israel-high-alert
28.8.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Pokud padne Izrael, tak to muslimy povzbudí k dalšímu dobývání Evropy

Sdílejte článek:

MARTIN JANEČEK

Dovoluji si Vám poslat tento dopis z Ashkelonu v Izraeli. Nemyslím si, že by čtenáři tohoto serveru mĕli povinnost pociťovat nĕjaké zvláštní sympatie vůči židovskému státu. Ale žádný Čech, žádný Evropan, nesmí ignorovat, že pro velkou vĕtšinu muslimů, znovuzřízení židovského státu v zemi, kterou muslimové ovládli krátce po vzniku Islámu a která se nachází na rozmezí Asie a Afriky, v zemĕpisném centru Dar-el-Islam, je samo o sobĕ obrovskou výzvou. Kdyby se, nedej Bože, muslimům jednou podařilo Izrael zničit, představovalo by to pro nĕ nesmírné uspokojení, důkaz, že Alláh je skutečnĕ na jejich stranĕ a zásadní povzbuzení k dalším dobývačným akcím.

 
Nezapomínejme tedy na známou zásadu: ,,Nepřítel mého nepřítele je mým přítelem.” Byla to tato zásada, která v dobĕ, kdy Alžírská Fronta Národního Osvobození byla velmi silnĕ podporovaná Násirovým Egyptem, vedla vedoucí státníky Čtvrté Francouzské Republiky (1944-1958) k tomu, aby pomohli Izraeli získat nukleární zbraň. V dobĕ, kterou nazývám požehnanou, kdy otec Marine Le Penové se zůčnil, jako velitel sekce 1.pluku parašutistů Cizinecké legie vylodĕní v Port Fuadu, v ústí Suezkého kanálu, zatímco Ariel Sharon vedl své tanky Sinajskou pouští proti silám Gamala ab del Násira, společného nepřítele Izraelců i Francouzů.
 
 Snad odpustíte historikovi, který píše tyto řádky, že se často vrací do minulosti. Bĕhem svých zdejších pobytů, vzhledem k tomu, že nerozumím dost dobře hebrejsky, si pravidelnĕ čtu zdejší deník v anglickém jazyce The Jerusalem Post. Ten odráží jak názory Izraelců, tak názory amerických Židů.
 
Dne 6.srpna uveřejnil článek jistého Micah Halperna ,,Proč se Spojené Státy starají o Střední Východ?”Autor v nĕm píše, že Američané se začali starat o tuto oblast od začátku své existence. První americké vojenské intervence v zámoří se odehrály v letech 1801 a 1815. Američtí historikové je nazývají The Barbary Wars. To lze přeložit jako Války proti barbarům, ale též jako Války proti Berberům. Tyto intervence mĕly za cíl ukončit státem vedené pirátství, vedené muslimy z Maroka, Alžírska, Tuniska a Lybie. Američtí prezidenti Thomas Jefferson a James Madison říkali tehdy: ,,Miliony pro bezbečí, ani cent za výkupné!”  A angažovali se v tĕchto akcích, aby zajistili bezpečí amerických obchodních výmĕn.
 
Nevím, zda současný francouzský prezident Emmanuel Macron zná dobře historii. Ale vzhledem k tomu, že vyjádřil lítost své zemĕ za dobytí Alžíru v roce 1830, připomeňme, že tato akce mĕla za cíl právĕ ukončení státem organizovaného pirátství, praktikovaného ze severoafrických přístavů po staletí. My Češi můžeme být hrdí nato, že tohoto dobytí Alžíru se účastnil i jeden předek do nedávna působícího českého ministra zahraničí, Karla Schwarzenberga, ve službách posledního legitimního krále Francie, Karla Desátého.
 
Čtenáři Robinsona Crusoe si připomenou, že předtím, než ztroskotal na neobývaném ostrovĕ v Karibském moři, Robinson byl dlouho vĕznĕn v Maroku. Podobný osud mĕli i svatý Vincent de Paul, Miguel Cervantez a tolik jiných.
 
Ale nejenom cestující a posádky křesťanských lodí byli ohroženi. Neménĕ ohroženi byli i obyvatelé pobřežních mĕst a vesnic jižní Evropy: Itálie, Španĕlska, Malty, Korsiky. Muslimští piráti  se tam pravidelnĕ vyloďovali a odnášeli všechno, co mĕlo cenu. A samozřejmĕ odvádĕli do otroctví i lidi, především mladé ženy.
 
Sexuální násilí muslimů nezačalo s nedávnou nekontrolovanou imigrací. Má dlouhou tradici. I my Češi, kteří jsme mĕli, díky Bohu, jenom málo styků s muslimským svĕtem, máme v našem folkloru písničku : ,,Už je moje milá od Turka zajatá.”
 
Ve svém článku, Micah Halpern pokračuje v přehledu amerických angažování se na Středním východĕ.  Připomíná, že americko-izraelské spojenectví mĕlo za základ boj proti sovĕtské hrozbĕ. Říká, že Izrael byl pro Spojené Státy jedinou baštou proti SSSR v oblasti. Připomeňme, že jestliže v roce 1948 vznik Izraele byl podpořen jak Spojenými státy, tak Sovĕtským svazem, v roce 1950, při vypuknutí korejské války, Izrael se postavil zcela na stranu Západu.
To je též nĕco, co zůstalo v pamĕti národů, které trpĕly pod sovĕtským jhem do let 1989-1991.
 
Připomeňme si, že současný prezident Palestinské autonomie Mahmud Abbas studoval v Moskvĕ v dobĕ, kdy SSSR rozdrtil ,,Pražské jaro.“Abbas napsal tehdy v Moskvĕ tézi z politických vĕd, ve které tvrdil, že sionisté si vymysleli šest milionů židovských obĕtí nacismu, aby ospravedlnili zmocnĕní se Palestiny.
 
The Jerusalem Post uveřejnil 4. srpna 2019 článek o posledních rozbrojích, odehrávajících se každý pátek podél hranic mezi Pásmem Gaza a Izraelem, nazývaných ,,Pochody návratu.”To je od místa, kde nyní bydlím, 10 až 12 km. Článek uvádí, že tentokrát asi 6000 Palestinců se seskupilo podél hraničního plotu a házelo kameny a výbušné granáty na izraelské vojáky. Článek také říká, že mezi palestinskými prapory vlál též prapor s hákovým křížem.
 
To může překvapit jenom nevzdĕlané a naivní levičáky. Připomeňme příbĕh Velkého Jeruzalemského muftiho Hadž Amína Husseiniho. Tento muž, mimochodem příbuzný Jásira Arafata, organizoval masakry Židů v Jeruzalémĕ v roce 1920 a v Hebronu v roce 1929. V letech 1936-1939 vedl arabské povstání proti britské mandátní správĕ. Pak uprchl do Iráku a účastnil se, po boku iráckého ministerského předsedy Rashida Aliho el Gailaniho, válečného úsilí Iráku na stranĕ nacistického Nĕmecka. Po dobytí Iráku britskými a indickými silami, oba arabští předáci uprchli do Nĕmecka. Amín Husseini byl přijat Hitlerem a pak odjel do okupované Jugoslávie organizovat muslimské divize Waffen SS, které se zúčastnily vyvražďování Židů a masakrů Srbů.
 
Připomeňme, že bĕhem svého procesu v Jeruzalémĕ v roce 1961, Adolf Eichmann svĕdčil, že Amín Husseini povzbuzoval nacistické hodnostáře ke zcela úplnému vyvraždĕní Židů.
 
Na konci války Amín Husseini vĕdĕl jak přežít porážku. Nechal se zajmout od Francouzů. Jugoslávie žádala jeho vydání a je zcela jisté, že kdyby ho Francouzi vydali, byl by odsouzen k smrti a popraven. Jenomže Francouzi mĕli ve své koloniální říši tolik muslimů, které bylo třeba nerozjitřovat. Tak nechali Amína Husseiniho uprchnout. Žil pak ještĕ dlouho a umřel klidnĕ ve své posteli v Bejrútu.
 
Dodejme, že jestliže Francouzi museli tehdy brát ohledy na muslimské obyvatele své koloniální říše, o co víc musí nyní brát ohledy na jejich potomky, jichž miliony zalidňují metropolitní Francii.
 
The Jerusalem Post uveřejnil 4. srpna 2019 též zajímavý článek ,,Palestinská autorita se snaží vyhnout krizi se Saudskou Arábií.”Autor píše, že nĕkolik demonstrací se nyní konalo v Předjordánsku a v Gaze. Byly v nich páleny fotografie saudského krále Salmana bin Abdel Azize a koruního prince Mohameda bin Salmana, zároveň s fotografiemi Benjamina Netanyahua a Donalda Trumpa. Palestinci odsuzují, že Saudové se zúčastnili ekonomického semináře v Bahrejnu, přes výzvy Palestinské autonomie k bojkotu tohoto semináře, organizovaného Američany.
 
Článek se též zmiňuje o návštĕvĕ Jeruzaléma skupinou saoudských novinářů, pozvaných izraelským ministerstvem zahraničí a též o nepřátelství, které jim tam projevovali Jeruzalemští Arabové.
 
The Jerusalem Post 11. srpna 2019 píše též o tom, že v sobotu 10. srpna před úsvitem izraelské ozbrojené síly zmařily pokus skupiny čtyř ozbrojených Palestinců proniknout z Pásma Gaza na izraelské území. Všichni čtyři byli zastřeleni. Předchozí týden, jeden izraelský důstojník a dva vojáci byli zranĕni při přestřelce na hranici s Gazou.
 
Abychom skončili s Palestinci, tak milovanými západními pokrokovými činiteli, zmínĕný deník také sdĕluje, že po Nizozemí a Švýcarsku, nyní i Belgie přerušila platbu svých příspĕvků organizaci UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency), která pomáhá palestinským uprchlíkům a jejich potomkům. Spojené státy přerušily svou finanční pomoc této organizaci již v roce 2018. Zmínĕné evropské státy přerušily své platby až do objasnĕní vážných podezření z malverzací, připisovaných vedoucím představitelům Palestinské autonomie.
 
Českou republiku článek nezmiňuje. Že by se naši vedoucí domnívali, že čeští poplatníci mají povinnost pokračovat obohacovat nečestné palestinské feudály?
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, Petr Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiří Sajbrt 1000,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Jiří Sika 200,48 Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Mojmír Prokop 1000,- Kč, Anonym 100,- Kč, Jiří Peterka 1000,- Kč, František Sous 200,- Kč, Renata Doležalová 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč

Celkem za měsíc: 13 811,48 Kč
Vybráno 39.46%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 775 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (21 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
110 komentářů

Napsat komentář: Váš typický troll Jířa Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)