1432063_velky-patek-pripomina-ukrizovani-jezise-krista_image_620x349-620x340
25.3.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Postní doba je plná nových nadějí a výzev

Sdílejte článek:

PAVEL VESELÝ

#Pavel VeselyJe zcela jasné a důležité dbát nařízení těch, kteří se nás snaží chránit. Přesto: Letošní doba postní je plná paradoxů. Je nám řečeno, že jsme si blízko tím, že jsme si dál a máme úctu k druhému, když ho vlastně vůbec nevidíme. Musíme riziko, že jeden nakazí druhého, omezit tak, jak je to jen možné. Při tom je třeba vsadit především na jedno – omezení veřejného života. Je to těžký paradox- chceme být blízko, ale nyní správné přesně opačné chování. A my přece musíme dělat to, co je správné, protože tak to bylo řečeno.

A jak ve své promluvě řekl jistý teolog, že jsou prázdné kostely, vždyť i muslimové se letos museli vzdát své cesty k nejposvátnějšímu místu. Tak asi, co křesťanství. Ani komunistům se nepodařilo zavřít všechny kostely. Viru se to podařilo. Kostely jsme si ze strachu zavřeli sami. Nejsem si jist, jestli veškeré vynaložené desinfekční prostředky budou stačit k očistě ČR, Evropy nebo světa. Hlavní proces je v nás. Někteří epidemiologové mluví o tom, že je potřeba získat také ve svém organismu protilátky a nastartovat náš imunitní systém, aby se sám dokázal bránit. Viry a bakterie s námi byly, jsou a budou. Je potřeba se s nimi naučit žít a být proti nim imunní a najít protilátky a imunitu v našem sterilním světě jediné pravdy. Letošní doba postní nás učí, že si nemůžeme nechat vzít v sobě víru v Boha navzdory zavřeným kostelům a udržet si společenství, které je základ duchovní pomoci druhým. I kdyby bylo přechodně jen virtuální. Pomoci opravdu potřebným, nakaženým koronavirem, ale také onkologickým pacientům i jinak těžce nemocným pacientům. Modleme se za lékaře a sestřičky, kteří jsou v první linii v boji a na které spoléháme. Navzdory naší odloučenosti. Každá epidemie v dějinách pomine. A doba post-korono-epidemická bude ještě složitější než dnes. Znovu najít důvěru člověka k člověku a k Italům a Číňanům. I to jsou lidé. I to jsou národy, které byly postiženy. Přejme si v dnešní době postní, abychom se nenechali ovlivnit paradoxy….

Je doba postní a blíží se velká radost. Vzkříšení Ježíše Krista. Ti, kdo věřící nejsou, věřte, že epidemie pomine a nastane vzkříšení. Nastane znovu normální život. Važme si normálního života. Spoléháme na naše zdravotníky, na naše policisty, vojáky, hasiče a všechny, kteří nás chrání. Spoléháme na naše kněze, kteří pečují o naše duše. Spoléháme na naše učitele a mnohé další. Spoléháme jeden na druhého. Spoléhejme se jeden na druhého. Spoléháte se i na nás politiky a my uděláme vše, abychom vás nezklamali. S velkou pokorou a úctou k životu, ke zdraví. K vám. Buďme si navzájem oporou. My vám, ale i vy nám. Jen tak to může dokázat. A dějiny vědí, že to zase dokážeme. Dávejme na sebe pozor.

Postní doba, kterou prožíváme, je časem pokání, ale také naděje, protože zmrtvýchvstalý Kristus nás vysvobodil z otroctví hříchu. Pro ty, kdo nevěří odpuštění chyb. A poučení se z nich. Cesta obrácení však vyžaduje naši spoluúčast, protože „do ráje se nejezdí v kočáře”, citoval v minulosti papež František aforismus kapucínského bratra sv. Kryšpína z Viterba, který si osvojili další světci (Don Bosko) a který vstoupil mezi italská rčení. Italové o tom dnes vědí své, bohužel velmi těžce.

Papež František 1.3.2017 řekl : „Půst je dobou kladení odporu. Odporu proti dýchavičnosti ducha zamořeného lhostejností, ledabylým chápáním druhého jako toho, do něhož mi nic není, a každým pokusem o zlehčování života zejména těch, kdo na svém těle nesou tíži mnohé povrchnosti. Postní doba je odporem proti toxickému znečišťování prázdnými a nesmyslnými slovy, neomalenou a unáhlenou kritikou, zjednodušujícími analýzami, které nejsou s to dobrat se složitosti lidských problémů, zejména těch nejvíce trpících lidí. Půst je dobou odporu. Odporu proti dýchavičné modlitbě, která uklidňuje naše svědomí, proti almužně, která nás naplňuje zadostiučiněním, a proti postění, které skýtá pocit uspokojení. Půst je dobou kladení odporu proti dýchavičnosti rodící se z intimismu, který vyobcovává, nechce dosáhnout Boha a odtahuje se od Kristových ran, které jsou přítomny v ranách Jeho bratří; tedy z takové spirituality, která redukuje víru na kulturu ghetta a vyobcovávání.“ Jak blízká a přesná jsou papežova slova na dnešní situaci a dobu. Možná by stálo si v těchto dnech znovu uvědomit, že „Pomni člověče, prach jsi a v prach se obrátíš“. Stejně jako ti, co jsou nejvyšší a shromažďují především ocenění na této zemi, budou poté těmi nejposlednějšími a obráceně. Ale kdo na to myslí.

Prach si a v prach se obrátíš. Měj úctu k životu svému i ostatních. V záplavě pomoci různým skupinám se dnes velmi málo mluví o pomoci lidem po rakovině. Slyšel jsem i názor, který je však velmi rozšířený, že není znám člověk, který by se z rakoviny vyléčil. A přesto je takových hodně, a pokud nemají štěstí na své partnery, někdy se znovu nemoc vrátí. A pak mají pravdu ti, kteří říkají výše uvedené.
Pokora a vzájemná úcta v dnešní atomizované společnosti, kdy je především uznávaná síla jedince místo vzájemné spolupráce jedinců, je hodně na ústupu. V prach si a v prach se obrátíš, bychom měli mít na paměti i mimo dobu postní. I v době vrcholících volebních kampaní, ať již jsme křesťany nebo ateisty. Pokud si totiž tuto základní věc neuvědomíme a budeme ji jen skrývat za hesla o lepším cokoli, vždy to bude nakonec jen prázdná a nic neříkající fráze, kterých je náš svět plný. Ve vší pokoře a úctě.

Svoboda je jasná. Je základním atributem společnosti. Každý si může se svým životem svobodně v mezích zákona naložit, jak uzná za vhodné. Volnost, která je bezbřehá a je modlou přehnaného liberalismu, však končí v momentě, když zasahuje do svobody někoho jiného. V té chvíli záleží na tom, kdo má větší klacek, aby tu svoji „svobodu“ uhájil i za cenu zničení protivníka. Situace, jak stvořená pro diktaturu a diktátora, který při zneužití slova pokora se obětuje za ostatní a v rámci svých cílů obětuje ostatní pro svůj vlastní prospěch. Dějiny i ty velmi blízké nám ukazují takových situací mnoho. Zvláště pak době, kdy nastává změna epochy. Nezapomeňme však, že lidská svoboda a demokracie jsou základními a nedělitelnými právy člověka. Pro odpovědnost k sobě, ale i druhým.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc listopad 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jan Sabo 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Anonym poštou 222,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Petr Čermák 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Martin Golombek 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Ludmila Kárská 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Vítězslav Nováček 100,- Kč, Jan Bezděk 500,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč

Celkem za měsíc: 19 771,00 Kč
Vybráno 56.48%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 681 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (9 votes, average: 3,56 out of 5)
Loading...
politicon.cz
32 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.