politkorekt
22.4.2021
Kategorie: Společnost

Politická korektnost je cestou do pekel, nazývejme věci pravými jmény

Sdílejte článek:

SLOVANKA

Nemohla jsem nereagovat článkem na – bohužel – ne první výtku vůči tomu, že nejsem příznivcem politické korektnosti. Každý čtenář – ať už mainstreamu nebo alternativy – politickou korektnost očekává, neboť se již stala jakýmsi standardem. Pokud se pak někdo rozhodne ji odhodit a začít nazývat věci pravými jmény, je oheň na střeše.

Politická korektnost je přitom zaváděna především proto, aby zastřela skutečný význam některých dějů. Vyznívá pak poněkud bizarně obzvlášť tehdy, když ji používají i alternativní média, což se u nás prostě plošně děje. Zatímco v některých jiných zemích už média mimo mainstream začínají používat výrazivo politicky nekorektní, ovšem přímé a nic nezastírající, v naší politicky korektní kotlince si každý stále bere servítky.

To, že používání politické korektnosti zejména ve vztahu k současné muslimské invazi je cestou do pekel, je nasnadě, vždyť právě zastírání skutečných důsledků a zaobalování skutečnosti je součástí této politické korektnosti. Tedy zkusme si vysvětlit některé pojmy, které používám, avšak vám vadí, i když vím, že ne všem. Je nasnadě, že tyto výrazy, které ovšem nejlépe vystihují skutečnost, musí vadit sluníčkářům. Samozřejmě, pro ně je politická korektnost modlou.

Nicméně vadí i těm, kdo nepochodují v ulicích pod transparentem “Uprchlíci vítejte” a zřejmě by nebyli nadšeni, kdyby se v jejich sousedství otevřela nějaká azylová ubytovna či třeba mešita, z níž by pak pravidelně halekal muezzín. I mnohým z těchto lidí moje nekorektní výrazivo vadí.

Dále si tedy osvětlíme některé pojmy, které běžně používám, přičemž – na rozdíl od ostatních . odmítám užít politicky korektních, leč zcela zavádějících výrazů.

Muslimská invaze či jednoduše invaze 

Stávající muslimskou invazi nazývá většina lidí migrační krizí či migrací. Zajímalo by mne, zda byste ovšem nazývali jako “migraci” nebo “migrační krizi” i nájezdy Osmanů do Evropy, tedy těch Osmanů, které se podařilo v roce 1683 zastavit až u Vídně? To byla také “migrační krize”? Úmysly tehdejších Osmanů byly shodné s těmi, které má drtivá většina těch, jež mnozí z vás nazývají politicky korektně “migranti” či dokonce “uprchlíci”.  Vždy, když docházelo k jakýmkoli nájezdům a to dokonce takovým, které měly za cíl výměnu obyvatel či šíření náboženství, případně ideologie, se tyto nájezdy nazývaly invazí či jednoduše nájezdy.

Do Evropy nyní přichází v téměř 90% případů mladí muži vojenského věku, přičemž mnozí se vydávají za nezletilce, aby měli jistotu, že nebudou deportováni. Ovšem nově příchozí jsou zároveň muslimové, přičemž jejich úmysly se v drtivé většině případů nijak neliší od úmyslů Osmanů před více než 300 lety. Tehdy byla jiná doba, vyplatil se džihád mečem, nyní se využívá jiného způsobu džihádu, uzpůsobenému době, ale stále je to džihád. Pak nemohu nazývat nájezdy muslimů do Evropy s cílem ji ekonomicky vysát a islamizovat za nic jiného, než za invazi, případně nájezdy, džihád či útoky. Vy, kdo toto nazýváte migrací, si lžete do kapsy.

Vetřelec, invazista, džihádista a s tím související výrazy
 
Tedy například muslimské vojsko, výsadky džihádistů, invazní vojsko, islámští bojovníci… To vše je mnohem blíž skutečnosti, než výrazy, které používá většina z vás. Ten, kdo užívá výrazy jako migrant, uprchlík či běženec, si lžou do kapsy. V rámci současné invaze přichází do Evropy skutečně jen nějaké promile tzv. “uprchlíků”.

Za uprchlíka považuji například některé muslimky, které utekly od rodiny, jenž je coby podřadné bytosti ohrožovala na životech, vnucovala jim manžela, kterého nechtěly či je dokonce za neposlušnost krutě potrestala. Známý je případ Jemenky, kterou se pokusila její vlastní rodina upálit, protože odmítala jimi vybraného, o dvě generace staršího “ženicha”.  Mladá dívka měla štěstí, že se s těžkými popáleninami dostala do nemocnice, odkud se jí podařilo dostat do Švýcarska, kde byla doléčena a později tam získala azyl. Zda tam stále žije nevím, nicméně tuto ženu, která se už ani k nenávistnému islámu nehlásí, lze za uprchlíka či migranta považovat.

Za migranty lze považovat i pákistánské křesťanské rodiny, které jsou nyní nuceny utíkat ze země, neboť jsou tam nyní všichni nemuslimové velmi utiskováni, jejich dcery jsou unášeny a násilně konvertovány na islám. Všechny tzv. “lidskoprávní organizace” tomu samozřejmě jen tiše přihlíží. Hinduisté se tak z Pákistánu houfně stěhují do Indie, křesťané buď do Indie nebo na Západ, nejčastěji však do USA nebo Kanady, Evropa jim již mnohdy nepřipadá bezpečná. Ostatně, z některých zemí západní Evropy už byli nuceni prchnout konvertité od islámu, kterým tam hrozila smrt. K nim patří například Ayaan Hirsi Aliová, která prchla před islámem ze Somálska do Holandska, kde musela coby konvertitka žít 24 hodin denně s ochrankou a posléze byla nucena emigrovat do zatím méně islamizovaných USA.

Výše uvedené mohu pokládat za uprchlíky či migranty. Nepovažuji za ně však žádné muslimy, kteří přijdou do Evropy a nadále praktikují svoji nenávistnou ideologii. V jejich případě se nejedná o nic jiného, než o invazi za cílem převzetí dané země (kontinentu) a zavedení práva šaría. To je totiž přesně to, co dělá správný muslim. Téměř všichni ti, kdo nyní přicházejí ze zemí Středního a Blízkého východu či z Afriky, jsou invazisty, nájezdníky, vetřelci či dobyvateli. Nejde o lidi, kteří se chtějí integrovat, přizpůsobit; zásadní je už to, že nás nepovažují za sobě rovné.

Kdo myslíte, že má tisíce eur na cestu? Jedná se nejčastěji o členy různých islámských bojůvek, které jsou dostatečně majetné, například v Somálsku vybere Al Šabáb na “daních” víc, než somálský stát. Pohádkové výdělky teroristických skupin z Afriky i Asie jim umožňují zaplatit džihádistům nejen cestu do Evropy, ale mnohdy jim také zařídit falešné pasy. Konkrétně v Sýrii ukradli členové ISIS spoustu pasů přímo na úřadech okupovaných území, právě s těmito pasy na zfalšované identity (většinou coby nezletilci) se vydalo mnoho džihádistů do Evropy. Z Afriky pak mimo džihádistů putují i budoucí drogoví dealeři či prostitutky,  jimž jejich cestu hradí nigerijská mafie, působící už po celé Evropě.

Nakonec vysvětlím své predikce, v nichž předpovídám islamizaci některých evropských zemí do 10 let. Většina z vás to pokládá za nesmysl, já ovšem za fakt. Pokud nedojde ke změně stávající politiky EU, OSN a dalších podvratných organizací, pokud nedojde k totální obměně loutkových evropských vlád, ke změně myšlení Evropanů a plánů WEF, potažmo Agendy 2030, pak bude přečíslení původních obyvatel některých zemí Evropy nájezdníky realitou. Miliony nových obyvatel, slučování rodin, velmi vysoká porodnost muslimek a návazně i emigrace původních obyvatel z dotčených lokalit často mimo Evropu tyto velmi výrazné demografické změny v zemích jako například Belgie, Francie, Švédsko nebo Německo způsobí.

Pokud tedy někomu vadí můj politicky nekorektní slovník, nemusí moje články číst. Nevidím ovšem důvod se přizpůsobovat globálně vnucované politické korektnosti. Právě ta je cestou do pekla, ne použití poněkud drsného, leč mnohem trefnějšího výraziva.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 17 966,00 Kč
Vybráno 51.33%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 665 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (27 votes, average: 4,93 out of 5)
Loading...
39 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)