KLIMA
6.12.2019
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Pátky pro minulost aneb bolševická mládež má svůj Neokomunistický manifest

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Neo-bolševická podstata „ekologických“ aktivistů se ukazuje čím dál jasněji. Fanatismus, neochota a neschopnost věcně diskutovat byla u „ekologických“ fanatiků., ehm, aktivistů jen prvním příznakem jejich totalitního myšlení a především jejich – ať již vědomé nebo nevědomé – snahy zlikvidovat svobody a práva lidí a nastolit totalitní režim. Samozřejmě pod hesly alá „lidská práva“, „záchrana planety“, „Velké Dobro“. Panská rasa nebo Dělnická třída už přeci jen netáhnou tolik při snahách nastolit totalitu, tak tu máme nové verze.

Důkazy, strohá fakta usvědčující klima-alarmisty z otevřeného lhaní a podvádění, jsou důvodem, proč neobolševická klima-alarmistická sekta tak hystericky vykřikuje „fakta jsou jasná, vědecký konsensus, je potřeba ihned přejít k činům“ – protože fakta vůbec nejsou jasná, pokud tedy fakta rovnou neusvědčují klima-alarmisty z naprostého překrucování skutečnosti. Vědecký konsensus je sám o sobě nesmysl (věda není hlasování – to bychom dnes ještě stále seděli s pazourky v jeskynních). A „potřeba ihned přejít k činům“? To není nic jiného, než je snaha rozběhnout procesy, které později jednak nepůjdou zastavit a jednak se lidé v té „hektické naléhavosti“ tak nějak zcela zapomenou zeptat na důvody, proč se mají vzdát velké části svých svobod – dnes v „zájmu ochrany klimatu“. A tím budou neobolševickými fanatiky lidé úspěšně vycvičeni vlastně se nikdy na nic neptat a prostě se jen nechávat mlčky a tiše zotročovat a tyranizovat. Je to stejná finta, jako reklamní maily „jen tento víkend“, „jedinečná nabídka, která končí za 24 hodin“ – vyvolaný pocit naléhavosti okamžitého rozhodnutí vyvolává u velké části lidí pocit, že musí nabídku přijmout. U klima-alarmistů jde o snahu vyvolat pocit naléhavosti a vmanipulovat tak lidi do situace, že přijmou vlastní zotročení, že přijmou likvidaci svých svobod a destrukci existující vyspělé civilizace. Ve jménu ekologického návratu do pravěku.

Stačí se podívat na vystoupení nebohé duševně nemocné Gréty – vždy klade velký důraz na tvrzení „důkazy jsou zřejmé, všichni vědci to vědí, je potřeba přestat diskutovat a ihned začít konat“. Přeloženo: mlčte, nepochybujte o naší pravdě a poslouchejte příkazy.

Diskuse, opravdová věcná diskuse jak o skutečných faktech, tak i možných řešeních je to poslední, co klima-alarmisté mohou přijmout. Protože celá jejich ideologie, celá jejich fanatická víra by se ihned ukázala jako zcela iracionální, pavědecké a zcela mimo realitu se pohybující pomatené blouznění.

Pozn.: Zajímavá grafika, která výtečně ilustruje, jak se z naměřených teplot, které neukazují absolutně žádné oteplování, vyrobí „úpravami“ („adjustments“) data, která malují obrázek hrozivě rostoucích teplot: https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2018/09/UsSummer1934-2018-1.gif Modrý graf ukazuje skutečně naměřená data, červený graf pak politicky korektně klima-alarmisticky “upravená data (“adjusted”).

Celá klima-alarmistická „věda“ se v posledních letech soustředila na „adjustments“ („úpravu“, „narovnání“) skutečně naměřených hodnot. A díky zfalšování, ehm, díky „adjustments“ skutečných hodnot bylo „dokázáno“ ono údajné, strašidelné, strašlivé a naprosto katastrofické globální oteplení zaviněné člověkem. Solidní analýza těchto „adjustments“ falšujících data tak, aby ukazovala, co je ideologicky požadováno je například zde – https://thsresearch.files.wordpress.com/2017/05/ef-gast-data-research-report-062717.pdf Povšimněte si strany 11, kde jsou grafy „skutečných teplot“ podle jedné „vědecké“ klima-alarmistické instituce – jak tato „vědecká“ instituce postupně měnila „skutečné údaje o teplotách“ tak, aby „dokázala“ globální oteplení. Na straně 12 této studie pak je přehledný graf, jak „vědecké“ instituce uměle snižují údaje o historických teplotách a stejně uměle zvyšují údaje o současných teplotách. A tím – jaké překvapení – mohou vytvořit graf, že se dnes „bezprecedentně otepluje“. Kdyby někdo v počítačích klima-alarmistických „ vědců“ omylem přehodil pár znamínek a „konstant“ ve vzorcích, tak nám tito „vědci“ vyprodukují zcela „vědecký“ graf, že dnes je vlastně nejchladněji za posledních 150 let a ochlazuje se bezprecedentně rychlým tempem. Greta by začala jezdit přes oceán soukromým ropným tankerem. 

Jako doplnění obrázku „klimatické vědy“ pak je skutečnost, že autor slavného hokejkového grafu prohrál soud, kde požadoval omluvu za výrok, že ten hokejkový graf je výmysl. Žalovaná strana požadovala, aby i soudu předložil data, ze kterých sestavil hokejkový graf. Ovšem klima-vědecká kapacita nemohla doložit žádná data a soud prohrála. Ergo – data, na kterých se zakládal jeden z nejzákladnějších kamenů klima-alarmistické ideologie buď jsou zfalšovaná, nebo dokonce ani vůbec neexistují. „Vědecký konsensus“, „je potřeba přestat diskutovat a musíme ihned začít konat“…. 

O co jde ve skutečnosti všem klima-aktivistům, to výborně ukazuje například video interview s jednou ze zakladatelek a hlavních postav neo-totalitního anti-freedom hnutí Extinction Rebellion paní/slečnou Skeena Rathor.

Vynechám její obvyklá strašení, jak nebude jídlo, vypuknou masové nepokoje, jak se slečna nebo paní bojí, že její děti nebudou mít co jíst apod. (Jestli tedy budou klima-alarmisté ničit produkční možnosti lidské civilizace tempem, jaké pozorujeme v posledních letech, tak děti slečny klima-alarmistky opravdu nebudou mít, co jíst. Nebudou mít ani co na sebe, kde bydlet, čím se léčit, kde se zahřát, nic. Ale bude to eko. Až tedy na všechny vedlejší efekty kolapsu lidské civilizace, jako například všechny emise z rozpadajících se chemických provozů, továren, elektráren, apod. On to tedy bude šrumec, až se „ekologicky“ zhroutí vyspělá civilizace a vše, co potřebuje pravidelnou údržbu vyspělé civilizace, se v eko-fanatiky iniciovaném (nařízeném) kolapsu civilizace prostě rozpadne. Takový malý Bhópál milionkrát zvětšený.

Mimochodem mne tak napadá – když HBO natočilo pětidílný mini-seriál Černobyl – nemohlo by HBO natočit také seriál Bhópál? Jo, aha, v Bhópálu to nebyl sovětský bo..el ale americký bo…el, tak o tom se nic kritického točit nebude. Stejně tak asi budeme mít pořady o „masakru na Národní třídě“, ale žádné pořady o řadě skutečně mrtvých (a nikoli zifčákovaných „mrtvých“) během protestů ve Francii. Ani nebude žádné pobouření nad Macronem, který popřál „brzké uzdravení a trochu moudrosti“ 73-leté ženě, která měla těžký otřes mozku po zásahu demokratické, humanitární a vyspělé policie západoevropského státu, který je nám jistě jen vznešeným vzorem. To si tedy netroufl ani Štěpán v ČKD.

Ale zpět ke slečně Rathor. Po dlouhém prázdném frázovitém žvanění, kdy není slečna Rathor schopna odpovědět přímo ani na jednu jedinou otázku jinak než „systémová záležitost, globální akce, vlády musí začít mluvit pravdu [tu moji], musíme se spojit, akce ihned katastrofa bojím se musíme se bát naše děti vnoučata odpovědnost ihned konat“ přichází zajímavý moment. Piers zeptá zelené soudružky Rathor, jestli má auto, televizi, klimatizaci, zda její děti mají iPad, mobil – soudružka začne ihned odvádět pozornost jinam „přijďte na naše akce, bla bla bla“, „to není podstatné“, „podstatné pro planetu je…“ a až po drahné době ji Piers donutit přiznat, že to vše má. A jak se soudružka Rathor zapomene, vypadne z ní velice důležitá věta (v odpovědi na poznámku novináře, že to je o jejím „carbon footprint“, uhlíkové stopě): „It is not about my carbon footprint, it is about your carbon footprint“. „To není o mé uhlíkové stopě, ale o tvé uhlíkové stopě“. Prořeknutí se v rozrušení. Podvědomí probublalo na povrch. Rozumíte? Oni si budou užívat všech výsad a výhod moderní civilizace, protože to není o jejich uhlíkové stopě. Naproti tomu ale vy musíte přestat jíst maso, přestat jezdit autem, musíte přestat jíst banány nebo pomeranče, protože ty se musí dovážet, nesmíte mít počítač, iPad, tablet, mobil, protože to celé je o jediném – o eliminaci vaší „uhlíkové stopy“, o LIKVIDACI VAŠEHO ŽIVOTNÍHO STANDARDU a nikoli o jejich uhlíkové stopě, o snížení jejich životního standardu. „Je potřeba přinášet oběti“ v jejich skutečné představě znamená „to vy všichni ostatní přinesete oběti, ale já ne, já ku…a, ne! Mě za to moje buzerování naopak budete ještě živit!“.

Pozn.: Zajímavá část interview je také technika demagogické manipulace, jako slečna Rathor používá. Maluje obvyklé klima-alarmistické černé strašidelné vize. „Pokud například zkolabuje jedna ze tří hlavních světově nejvýznamnějších zemědělských oblastí, pak budou supermarkety napůl prázdné, budou masové nepokoje…“. No, to nic není, slečno, pokud zítra nevyjde slunce, pak bude rvačka o deky a zimní oblečení, jakou ještě nikdo nikdy nezažil.

Vidíte tu manipulativní techniku lhaní a strašení? „Pokud dojde ke globálnímu kolapsu úrody, pak bude hlad“ – to je pravda. Ale ani jedno z těchto tvrzení nemá nic společného s CO2, klima-alarmismem a nastolováním zeleného fašismu. Natožpak že by kterákoli z těchto obecných pravd byla jakoukoli podporou klima-alarmismu.

Je to finta demagogického lhaní a manipulace, kterou bychom mohli nazvat „spojení nesouvisející pravdy se lží, která má být potvrzena“. „Jedna plus jedna jsou dvě, takže se globální klima ochlazuje. Nebo snad pochybujete o tom, že jedna plus jedna jsou dvě?“ Z jiného pohledu bychom demagogickou metodu slečny Rathor mohli nazvat ‚Vynechané jestliže‘. Z logické a pravdivé úvahy „Jestliže dochází ke katastrofickým změnám globálního klimatu takového charakteru, že to zlikviduje některé hlavní oblasti zemědělské produkce, a jestliže žádné jiné oblasti zemědělské produkce nebudou, pak bude hladomor“ jen několik málo slůvek prostě vynechá každý „správný“ demagog (nebo demagožka, abych nebyl sexista a neupíral této ženě její právo být hloupá). A z logické a správné úvahy „jestliže …pak“ se stane najednou něco zcela jiného: „Dochází ke katastrofickým změnám globálního klimatu takového charakteru, že to zlikviduje některé hlavní oblasti zemědělské produkce, a žádné jiné oblasti zemědělské produkce nebudou, a pak bude hladomor“. A když původní „jestliže…pak“ byla studie nějaké renomované instituce nebo jiné autority, máte parádní zbraň demagogické manipulace diskuse. Krása, tato technika „Vynechané jestliže“, že? 

Mimochodem, asi nebude nijak náhodné, že komunista Jeremy Corbyn, který by v České republice byl pro svoje ultra-komunistické názory vyloučen i z komunistické strany, tak že tedy podle soudružky Rathor je komunista Corbyn vynikající vůdce. Leader. Vůdce. https://tinyurl.com/tn55ysr

Ono prostě eko-aktivistům, klima-alarmistickým extrémistům/neobolševikům opravdu nejde o jejich emise, ale o vaše a výhradně vaše emise. To vy musíte začít žít v bídě, to vy se musíte ihned vzdát veškerých výhod moderní západní civilizace a žít jako chudina ve středověku nebo rovnou v pravěku. Jedna ze zakladatelek extrémistické skupiny Extinction Rebellion, vyčerpána prací pro blaho lidstva a záchranu planety, odjela na dovolenou …………. do Kostariky………… kam samozřejmě odletěla letadlem.

Dotyčná spoluzakladatelka se podle svých vlastních slov stala „aktivistkou“ poté, co si vzala velké dávky různých halucinogenních drog a tyto velké dávky drog jí dodaly „kódy sociální změny“.

Tedy řeknu vám, ta multikulti neomarxistická/neobolševická parta, to je teda výkvět. Opilec Juncker, agentka Stasi Makrela, aktivistka, kterou osvítily silné dávky drog, ubožák Macron, který se raději nechal fakticky adoptovat než aby žil vlastní život, maoista Baroso, von der Leyen – hlupačka, která přivedla k rozkladu Bundeswehr, za evropské hodnoty bojující gay-pornoherec, který se proslavil ukazováním své chlupaté řitě na kameru, ex-agent StB a zřejmě i KGB „plavec“, zlodějka rohlíků, funkcionář ROH a prominent komunistického režimu, který sám sebe prohlašuje za kněze, ačkoli není nikdo, kdo by byl u jeho tajného vysvěcení, duševně nemocná Gréta, česká herečka, která pro kariéru byla ochotná udělat cokoli včetně požadování trestu smrti pro kolegyni herečku za její pokus o emigraci, duševně nemocný Vodrážka, který se považuje za ženu, je hlavním odborníkem Ústavu pro Studium Totalitních Režimů v soudním řízení ohledně údajné spolupráce s STB u Karla Srpa (který na rozdíl od drtivé většiny „disidentů“ opravdu dostal tvrdý kriminál za Jazzovou sekci – a Karel Srp nedostával jako VH kaviárovou pastu, doutníky a cukroví do vězení).

Ale zpět. Extrémistickou skupinu Extinction Rebellion vytrvale podporuje i Greta Thurnberg.

Zde Greta řeční na shromáždění klima-alarmistických extrémistů Extinction Rebellion

Zajímavá pasáž je v části, kdy Gréta předčítá pečlivě sepsané „vzpomínky“ na své dětství, kdy jí prý bylo 8 let, poprvé ji začali (zřejmě rodiče) masírovat a strašit globální klimatickou změnou a podle sepsaných „vzpomínek“ prý již tehdy Gréta přemýšlela, jak je možné, že když spalování fosilních paliv je tak špatné, jak je možné, že ho nikdo nezakázal. No, milá Gréto, to není ani návrat do pravěku, to je návrat někam do éry Australopitheca, éra před objevením ohně člověkem. Severní Korea bude hotový ráj na zemi proti Grétou a spol vysněnému zelenému fašismu. Zcela fascinující příklad stádového chování a tuposti davu, neschopnosti stáda přemýšlet je opakování Grétiných blábolů celým davem extrémistů po celou dobu Grétina „projevu“ (to tedy neměl ani Adolf H., že by po něm shromáždění zfanatizovaní nacisté opakovali deklamováním každé slovo jeho projevu – stupidita stáda očividně pokročila). Ale nejen to. Naprostým vrcholem je čas 3:55 a dále, kdy Gréta přivede dav k naprosté extázi sdělením „jestliže musíme emise ukončit, tak emise musíme ukončit“ – a dav je úplně štěstím bez sebe a hýká nadšením. To je jak z Jaroslava Haška nebo Josepha Hellera.

Hloupější pitomci jsou snad už jen na Karlově Univerzitě mezi studenty organizujícími „stávku za klima“ (a stávku za odvolání rektora, který si dovolil být málo proti-čínský a zcela odporně tak neničil možnosti českých firem dělat v a s Čínou byznys, čímž ohrozil zájmy USA, Německa, Francie, Británie a dalších zemí, které mají jediné právo dělat s Čínou byznys a jejich česká konkurence proto musí být z byznysu odstraněna připitomělými aktivisty, konajícími ve prospěch cizích zemí). Podívejte se na video rozhovoru s organizátorem stávky za klima na „univerzitě“ Celé video stojí za zhlédnutí – studenti „univerzity“ nemají nejmenší páru o věcech, za které stávkují. Jen mají nacvičené fráze „globální změna, klima, je třeba změnit systém, spravedlivější systém, všichni se musí spojit [v jednom šiku v našem zmanipulovaném stádě], vědci, vědecký konsensus, klima, nezvratné změny, jen 12 let, akce nutná ihned, okamžitě, hrnce z výhodné nabídky jinak budou zítra vyprodány“ (tu poslední hlášku jsem si dopsal, prostě jsem si to nemohl odpustit, protože šmejdi s hrnci vám maximálně prodají mizerné hrnce za přemrštěnou cenu, ale šmejdi s klimatickou změnou – pokud je necháte – zničí celý život vám, vašim dětem, vašim vnoučatům ba dokonce i pravnoučatům vašich praprapravnoučat).

Jako obvykle, i zde klima-alarmisté vykřikují, jak se musí okamžitě všechno změnit, vlastně celý systém. (Například do nějaké milé, hezké totality, kde oni budou ve vedoucích funkcích a budou šikanovat a prudit všechny ostatní lidi, že?)

A jako obvykle, nereálnost, naprostá totální nereálnost a neproveditelnost jejich představ jim není na překážku, aby nepožadovali okamžitou realizaci svých požadavků. Jak zařídit nemožné je samozřejmě pod úroveň jejich moudrého vůdcovství a velkomyslně podobné detaily nechávají na povinnosti vědců, kteří prostě musí zařídit to, co oni požadují. Kdyby aktivisté chtěli, aby od zítřka neexistovala ve vesmíru gravitace, tak to prostě musí vědci zařídit a vlády to těm vědcům musí přikázat. Ti lidé jsou prostě opravdu hloupí, nevzdělaní, fanatičtí a velice nebezpeční šílenci. Nějak podobně začínal Pol Pot nebo Baader s Meinhofovou. (Mimochodem, Baader s Meinhofovou také požadovali „změnu systému“, „spravedlivější systém“; všimli jste si, jak dnešní „eko“aktivisté mluví čím dál více o nastolení „spravedlivějšího systému“? Prohrávají a vědí, že se svými hloupými názory a návrhy ani vyhrát nemohou, tak chtějí změnu pravidel, která zajistí, uzákoní jejich výhru. Tak začínají vždy ti, kteří nastolí ten nejnespravedlivější systém, tu nejstrašnější tyranii.

Když si pustíte ta videa klima-alarmistů, uvidíte také zajímavý pohled na tzv. „vědecký konsensus“. Gréta ve své řeči pro Extinction Rebellion v roce 2018 (video výše) říká, že i když ihned přestaneme spalovat fosilní paliva, tak se stejně nevyhneme oteplení o 0.5 až 1.1 stupně. Takže tedy i kdybychom ihned přestali spalovat jakákoli fosilní paliva (a v důsledku tak všichni vymřeli během prvního roku), tak stejně nemůžeme splnit cíle Pařížské dohody, které byly stanoveny jako maximálně přípustné „protože jinak dojde k neodvratné katastrofě“. Říká to Gréta. A ta cituje vědce, že? No pak tedy nemá smysl nic měnit, protože tak jako tak dojde k neodvratné katastrofě. To je jako kdyby někdo šel k doktorovi a ten mu řekl, že když nepřestane pít alkohol, tak dostane do dvaceti let cirhózu jater. A druhý doktor mu řekl, že má akutní rakovinu slinivky a do půl roka že umře. Tak má za takové situace cenu přestat pít alkohol?

V jiných prohlášeních pro změnu klima-alarmisté, včetně Gréty a českých greténů, tvrdí, že máme 12 let na to, zabránit vzestupu teplot o více než 1,5 stupně. No, tak za prvé, pokud vezmeme skutečné údaje o teplotách naměřených jen v té nejkratší historii, tak teploty musí stoupnout o více než 1,1 stupně jen aby dosáhly úrovně ze 30.-40.let 20. století. K tomu přidejme Grétou slíbený vědecky „dokázaný“ vzestup o 0,5 až 1,1 stupně bez ohledu na to, co uděláme. 1,5 plus 0,5 až 1,1 stupně o je celkem – malá chvíle napětí pro studenty Karlovy Univerzity – to je celkem 2,0 až 2,6 stupně, které mohou nastat pouhým působením jiných vlivů než je vliv člověka. („Pepíčku, neplácej ve vaně do té vody, ať nezpůsobíš Tsunami v Tichém oceánu.“) Ale vážně – tady vidíte, že dokonce ani neexistuje žádný vědecký konsensus. Sami klima-alarmisté a klima-alarmističtí „vědci“ vykládají dvě věci – jednak obecné blábolení zaměřené na nekonkrétní strašení a pak „fakta“/čísla, která se navzájem vylučují a nejdou nijak prokázat. Jsou to prostě naprosto vyfabulovaná čísla, která vychází jednak z modelů, které jsou zásadně sestaveny tak, aby „vypočítaly“ to, čím chtějí klima-alarmisté strašit. V druhém, horším případě jsou to prostě zcela vyfabulovaná čísla, která nemají oporu ani v žádném zfalšovaném modelu, jsou prostě jen vylhaná s cílem dodat zdání vědeckosti a důvěryhodnosti zcela nevědecké, fanatické ideologii. („Kolik andělů se vejde na špičku jehly“, verze pro 21. století).

Ale jak jsem již napsal mnohokrát – nejde o klima. Natožpak o vylhané a neexistující globální oteplení zaviněné člověkem. Jde o moc. Jde o znásilnění západní společnosti, o likvidaci svobod lidí a nastolení totality, která (mj. díky moderním prostředkům Big Brother a díky celkové vysoké míře provázanosti všech částí současného společenského systému; dnes již nemůžete ani žít se svojí rodinou na samotě v lese a živit se pastevectvím vlastního stáda ovcí, stejně vám stát, moc, úřad, Big Brother bude do všeho mluvit a zlikviduje vás nebo umoří jako ohrožení svojí moci) má potenciál stát se totalitou mnohem krutější než cokoli, co dosud lidstvo zažilo.

Gréta podpořila extrémistickou hudební skupinu 1975 ve videu, jehož výtěžek byl s vědomím a velkou pýchou Gréty věnován na financování extrémistické skupiny Extinction Rebellion.

V povídání Gréty v úvodu je zajímavý velice často se opakující motiv Pátkařů „za klima“ (za změnu systému, ergo za destrukci demokracie a občanských práv a svobod) – je to motiv „není čas na běžné postupy“ [tedy na procesy demokratické, procesy konkurence myšlenek v politickém systému a ve svobodných volbách]. Je to navíc motiv „je čas na to jít za rámec, čas na neposlušnost, čas na rebelii“. Podobně hovoří i Grétin otec, aktivista a ideolog zeleného fašismu (prý „autor“) – např. zde https://www.youtube.com/watch?v=GiD04TRwebQ Zatím nejde o explicitní vyjádření výzvy k násilí, k porušování zákonů, k teroru proti „nezodpovědným lidem, co mají uhlíkovou stopu a nepatří mezi osvícené klima-alarmisty“ (třeba když tito lidé zcela nezodpovědně a neekologicky jedou do práce vyrábět věci pro eko-aktivisty a klima-alarmisty, jako např. zde)

Gréta je mimořádně aktivní podporovatelka extrémistické (fakticky teroristické a násilné) skupiny Antifa. Nejen, že pro ně nahrála videoklip, jehož výnos má jít na činnost těchto extrémistů, ale ráda pózovala i v Antifa tričku https://twitter.com/RyanMaue/status/1154800549352656896/photo/1 tedy než jí to její manažer zakázal, protože to nedělá dobrý dojem a kazí to image značky „svatá Gréta“. Ale k extrémní, anti-demokratické a pro-totalitní levici má velice blízko celá její rodina. Tady je foto jejího otce, matky i Gréty samotné při jiné příležitosti pózující v Antifa tričku:

A všichni víme, co je Antifa zač – Trumpova úvaha vyhlásit Antifa za teroristickou organizaci je více než na místě. Jedna z mála rozumných věcí, které Trump udělal poté, co se hned v inauguračním projevu podvolil moci Deep state.

Otec Gréty i eko-šílenci (promiňte, ale jinak to nazvat nejde, až dočtete tento odstavec, pochopíte a uznáte, že to jsou prostě a jednoduše šílenci, duševně nemocné osoby všichni do jednoho a nejen Gréta, která má na duševní choroby rovnou několik potvrzení), tak tedy otec Gréty i eko-šílenci z panelů OSN dnes hovoří o tom, že je dokonce nutné nejen mít nulové emise, tedy ihned přestat jezdit autem, ihned přestat vytápět domácnosti, ihned přestat vyrábět jakékoli výrobky, ihned zavřít všechny obchody, nemocnice, školy, metro, odstavit vlaky, letadla, lodě, továrny na léky. K tomu všemu musí podle klima-alarmistů lidstvo vyrábět obrovské množství energie, při jejíž výrobě nebudou vůbec žádné emise CO2, dokonce ani při výrobě zařízení na výrobu této ultra čisté energie nesmí být vůbec žádné emise, takže tedy ta zařízení asi musí být dovezena z nějaké jiné galaxie již hotová, samozřejmě musí být dovezena z jiné galaxie elektro-raketou, protože raketa s jediným dnes známým pohonem, tedy ne-elektrickým pohonem, by produkovala CO2. A tohle obrovské množství energie pak lidstvo spotřebuje na odebírání CO2 za atmosféry a následné vyrábění umělých mořských mušlí nebo obrovských sifonových bombiček z toho všeho CO2. A to teprve bude byznys pro líné hlupáky parazitující na produktivní části společnosti – budou mít dotace na naprosto totálně zbytečnou činnost, kterou nepůjde ani nijak změřit, samozřejmě s parádním ziskem. Tunel solárních panelů, který stojí každého jednoho občana České republiky cca 5 000 korun rok co rok, je naprostá slabotina proti tunelu, jakým bude čerpání CO2 za atmosféry. (Přesně tak to je – pokud jste čtyř-členná rodina, tak vás jen na solární energii stojí zelený fašismus 20 000 korun ročně. 20 000 z vaší výplaty po zdanění, abych byl zcela přesný, tedy zhruba 30 000 hrubého.) A v odebírání CO2 z atmosféry půjde jistě o statisíce, které to bude stát jednoho každého občana každý rok. Tedy každý rok až do kolapsu celé ekonomiky a civilizace, který nastane zhruba do půl roku po uzákonění klima-alarmistického neobolševického šílenství. Takže to jednoho každého člověka vyjde jen na pár set tisíc celkem a pak už bude jen ten vysněný ekologický pravěk, kdy obyvatelstvo vymře až na cílový počet (v Evropě odhadem tak sto tisíc až milion lidí), který se uživí sběrem kořínků a lovem zvěře pomocí pazourkových oštěpů.

O nutnosti zavést negativní emise CO2 hovoří například otec Gréty (např.). Ale o nutnosti záporných emisí CO2 už hovoří i klima-alarmisté z panelu OSN.

Ono to celé pramení již z naprostého šílenství Pařížské dohody. Pařížská dohoda totiž zavazuje státy světa, aby omezily nárůst teploty maximálně na 1,5 stupně nad před-industriální úrovní. To nezní tak šíleně – dokud se tedy člověk nepodívá, co to konkrétně znamená. Před-industriální éra končí v USA někdy okolo roku 1760, v Evropě pak okolo let 1820 až 1840. Ani teď to – zatím – nezní jako naprosté šílenství. Ale když se podíváme na souvislosti, tak uvidíme jednu velice důležitou věc – před-industriální éra byla éra …………….. chvíle napětí ………… éra takzvané Malé doby ledové. Už vidíte to šílenství? Klima-alarmisté a „vědci“ a panely OSN požadují, abychom vrátili klima do Malé doby ledové + maximálně 1,5 stupně. Ale to už dnešní teploty dosahují teď A Gréta přeci uvádí jistě naprosto betonově správný vědecký konsensus, že i kdybychom se ihned vrátili do pravěku a všichni pomřeli, tedy i kdybychom ihned zcela přestali spalovat fosilní paliva, pak by stejně teplota stoupla o dalších 0,5 až 1,1 stupně. To je ale tak jako tak o 2 až 2,6 stupně více, než jsou před-industriální teploty. Takže Pařížská dohoda se stejně nedá žádným způsobem splnit. Tedy vlastně dá – můžeme zcela zdevastovat planetu. Můžeme rozprašovat prachové částice, které budou odrážet sluneční záření a zařídí tak globální ochlazení a kolaps globálního klimatu i všech globálních ekosystémů. Můžeme zcela zničit planetu a vyhubit veškerý složitý život na ní. V zájmu Pařížské dohody. A pak až dojde k ochlazení klimatu vlivem přirozené fluktuace klimatu a dnešní trend oteplení proti malé době ledové se změní na ochlazení oproti dnešku bez ohledu na jakoukoli činnost či nečinnost člověka, tak bude zase Velká doba ledová a Evropa bude neobyvatelná na sever od Krkonoš; Gréta bude moci stávkovat před švédským parlamentem zmrzlá jako ….. pod kilometr tlustou vrstvou ledu, která roztaje až teprve za několik desítek tisíc let vlivem globálního oteplení přirozených klimatických cyklů; když už Gréta nedostala Nobelovu cenu, tak získá aspoň cenu Darwinovu en.wikipedia.org/wiki/Darwin_Awards

Vynikající příklad lhaní klima-alarmistů přinesla nedávno idnes. Zde máte fotografie porovnávající rozsah ledovců v Alpách. Známá soudružka multikulturalismu Dita Kotoučová, výborná náhrada za Oldřicha Mánerta a slečnu Barochovou, zde vytváří obraz přímo apokalyptický. Ale když se podíváte na data fotografií, tak si uvědomíte, že jsou porovnávány fotografie dneška z fotografiemi z poloviny nebo konce století devatenáctého. Kdy ještě teprve roztávaly ledovce předtím enormně narostlé během Malé doby ledové. To je jako opravdu jako dokazovat „globální oteplení zaviněné člověkem“ odkazem na skutečnost, že v době ledové končil celoroční ledovec na severní straně Krkonoš a Jeseníků a hladina oceánů byla o 100 metrů nižší, takže se dalo přejít z Asie do Ameriky v dnešní Beringově úžině suchou nohou.

Shrnuto – klima-alarmisté a autoři Pařížské dohody fakticky požadují, aby lidstvo zařídilo Malou dobu ledovou. Likvidace planety a života na ní ve jménu „záchrany planety“. Adolf Hitler vypadá vedle klima-alarmistů jako střízlivě, rozumně a humánně uvažující filozof a myslitel. Bez přehánění. Kdo varoval před Mein Kampfem, ten také vypadal, jako že jen přehání.

Hlavní ideologové klima-alarmistických extrémistických skupin vyzývají zcela otevřeně k nerespektování zákonů a principů demokratického uspořádání a fungování společnosti. Nepřímo ale implicitně zcela zřetelně vyzývají k násilí, k prosazení požadavků klima-alarmistů nedemokratickými metodami.

Přitom se ani sami klima-alarmisté nedokážou shodnout na tom, jaká je vlastně hranice, kdy již je vše marné. A často se na tom nedokáže shodnout ani jeden konkrétní klima-alarmista sám se sebou. Veřejně říkají, že je potřeba snížit emise o 50%, jindy zase že musíme mít ihned úplně nulové emise, jindy zase že je vlastně potřeba mít ihned záporné emise. Ale všechno to je „jednoznačný vědecký konsensus“, jenom se tak malinko neví, jaký vlastně ten konsensus je. Jednoznačný vědecký konsensus s mnoha různými, navzájem se vylučujícími variantami.

Ale ono opravdu nejde o žádné klima. Natožpak o zcela vyfabulovanou globální změnu klimatu způsobenou člověkem. Jde o nastolení totality, jakou lidstvo ještě nepoznalo. A že tedy už zažilo hodně hrůz. Jde o destrukci demokracie. Jde o likvidaci občanských práv a svobod všech lidí a nastolení otroctví strašnějšího, než je dnešní Severní Korea. „Změna systému“, „spravedlivější systém“ [a my nadefinujeme, co je spravedlnost, podle námi požadovaného výsledku a ne podle principů spravedlnosti]´, „čas jít za hranice běžného“, „čas na neposlušnost“, „konat ihned“, „čas na rebelii“.

Jeden ze zakladatelů Extinction Rebellion, Roger Hallam to říká zcela jasně:

Donutíme vlády jednat [splnit naše požadavky, které jsou tak pitomé, že je nelze prosadit demokratickou cestou], nebo je svrhneme a nastolíme novou demokracii, která bude vyhovovat [našemu] účelu. A ano, někteří během toho zemřou. [Ano, budou mrtví – bychom řekli v češtině]“.

Pro jistotu, kdyby se náhodou to video „ztratilo“, aby neusvědčovalo multikulturalisty z propagace a přípravy terorismu:

Mimochodem, nemáte někdo video proslulého Hřebejkova výstupu „Rudá a hnědá prasata táhnou Zemana na hrad“ ? Pošlete link nebo video, díky.

Tuto skupinu a tyto názory podporuje Gréta Thurnberg. A u nás tito extrémisté veřejně demonstrují i přesto, že již jen přihlášením se k extrémistické skupině E.R. se všichni do jednoho zcela zřejmě dopouští trestného dle § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (v daném případě „účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist“).

Jiný zakladatel skupiny Extinction Rebellion, Stuart Basden, říká rovnou, že klima stejně nejde zachránit a jde jen o zničení:

  • „bílé navlády“, tedy o zotročení bělochů a uzákonění nadvlýdy ostatních ras nad bělochy

  • zrušení patriarchátu, protože prý je škodlivý, když učí soutěžení a „nadvlády“, ale kdo nesoutěží, nesnaží se být lepší, bez soutěživosti bychom ještě stále dřepěli v jeskyních, bez soutěživosti by naše civilizace čekala s nataženou rukou na humanitární pomoc jako civilizace jiné

  • zrušení „Eurocentrismu“, což ve světle všech ostatních fenoménů dnešní doby (islamizace, masová migrace) znamená podřízení Evropy a Evropanů požadavkům Afričanů, Arabů a Asiatů (zřejmě zejména muslimského vyznání)

  • zrušení heterosexuality jako normální sexuální orientace (a zřejmě prosazení věch možných úchylek jako normy nové)

  • zrušení „třídní“ hierarchie, tedy zřejmě nastolení dezorganizovaného, neřízeného bordelu (moderní společnost prostě potřebuje ORGANIZACI, nelze vyrábět třeba auta bez organizace výroby, nelze zajistit dodávky potravin obyvatelům měst i vesnic bez organizace výroby, dopravy a distribuce potravin, a každá organizace znamená nutně hierarchii – už jen organizace lovu na mamuta musela mít hierarchii)

  • https://medium.com/extinction-rebellion/extinction-rebellion-isnt-about-the-climate-42a0a73d9d49

A nyní přichází i samotná Gréta s manifestem, který podepsala společně se svými dvěma kolegyněmi, Luispu Neubauer a Angelou Valenzuela:

Soudružky zde uvádí, že klimatická krize prý není jen o klimatu, že prý jde o krizi „lidských práv“, „spravedlnosti“ a „politické vůle“. Na vině všeho zla světa je pak samzořejmě ta nejhumánnější civilizace, jakou kdy lidstvo poznalo – tedy naše civilizace, civilizace bělošská, civilizace judeo-křesťanská, civilizace západní, nazvěme to jakkoli. Soudružky to cudně říkají nepřímo, ale jasně – za všechno zlo světa může „koloniální, rasistický a patriarchální systém útlaku“. Ale to je jen eufemistické schování jejich obviňování naší civilizace a jejich snah o zničení právě těch principů, které přinesly ten největší progres v oblasti technologie, vědy, životní úrovně i kvality života, lidských a ženských práv (těch skutečných, ne dnes zprofanovaných požadovaných privilegií na úkor ostatních), občanských práv a svobod. A to nejen pro nás, pro příslušníky naší civilizace, ale pro celý svět, pro všechny země a národy světa, které mohou následovat vzoru naší civilizace a dosáhnout samy stejných nebo i lepších výsledků. Za podmínky, že tomu budou věnovat stejné úsilí a invenci, jakou zlepšení vlastního života svojí prací věnovali naši předci, jakou tomu – zatím ještě stále více méně alespoň trochu svobodně – věnujeme my sami dnes a jakou tomu budou věnovat i naše děti, pokud se nenecháme zotročit neobolševickými fanatiky reprezentovanými mj. jednou duševně nemocnou šestnáctkou, očividně zaostalou i ve fyzickém vývoji.

Pozn.: Řekněme si to na rovinu – Gréta je flákající se parazit, který nejen že není nijak přínosný a neprodukuje nic přínosného pro ostatní, ale dokonce se na to ani nepřipravuje – nikdy nebude schopna uživit ani sebe samotnou jinak, než jako funkcionářka. Bude z ní Marie Kabrhelová nastolené neo-marxistické totality. Nebo – jak doufám – bude obrozena svobodná, produktivní západní společnost a Gréta bude prodavačkou v samošce. Nebo bude uklízet veřejné záchodky. Nebo bude dělat nějakou podobnou práci s malými nároky na kvalifikaci. Zato s vysokými nároky na ochotu dělat takovou málo prestižní, špatně placenou a nijak přitažlivou práci. Bude z ní socka. Buďto komoušský funkcionář nebo socka. Nemyslím si, že by současný nerovnovážný stav mohl pokračovat více než pět, deset let. Během příštích let se podle mého názoru vývoj nutně zvrtne buď v neo-bolševickou multikulturní totalitu, ve které bude Gréta komoušská funkcionářka mezinárodního kalibru, pokud se tedy definitivně nepomátne v míře, která to znemožní. Nebo se vývoj otočí k renesanci svobodné společnosti a gréta bude nezaměstnatelná socka. (Pro řadu západních zemí tuto pozitivní variantu už nevidím jako reálnou, ale naše země, společně s dalšími postkomunistickými státy, má ještě šanci vyhnout se na Západě otevřeně nastolované neo-totalitě.)

Když Gréta doplula na soukromé jachtě zpět do Evropy, opět měla proslov a pronesla tato slova: „Myslím, že lidé podceňují sílu naštvaných dětí“.

No, milá Gréto, ti lidé, kteří znají historii, ti rozhodně nepodceňují rozsah zla, jaké mohou zfanatizované děti způsobit. Počínaje dětskými vojáky z afrických válek, kteří jsou mnohem, mnohem brutálnější než vojáci dospělí. Přes Hitlerjugend, fanaticky oddané nacismu a vůdci až do poslední chvíle. Přes Maovu mládež týrající učitele na ulicích a v lágrech Číny „kulturní revoluce“. Pol-Potovy oddíly masových vrahů, složené z „mladých“, „progresívních“. Kambodžská „Pole smrti“ se statisíci mrtvých ukazují, milá Gréto, co dokáže dobře zmanipulovaná mládež a děti.

  • en.wikipedia.org/wiki/The_Killing_Fields

a třeba

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč

Celkem za měsíc: 15 364,00 Kč
Vybráno 43.89%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 1 531 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 4,65 out of 5)
Loading...
politicon.cz
11 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)