pirati-klip-385x230
16.10.2017
Kategorie: Politika

Piráti – establishment v novém obalu a s novým reklamním sloganem

Sdílejte článek:

Michal Brand

Piráti sami sebe prezentují jako alternativu proti zavedeným stranám establišmentu a masmédia jim v této sebe-prezentaci zdatně pomáhají. Už skutečnost, že Piráti jsou masmediální propagandou prezentováni jako solidní alternativa, jako pozitivní alternativa a jako jistá garance nepropadnutého hlasu by mělo být varováním. (Komunisté pirátům podobné “alternativní názory” nazývali “konstruktivní kritika” a znamenalo to “kosmetické změny, nikdy k podstatě věci”. )

Piráti – zdánlivě alternativní strana – ani zdaleka nečelí takové nenávisti masmediální propagandy, jakým čelili Donald Trump, Marine LePen, Nigel Farage, Viktor Orbán nebo celá současná polská vlastenecká vláda. Ale nechme spekulací, pojďme k nepopiratelným faktům – ke stanoviskům této “Novinka!” strany. Jsem přesvědčen, že naprosto nejdůležitější otázkou těchto voleb je otázka masové migrace ze zcela odlišných a zcela nekompatibilních civilizačních a kulturních okruhů do Evropy, otázka masové migrace lidí se zcela odlišnými hodnotovými žebříčky a morálními pravidly a principy, kteří ohrožují fungování společnosti ve všech evropských zemích, jak může vidět každý na příkladech Británie, Francie, Švédska a dalších zemí Evropy.

K otázkám masové nelegální migrace do Evropy Piráti zveřejnili svoje stanovisko na internetu: ZDE. Stanovisko Pirátů k masové migraci muslimů do Evropy:

1. Podle Pirátů je nutná jednotná politika EU, bez možnosti jednotlivých národních států bránit se proti zvůli EU a proti islamizační politice nomenklaturních elit. viz Preambule

2. Migranti mají podle Pirátů “nárok” odstěhovat se z vlastních chudých zemí do Evropy. viz Preambule Má tedy podle Pirátů například chudý člověk právo přestěhovat se z panelákové garsonky do té vily ve Střešovicích, která se mu zalíbí ?

3. K zajištění rozmístění muslimských migrantů do všech zemí EU má být podle Pirátů vytvořen centralizovaný systém úhrady nákladů přímo z Bruselu (z daní Evropanů). V rámci tohoto systému budou nepochybně stanoveny jednotné výše dávek pro migranty ve všech zemí EU, což bude výrazně motivovat migranty k okupaci a islamizaci i zemí V4, které doposud nejsou zasaženy masovou migrací a rozvratem s ní spojeným. Ani Junckers se Špidlou by to nevymysleli lépe. viz “Větší příspěvek hospodářsky silnějších členských zemí na řešení migrace”

4. Rozděl a panuj – podle Pirátů je potřeba do jednotlivých národních států propašovat migranty mj. pomocí jednotlivých vhodně nalezených starostů obcí a měst (v USA “Sanctuary cities”), aby se národy nemohly účinně bránit proti masové migraci a islamizaci. Piráti prosazují postupné obsazení naší vlasti pomoci předsunutých jednotek v těch obcích, kde starostové budou ochotni jednat proti národním zájmům, proti platným zákonům a proti demokraticky ustavenému konsenzu – aneb „když to nejde na celostátní úrovni, půjdeme krok za krokem, město za městem, dokud nebudou změny nezvratné“. viz “Zapojení místních samospráv”

5. Podle Pirátů je potřeba zajistit co nejkomfortnější dovoz masmigrantů z afrických a arabských zemí a to pod heslem boje proti pašerákům. Podle Pirátů je potřeba nahradit pašeráky pohodlným, organizovaným a Evropany financovaným přímým dovozem migrantů z každé země, kde si obyvatelé zamanou najít si lepší bydlení a bezpracný příjem evropských jednotných sociálních dávek. viz “Žádost o azyl i mimo EU a do kteréhokoli členského státu” viz “Boj proti nelegálnímu převaděčství”

6. Švédsko se svými více než 60 no-go zónami, Švédsko, kde policie, hasiči a ani pošta už si netroufají do celé řady oblastí, Švédsko, se svým světovým primátem v počtu znásilnění na 1000 obyvatel (převážně ze strany migrantů, zejm. muslimských migrantů), toto Švédsko je pro Piráty vzorem integrace, vzorem, který by měla následovat i naše republika. viz “Integrace cizinců do společnosti”

7. Piráti jsou toho názoru, že česká vláda musí plnit instrukce Merkelové, Junckerse a Macrona. viz “Schopnost diskutovat a podílet se na řešení vlny uprchlíků”

8. Piráti jsou dále toho názoru, že Česká republika musí přijmout co nejvíce migrantů ze zcela odlišných civilizačních a kulturních okruhů. Piráti vyjadřují svoji nespokojenost s pomalým postupem islamizace České republiky. Nespokojenost u Pirátů panuje také s málo radostným přijímáním nelegálních migrantů do naší země. viz “Rozumný počet dobrovolně přijatých uprchlíků”

9. Přijímat masovou migraci by podle Pirátů měly evropské národy a státy přijímat hlavně radostně, tedy “dobrovolně”. Lze předpokládat, že v případě nedostatečné dobrovolnosti by nastoupila již od EU nomenklatur dobře známá politika výhrůžek, zastrašování, vydírání, korumpování jednotlivých politiků ke zradě apod. viz “Umísťování podle preferencí”

10. Česká republika by se podle Pirátů měla dobrovolně a aktivně hlásit o migranty tím, že nadefinuje “preferované vlastnosti”. Piráti jistě vědí, že hned dalším krokem by bylo odmítnutí těchto požadavků jako “diskriminačních” a v rámci jimi samotnými požadované jednotné EU politiky by jakékoli takové požadavky naši republiky byly okamžitě zamítnuty. Ale už by bylo dosaženo cíle – byla by prolomena ochrana naší země před masovou migrací a pak už by bylo jen na (z)vůli mocenské nomenklatury EU, koho nám přidělí z historie již dobře známým „roskasem pro obyfatele“. Jako naprostá odtrženost od reality pak působí smyšlenka Pirátů, že ve vlně masové migrace přichází “např. vědci, vysoce vzdělaní lidé, nositelé kultury, politicky pronásledované osoby” a označuje je jako osoby, které by mohly být preferovány naší republikou. Vzhledem k tomu, že i německá vláda byla nucena připustit, že třetina žadatelů o azyl je zcela negramotná (a značná část navíc k nim bude funkčně negramotná z pohledu evropských minimálních standardů), jedná se ze strany Pirátů o čiré “wishful thinking”. Nebo jde o otevřenou podvodnou propagandu ve prospěch masové migrace. viz “Umožnit snadné přesídlení preferovaným skupinám”

11. Ty národní státy, které se doposud dokázaly ubránit masové migraci a islamizaci musí podle Pirátů ukončit svoje snahy o obranu národní a kulturní identity a otevřít hranice vlnám migrantů, které podle Pirátů mají být kontrolovány pouze centrálně z Bruselu a mají tedy být naprosto nekontrolované a neomezené. Viz “Dodržování pravidel Schengenského prostoru a brzké zrušení kontrol”

12. Podle Pirátů jsou nelegální migranti v azylových centrech neoprávněně. Mají mít podle Pirátů“právo“ zcela volného pohybu a pouze ty, kteří jsou bezpečnostním rizikem, je možné podle Pirátů případně umístit v azylovém táboře bez práva volného pohybu. Selský rozum by napovídal, že nelegální migranti musí mít omezený pohyb, dokud není prověřen jejich původ, status, minulost a všechny jimi sdělené informace, a dokud není rozhodnuto o jejich dalším vyhoštění nebo případném udělení práva pobytu. U těch, kteří jsou bezpečnostním rizikem, je zcela zbytečné hovořit o pobytu v azylovém centru – buď musí být podle platných zákonů okamžitě vyhoštěni a skutečně vystěhováni ze země, nebo trestně stíhání a souzeni za ev. terorismus, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti apod. (ať již spáchané v jakékoli zemi). Viz “Lepší zacházení v táborech”

13. Piráti stejně jako bruselská nomenklatura chápou uprchlíky nikoli jako osoby, kterým je dočasně poskytnuto bezpečí a ochrana života. Piráti, stejně jako bruselská nomenklatura, nikde nehovoří o jakémkoli byť i jen hypotetickém vystěhování “uprchlíků” zpět do jejich domovských zemí poté, co v jejich domovské zemi pomine krizová situace. Piráti, stejně jako bruselská nomenklatura, chápou “uprchlíky” jako osoby, které budou přestěhovány do Evropy natrvalo, jako osoby, které jsou nástrojem mocenských elit ke změně demografického, sociálního, kulturního a civilizačního charakteru Evropy. Piráti, stejně jako bruselská nomenklatura, prosazují největší experiment sociálního inženýrství v dějinách lidstva – eliminaci evropských národů a rozvrat evropské civilizace a kultury.

Piráti: “Jsme přesvědčeni, že s těmito změnami lze uprchlickou vlnu dobře zvládnout a že uprchlíci mohou být obohacením naší společnosti. ” No, tak to určitě. Wir schafen das ! Vždyť ve Francii, Švédsku, Británii, Německu, Belgii, Itálii, Holandsku a dalších evropských zemích jsou migranti z muslimských a afrických zemí tak výrazným obohacením, že se o tom v rubrice terorismus píše téměř denně.

Post scriptum: Každý, kdo chce volit Piráty, stejně jako kteroukoli jinou pro-migrační a pro-islamizační partaj (ANO, ČSSD, Top09, ODS atp.), se může na týden odstěhovat se svojí rodinou na předměstí Káhiry, nebo Kábulu, nebo Islámábádu a vyzkoušet si se svojí rodinou život v multikulturním ráji na vlastní kůži. Možná klidně postačí vyzkoušet si důsledky politiky plíživé, postupné islamizace Evropy pobytem s celou svojí rodinou na předměstí Malmö, Marseille, Paříže, Londýna, ve čtvrti Mollenbeck v Bruselu a jinde.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 432,- Kč
Vybráno 38.37%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 139 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (35 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...