cikanimusl
6.6.2018
Kategorie: Multikulturní soužití

Paralelní společnosti v ČR přece již dávno jsou. Budeme čekat až u nás vzniknout i ty muslimské?

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 4,53 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

STANISLAV JANSKÝ

Často slyším nářek, že se v Západní Evropě vznikly paralelní společnosti imigrantů/menšin, které se nechtějí začlenit do většinové společnosti a hlavně aby se to prý nestalo i u nás. Obvykle je jako příklad dávána muslimská imigrace. Jenže ono to platí téměř pro všechny nebílé menšiny. Tedy například v Anglii můžeme mluvit o arabské, či pakistánské, afgánské (nebo spíš paštůnské atd), či palestinské  paralelní společnosti, ale úplně stejně můžeme mluvit o paralelní společnosti Ghaňanů, Jamajčanů, Etiopanů atd, kteří muslimové vůbec nejsou. 

Co takovou paralelní společnost definuje. Zde si pomůžeme definící z wikipedie  „Parallel society (German: Parallelgesellschaft) refers to the self-organization of an ethnic or religious minority, often immigrant groups, with the intent of a reduced or minimal spatial, social and cultural contact with the majority society into which they immigrate.[1] Ve volném překladu: je etnická, nebo náboženská minorita, často imigrantská, která se snaží minimalizovat veřejné, sociální a kulturní kontakty s většinovou společností, do které imigrovala.“  (Ten termín „paralelní společnost“ pochází od německého sociologa  Wilhelma Heitmeyera z počátku 90. let minulého století.)

V převedení do běžného jazyka to znamená, že příslušníci oné paralelní společnosti nehledají (a nemají) přátele mezi většinovou společností, nežení se s jejími příslušníky, nepřijímají její kulturní zvyky  a jejich skutečným domovem je stále jejich původní vlast (či vlast jejich předků). Například Pakistánec může mít britské občanství a dokonce se v Anglii narodil a vystudoval tamější školy, ale žije ve své uzavřené pakistánské komunitě v Birminghamu, mluví doma jazykem urdu, dívá se na pakistánskou televizi, jí pakistánská jídla,  vzal si za manželku sestřenici z Pakistánu a svým dětem by nedovolil sňatek mimo jeho pakistánskou komunitu. Loajalitu necítí k Velké Británii, ale k Pakistánu…. Připomínám, že to nemusí mít nic společného s jazykem, ostatně většina Pakistánců v Anglii mluví anglicky perfektně.

Nyní si položme otázku, opravdu u nás v ČR nemáme paralelní společnosti? Bohužel máme a to již mnoho desetiletí.

  1. Cikáni – nacistické vyhlazovací tábory (zde zdůrazňuji to slovo nacistické, neb Češi se na vyhlazování Cikánů, či Židů nijak nepodíleli, ačkoliv se nám to dnes protičeský kolaborantský establishment snaží podsouvat) přežilo pouze několik stovek původních Cikánů, žijících na území tehdejší ČR. (zde záměrně nepoužívám slovo českých Cikánů, protože se lze oprávněně domnívat, že se tehdejší Cikáni za Čechy nepovažovali, stejně jako příslušníci většiny ostatních menšin (Němci, Poláci atd.)  žijících na území ČR – zde doporučuji ke studiu dobový tisk a literaturu, kde si každý může udělat obrázek sám). V 50. letech následoval masivní přísun cikánského obyvatelstva z východní Evropy v rámci tzv. „internacionální pomoci“. Kdy cikánské otázka měla být podle komunistů řešena třídně a měla také pomocí třídních (sociálně-inženýrských) metod sama vymizet. Tím větší bylo pro komunistické soudruhy překvapení, když Cikáni okamžitě vytvořili typickou paralelní společnost, kterou udržují do dnešních dnů. Kolik znáte česko-cikánských manželství? Kolik Cikánů má české přátele a naopak? Kolik Cikánů přijalo české zvyky?  Naprosté minimum! A nic na to nezmění ani mnohaletá multikulturní propaganda a hrstka „profesionálních Cikánů“ srocených kolem cikánských „neziskovek“, které jsou jenom zdrojem snadného obohacení jejich protagonistů a vedení a slouží k cílenému rozeštvávání většinové české společnosti. Lze bez nadsázky říci, že naprostá většina Cikánů o nějaké začlenění do české společnosti nikdy nestála a nestojí. Prostě taková typická paralelní společnost a nic na to nezmění nářek nové levice o „sociálním vyloučení, či údajné diskriminaci….
  2. Vietnamci – další opomíjenou paralelní společností v ČR jsou Vietnamci. Ti rovněž žijí v ČR po desítky let a vykazují všechny rysy paralelní společnosti (ačkoliv nám multikulturní propaganda bude tvrdit opět něco jiného). Naprostá většina Vietnamců se stýká pouze s Vietnamci, doma hovoří vietnamsky, jí vietnamská jídla, dívá se na vietnamskou televizi a žije podle vietnamských kulturních norem. Zde je ale na rozdíl od Cikánů (kde je motivace k odmítaní bělochů většinou čistě rasová – gadžo (běloch – necikán je považován „nečistého“, což pochází pravděpodobně ze zvyků, které si Cikáni přinesli ze své prapůvodní vlasti Indie, kde původně patřili k jedné z nejnižších kast. Proto například okrást/podvést gadža (Čecha) není považováno za špatný skutek) motivace ekonomicko-sociální. Prostě většina Vietnamců se pohybuje v šedé/černé ekonomice (drogy, pašování, prodej padělků, podvody s DPH) a jelikož se předpokládá, že děti jednou převezmou rodinný podnik, pak prostě asimilace s Čechy je pro rodinu obtížná a hlavně obtížně proveditelná. Může si mladá vietnamská dívka přivést domů českého spolužáka ze studií a očekávat, že se onen hoch zapojí do rodinného obchodu s pervitinem v jejich večerce, či asijském bistru na rohu? Přirozeně těžko…to by se asi její český nápadník divil….. Ostatně skutečných česko-vietnamských manželství existuje naprosté minimum. De jure je jich sice několik tisíc, ale vesměs se jedná o fingovaný sňatek Vietnamec-Cikánka, který slouží k legalizaci Vietnamcova pobytu v ČR a je proveden za úplatu v řádech desítek tisíc. Opět na tom nic nezmění několik vietnamských mediálních PR star. (Většinou mladých dívek). Všem, kdo tomu nevěří, doporučuji položit nějakému Vietnamci v Čechách otázku, jaké je hlavní město jeho země. Vždy odpoví Hanoi a to i v případě, že bude mít české občanství….
  3. Muslimové – překvapivě muslimové zatím tvoří paralelní společnost pouze částečně. Má to dva hlavní důvody. Jednak jejich (zatím) malý počet a také skutečnost, že v nich jejich komunitě zatím dominují muži a ti mají často místní přítelkyně/manželky. Také to odpovídá tradiční taktice novodobého muslimského džihádu, že nejprve vyšle na cizí území mladé muže, ti se tam usadí a zlegalizují svůj pobyt a následuje vlna sňatků s jejich sestřenicemi doma v původní vlasti, které si přivezou v rámci slučování rodin. To byla taktika muslimských imigrantů v Západní Evropě v minulých dekádách.  Nicméně, že se situace mění, vidíme například v Teplicích, kde pod patronátem primátora ODS J. Kubery vzniká plnohodnotné muslimské ghetto, které nese všechny znaky paralelní společnosti.
  4. Černoši (nemuslimové) – zde je situace podobná muslimské komunitě a je opět dočasně limitována zatím malými počty černochů nemuslimů v ČR. 

Lze tedy konstatovat, že paralelní společnosti u nás máme úplně stejně jako na Západě, jen zatím ty muslimské tu nejsou dominující. „Zajímavé“ je, že u nás nevznikají paralelní společnosti Slováků, Ukrajinců, Bělorusů, či Rusů… Čím to asi bude? 

V závěru mi dovolte se vypořádat s hlavními  „námitkami“, které slyšíme od neomarxistického establishmentu, či liberálních městských intelektuálů.

Obhajovat muslimskou imigraci si dnes veřejně netroufne z podporovatelů migrace  snad již skoro nikdo, aniž by se vystavil veřejnému posměchu a odporu okolí. Proto se pozornost podporovatelů migrace takticky přenáší právě na nemuslimské menšiny.

  • „Cikánský problém je důsledek českého rasismu a předsudků“,  asi tak by se dal shrnout argument části promenšinového establishmentu, jsou především ti, kteří tajně podporují islámskou imigraci, ale stydí se to na veřejnosti otevřeně říci. Je s podivem, že zastáncům tohoto názoru jaksi nedochází, že v případě Cikánů vyzkoušeli jak komunisté, tak polistopadoví vládci úplně všechno (tedy s výjimkou tvrdé represe) a výsledek byl stále stejný… tedy nulový! Navíc onen údajný český rasismus/xenofobie atd ( jako obvykle u malých národů) vzniká vždy na základě ověřené osobní zkušenosti. Jsou-li tedy Češi obezřetní vůči Cikánům, pak na vině není „předsudek, nebo stereotyp“. Ale osobní dlouhodobá zkušenost.
  • „S Vietnamci nejsou žádné problémy, pracují, neberou dávky jako Cikáni“.  Tohle je často názor zastávaný městskými intelektuály, kteří mohou i být proti muslimské imigraci a proto si zaslouží podrobnější odpověď. Jejich motivace je obvykle zamířena na vlastní ospravedlňení ve svém sociálním okolí (universita, kancelář, úřad atd … „jak já mohu být rasista, když jsem veřejně pro vietnamskou (tedy nebělošskou)  imigraci“). Když opomineme, že většina Vietnamců nebere dávky, protože nemá na žádné dávky nárok, tak jaksi zapomínáme na to, jak se zde mnoho Vietnamců živí a že jejich způsob obživy má s naší představou slušné obživy velmi málo společného. Například ačkoliv existují Češi, kteří mohou prodávat dětem drogy, tak pro většinu Čechů to je považováno za něco zavrženíhodného. Zkuste ale vysvětlit běžnému Vietnamci, který prodává drogy teenagerům z večerky na rohu, či je vozí teenagerům do Německa, že dělá něco špatného a měl by toho nechat… bude na vás nechápavě hledět. Vždyť je to přece skvělý business! Vždyť by ho rodina a celá vietnamská komunita zavrhla, kdyby toho nechal!!! Stejně je s podivem, že tihle „tolerantní liberálové“ nechápou, jak je možné, že masový rozvoj konsumace drog mezi českou mládeží velmi silně koreluje s rozvojem vietnamského podnikání v ČR. Vřele doporučuji ke studium výroční zprávy Národní protidrogové centrály, které najdete na internetu.
  • „Naše děti mají vietnamské spolužáky a ti vynikají ve škole v učení“, tohle je takový jiný odstín výše uvedeného. („hlavně abych nebyl za rasistu“). Překvapivě nemáme žádné indicie, které by toto potvrzovaly. Nikde nevidíme vynikající vietnamské vědce, inženýry, lékaře, lékárníky, zubaře, učitele atd…, překvapivě většina  Vietnamců pracuje v naší zemi  v oborech, kde žádné vzdělání není potřeba. (Večerky, nehtová studia atd). 
  • „Křestanští imigranti z Afriky/Asie tu nebudou dělat problémy a budou nám vděční, že tu mohou být“. Tohle se hojně vyskytovalo v tehdejším antiislámském hnutí, či v antiislámských křesťanských kruzích. Byla to ale spíš bezbřehá naivita, než hloupost, či zlá vůle. Jak takový vděk vypadá v praxi jsme viděli na příkladu „Iráckých křesťanů“. Po týdnech neustálých stížnosti na své obětavé hostitele  se všichni přesunuli do Německa za vyššími dávkami…..
  • „Máme povinnost pomáhat uprchlíkům a proto je musíme k nám přijmout“ … žádnou takovou povinnost NEMÁME! Tohle je jeden z klasických pokusů/triků  o citové vydírání používaný proimigrantskými  a protičeskými kruhy. Pokud chce nějaký pan Stropnický, či paní Marksová, či pan Freud, Rozumek apod. někomu z Afriky pomáhat , pak by to měl dělat v Africe a za své….!!! Pan Novák žijící ve Vlašimi žádnou takovou povinnost nemá a nikdy neměl a pokud něco takového odmítá, pak na to má plné právo. Tohle je totiž jeho země!
  • “Češi byli také uprchlíci, tak teď musí brát imigranty i oni” – to je jiná verze výše uvedeného. Znáte snad zemi, kde by Češi po imigraci vytvořili paralelní společnost? Kde by vznikly české mafiánské struktury? Neznáte, že…..ona totiž žádná taková neexistuje…. Plus utíkali snad Češi někdy masivně do Afriky, či Pakistánu?! Tj Němcům snad něco dlužíme, čenochům a muslimům určitě ne!

Výše uvedené jen potvrzuje mnoholeté pozorování, že nejhloupější lidé jsou paradoxně tzv. humanitně vzdělaní měsští intelektuálové. Ti skutečně věří kdejaké pitomině a nesmyslu, jejich neschopnost a neochota používat zdravý selský rozum je někdy skutečně zarážející. K tomu se přidává jejich obvyklé pseudointelektuálské povýšenectví a pohrdání vlastní zemí a národem, který je živí.  Jen jen smutným konstatováním, že dnes má dělník na stavbě víc rozumu, než profesor na FF UK….

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Yvona Škurková 100,- Kč, Jaromír Ohnůtek 150,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Petr Novotný 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč

Celkem za měsíc: 1 900,00 Kč
Vybráno 5.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 4 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
loading...
politicon-banner
17 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.