POKROK
1.3.2019
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

POKROKOVÝ EUROOBČAN: Co přinesl únor 2019

Loading...
Sdílejte článek:

POKROKOVÝ EUROOBČAN

Vážení pokrokoví občané, příznivci Evropské unie, multikulturalismu, humanismu, pravdy a lásky a zároveň odpůrci dezinformačního ruského vlivu, xenofobie a populismu, rozhodl jsem se vás touto cestou seznámit s některými mými myšlenkami, kterými jsem zaujal postoj k některým zprávám, které v únoru 2019 proběhly naším mediálním éterem.

Přinesl jsem čtenářům informaci o nejnovějších pokrokových trendech ohledně genderové identity v Kanadě: Měli bychom si vzít příklad z Kanady. Tam mají dobře propracovaný systém, pokud jde o genderovou identitu mladistvých. Čtrnáctiletý teenager, potomek rozvádějících se rodičů, se narodil jako děvče, ale ve škole vystupuje jako chlapec pod jiným jménem. To díky péči školního poradce, který zároveň poslal teenagera k psychologovi (velmi kvalitnímu, ostatně je i známým aktivistou v LGBT hnutí), díky čemuž může brzké době začít hormonální terapie. Konzervativní rodiče, kterým jde více o zpátečnické vidění světa nežli o blaho jejich potomka, protestují. A tady přichází to, proč vlastně tento příspěvek píši a proč si myslím, že bychom se měli Kanadou inspirovat. Některé části Kanady už totiž zavedly právní kategorii “dospělého nezletilého”, díky čemuž se 14letý potomek může pro přeměnu na chlapce rozhodnout i proti vůli svých rodičů, kteří tak ztrácejí možnost bránit mu v cestě k identitě, která je mu bližší. Berme si příklad z vyspělých zemí jako Kanada a staňme se také pokrokovou západní společností.

Na zdejším serveru vyšel článek, kde se autor pochlubil tím, že nevede svého syna k lásce k evropským hodnotám a sociálnímu systému. Vůči tomu jsem se musel vymezit.

Žijeme v tolerantní společnosti. Tak tolerantní, že někteří lidé už pětiletému dítěti tlučou do hlavy názory zpochybňující vývoj naší společnosti a dokonce zpochybňující i samotnou Evropskou unii. Naše společnost je tak tolerantní, že se takový člověk ani neštítí pochlubit se s takovým vymýváním mozku nevinnému dítěti veřejně. Já se domnívám, že je nejvyšší čas zakročit. K čemu bude naše snaha vychovávat příští generace k lásce k socialismu, multikulturalismu a Evropské unii, když budou doma slýchat zpochybňování a podvracečské řeči? Proto je třeba důkladně kontrolovat kvalitu názorů nastávajících rodičů už ve chvíli, kdy svého potomka teprve čekají nebo plánují. Ve chvíli, kdy budou v porodnici, už musí být jasné, zda jim dítě může být ponecháno, anebo se bude muset o jeho výchovu postarat někdo, jehož názory jsou v souladu s tím, čeho chceme při budování společnosti dosáhnout.

Bez povšimnutí jsem nemohl nechat ani netolerantní výpady veřejnosti i sportovců (v čele s Martinou Navrátilovou) proti transgenderovým sportovkyním, které slaví úspěchy ve sportu v ženských kategoriích.

Chtěl bych upřímně pogratulovat všem transgenderovým sportovkyním, které hned poté, co se přihlásily ke svému ženství, ač se narodily jako muži, začaly sklízet sportovní úspěchy. Je mi samozřejmě líto, že někteří zpátečničtí sportovci, kteří svým myšlením zůstali ukotveni kdesi v 70. letech minulého století (např. Martina Navrátilová) nedokáží tento úspěch ocenit a snaží se snahu těchto lidí, kteří to v životě neměli lehké, ale přesto se vybičovali ke skvělým sportovním úspěchům, všemožně dehonestovat. Já bych chtěl těmto sportovkyním vyjádřit podporu. Věřím, že se nenechají podobným ostřelováním odradit. Nejlepší způsob, jak zavřít ústa všem kritikům, je dosáhnout ještě více úspěchů v ženských kategoriích než doposud.

Na serveru Globe24 vyšel článek, který predikoval, jak by na tom byla naše země v případě, že by se po 2. světové válce přidala k pokrokovému Západu. Článek se bohužel věnoval primárně ekonomickým ukazatelům, proto jsem jej doplnil i informacemi týkajícími se i jiných hodnot.

Trochu mě mrzí, že se tento článek drží jen ekonomických ukazatelů. Jsou ale mnohem důležitější věci, o které jsme vinou 40 let komunismu přišli, nežli jen peníze a bohatství. Pokud bychom po roce 1947 patřili k Západu, byli bychom dnes rozmanitou multikulturní společností, ne tou jednolitou tupou bílou masou, kdy jsme jeden jako druhý. Také bychom tady neměli jen nudný ateismus a neméně nudné křesťanství, ale významnou roli v naší společnosti by hrál též islám, jehož hodnoty by bezpochyby mohly obohacovat šeď našich všedních dnů. V tuto chvíli by u nás už bylo stejně muslimů jako v Rakousku. Zajeďte se podívat do Vídně, ta už dávno není starosvětským městem s promíchanými Němci a Čechy, nýbrž místem, kde si v mnohých čtvrtích můžete připadat jako v Orientu nebo na Blízkém východě. Stejně by dnes vypadala i naše Praha. Nemuseli bychom se dnes stydět za zaprděné filmy, jako je Vesničko má středisková, Na samotě u lesa, Hoří má panenko nebo Slavnosti sněženek, ale v naší kinematografii by byla díla mnohem osvícenější, např. drama tureckého přistěhovalce, který v novém prostředí dokáže zpočátku nedůvěřivému okolí ukázat krásu kultury, z níž přichází. 

Vinou nesprávného vývoje jsme přišli o mnohé, ale to, že jsme přišli o možnost být rozmanitou multikulturní společností, považuji za fatálnější než ekonomické ztráty.

Přivítal jsem i zprávu o tom, že se konečně začínají trestat znásilnění, jehož oběťmi jsou migranti z muslimských zemí.

Zprávy o sexuálním násilí, ve kterém figurují evropské ženy a exotičtí migranti, se nám neustále množí. Jsem toho názoru, že rasistickým útokům většinové společnosti na bezzbranné muslimské migranty a jejich sexuálnímu oběžování ze strany agresivních učitelek, falešných dobrovolnic z utečeneckých táborů i řadových žen v ulicích německých měst musí být bezpodmínečně učiněna přítrž. Žádám exemplární trest, aby k takovým situacím už nedocházelo.

Časopis Reflex přinesl článek „Kdo nám to tu chce rozvracet Evropskou unii?“

Ano, skutečně se najdou takoví záškodníci, kteří si neváží toho, co jsme my vizionáři v potu tváře vybudovali. Neváží si naší cesty k socialismu, multikulturalismu a genderismu. Neváží si toho, jak jsme přistřihli křídla všem živnostníkům, regionálním podnikatelíčkům a jiným šíbrům. Neváží si toho, že napravujeme veškerou nespravedlnost, kterou napáchal bílý muž za celá staletí svého destruktivního počínání. Neváží si duchovních hodnot, ať už jde o toleranci, dobro, pravdu, lásku anebo naše islámské náboženství. Ale náš vzkaz je jasný. EVROPSKOU UNII SI ROZVRACET NEDÁME!!!

Muslimský taxikář přišel v Anglii o licenci. Nesvezl slepce se psem. Zde přinášíme příklad neakceptovatelné diskriminace lidí, kteří jen chtějí žít v souladu se svým náboženským přesvědčením. Přítomnost psa například činí neplatnou modlitbu, kterou v jeho přítomnosti muslim vykonal. Jsem přesvědčen, že v Anglii jezdí dostatečné množství taxíků, aby si netolerantní xenofobní pasažér mohl mávnout na jiný.

Server Podnikavá žena přinesl článek o nejnovějších trendech oblékání žen ve Francii. Ale na nejdůležitější trend poněkud pozapomněli, proto jsem ho připomenul.

Chtěl bych se ohradit proti tomuto manipulativnímu článku, který zcela opomíjí trend, který v současné době ve Francii zaznamenává největší vzestup, a to je islámská móda. Každoročně stoupá počet žen, které chodí cudně a slušně oblečené v nikábu či burce. Cesta k tomuto nevyzývavému oděvu značícímu cnost nositelky samozřejmě není přímá. Proto mám tomuto článku též za zlé, že ingnoruje nejen nikáb a burku, ale i mezičlánek, kterým je hidžáb. Právě nošením hidžábu začíná cesta ženy ke slušnějšímu a nenápadnějšímu odívání.

Ruský Google začal cenzurovat výsledky vyhledávání, vyhoví úřadům. Kdyby se mě někdo zeptal, jak bych reagoval na zprávu, že se Rusko v něčem inspirovalo v Evropské unii, odpověděl bych mu, že bych měl radost. Nemohl jsem se víc mýlit. Rusko se sice od Evropské unie inspirovalo v tom, že se s firmou Google dohodlo na filtrování obsahu internetu. Jenže když dva dělají totéž, není to totéž. Evropská unie se s Googlem dohodla, že bude uživatelům skrývat obsah, který ohrožuje budování evropské integrace, socialismu, multikulturalismu a lepší společnosti. A to je samozřejmě správné. Není možné, aby si lidé hledali na internetu zprávy, které by mohly narušovat důvěru v naše nezpochybnitelné směřování. Ale pochybuji, že by motivy Ruska byly stejně vznešené, proto jeho nátlak na Google považuji za naprosto skandální ohrožování svobody internetu a nepřípustnou cenzuru.

Na úplném začátku února jsem vytvořil facebookovou událost za ochranu nezávislosti České televize.

Vytvořením této facebookové události reagujeme na poslední skandál kolem České televize. Poslanecká sněmovna provádí kroky, které jsou v demokratické společnosti nepřípustné a které ohrožují demokracii v této zemi. Proto tímto manifestem vyzýváme sněmovnu k následujícímu:

1. Jak ČT hospodaří s koncesionářskými poplatky, opravdu není vaše starost.
2. Přestaňte šikanovat Radu České televize nepotřebnými kontrolami
3. Hodnocení morálních a odborných kvalit členů Rady ČT vám nepřísluší
4. Stejně tak vám nepřísluší hodnocení kvality programu ČT
5. Přestaňte obtěžovat generálního ředitele ČT, ten se vám zpovídat opravdu nebude
6. Nenaslouchejte populisticky občanům kritizujícím ČT. Jde o lidi, kteří vůbec nemají tušení o poslání ČT
7. Schvalte neprodleně navýšení koncesionářských poplatků
8. Navrhněte zákon, který by zakazoval kritiku České televize
9. Václav Havel by určitě chtěl, abyste se drželi našich pokynů

To je za únor vše, těším se na vás zase za měsíc.

Mé myšlenky najdete též na profilu www.facebook.com/pokrokovy.euroobcan

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2020: *****

František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Alena Fuszteiová 300,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Přemysl Hrůza 1000,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Kamil Potoček 300,- Kč, Ivanka Podzimková 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Iva Floríková 300,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, ing. Josef Musil 200,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Vlastimil Kornas 66,60 Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč


Celkem za měsíc: 12 747,60 Kč
Vybráno 36.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 707 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
20 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.