komentátoři se do krve přou, co bylo příčinou. Proč tohle děsivé řádění lůzy vzplanulo, kdo za to může a komu to poslouží.

Pokusme se o změnu a podívejme se na tuhle malou, ale slibnou občanskou válčičku z vyššího levelu. Z obecnější perspektivy. Povznesme se nad zakleknutého černocha, nad dvě různé, protichůdné pitevní zprávy, pomiňme profesionální organizaci některých bojůvek, i zprávy, že „demonstranti” jsou sváženi do měst, určených ke zničení, autobusy, abstrahujme od zpráv o diametrálně různých přístupech demokratických a republikánských starostů…. Pojďme výš.

Představme si, že kdyby třeba, obecně, v Americe nebylo černochů, případ by nemohl nastat. A žádné bouře by logicky nevzplály. Řadový policista by při zatýkání pachatele bagatelního trestného činu postupoval úplně jinak a k nějakému zaklekávání by s největší pravděpodobností nedošlo, protože by nebylo nutné.

Nejpravděpodobnější příčinou policistova razantního postupu, totiž musely být každodenní zkušenosti. Zážitky jak vlastní, tak i kolegů, řadových policistů s „jinakostí” černochů. S odlišnou mentalitou, „alternativní” inteligencí a především jinou a bohužel výrazně vyšší mírou agresivity. Kterou opatrně potvrzují i nemnohé odvážné studie z USA.

Docela názorné porovnání agresivity různých amerických etnik podává například práce New DOJ Statistics on Race and Violent Crime  Jareda Taylora z roku 2015, která uvádí, že v případě zločinů, které zahrnují interakci černocha a bělocha, je v 82,5 procentech útočníkem černoch (zde).

Dost naznačuje i statistika (zde)  podle které tvoří afroameričané sice jen 13% populace USA, ale celých 50% obyvatelů věznic. Mezi mladými černými muži ve věku 20-24 let pak připadá 100 vražd na 100 tisíc obyvatel. Pro srovnání, v ČR je to jedna…

Kde a jak se v Americe vzalo toto kulturně, emočně i inteligenčně odlišné, původně Africké etnikum, je celkem známo. Američané si je sami dovezli na práci na bavlníkových plantážích. Tam, pod přísným dozorem ozbrojeného otrokáře, při jednoduché, manuální práci nebyla nízká inteligence, ani emoční labilita problémem.

Ovšem po zrušení otrokářství se z této sociální nekompatibility problém stal. A americký stát jej svými, původně  dobře míněnými zásahy „ve prospěch” etnika, jen dále zhoršoval. Od rozbití černošských rodin finanční „pomocí” matkám samoživitelkám, která způsobila raketový nárůst počtu afroameričanů, narozených mimo manželství, přes „afirmative action” se zvýhodňováním černých a následným, logickým nárůstem nevole těch ostatních, nezvýhodňovaných obyvatel, až po „politickou korektnost”, která zakázala naštvaným obyvatelům USA o problémech mluvit.

Co je však na věci nejdivnější? Že stát, i když měl signály, že soužití nefunguje, že americký „tavící kotlík” už netaví a nedokáže strávit a začlenit tak odlišnou kulturu… ve zhoubné politice pokračoval. Ba víc, přitlačil na pilu. Ovšem jen na jedné straně. Přitlačil na straně bílého, většinového obyvatelstva. Které čím dál drakoničtějším nátlakem nutil ustoupit, vcítit se, pochopit, uskrovnit se, zvyknout si, nastavit druhou tvář a pšššt, ani o tom neceknout. Nebo…

Výsledek se dostavil. Nespokojenost narůstala na obou stranách. Už od konce minulého století se objevovaly odborné práce, opatrně zpochybňující oficiální doktrínu jedné šťastné, multikulturní rodiny. Například metastudie Williamse a O’Reillyho (1996) (zde) hodnotí desítky dílčích studií, které všechny dokazují, že etnická rozmanitost má negativní dopad na výkon pracovních skupin. Z dalších kupříkladu  Stazyk a kol. (2012) zjistili, že etnická rozmanitost snižuje spokojenost s prací u státních zaměstnanců. Parrotta a kol. (2014) zas prokázali, že etnická rozmanitost je významně a negativně korelována s firemní produktivitou.

Další studie (zde) E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty‐first Century The 2006 Johan Skytte Prize Lecture  poskytuje důkazy, že „v etnicky rozmanitých čtvrtích mají obyvatelé všech ras tendenci se „hromadit”. Důvěra (dokonce i k příslušníkům vlastní rasy) je v takovýchto oblastech nižší, altruismus a komunitní spolupráce je vzácnější, méně přátel…” Podobný jev je poměrně dlouho znám i v Evropském prostředí. V německy mluvících zemích tento efekt nazývají „Mešitový kráter”. Tímto slovem označují němečtí realitní makléři oblasti okolo mešity. Každá nová mešita totiž dramaticky znehodnotí ceny nemovitostí ve svém okolí až o 30% a to do vzdálenosti jednoho kilometru…

Mnohokrát, nesčetněkrát bylo takto vědecky potvrzeno, že v každé smíšené společnosti, kde je alespoň jedna, s ostatními nekompatibilní skupina,  jsou obyvatelé nešťastni a nespokojeni. Ale… ne úplně všichni. Existují dvě (velice malé) skupiny, které multikulturu, rozmanitost a diverzitu opravdu a upřímně vítají. Které si přímo lebedí v co nejroztříštěnějším, kosmopolitním prostředí. Pocházejí přitom paradoxně z úplně opačných konců společenského spektra. Jde o lidi, kteří se ze společnosti sami a dobrovolně vydělili a pak také o ty, kteří byli svým okolím, lidem a národem vyvrženi. Globální elity a páriové.

Ti druzí z duše nenávidí vlastní spoluobčany, národ a etnikum, protože byli odmítnuti. Vytlačeni na okraj společnosti. Zpravidla pro svou extrémní odlišnost od toho, co je většinová „normální” společnost ještě ochotna snášet a pro svou neschopnost či spíše ostendativní neochotu, se do mantinelů tolerance nějak vtěsnat. A právě tyhle párie – zvrhlíky, pošuky, programové excentriky úchyly a revolucionáře ti první, globální elity, zneužívají jako beranidlo, k protlačování „různosti”.

Zářným příkladem takové „globální elity” může být nedávno zesnulý Peter Sutherland,  (25. dubna 1946 – 7. ledna 2018). Místopředseda společnosti Goldman Sachs, předseda Globálního fóra pro migraci a rozvoj OSN, svého času generální prokurátor Irska, předseda ropného gigantu BP, generální ředitel Světové obchodní organizace…. Pravidelný účastník setkání skupiny Bilderberg a Trilaterální komise. A k tomu všemu byl ten pán ještě poradcem Apoštolského stolce a úřadu pro správu finančních záležitostí a majetku ve Vatikánu.

Uveďme si pár jeho výroků:

  • “Migrace z kulturně odlišných zemí je vítanou příležitostí, jak narušit homogenitu evropských národů” (projev ve Sněmovně lordů)
  • „EU by měla podkopat národní homogenitu členských států” (tiskové prohlášení 2015) 
  • “Státy EU by se měly přestat zaměřovat na „vysoce kvalifikované” migranty, protože každý jednotlivec by měl mít svobodu si vybrat, zda přijde a studovat nebo pracovat v jiné zemi”.
  •  “Multikulturalismus je nevyhnutelný a žádoucí”
  • “Národní suverenita je iluzí, která musí být odstraněna!”

 

Asi stačí. I z těch pár vět je jasné, co pro nás zamýšlel. Úleva, že už je po smrti, nám nijak nepomůže. Takových, jako je on, jsou na ředitelstvích bank, koncernů a nadnárodních institucí stovky. A všichni drží linii…

Jaké poučení nám tedy teď, v přímém přenosu, nabízí pohled na americkou „diverzitu” v praxi? Nejspíše asi toto – chcete také u nás rabování, násilí, no-go zóny, agresivní napadání většinového obyvatelstva, parazitický život milionů a milionů „na dáfkách” a drogovou kriminalitu, s našimi poměry nesrovnatelnou? Ne? Pak ovšem nesmíte vznik takovéto „pestrosti” v našem státě nikdy připustit! Navzdory tlakům nadnárodních organizací, domácích zrádců a neziskových organizací.

Aktivní podpora jakékoli odlišnosti, diverzity a „jinakosti” (etnické, kulturní, náboženské)  je zločinem na vlastním národě.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Pavel Kl*ka 222,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Miroslav Paták 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Markéta Hansli 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Meissner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč

Celkem za měsíc: 14 705,00 Kč
Vybráno 42.01%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 160 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (42 votes, average: 4,81 out of 5)
Loading...
politicon.cz
70 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.