kaczynski_pap_625
11.1.2016
Kategorie: Společnost

Polský pohled na svět stojí za zamyšlení

Sdílejte článek:

JURAJ POLÁČEK 11|01|2016

Současná polská vláda dělá kroky, které se příliš EU nelíbí. Vláda, která dostala od voličů mandát na radikální obrat na obranu zájmů Polska od prvního dne vymetá všechny kouty, aby dostala pod kontrolu části společnosti, které podle tohoto mandátu nepracují, nebo nejsou ochotny pracovat. Šlo o tajné služby, soudnictví a nejnovější média.

Podle vládní strany PiS Polsko dnes potřebuje, aby na všech postech pracovali lidé, pro které nebude hlavním zájmem obhajovat a prosazovat fiktivní, resp. bruselské zájmy, ale v první řadě polské.

Polsko přitom nechce “odejít z Evropy”. Velmi dobře si uvědomuje, že ekonomická a politická jednota zvyšuje produktivitu a váhu celého kontinentu. Zároveň, a to je třeba přiznat otevřeně, strana PiS pokračuje v ostře nepřátelském postoji vůči Rusku jako výrazu historického sentimentu, kde Polsko bylo vítanou kořistí mocných na čele s Ruskem. Odrazem takového myšlení je pak urputná snaha polské vlády dostat do země základny NATO (USA), čímž by se podle ní jednak posílila bezpečnost země, ale také zvýšila důležitost země v Evropě.

Více v projevu předsedy strany PiS Jaroslava Kaczyńského, kde je poloha obrany národního zájmu velmi jasně a zřetelně vysvětlena. To není projev xenofobie, ale státníka vědomého si odpovědnosti před svými potomky:

Nedá mi nevzpomenout postoj české vlády, která podle uniklých mailů naopak stojí pevně na “straně humanismu, tolerance a multikulturní” jak to požaduje Brusel:

Komunikační strategie České republiky k migraci
Zpracoval: Oto Novotný; politický poradce PV

Komunikační strategie k migraci navržena MV neodpovídá všem požadavkům nutným pro efektivní komunikace tohoto tématu. Jaké jsou její nedostatky:

 • Strategie je zaměřena takřka výlučně na tzv. odbornou veřejnost (zástupci vlády, resortu, státní správy na nejrůznějších úrovních, sociální partneři, nevládního sektoru, novináři apod.) a nikoli na tzv. laickou veřejnost, tzn. na občany, kteří jsou ale rozhodující z hlediska “chápáná” a podpory vládní migrační politiky. Protože je to tato veřejnost, resp. voliči, který rozhodují o legitimitě TÉTO vlády (a jednotlivých koaličních stran) ve volbách. A velkým tématem může být otázka imigrace ve volbách 2016/2017 
 • Omezené cílení navrhované komunikační strategie pouze na odbornou veřejnost odpovídá omezeným výběrům forem komunikace  – konference, kulaté stoly semináře, tiskové výstupy / konference, dvoustranná jednání, setkávání s novináři, doposud utvořené specializované webové stránky na problémy migrace. Jakkoli se zdá tento výběr forem komunikace dostatečně široký, nejde o formy, skrze které lze významněji zasáhnout a ovlivnit široké veřejné mínění (laickou veřejnost).

Aby se tyto nedostatky komunikační strategie odstranily, je třeba za hlavní cíl komunikační strategie stanovit zvýšení podpory veřejnosti (odborné, ale hlavně laické, tzn. podpory široké veřejnosti) pro realizaci Strategie migrační politiky Vlády ČR. To požaduje celkové nastavení parametrů komunikační strategie jinak:

 • Z hlediska cílů: Reorientovat komunikací více na širokou, tzn. laickou veřejnost 
 • Z hlediska formy: Reorientovat komunikaci více skrze masová média (internet-facebook, tištěná média, Rozhlas / TV): ovlivňování internetových diskusí, bannery, články, komentáře, blogy, veřejné vizuály (billboardy, plakáty), inzerce, TV / Rozhlasové debaty ( Prostřednictvím veřejných celostátních a regionálních stanic); diskusní fóra s veřejností za účasti politiků, významných opinion leaderů a představitelnů NGO atd..
 • Z hlediska obsahu: Reorientovat komunikací více na vybrané otázky, které v souvislosti s migraci veřejností nejvíc hýbou a zakládají její převažující postoje k tématu.
 • Z hlediska stylu: Reorientovat komunikací více na ovlivňování emocí. (Informování ve věcném smyslu je DŮLEŽITÉ, ale musí zasahovat emoce.). 

Tato potřeba reorientace komunkační strategické vychází z předpokladu, že jakkoli lze na základě některých dosud provedených sociologických sond vyvodit závěr, že širokou veřejnost v tuto chvíli ovládají v otázkách migrace velké obavy, strach a předsudky, a tudíž sklon politiky migrace k pozitivům odmítá, přece jen lze veřejné mínění tvarovat a jeho stávající převažující negativní postoj oslabovat a u některých vybraných skupin i transformovat pozitivním směrem.

Abychom tohle ale dokázali, potřebujeme na začátku komplexní strategický sociologický průzkum názorů veřejnosti na otázky migrace, který nám poskytne relevantní informace. Průzkum by měl mít následující etapy:

 1. etapa: Sociologický průzkum (FGS, kvantitativní)
  Jaké jsou hlavní informační a emoční bariéry přijatelnosti podpory vládní migrační strategie (kde hlavně pozitivní informace chybí, o jaké jde obavy, předsudky, kde mají své kořeny). Sociologický průzkum by měl být doplněn v tomto směru o mediální průzkum.
 2. etapa: Analýza Zjištění
  Vytvoření hypotéz i jakým typem informací a jakými formami komunikace lze tyto bariéry odstraňovat, tzn. jaké jsou naopak možnosti – z hlediska obsahu a formy – negativní postoj mění v pozitivní, zda je alespoň možná neutralizace.
 3. etapa: Sociologický průzkum
  Testování hypotéz.
 4. etapa: Analýza Zjištění
  Komunikační doporučení z hlediska obsahu a formy pro komunikační strategii (hypotézy, které se v průzkumu ukázaly jako vhodné).
 5. etapa:  Průběžný sociologický průzkum
  Sledování postoj veřejnosti v základních parametrech s cílem zaznamenávat trendy. Permanentní analýza médií a internetových diskusí.

V těchto směrech by bylo žádoucí navrhovanou Strategii migrační politiky doplnit, aby sloužila hlavnímu účelu – pomoci vládě získávat pro její migrační politiku pochopení a podporu veřejného mínění. Jestliže samotná navrhovaná Strategie migrační politiky je v zásadě nastavena správně, bylo by škoda, kdyby havarovala v důsledku špatně nastavené komunikační strategie. Mimořádně citlivý problém, jaký dnes představuje problém migrace, není bez pozitivního přístupu významné části veřejnost v zásadě řešitelný.

Proti navrhovaným změnám v předložené Strategii migrační politiky lze snad vznést námitky, že přece oněch momentálně spočítaných cca 1500 migrantů, kterým jsme se zavázali v příštích dvou letech pomoci, si nezaslouží takové komplexní komunikační úsilí, to lze přece odkomunikovat “v tichosti”. Možná. Ale proti Takové námitce lze postavit minimálně dvě znepokojující otázky. Proč je již nyní ve veřejnosti tolik povyku kvůli několik stovkám imigrantů, kterým chceme pomoci? A můžeme si být jistí, že s těmito “Několika stovkami” imigrantů se vyřeší celoevropský problém migrace a skončí tudíž i tento povyk? Jinými slovy: Může vláda ČR “odehrát” Strategii migrační politiky “v tichosti”?

ZDROJ: Juraj Poláček

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč

Celkem za měsíc: 13 377,- Kč
Vybráno 38.22%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 98 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (9 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...