15.5.2013
Kategorie: Politika

Politici bohužel na funkce, které vykonávají, intelektuálně nestačí

Sdílejte článek:

KAREL PAVLÍČEK 15/05/2013

Řešení našeho problému s katastrofálním stavem společnosti a hospodářství spočívá právě v tom, že výkon řízení vykonávají lidé s nedostatečnou sociální inteligencí, což souvisí i s nedostatkem morálky a pochopitelně s nedostatkem empatie k těm, na které dopadá neúspěch. To je zřetelný příznak jejich neschopnosti vládnout.

 

 

   Díky lidem, kteří se zabývají historií, se můžeme dovídat o osudech vládců, kteří nechali stavět kolosální stavby. Pyramidy v Gize, Jižní Americe, hrady a zámky v Evropě. Všechny tyhle investory postihoval stejný fenomén, stejný vztah ke skutečnosti. Jakmile se zmocnili rozsáhlého majetku samozřejmě díky násilí vykonávaném na bezbranných členech společnosti, rozhodli se, že jsou něco lepšího, zaslouží si lepší úděl na zemi i po smrti. Vyskytly se také výjimky. O své  roli ve vedení země snad pochyboval Karel IV a musel si doložit, že je to vůle Boží. Josef II a jeho matka se pokusili zlepšit postavení poddaných. Panovník si dokonce vyzkoušel, jak těžké je orat pole, posléze mimo jiné zrušil parazitské církevní kláštery. Osvícená šlechta na konci 19. století se účastnila hospodářského života jako rovnocenný partner, bez nároků na jakékoli výhody.

 

   Bohužel, současní politici ve vedení státu svým vztahem k podzámčí navázali spíš na chování těch bezohlednějších v historii. Je pro mě nepochopitelné, že si nechají vyplácet platy v násobcích těch průměrných, nechají se hýčkat dalšími provizemi, když se ti, jenž vedou nebo spíš ovládají, musí vypořádávat s tíživými existenčními problémy, zvlášť když jsou v trapném postavení tvůrců hodnot a platičů daní a poplatků. Jde především o nezaměstnanost a naprosté znejistění tváří v tvář tak zvané legislativní smršti, což jsou v podstatě jen záplavy zákonů o tom, kdo se jim ještě posadí za krk, koho budou muset živit, dokonce kdo jim zakáže pracovat, což je mimochodem můj případ. Kdo z nich se alespoň symbolicky zkusil postavit k pásu nebo za katedru v romské škole, aby se vžil do postavení poddaných? Jak to, že si nervou vlasy, když je někde nezaměstnanost kolem dvacíti procent, ordinace psychiatrů jsou plné, počty sebevrahů se rovnají mrtvým na silnicích, v Německu je už dvojnásobně převyšují, třetina rodin žije z ruky do huby, stárneme a vymíráme, dluh který nás okrádá roste nad všechnu představivost, tuneláři ukládají kořist do daňových rájů.

 

   Odpověď je jednoduchá. Jsou hloupí. Nemají sociální inteligenci odpovídající roli, kterou ve společnosti jakoby hrají, ve skutečnosti spočívají především v používání násilí za obvyklým účelem – zbohatnutí a zlenivění bez náznaku zodpovědnosti.

 

   Je na místě zeptat se, to jsou hloupí i ti, kteří s nimi spolupracují, právníci, finančníci, ekonomové, politologové, sociologové, novináři, pracovníci sdělovacích prostředků, kulturníci a spol?

 

  Odpověď je jednoduchá . Jsou hloupí a také necitelní, nezodpovědní.

 

Zažil jsem je všechny v komunistické éře. To ještě na prvního máje kráčeli v průvodu, před tribunou se křivě usmívali a mávali třepetalkami, když nenesli transparenty nebo vlajky. Jenom se báli. Ti dnešní jenom spolupracují na krádeži, na kterou si pořídili tak zvaný zákon, profitují z toho a hřeší proti přikázání, které nestárne, protože je nosíme v genetické výbavě. Nekrást, nezabíjet, nepromluvit křivého svědectví, což znamená nelhat.

 

  Kdo nevidí děsivou katastrofu, která se blíží ze všech stran, určitě z jihu a východu a nenapíná síly, aby ji odvrátil, patří do této nebezpečné kategorie rozumových omezenců.

 

   Žiji dost dlouho, abych zjistil, že inteligence nesouvisí se schopností pamatovat si výňatky ze zákona nazpaměť, odříkat kůstky, které tvoří kostru člověka, znát letopočty nebo více jazyků. Bohužel je to naopak. Werich na to má průpovídku o tom, že paměť a logika jsou v nepřímé úměře. Čím víc paměti tím horší logika  i schopnost empatie.

 

    Já dodávám další poznatek. Nejsou inteligentní zločinci i když se jedná o vzdělance jako byl politolog Madoff nebo Dr. Rath. Tohle přesně zapadá do schématu o řešení naší situace. Omezenci bez sociální inteligence mají sklon k výkonu násilí. Vybírání 70% nekřesťanských daní od tvořivě pracujících  je loupež.  Kdo chce více daní inklinuje k násilí a je nedostatečně inteligentní, přesněji nebezpečně hloupý. Když se náhodou ocitne v mocenském postavení, je to katastrofa. Čím větší tupci, tím pevnější je jejich smrtelné sevření.  To dějství se právě odehrává.  Pomocí tak zvaných zákonů nás drží pevně u huby a dělají z nás chudáky vydané na pospas prozřetelnosti, která jak známe z dějepisu, není vůbec shovívavá k těm, kteří se neucházeli o právo jednat jako svobodná individua.

 

  Měl jsem v Německu známého, který mi vyprávěl o tom, jak jako vojáci Wehrmachtu na nových hranicích se SSSR, v rozděleném Polsku s kamarády doufali, že je Stalin nechá přejít přes území, aby mohli zaútočit na naftová pole na Blízkém Východě. Když dostali rozkaz k útoku zděsili se, ale šli. Jejich generálové poslechli přihlouplého desátníka Hitlera a vydali se s miliony vojáků vstříc osudu Napoleonovy armády. Mimo několika, kteří skončili v koncentračních táborech, naletělo Hitlerovi celé Německo. S komunismem to bylo stejné. Z uvedeného lze usoudit, že národy se skládají z ovčanů, které lze snadno nachytat na vějičku a zcela nepočetných výjimek, které lze zlikvidovat nebo umlčet. Když akceptujeme většinový princip při výběru vládnoucích, nemůže to dopadnout dobře. Navíc volby jsou dvojí. V jedněch volíme do čela muže, který nás povede do rozhodující bitvy, pak zvítězí ten nejlepší. Momentálně volíme k plnému korytu, pak se projeví závist a volíme outsidery, ti aktuální nám vládnou zcela zdrcujícím způsobem. Jsou tak hloupí, že si nechávají vystavovat vysvědčení. Stačí se podívat na známku z nezaměstnanosti, přes 10, pustit si jak poskakují čísla na státním dluhu, jak se vyvíjí deficit rozpočtu. Zatajují vzrůstající počty lidí s depresemi. Na rozdíl od sledované problematiky mrtvých v dopravě, nikdo nezveřejňuje motivy sebevrahů. Na internetu se objevil článek „Okrádají nás o statisíce, vraždí po stovkách“  Zatím je i nás soudí prozřetelnost, jestli bude nějaká budoucnost, budou souzení za způsobenou bídu, nezaměstnanost, choroby duše i těla, někdy se smutným koncem a nás za apatickou poslušnost hlupákům.

 

 

    Stávající systém, kde se tvrdí, že pravdu mají ti, kterých je o jednoho víc, je katastrofa. Potom musíme všichni bez rozdílu držet hubu a pochodovat podle právě aktuálního obsazení tak zvaných zákonodárných sborů. Jednou se potácíme do leva, potom do prava, jen ne kupředu. Ti trochu chytřejší, se můžou klidně zbláznit. Nevypadá to, že by se objevil Josef II a vydal Toleranční patent, aby se každý mohl modlit podle svého vyznání. Na příklad, že nebude platit daně na fungování politických stran, na vyplácení subvencí a dotací, na porcování medvěda, na umořování dluhu, který si nepořídil, na dotování filmové produkce, státních sportovců, na královské platy politiků a úředníků v Bruselu, koncesionářské poplatky pro státní televizi s prostoduchými seriály, kde se tato problematika nesmí ani ukázat. Je toho moc čeho bychom se rádi zřekli, kdybychom byli svobodní občané.

 

Zatím má i tahle mizerná situace řešení, o tom příště.

 

 

 Karel Pavlíček

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 45 415,80 Kč
Vybráno 129.75%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (4 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
1 komentář
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.