supermarket-949913potraviny
4.6.2020
Kategorie: Ekonomika

Potravinová soběstačnost?

Sdílejte článek:

PETR ZÁVLADSKÝ

ZAVLADSKYSněmovna by dnes měla jednat v závěrečném kole o novele proti dvojí kvalitě potravin, v níž chce skupina poslanců zakotvit povinný podíl českých potravin na trhu. [1] Existuje celá řada důvodů, proč je to opatření kontraproduktivní, absurdní a nesmyslné. (A jeden malinkatý argument na podporu tohoto záměru.)

Když pomineme elementární problém, jakým způsobem definovat českou potravinu (protože nějaký produkt, který procestuje polovinu Evropy či dokonce světa a nakonec se v Česku jen zabalí, opravdu českou potravinou není), proti tomuto opatření hovoří hlavně ekonomické argumenty. Já sice do značné míry rozumím tomu volání, které se ozývá, a které patriotům libě zní, ale musíme si uvědomit, že za A) jsme otevřenou ekonomikou a za B) jsme nikdy potravinově soběstační ve skutečnosti nebyli, ačkoliv se komunistický režim snažil dlouhé socialistické roky prezentovat „soběstačnost“ jako nejvyšší metu své politiky. Lze rovnou dodat i za C), že zákony Evropské unie dokonce takovýto protekcionismus výslovně zakazují.

Pokusme se tedy problematiku rozebrat bod po bodu.

V první řadě musíme konstatovat, že autoři celé této iniciativy musí být skutečně exemplární ukázkou nejen ekonomické, ale i systémové tuposti. V tomto případě zcela typicky zapřahají koně za vůz. Nemohou přece se zdravým rozumem požadovat po koncové službě celého produkčního řetězce, aby nastavil takové nebo onaké parametry. Když už by chtěli nějakým způsobem zasahovat do skladby zboží, musí přece v první řadě řešit zda takovouto produkční kapacitu naši zemědělci a zpracovatelé vůbec mají, přičemž odpověď je jednoznačně, že momentálně nikoliv. Tak jak mohou nastavovat procentní složení na pultech, když prostě tyto potraviny k dispozici zcela evidentně nemáme??? To už upadli úplně na hlavičku?

Pokud by chtěli něco řešit, tak potom je na prvním místě otázka, proč se naši pěstitelé nezabývají v první řadě produkcí potravin (a nebude tak těžké nalézt odpověď, když prostě pěstování řepky jako zdroje příměsí do pohonných hmot je pro zemědělce daleko jistější plodinou a jistějším ziskem). Není třeba nejvyšší čas konstatovat, že celý nápad s přimíchávání biosložky do PHM je pitomost až na půdu? Ostatně mám pocit, že i Evropská unie už uznala, že sekundární škody z tohoto nápadu jsou větší, než nějaké pseudo-ekologické zisky.

U nás se řepka i ve srovnání se sousedními státy jede prostě nadále ve velkém. (No jo, sú na to hen tie dotácie.) Totéž platí o pěstování dalších plodin, například kukuřice pro bioplynky. A zemědělec, který si nakonec přece jen dal tu práci a pěstuje potraviny, v době sklizně zjistí, že jeho papriky nemají rozměr podle evropské normy, takže se mu je nepodaří prodat ani do leča a nakonec je vysype na hromadu a rozjezdí pasákem, aby si náhodou někdo nepomohl.

Proč je mluvit o soběstačnosti naprosto scestné? Markantně je to vidět i v zemědělství a potravinářství. Do Německa vyvážíme hlavně živá zvířata, Němci je zpracují a zpátky si do tuzemska dovezeme čerstvé maso. Takže zatímco v roce 2019 do Německa putovalo 10 106 tun vepřů za 392 milionů korun, dovoz čerstvého i zmraženého vepřového masa dosáhl 91 511 tun za 6,1 miliardy korun. Směr je přitom jasně dán — z Německa k nám putuje minimum hospodářských zvířat a do Německa vyvážíme zlomek zpracovaného masa.

Co se týče potravin, spotřebitelé by najednou museli přijmout mnohem vyšší ceny, jelikož Češi neumějí zmíněné maso zpracovat tak efektivně (a levně) jako Němci. Přitom právě spotřebitelé mají klíč k tomu, aby vznikalo více lokálních zemědělců, kteří budou vyrábět čerstvé produkty — budou-li je preferovat před levnými dovozy nekvalitních (ale levných) výrobků, lokální zemědělci budou více prodávat vlastní produkci mléka, sýrů či masa a na trhu vznikne konkurence, podpoří se rozmanitost a bude i tlak na nižší ceny.

A samozřejmě to neplatí jenom pro potravinářství a zemědělství. Charakteristické je to například i pro těžbu dřeva, které ze stejných důvodů exportujeme takřka na stojato do Německa, kde je pořežou a zpracují, následně je přivezou k nám do poboček Hornbachu a Baumaxu a za nestydatou cenu si pak kupujeme lajsničky a trámky z naší suroviny.

Je třeba připomenout, že soběstačnost, a to nejen potravinová, je typická pro uzavřené, nejčastěji válečné, nedostatkové ekonomiky. Na druhé misce vah je ale určitá strategická hodnota soběstačnosti (i potravinové). Je nepochybné že v době míru a čilého obchodování je soběstačnost v mnoha ohledech silně škodlivá, protože snižuje konkurenci a vede k vyšším cenám a nižší jakosti. Jenže jsme byli svědkem například při zahájení hysterie kolem korona-krize, jakým způsobem se jednotlivé státy zachovaly například při zásobování ochrannými pomůckami; rázem vzaly za své veškeré zvyklosti a garance obchodních smluv a státy si přisvojovaly tranzitní zboží jako vlastní. Což by se v kritické situaci velmi snadno mohlo stát například i u potravin. Anebo si vezměme, jaký potenciál má dovoz potravin jako donucovací nástroj na neposlušný stát. Budete odmlouvat a chcete brambory? Nasrat, holenkové, nasrat!

I když ono to zase tak žhavé nebývá. Obchod má mimořádnou schopnost propasírovat se i nepatrným otvorem. Vezměme například tvrdé embargo vůči Ruské federaci po jejich anexi Krymu a části Ukrajiny. Neuplynula příliš dlouhá doba na to, aby se zjistilo, že do Ruska se dá dovážet zboží i oklikou přes jiné státy. A pokud jsem si dobře všiml, tak Donald Trump toto embargo hodlá v nejbližší době zrušit. A ještě během jeho platnosti Angela Merkel slavnostně otevírala jakýsi provoz automobilky Mercedes v Moskvě — i vzdor embargu. Ovšem to my ne. To my jsme poslušní, a když Brusel zavelel, že Rusko je fujky, fujky, tak tam nevyvezeme ani sirky.

Ono je lety prověřené pravidlo, že státy, které spolu obchodují, spolu neválčí. Tedy obvykle; například když vojska Wehrmachtu v rámci plánu Barbarossa překračovala hranice Sovětského svazu, proti nim stále ještě jely plně naložené vlaky se zásobováním Hitlerova Německa nejen obilím, ale i nerostnými surovinami a zbraněmi. To už je taková ironie osudu. Ale když to vezmeme kolem a kolem, čím jiným je obchodní embargo (nebo clo), než válečným aktem (zatím beze zbraní)?

No a teď tu máme ještě další věc: Zákazník si velice rychle navykl na to že v hytlermarketech je prostě veškeré zboží celoročně a pokládá za své neoddiskutovatelné právo kupovat si například jahody i v prosinci (ponechme stranou, jaká je jejich výživová hodnota a chuť, když musí po očesání absolvovat cestu přes půl světa). Je zcela iracionální představa, že se zde budou někde ve sklenicích pěstovat jahody celoročně, aby se saturovala poptávka. Tady je prostě sezóna jahod od počátku června nejdéle do půli prázdnin a většinou ani to ne a zbytek prostě dovážíme.

I když je poněkud překvapivé, že zahradní jahody jsou velmi zajímavým artiklem ve skandinávském Finsku, kde bych jejich pěstění rozhodně neočekával. Společně s okurkami je pěstují v ohromných sklenicích a můj někdejší šéf si dokonce na založení české firmy vydělal peníze právě brigádou při sklizni okurek a jahod ve Finsku.

Já vím, dá se samozřejmě apelovat na spotřebitele, aby si uvědomili, že kvalitní ovoce a zeleninu koupí nejlépe od domácího pěstitele na trhu, protože to bude přinejmenším čerstvě natrhané a dozrálé, ty z extrémní dálky dovezené květáky či meruňky nebudou to pravé ořechové a tudíž by se měl spotřebitel smířit s tím, že takovéto výpěstky jsou sezónní a podle toho se k nim chovat. Užívat si je když jsou v plné síle a těšit se na příští, když jejich sezóna skončila.

Bohužel, málokdo si uvědomuje dostatečně, že jsou to především spotřebitelé, kteří určují, co bude na pultech (nejen) řetězců. Dokud budou zákazníci preferovat laciné šmejdy, tak dlouho budou mít na pultech k dispozici pouze laciné šmejdy. Jakmile se obchodníkovi nevyplatí takový šunt nakupovat, protože se mu za pár dní/týdnů zkazí a vyhodí ho, bude muset hledat takový tovar, po kterém je poptávka. Němec nebo Rakušan takový šunt nenakupuje, proto ho také v obchodech nemá. V tom je klíč problému. Nehledě ještě k jednomu: neuvěřitelné množství potravin se (nejen v domácnostech) bez užitku vyhazuje jen proto, že byly nakoupeny lacino a nikomu není zvlášť líto je vyhodit.

Na závěr si tedy snad jen připomeňme, že v průběhu času zde vznikla celá kolekce různých grafických značek, které měly zákazníkům připomínat, že dané zboží je domácí provenience a je jistou zárukou kvality. Připouštím však, že těch značek byla značná konjunktura a je velkou otázkou, zda opravdu něco garantovaly.

Namátkou mě napadá značka Klasa. Letos jí bylo již 17 let a byla jedním z prvních pokusů státu přesvědčit zákazníky aby se vyhýbali jídlu z cizí produkce. To bylo v době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, a domácí producenti se obávali, že zákazník bude preferovat potraviny z ciziny. Jenže jednou z nejvyšších a nejctnostnějších met Evropské unie byla (nejpozději od vstupu Velké Británie v roce 1973) ochrana hospodářské soutěže před státním ochranářstvím a proti obchodním taktikám národních vlád (my jsme na to měli do roku 2007 výjimku, ale nyní se nesmí značkou Klasa českost našich potravin vůbec hodnotit — alespoň oficiálně). Jinými slovy: Evropská unie výslovně tyto praktiky zakazuje. Nijak to všem nezmenšuje touhu českých producentů se jakékoliv formy ochranářství domáhat a bránit se tak konkurenci.

V této otázce ještě vzniká zajímavý paradox. Jde o to, že Francie je královnou dotací do zemědělské produkce. A tuzemští zemědělci pochopitelně žádají, aby byli dotováni přinejmenším se stejnou intenzitou, jako Francie. Přitom si my, jako spotřebitelé, dost dobře neuvědomujeme, že jestliže sem dovážíme cizí potravinu, která je dotovaná, ve skutečnosti na tom nezměrně vyděláváme, protože peníze, které byly původně majetkem Francouzů, se skrze tento cenový dumping dostávají na náš stůl, zjednodušeně řečeno každý Francouz nám platí za to, abychom měli lacinější potraviny.

Tím nikterak nezmenšuji problém amorálnosti jakýchkoliv dotací; kdyby pro nic jiného, tak už jen pro deformace tržních cen — ostatně můžeme s čistým svědomím tvrdit, že dnes už žádné tržní ceny ve skutečnosti nemáme, protože dotace se přes různé vstupní segmenty promítají prakticky do všech cen a veškerého zboží, čímž se blížíme zpátky k přerozdělovací, centrálně řízené a plánované ekonomice sovětského typu, tentokrát z Eurosajuzu.

Náš problém ale spočívá ještě v něčem jiném. Už od začátku panování komunistů a organizování zemědělství podle sovětského vzoru docházelo k vysoké koncentraci zemědělských ploch do sjednocených celků (scelování pozemků, rozorávání mezí) a k celkovému přechodu k intenzivní produkci zemědělských plodin i chovu jatečných zvířat.

Při změně režimu v 90. letech byla pro průmyslové podniky zvolena převážně forma kuponové privatizace (byť v mnoha ohledech nesplnila to, co se od ní předpokládalo — tedy obnovení silné vrstvy buržoasie a široce rozloženého kapitálu; občané se majetku překotně zbavili). A ačkoliv tehdejší předseda vlády Václav Klaus předpokládal použití téhož modelu i pro zemědělskou půdu a produkci, převládl nakonec model takzvaných 3T (Vlastimil Tlustý, František Tomášek, Miroslav Tyl), kteří prosadili raději cestu restitucí zemědělského majetku.

Dlužno ovšem poznamenat, že ani tento záměr do značné míry nevyšel podle předpokladu (když vynechám do dneška se vlekoucí restituční spory a celkovou neochotu restituční majetky vydávat). Z předpokládaného rozbití původních celin sešlo v důsledku malého zájmu restituentů znovu hospodařit, takže původní zemědělská družstva a statky víceméně zůstaly vcelku a pozemky si (tu za lepších tu za horších podmínek) od právoplatných majitelů pronajímají.

Ruku v ruce s tím šla buď úmyslná anebo hlouposti zanedbaná privatizace původních podniků Zemědělského zásobování a nákupu (ZZN), které skončily v rukou v podstatě dvou monopolních oligarchů, Agrofertu Andreje Babiše a Agrotrade Miroslava Tomana. Obě dvě skupiny si zprivatizovaly prakticky všechny vstupy a výstupy zemědělské produkce a nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že zemědělcům stojí na krku a diktují jim veškeré podmínky, přičemž dominantní zisky plynou do kapes obou pánů soudruhů. (Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem v lesnictví a médiích.) Proč není slyšet o nějakých spotřebních družstvech? Zákon je umožňuje!

A když se vrátím ještě k té ochotě pracovat v zemědělství: všimli jste si, s jak prudkým odporem protestovali studenti, že by měli jít vypomáhat zemědělcům na pole, když byly uzavřené školy? A tak je to i s většinou lidí žijících dnes na vesnicích. Už o zemědělskou práci příliš nestojí a záda se jim ohýbat nechce; sice na venkově bydlí, ale za prací dojíždějí do měst.

Máme dodnes v Evropě nejkoncentrovanější sektor v rukou velkých hráčů. Když evropští statistici tvořili různé kategorie států podle průměrné velikosti zemědělského podniku, musela být pro nás (a pro Slováky) vytvořena zvláštní kategorie. Byli jsme zcela mimo spektrum. (Vedle nás tam kdysi ještě patřívalo Spojené království. Ale to bylo nefér, u nich to čistě statisticky způsobily državy Jejího Veličenstva, na kterých však vždy bujela ostrá konkurence.)

Jen tak na okraj: celou naší 10milionovou populaci by byly schopny uživit zemědělské plochy Hané a Polabí a zbytek by vůbec nebyl potřeba zemědělsky využívat, leda k produkci a exportu speciálních plodin — namátkou: travní semeno je luxusní byznys.

A na závěr snad ten malinkatý klad: jak korona-krize ukázala zjevnou impotenci Evropské unie, během několika dní se jim rozpadl nejen schengenský prostor, ale ztratili i kontrolu nad dalšími oblastmi jednotné evropské politiky, může se zdát, že výkřik poslanců po 85% potravinové soběstačnosti by mohl i projít (pokud se Evropská komise nevybičuje k rázné protiakci).

Ten klad ale spatřuji pouze v jediném: že tak český Parlament symbolicky vystrkuje na Evropskou komisi, respektive na Evropskou unii, zadnici a naznačuje, že její dlouhá ruka by teoreticky nemusela až do Prahy dosáhnout. A trošičku pootevírá prostor k úvahám, jak bychom se mohli nebo měli zařídit v případě, že se v dohledné době Evropská unie buď spontánně rozpadne, anebo dojde k postupnému exitu dalších zemí, třeba včetně naší. Nějaký způsob zásobování bychom měli mít promyšlený dopředu. Zemědělství nezle změnit přes noc.

 

 

[1] 2. 6. 2020 19:05 Poslanci nebudou projednávat návrh zákona, podle nějž by v obchodech muselo povinně být alespoň 85 procent českých potravin. Uvedli to poslanci vládních stran ANO a ČSSD s tím, že návrh bude vrácen k přepracování do sněmovních výborů. Návrh byl podle Hospodářské komory nepřípustný, protože by zasahoval do svobody podnikání. Návrh zákona podepsalo 23 poslanců z klubů ANO, SPD, KSČM a ČSSD. Návrh podpořil také exministr zemědělství a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka a předseda Trikolóry Václav Klaus ml.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč

Celkem za měsíc: 9 378,00 Kč
Vybráno 26.79%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 088 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 3,59 out of 5)
Loading...
politicon.cz
80 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.