3.12.2015
Kategorie: Společnost

Podivná minulost eurokomisařky pro spravedlnost Věry Jourové

Sdílejte článek:

JAN ŠINÁGL 03|12|2015

Škoda, že při vyšetřování kauzy Ing. arch. Marka Řičáře, do které prokazatelně zasahovali politici, Miloš Zeman mlčel…?! Níže uvádím znepokojující informace o firmě PRIMAVERA CONSULTING s.r.o., patřící kdysi Věře Jourové, ze které je nyní Cathedral s.r.o. – Podobnou práci v roli konzultantky jsem pak dělala v Rumunsku, Srbsku, Černé Hoře, Rusku a Bělorusku, Moldávii a Gruzii – do všech těchto zemí Evropská unie posílá rozvojové peníze. Na všech těchto místech – v Praze a v zahraničí – mám dnes známé či kamarády…

Zeman chce počkat s hodnocením olomoucké kauzy údajné korupce

Prezident Miloš Zeman by počkal s hodnocením olomoucké kauzy údajné korupce a zapojení hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) do ní. Na tiskové konferenci ve Zlínském kraji upozornil na případ současné eurokomisařky Věry Jourové, která v minulosti čelila obvinění, ale byla nevinná. Upozornil také, že by do vyšetřování případu neměli zasahovat politici. Prezident připomněl, že vyšetřování je zatím v počátku. Zdůraznil, že by se měla dát volná ruka policistům, a naopak by se neměla nechat volná ruka politikům, kteří by chtěli obviněné bránit nebo naopak vymáhali jejich stíhání. (ČRo 16.11.2015)

Jourová: Tehdy jsem začala psát projekty, abych pro Třebíč získala peníze z Evropské unie – nejdříve to byl pokus – omyl, pak se začalo dařit. Po pěti letech následovala Jihlava a krajský úřad – práce vedoucí odboru regionálního rozvoje. Stála jsem u počátků rozvoje kraje Vysočina, který kdekdo považovat za outsidera, slepenec mezi Čechami a Moravou, kraj odsouzený k paběrkování. O to větší to byla výzva – lákat do kraje investory, propagovat krásy kraje pro turisty, pomáhat obcím a neziskovým organizacím a – opět – získávat pro kraj evropské peníze. Práce pro kraj Vysočina měla smysl a výsledky. Byla pro mne jedním z mých profesních vrcholů. Poté jsem pracovala v Praze na ministerstvu a řídila evropské fondy – to bylo v době, kdy se z nich ještě nekradlo a kdy jsme vyčerpali všechny peníze, které Brusel republice nabídl. Podobnou práci v roli konzultantky jsem pak dělala v Rumunsku, Srbsku, Černé Hoře, Rusku a Bělorusku, Moldávii a Gruzii – do všech těchto zemí Evropská unie posílá rozvojové peníze. Na všech těchto místech – v Praze a v zahraničí – mám dnes známé či kamarády.

Jourova_2

Poradenství v oblasti evropských fondů, strategického plánování a regionálního rozvoje. Provádění vyhodnocení a evaluace implementačních systémů řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů. Konzultace poskytované řídicím orgánům operačních programů (včetně krizového řízení a řízení změn), nastavení optimálního personální obsazení jednotlivých pracovišť, nastavení implementačních systémů a jejich revize, nastavení indikátorové soustavy, monitoring a evaluace. Poradenství poskytla Věra Jourová kromě České republiky v Rumunsku, Rusku, Bělorusku, Lotyšsku, Estonsku, Makedonii, Srbsku, Černé Hoře a Moldávii. Klienti: ministerstva, kraje, Evropská komise, United Nations Development Program ad. Řízení projektových týmů – 10 – 15 osob v týmu (včetně mezinárodních).

Adrian Năstase

Adrian Năstase (* 22. června 1950) je rumunský sociálnědemokratický politik. V letech20002004 byl premiérem Rumunska. V letech 19901992 ministrem zahraničních věcí,20042006 předsedou dolní komory parlamentu. V období 19922012 byl poslancem rumunského parlamentu. Roku 2004 kandidoval na prezidenta, v prvním kole hlasování vyhrál s 40,9 procenty, v druhém ho však porazil Traian Băsescu, byť těsně, Băsescu měl 51,2 procent hlasů, Năstase 48,8 procent. Je představitelem Sociálnědemokratické strany(Partidul Social Democrat). Roku 2012 byl odsouzen za korupční jednání na dva roky do vězení[1], Năstase však soud označil za zmanipulovaný a řízený svým politickým rivalem Traianem Băsescem. Těsně před zatčením se Năstase pokusil o sebevraždu.[2][3][4] 

ČESKO-RUMUNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA má tu čest pozvat vás na seminář pořádaný ve spolupráci s Ambasádou Rumunska v Praze, na téma:„AKTUÁLNÍ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V RUMUNSKU“, který se koná dne 5.dubna 2011 od 10.oo do 14.oo hod.

v prostorách AK Konečná & Šafář v Praze 1, Široká 36/5

7) 10.55 – 11.25 – Situace v oblasti veř. zakázek a čerpání prostředků ze SF EU Mgr. Věra Jourová, poradkyně rumunské vlády pro čerpání prostředků z fondů EU – 5.4.2011

Firma PRIMAVERA CONSULTING s.r.o se zabývala: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona? Je možné, aby Věra Jourová a její firma byla čistá, když se po roky pohybovala v zemích, kde korupce byla dennodenní samozřejmostí a kde měla tehdy všude známé a kamarády jak sama tvrdila? Článek Jamese de Candole o Věře Jourové je znepokojující, cituji:

V dubnu 2006, několik týdnů po odchodu z veřejné funkce, Jourová založila Primavera Consulting, lobovací firmu, který se specializuje na čerpání prostředků EU pro soukromé klienty. V dubnu 2013 převedla vlastnictví firmy na Adama Jouru, svého syna. Jediný způsob, jak eliminovat riziko, že Věra Jourová bude rozhodovat jako ministryně ovlivněná synem Adamem Jourou, je následovat dobrého příkladu Teličky a také se zbavit napojení na Primavera Consulting. V očích zákona je Jourová nevinná z přijetí úplatků za úplatkářství, vznesené z obvinění proti ní v roce 2006. Není vhodné, aby se takový člověk stal ministrem pro místní rozvoj. Bylo by mnohem moudřejší, aby ji umístili na méně viditelném místě, kde by její minulosti byla méně problematická. Nebo je to krátkozrakost ANO obrátit se na ČSSD a pošpinit se kvůli zaplnění svých míst ve vládě? Věře Jourové sice “nebyla prokázána” vina, že žádala úplatky, ale je nevhodná na post ministryně vlády. Její nominace na ministryni pro místní rozvoj je dalším důkazem neuvěřitelně špatného politického úsudku Andreje Babiše.

Babišova pravá ruka Jourová má nový a závažný problém

První, na co lidé skrývající se za touto hromadnou identitou upozorňují, je fakt vyplývající z výpisu z obchodního rejstříku firmy Primavera consulting, s. r. o. Její jedinou majitelkou a jednatelkou byla do dubna 2013 totiž právě Věra Jourová. A ve sbírce listin je zřejmé, že Jourová jako statutární zástupce firmy nezveřejnila účetní závěrky za roky 2009 – 2012. Tím po celé čtyři roky porušovala platný zákon, který tuto povinnost ukládá.

„Ano, je to pravda, zjistila jsem to až při zpětné kontrole. Je mojí vinou, že jsem nesledovala více práci svého účetního, který to měl na starosti. Nechci se tím omlouvat a vymlouvat, dáváme to nyní do pořádku,“ řekla Věra Jourová.

Další bolestí je jistá Lucie Pavlíčková z firmy Cathedral, s. r. o. Ta vystupovala a dokonce byla i uvedena na webových stránkách (www.ecathedral.cz) jako volební manažerka Věry Jourové a hnutí ANO na Vysočině. Zmiňovaná firma, se kterou je nesporná jistá blízkost Lucie Pavlíčkové minimálně v minulosti, uvádí, že svůj webový prostor poskytuje po dobu předvolební kampaně Věře Jourové a hnutí ANO.

P.S. Dala do pořádku? Co je to za účetní a majitelku, kterou nezajímá účetnictví? Podivný postoj eurokomisařky pro spravedlnost? O práci eurokomisařky mnoho slyšet není? J.Š.

Eurokomisařka Jourová začala žít ve zcela imaginárním bruselském světě. A sny se jí neplní

„Vím, že ta akce bude mít širší dopad, protože něco řeknu, co se pak bude prezentovat v evropských médiích nebo tu politiku někam posunu.“ Ale ouha! Nikdo nic v evropských médiích neprezentuje, nic se nikam neposouvá a nemá to žádný dopad. To se pouze Věra Jourová svižně a rychle zařadila mezi eurobyrokraty, kteří žijí na zcela jiné planetě než půl miliarda obyvatel Evropské unie.

Z konference nemá žádné podrobnosti dokonce ani sama komisařka na svém Facebooku, Twitteru a webové stránce. Jen, že tam vystoupila. Evropská i česká média (jako na potvoru) také zarputile mlčí… Jourová sice pronesla na konferenci k hodnocení Listiny základních práv Evropské unie úvodní slovo, ale vůbec nikoho to nezajímá. Proč by také mělo.

Nepřejme Věře Jourové nic špatného, je to sympatická paní a podle všeho se i snaží. Ale zásadním problémem Evropské unie, Evropské komise, Evropského parlamentu a dalších evropských institucí je, že jsou naprosto odtržené od reálných problémů obyvatel kontinentu. S tím neudělá nic ani komisařka Jourová. Bohužel se navíc zdá, že až příliš brzy zapojila do nesrozumitelné politiky Bruselu, která vede k stále silnějšímu pocitu, že „soudruzi někde dělají chybu“.

Zveřejnění účetní závěrky

Posledním úkonem spojeným s předchozím účetním obdobím je zveřejnění účetní závěrky, zprávy o auditu účetní závěrky, zprávy o vztazích, výroční zprávy a rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku ve Sbírce listin rejstříkového soudu. Za standardní situace by všechny výše uvedené dokumenty měly být v elektronické podobě odeslány na soud nejdéle do sedmi měsíců po konci účetního období. Nejzazší lhůtou je konec bezprostředně následujícího účetního období (obvykle jeden rok). Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno správní pokutou nebo výrazně vyššími sankcemi dle zákona o účetnictví. V této souvislosti bychom vás rádi upozornili usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. srpna 2014 spisové značky 7 Cmo 186/2014, kterým byla potvrzena pořádková pokuta uložená společnosti s ručením omezeným za nepředložení účetních závěrek do sbírky listin rejstříkového soudu. Vrchní soud uvádí, že nutnost zakládat do sbírky listin příslušné účetní závěrky, platí pro všechny obchodní korporace, nezaložení zákonem určené listiny do sbírky listin znamená nepřípustnou blokaci realizace principu formální publicity. Doporučujeme tedy zkontrolovat, zda jsou ve sbírce listin uloženy všechny účetní závěrky za minulá účetní období.

Poslední změny a události PRIMAVERA CONSULTING s.r.o., v likvidaci

4.3.2015   Změna u společníka s vkladem Lucie Kružíková, změna adresy, vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100 %.
25.7.2014   Zapsán společník s vkladem Lucie Kružíková, vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100 %
25.7.2014   Vymazán společník s vkladem Lucie Pavlíčková
19.2.2014   Změna názvu z PRIMAVERA CONSULTING s.r.o. na PRIMAVERA CONSULTING s.r.o., v likvidaci
19.2.2014   Změna u společníka s vkladem Lucie Pavlíčková, vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100 %.
19.2.2014   Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Lucie Pavlíčková.
19.2.2014   Vymazán společník s vkladem Lucie Pavlíčková

Firmu Cathedral s.r.o. jsem v Praze navštívil dvakrát, naposledy dne 27.10.2015. Lucie Pavlíčková nebyla přítomna. Přítomná Lucie Kružíková mi sdělila, že nic neví, jen že na chybějící účetní uzávěrku upozornila sama účetní paní Jourovou?! Stejného dne jsem zavolal Adamovi Jourovi do Třebíče, řekl mi pouze: „Pan Říčař není dobrý člověk. O účetní uzávěrce firmy PRIMA VERA nic nevím, firma je v likvidaci. Více se s Vámi bavit nebudu.“  Věděl o mých dvou návštěvách v Praze. Bylo by jistě zajímavé vědět, jaké zisky vykázala pod vedením Věry Jourové firma PRIMA VERA Consulting s.r.o. a kolik daní zaplatila. Stejně tak by bylo zajímavé vědět jak dodržuje zákon její následovník firma Cathedral s.r.o. Finanční úřad by to mělo zajímat. Firma sídlí na prestižní adrese na Václavském náměstí. Z mých dvou návštěv jsem nenabyl dojmu, že by v ní vládl čilý ruch a provoz. Pravda, mnoho firem dnes vydělává bezpracně miliony. Věřme, že tyto firmy si je vydělaly a vydělávají poctivě…

„Jsou mezi námi psychopati, kteří necítí pocit viny, a proto snadno působí jiným lidem bolest. Mají dokonce z utrpení jiných lidí potěšení.“ Philip Zimbardo

ZDROJ: Jan Šinágl

PS: 

Další doporučení milosti pro ing. arch. Marka Řičáře ministrem Pelikánem, odmítnuto?!

Ing. arch. Mark Řičář: „Kdo mlčí ke zločinu, stává se jeho spojencem… a kdo se jednou ohne, už zůstane ohnutý do konce života. Moji předkové zločinu neposluhovali, ať už to byl zločin nacistický nebo komunistický, a ani já se neohnu před zločinným SYSTÉMEM, který svou moc staví na zneužívání zákona, justice a policie pro potřeby korupční mafie a na strachu a poslušnosti lidí. Proto budu bojovat až do úplného konce a nemůžu nikdy akceptovat „trest“ za něco, co jsem nespáchal a spáchat nemohl. Nemůžu po 7 letech, které mně a mojí rodině vzal SYSTÉM, přistoupit na falešnou hru na spravedlnost a právo a stát se figurkou ve hře mocných. Před 7 lety jsem byl mafií „pohřben“, nemám nic, nejsem nikdo, na mém „hrobě“ slaví politická prostituce, lidská špína a STRACH… a právě já, který více nejsem, než jsem, Vás volám: nemlčte!, překonejte svůj strach!, nenechte se zneužívat!, neposluhujte!, pomozte!“

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2019: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Eva Myslivečková 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Marie Fulková 100,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Petr Pisan 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ludmila Karská 300,- Kč, Petra Rohlíčková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jana Hašlarová 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloš Kraus 300,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Jan Šmrha 100,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Soňa Holcová 200,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 147,00 Kč
Vybráno 37.56%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 540 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
8 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.