1432063_velky-patek-pripomina-ukrizovani-jezise-krista_image_620x349-620x340
25.3.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Postní doba je plná nových nadějí a výzev

Sdílejte článek:

PAVEL VESELÝ

#Pavel VeselyJe zcela jasné a důležité dbát nařízení těch, kteří se nás snaží chránit. Přesto: Letošní doba postní je plná paradoxů. Je nám řečeno, že jsme si blízko tím, že jsme si dál a máme úctu k druhému, když ho vlastně vůbec nevidíme. Musíme riziko, že jeden nakazí druhého, omezit tak, jak je to jen možné. Při tom je třeba vsadit především na jedno – omezení veřejného života. Je to těžký paradox- chceme být blízko, ale nyní správné přesně opačné chování. A my přece musíme dělat to, co je správné, protože tak to bylo řečeno.

A jak ve své promluvě řekl jistý teolog, že jsou prázdné kostely, vždyť i muslimové se letos museli vzdát své cesty k nejposvátnějšímu místu. Tak asi, co křesťanství. Ani komunistům se nepodařilo zavřít všechny kostely. Viru se to podařilo. Kostely jsme si ze strachu zavřeli sami. Nejsem si jist, jestli veškeré vynaložené desinfekční prostředky budou stačit k očistě ČR, Evropy nebo světa. Hlavní proces je v nás. Někteří epidemiologové mluví o tom, že je potřeba získat také ve svém organismu protilátky a nastartovat náš imunitní systém, aby se sám dokázal bránit. Viry a bakterie s námi byly, jsou a budou. Je potřeba se s nimi naučit žít a být proti nim imunní a najít protilátky a imunitu v našem sterilním světě jediné pravdy. Letošní doba postní nás učí, že si nemůžeme nechat vzít v sobě víru v Boha navzdory zavřeným kostelům a udržet si společenství, které je základ duchovní pomoci druhým. I kdyby bylo přechodně jen virtuální. Pomoci opravdu potřebným, nakaženým koronavirem, ale také onkologickým pacientům i jinak těžce nemocným pacientům. Modleme se za lékaře a sestřičky, kteří jsou v první linii v boji a na které spoléháme. Navzdory naší odloučenosti. Každá epidemie v dějinách pomine. A doba post-korono-epidemická bude ještě složitější než dnes. Znovu najít důvěru člověka k člověku a k Italům a Číňanům. I to jsou lidé. I to jsou národy, které byly postiženy. Přejme si v dnešní době postní, abychom se nenechali ovlivnit paradoxy….

Je doba postní a blíží se velká radost. Vzkříšení Ježíše Krista. Ti, kdo věřící nejsou, věřte, že epidemie pomine a nastane vzkříšení. Nastane znovu normální život. Važme si normálního života. Spoléháme na naše zdravotníky, na naše policisty, vojáky, hasiče a všechny, kteří nás chrání. Spoléháme na naše kněze, kteří pečují o naše duše. Spoléháme na naše učitele a mnohé další. Spoléháme jeden na druhého. Spoléhejme se jeden na druhého. Spoléháte se i na nás politiky a my uděláme vše, abychom vás nezklamali. S velkou pokorou a úctou k životu, ke zdraví. K vám. Buďme si navzájem oporou. My vám, ale i vy nám. Jen tak to může dokázat. A dějiny vědí, že to zase dokážeme. Dávejme na sebe pozor.

Postní doba, kterou prožíváme, je časem pokání, ale také naděje, protože zmrtvýchvstalý Kristus nás vysvobodil z otroctví hříchu. Pro ty, kdo nevěří odpuštění chyb. A poučení se z nich. Cesta obrácení však vyžaduje naši spoluúčast, protože „do ráje se nejezdí v kočáře”, citoval v minulosti papež František aforismus kapucínského bratra sv. Kryšpína z Viterba, který si osvojili další světci (Don Bosko) a který vstoupil mezi italská rčení. Italové o tom dnes vědí své, bohužel velmi těžce.

Papež František 1.3.2017 řekl : „Půst je dobou kladení odporu. Odporu proti dýchavičnosti ducha zamořeného lhostejností, ledabylým chápáním druhého jako toho, do něhož mi nic není, a každým pokusem o zlehčování života zejména těch, kdo na svém těle nesou tíži mnohé povrchnosti. Postní doba je odporem proti toxickému znečišťování prázdnými a nesmyslnými slovy, neomalenou a unáhlenou kritikou, zjednodušujícími analýzami, které nejsou s to dobrat se složitosti lidských problémů, zejména těch nejvíce trpících lidí. Půst je dobou odporu. Odporu proti dýchavičné modlitbě, která uklidňuje naše svědomí, proti almužně, která nás naplňuje zadostiučiněním, a proti postění, které skýtá pocit uspokojení. Půst je dobou kladení odporu proti dýchavičnosti rodící se z intimismu, který vyobcovává, nechce dosáhnout Boha a odtahuje se od Kristových ran, které jsou přítomny v ranách Jeho bratří; tedy z takové spirituality, která redukuje víru na kulturu ghetta a vyobcovávání.“ Jak blízká a přesná jsou papežova slova na dnešní situaci a dobu. Možná by stálo si v těchto dnech znovu uvědomit, že „Pomni člověče, prach jsi a v prach se obrátíš“. Stejně jako ti, co jsou nejvyšší a shromažďují především ocenění na této zemi, budou poté těmi nejposlednějšími a obráceně. Ale kdo na to myslí.

Prach si a v prach se obrátíš. Měj úctu k životu svému i ostatních. V záplavě pomoci různým skupinám se dnes velmi málo mluví o pomoci lidem po rakovině. Slyšel jsem i názor, který je však velmi rozšířený, že není znám člověk, který by se z rakoviny vyléčil. A přesto je takových hodně, a pokud nemají štěstí na své partnery, někdy se znovu nemoc vrátí. A pak mají pravdu ti, kteří říkají výše uvedené.
Pokora a vzájemná úcta v dnešní atomizované společnosti, kdy je především uznávaná síla jedince místo vzájemné spolupráce jedinců, je hodně na ústupu. V prach si a v prach se obrátíš, bychom měli mít na paměti i mimo dobu postní. I v době vrcholících volebních kampaní, ať již jsme křesťany nebo ateisty. Pokud si totiž tuto základní věc neuvědomíme a budeme ji jen skrývat za hesla o lepším cokoli, vždy to bude nakonec jen prázdná a nic neříkající fráze, kterých je náš svět plný. Ve vší pokoře a úctě.

Svoboda je jasná. Je základním atributem společnosti. Každý si může se svým životem svobodně v mezích zákona naložit, jak uzná za vhodné. Volnost, která je bezbřehá a je modlou přehnaného liberalismu, však končí v momentě, když zasahuje do svobody někoho jiného. V té chvíli záleží na tom, kdo má větší klacek, aby tu svoji „svobodu“ uhájil i za cenu zničení protivníka. Situace, jak stvořená pro diktaturu a diktátora, který při zneužití slova pokora se obětuje za ostatní a v rámci svých cílů obětuje ostatní pro svůj vlastní prospěch. Dějiny i ty velmi blízké nám ukazují takových situací mnoho. Zvláště pak době, kdy nastává změna epochy. Nezapomeňme však, že lidská svoboda a demokracie jsou základními a nedělitelnými právy člověka. Pro odpovědnost k sobě, ale i druhým.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2020: *****

Václav Tykvart 200,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Ivan Domkář ml. 300,- Kč, Vladimír Rozinek 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jana Skřenková 150,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Otakar Kohoutek 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Hruška 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libuše Polášková 500,- Kč, Stanislava Ekartová 100,- Kč, Oldřich Lhoták 1000,- Kč, MUDr. Eva Niemcová 100,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jiří Hejhálek 2000,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Milan Sobotka 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Jan Sabo 1000,- Kč, Martin Dřímal 100,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Jiří Linhart 300,- Kč, Miroslav Splítek 200,- Kč, Mgr. Luděk Tesatčík 500,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Ludmila Nováková 200,- Kč, Miloslav Pecka 300,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč

Celkem za měsíc: 20 131,00 Kč
Vybráno 57.51%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 629 times, 3 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (9 votes, average: 3,56 out of 5)
Loading...
loading...
32 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.