POKROKEUROOBCAN
3.3.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Humor

POKROKOVÝ EUROOBČAN: Můj projev na kurzu nahlašování závadných příspěvků na facebooku

Sdílejte článek:

POKROKOVÝ EUROOBČAN

Vážení soudruzi, vážené soudružky,

je pro mě obrovským potěšením být zde mezi vámi. Mám vždy pocit velkého štěstí, ale zároveň velké odpovědnosti, když kolem sebe cítím nadšení vás, mladých lidí, uvědomělých členů našich svazáckých organizací a vůbec všech, kterým záleží na tom, aby nic nestálo v cestě našemu budování šťastné multikulturní společnosti ve sjednocené Evropě a celém světě.

Nejsem tady od toho, abych vás školil v technických záležitostech, nejsem tady ani od toho, abych vás školil v oblasti humanismu, genderové rovnosti či multikulturalismu. Od toho jsou tady mladší soudruzi, kterým naše společnost poskytla kvalitní vzdělání na našich vysokých školách i na univerzitách na vyspělém Západě, ke kterému se hlásíme, který je pro nás bezednou inspirací a vzorem a z jehož náruče se nenecháme žádnými rozvraceči a štváči vytrhnout, abychom se stali snadnou kořistí imperialistického Ruska.

Já jsem tady od toho, abych vám do vaší práce zaměřené na ochranu evropských hodnot v internetovém prostředí popřál mnoho štěstí, vlil vám trochu optimismu do žil, ale zároveň vás seznámil s některými úskalími, která je třeba při vaší obětavé práci překonat.

Vážení soudruzi. My všichni jsme si vědomi toho, komu vděčíme za svou životní úroveň, komu vděčíme za neomezené svobody ve veřejném i soukromém prostoru a komu vděčíme za základ naší demokracie, kterým je svoboda projevu. Ano, za to vše vděčíme našim spřáteleným zemím na Západě. Za to vše vděčíme sjednocené Evropské unii v čele s naším sousedem Německem. Ale také moc dobře víme, že ne všichni dokáží ocenit vše, co pro nás soudruzi na Západě dělají. A najdou se dokonce i tací, kteří chtějí těchto svobod zneužívat k rozvracení našeho systému, který my všichni společnými evropskými silami budujeme. A tomu se, milí soudruzi, musíme rázně postavit.

Nemusím vás zajisté školit v tom, jaké názory jsou ve veřejném prostoru nežádoucí. Věřím, že v tomto směru odvedly svou kvalitní práci školy, které jste navštěvovali. Známe i tisíce konkrétních osob, které takové názory šíří. Jejich seznamy máme všichni k dispozici a jsou neustále doplňovány našimi spolupracovníky z řad neziskových organizací, které bedlivě bdí nad čistotou a nezkažeností veřejného prostoru.

V našem boji rozhodně nejsme sami. Ač naši protivníci využívají štědré finanční prostředky, které jim posílá ruská a čínská propaganda s cílem rozvrátit naši šťastnou a prosperující společnost, my se takovým živlům dokážeme bránit. I když agresivita a naprostá amorálnost našich protivníků může být pro mnohé z nás šokující, my se jich nelekneme a rozhodně před nimi necouvneme. Ani my totiž nejsme v našem boji za svobodu sami. Stojí za námi všichni politici z Evropy, s výjimkou fašistů z Polska a Maďarska. Spoléhají na nás politici ze zemí Blízkého východu a severní a střední Afriky. Právě tlak politiků v čele s naší kancléřkou Angelou Merkelovou přiměl společnost Facebook, aby se začala chovat zodpovědně a nestrpěla názory, které jsou v absolutním rozporu se vším, co politici ze zmíněných regionů žádají a prosazují. Udělali jsme v tomto směru velký kus práce. Závadné příspěvky už nejsou posuzovány žádným algoritmem, ani je neposuzuje nějaký anonymní pracovník v centrále, který nerozumí jazyku, ve kterém jsou závadné příspěvky psány. Podařilo se nám dosáhnout toho, že na očištění facebooku od závadných názorů a postojů pracují přímo naši lidé. Jedná se o mladé lidi, jejichž charakter je prověřen jejich těžkou prací v neziskových organizacích či dobrovolnických spolcích jako např. Čeští elfové, Milion chvilek a podobně. A ano, jde i o lidi, kteří se aktivně angažují v politice a jsou významnými členy proevropských politických stran jako Piráti nebo TOP 09. Jde tedy o uvědomělé soudruhy, kteří znají tuzemské reálie, mají přehled o nejznámějších rozvracečích a nepřátelích zřízení. Proč vám to prozrazuji? Abyste věděli, že lidé, kterým se vámi nahlášené závadné příspěvky dostanou k posouzení, nejsou žádnými anonymními zaměstnanci facebooku, nýbrž vaši spolupracovníci, kteří jsou s vámi na stejné vlně.

Když jsem se před začátkem našeho semináře procházel mezi vámi, mnoho z vás se mi svěřilo s tím, že tresty, které se na facebooku za nežádoucí příspěvky udělují, jsou příliš mírné a snižují vaši chuť do práce. Byl bych rád, kdyby se mi toto vaše rozčarování podařilo v následujících chvílích rozptýlit.

Facebook trestá několika způsoby.

1. Smazání příspěvku
Tento trest se užívá u osob, které se dosud závadně neprojevovaly. S našimi spolupracovníky věříme, že je to odradí od sepisování dalších rozvratných myšlenek. Pokud se tak nestane, následují další tresty.

2. Ban
Banem se rozumí zablokování uživatele. Minimálně na jeden den, maximálně na devadesát dnů. Po tu dobu nemůže dotyčný přidávat příspěvky, komentovat cizí statusy a nemůže ani používat chat. Jednoduše o odřízneme od virtuálního světa, aby nemohl škodit ani po straně a domlouvat se s dalšími diverzanty.

3. Smazání uživatele
Lze smazat facebookové stránky, prostřednictvím kterých uživatel závadné myšlenky šíří. A lze samozřejmě smazat i celý jeho profil.

Vážení soudruzi. Naše práce má velký smysl pro rozvoj celé společnosti a pro udržení našeho zakotvení v západních strukturách. Jsem si vědom toho, že byste byli nejraději, kdyby spolu se závadnými komentáři zmizely z virtuálního (a řekněme si na rovinu – i ze skutečného) světa i všechny osoby s nežádoucími názory. Ale vše má svůj čas. Situace, kdy budeme řešit šíření zakázaných myšlenek tímto způsobem, ještě nenastala.

Cílem vaší práce není vyčistit internetový prostor od posledního smítka nenávisti, xenofobie, neevropského myšlení a útoků proti našim základním svobodám. Díky každému vašemu nahlášení totiž získáme o našich nepřátelích cenné informace. O tom, kdo je nositelem závadných myšlenek, jak často a jak radikálně se projevuje, s kým se stýká, s kým konverzuje, jakých debat se zúčastňuje, v jakých diverzních skupinách je aktivní. Pokud budeme všechny uživatele blokovat, připravíme se tím o cenné informace pro dobu, až začneme podobné chování nekompromisně trestat.

Chápu vaše rozhořčení z toho, když výsledkem vašeho usilovného snažení je někdy pouze smazání závadného příspěvku. Ale také jistě víte, že vždy v pravý čas dokážeme zasáhnout tak, aby počínání našich nepřátel na facebooku nemělo negativní vliv na směřování naší společnosti v reálném světě. Jistě si vzpomínáte, jak jsme před francouzskými volbami nechali smazat všechny stránky podporující Národní frontu. Jistě si vzpomínáte, jak jsme před volbami v Německu eliminovali AfD a Pegidu, aby neměly šanci oslovovat občany svými toxickými myšlenkami. Jistě si vzpomínáte, že jsme zcela zničili všechny opoziční stránky v České republice, které měly statisíce či desetitisíce sledovatelů. Naopak všem uživatelům zobrazujeme profily, jejichž působení požadujeme za žádoucí, a to bez toho, aby jejich správci museli platit za inzerci. Navíc, i když je uživatel recidivista potrestán jen smazáním příspěvku, buďte si jistí, že náš algoritmus už se postará o to, aby se jeho příspěvky žádným lidem nezobrazovaly. Vždyť si všimněte, jak často si nejrůznější opoziční aktivisté stěžují na to, že se jim jejich příspěvky na soukromém profilu nikomu nezobrazují a mají tak nulový dosah a zpětnou vazbu.

Vážení soudruzi, vážené soudružky, nyní už je však čas, abychom od obecných informací přešli k našim konkrétním úkolům. K tomu, na které profily, skupiny a stránky se zaměříme a jakým způsobem budeme odrážet jejich útoky na naši svobodu a demokracii, už vám podají informaci moji kolegové a kolegyně.

Čest vaší práci.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 372 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 4,06 out of 5)
Loading...
11 komentářů

Napsat komentář: Detektor lži Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)