wallpapers-hd-widescreen-high-quality-desktop11
15.8.2018
Kategorie: Politika

Politikům u nás chybí … koule

Sdílejte článek:

IN

Vývoj situace ve světě je poznamenána mohutnou provázaností politiků, nadnárodních ekonomicko-hospodářských korporací, finančního světa, lobbistů a jejich sluhů. Vytvořila se tak vrstva vládců rozhodujících o budoucnosti světa bez jakéhokoliv zájmu o lidi žijící na této planetě. Samozřejmě existuje rozdělení i v samotné této vrstvě, kdy úplně na vrcholu stojí pár velmi mocných a bohatých jedinců či rodin určujících chod společnosti. Tyto individuality si s lidstvem hrají a experimentují dle své libovůle. Opět se jen ukazuje, jak je člověk nepodstatnou součástí běhu dění. S výjimkou skutečně nejschopnějších, kteří posunuli lidstvo vpřed, upadnou všichni ostatní v zapomnění. Lidé si budou navždy pamatovat jména skutečných velikánů, jako Seneca, Hippokrates, Leonardo da Vinci, Tesla, Einstein, ale většinu těch ostatních zapomenou, protože byli pro vývoj lidstva nepodstatní. To i přesto, že dokázali na nějaký čas zničit či ovlivnit život mnoha milionů i miliard svých časových souputníků.

Jestliže v minulém století se největší popularity a prostoru dostalo Leninovi, Hitlerovi, Stalinovi, na jejichž existenci později profitovali jak jejich příznivci, tak i odpůrci, svědčí to i jisté schopnosti lidstva směřovat k sebedestrukci. Kdyby se totiž veškeré prostředky vynaložené na zbrojní průmysl a války investovaly do blahobytu na celé zemi bez rozdílu, jistě bychom při své inteligenci dokázali i Saharu změnit v rozkvetlou zahradu. Jde však o naprosto nereálné přání, které sice krásné zní, ale zároveň potírá samotnou podstatu lidstva. To totiž vychází z přírody, tedy naprosto drsného konkurenčního prostředí plného násilí a každodenního boje o přežití. V tomto nejsme mi lidé nijak výjimeční a pouze jsme dokázali svou chytrostí a evolucí převálcovat zbytek světa. Mezi sebou však nadále bojujeme o výsostné postavení, moc a výhody plynoucí z nich.

Jak jsme si již řekli, každá epocha měla a má své vůdce. Kronikáři zaznamenali život mnoha z nich, nicméně prach, který ulpí časem na životopisu i těch největších legend, časem smaže jejich pocit důležitosti. Kdo si dnes vzpomene na existenci významného krále, natož na známého měšťana či čerstvě na politika, který ovlivňoval dění v nějakém státu? Nicotnost každého z nás už je poté pouhou skutečností, kterou je třeba si uvědomit. Jen málokdo přinesl světu něco podstatného. Přesto jedinečnost života je natolik vzácná, že si nesmíme nechat brát jeho krásu a rezignovat nad tím, že ho ovládá někdo jiný neméně nepodstatný. Ne každý se sice stane součástí řádků wikipedie, nicméně ani to není nijak určující skutečné schopnosti člověka. I proto se snažíme zapojit do veřejného dění, pochopit souvislosti, chodíme k volbám, bráníme svůj domov, svou vlast. Přispíváme tak svou nepatrností k celkovému pohybu světa.

Snahou vůdců v poslední době je vykonat několik experimentů, které dopadají na nás. Činí se vojenské složky, farmaceutické a chemické koncerny, finančníci a politické elity v roli sluhů a vykonavatelů zadání. Důsledkem toho jsme svědky lokálních válek, zbrojení, řízené migrace, měnícího se klimatu a zemědělství, snahy přetvořit model rodiny pomocí genderových nesmyslů. O síle elit svědčí síla dopadů jejich plánů na celou společnost. Války seslané na dosud fungující prostředí, připomeňme si vzkvétající Libyi znamenající hráz bránící přílivu Středoafričanů do Evropy, v podstatě celé Arabské jaro či krizi na Ukrajině a v Sýrii. Uvědomme si nesmyslnost míchání kultur pomocí spuštění migrace černochů do prostředí, které jim nikdy díky jejich mentalitě nebude vlastní a pouze ho vrátí o stovky let zpět, ovšem díky moderní technice s dalekosáhlejšími ztrátami na životech obyvatelstva. Nezapomeňme na podporu tak agresivního náboženství, jakým je islám a ohýbání hřbetu kacíře sedícího na papežském stolci. Máme tu úkazy, jakým je chemtrails, roundap, geneticky upravené potraviny, léky vyvolávající onemocnění a potírání přírodních léčiv. Likvidujeme přírodu ve jménu pokroku, lže se nám v oblasti motorismu, emisí, ekologie. Plasty jsou všudepřítomné, ovšem chemikové nadále ,,jedou”. Svět se mění dle těch, kteří si myslí, že jej vlastní. To vše spolu souvisí.

Jediný, kdo se tomu může postavit, jsou paradoxně pouze politici mající naši důvěru. Je však třeba mít takové, kteří se vzepřou diktátu mocných. Tak, jako to nyní dělají třeba Ital Salvini, Orbán v Maďarsku, Kurz v Rakousku, své k tomu říkají polští představitelé i někteří opoziční politici ve Francii, Nizozemí a Velké Británii, snaží se i obě hlavy největších mocností, tedy USA a Ruska, byť především u amerického prezidenta je zjevné, pod jak velkým tlakem okolí musí být. Jisté je, že bez dostatečné vůle, podpory občanů a přesně toho, co je v nadpisu, tedy bez pořádných koulí, to nikdo nedokáže.

Máte li dojem, že u nás existuje někdo, kdo by je měl, měli bychom ho podpořit. Nikdy nebude významnou světovou pákou, ale jak jsme si již řekli, těch, kteří se stanou nezapomenutelnými, je minimum. Nás musí zajímat každý, kdo bude ochoten se postavit elitám a zároveň je natolik morální autoritou, že se nedá koupit. Pokud netušíte, kdo by to mohl být, svědčí to o marastu, ve kterém žijeme. Je nejvyšší čas ho opustit. A ještě maličkost. Nikdy už nebudeme jednotní, korupční chobotnice má ve svých chapadlech už mnoho lidí kolem nás. Média, neziskovky i kolaboranti v podobě rádoby ctihodných představitelů parlamentních stran či solitérů vystupujících jako Mesiášové nové doby se skutečně činí. Důkazem je jejich vliv na myšlení nejen mladých lidí, ale i na ty, kteří by měli být díky zkušenostem odolnější. Není tomu tak a čekání na konec socialismu z nich udělal bezprecedentní naslouchače výlevům liberálního Západu. Toho Západu, který se vydal zpět cestou nekonstruktivního socialismu. Jaký to paradox.

Autor: J3.K

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zdeněk Poslední 200,- Kč, Miloslav Konopiský 300,- Kč, Jiří Novák 200,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Hynek Charous 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Robert Knopp 126,80 Kč (5 eur), Stanislava Kovaříková 200,- Kč, Hana Tomová 150,- Kč, František Dvořák 300,- Kč, Ivana Stupková 500,- Kč, Růžena Neuwirthová 200,- Kč

Celkem za měsíc: 48 492,60 Kč
Vybráno 138.54%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 5 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
25 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.