masini
26.1.2019
Kategorie: Historie

Palachův odkaz a pohled na bratry Mašíny dodnes dělí společnost

Sdílejte článek:

FERO HRABAL

Vztah k Palachovu odkazu jako lakmusový papírek morálky, potažmo vlastenectví nebo čecháčkovství. Palachův odkaz dodnes dělí společnost na obdivovatele hrdinství / pravdy + bezpáteřní služebníčky lži, zla a nenávisti. Svým postojem k jeho oběti se každý sám zařazuje do té či oné kategorie.

Tak, jak hysterická represivní opatření režimu před každým výročím Palachovy smrti a nakonec “Palachův týden” (který byl předehrou Listopadu) byly důkazem, že jeho oběť měla smysl, tak nechutné reakce rudých švábů k 50. výročí Palachovy smrti jsou varováním před nepoučitelností komoušů, nesmrtelností lidské blbosti, prohnilou morálkou značné části národa a recidivou rudého moru.

Pro někoho je holt vzorem Jan Hus, Komenský, páter Toufar či TGM, pro jiného Jidáš, Gottwald, generál Lorenc či agent Bureš.

Zbabělci mají vždy potřebu zpochybnit, bagatelizovat či zesměšnit hrdinství či oběť. … Každý, kdo odsuzuje či zpochybňuje smysluplnost Palachovy oběti, by měl uvést, jak bojoval proti zrůdnému režimu a okupaci ON (potažmo jeho rodina).

Lůza, někdejší kolaboranti a potomci a pobratimové někdejších kolaborantů, bagatelizující a zesměšňující ještě dnes v internetových komentářích (žlučovitých zvratcích) Palachův čin (stejně jako Havla i Listopad) si opravdu nezaslouží nic jiného, než si zopakovat tehdejší historii, resp. vyvzdorovanou estébácko-gangsterskou vládu, kterou reprezentuje agent Bureš a stínová hnědo-rudá NF.

Z řad těchto (povětšinou anonymních a zbabělých) ubožáků se po celé generace rekrutují “užiteční idioti” všech diktátorů a kolaboranti s každým okupačním režimem. Není divu, že u nás totalita vydržela celých 50 let.

Ani se nedivím, že zbabělci jsou alergičtí na zrcadlo, v němž vidí zas a znovu jen zbabělého a zakomplexovaného potkana… A Jan Hus, Palach, Havel, Horáková či bratři Mašínové rovněž každému zbabělci, křivákovi či bývalému kolaborantovi nastavují takové pomyslné zrcadlo. Proto ta hysterie v krysích řadách.

Zrovna tak se nedivím, že tito frustráti, zakomplexovaní a zlomyslní anonymní nýmandi, jsou vesměs zároveň i obdivovateli putinovské kleptokracie, anonismu a antiamerikanismu. Ještě asi dlouho budeme lavírovat na pomezí mezi demokracií a socialismem, přinejmenším do té doby, než vymře generace kolaborantů a naivních hlupáků nostalgicky vzpomínající na “báječná léta pod psa”.

Slušnému člověku je na zvracení, když poslouchá šmejdy snažící se i po 50 letech zneuctít odkaz statečného vlastence zpochybňováním jeho psychického stavu, neštítíc se vědomě manipulovat i s dávno vyvrácenými lživými tvrzeními komunistické propagandy.

Ale frustrovaný a zbabělý trpaslík se obvykle vždy snaží zviditelnit aspoň ochcáváním kotníků velikána, osobnosti či hrdiny – tak se prezentuje dnes i na internetu pod ochranou anonymity kdejaký ubožák, o kterém by jinak většina národa (a možná ani sousední ulice) v životě neslyšela, využívajíc výhody demokracie, která pro něj byla ještě do Listopadu sprostým slovem.

Zbabělci mají automaticky nutkavou potřebu zesměšnit, zpochybnit anebo pošpinit jakékoliv hrdinství.

Jestliže ještě dnes někdo vytáhne znovu onen nesmysl o zmanipulovaném naivním chlapci, anebo prosťáčkovi jehož zneužili manipulátoři, kteří mu nabulíkovali, že půjde jen o tzv. “studený plamen”, je nad slunce jasné, co tím sleduje.

Již jen proto, že Jan Palach byl velice zkušený amatérský chemik, který se celá léta věnoval praktickým pokusům … a tudíž moc dobře věděl, co děla, jakož i to, že “studený plamen” je mystifikace.

Pokud jde o hlupáky podsouvané náznaky, že Palach byl prostě cvok, tyto zlomyslné bláboly stokrát vyvrátili jak jeho přátelé a učitelé, tak odborníci.

Jak potvrzuje i doc. MUDr. Milan Černý (v r.1969 vedoucí týmu psychiatrů a psychologů, který měl k dispozici i kompletní autentickou dokumentaci a osobní svědectví od lékařů kliniky plastické chirurgie v Legerově ulici):

“Jan Palach byl naprosto duševně zdravým člověkem. Vyplývá to z rozmluv, které s ním měli jeho ošetřující lékaři, i z mnoha objektivních zpráv od členů jeho rodiny, jeho přátel a známých. Jeho čin nebyl sebevražedným pokusem, nebyl činem zoufalce – byl to promyšlený burcující akt. To, co uskutečnil, uskutečnil s rozmyslem. Velice přesně zvážil, co by mohlo zapůsobit v době, kdy se po počáteční vlně odporu proti okupantům začaly projevovat známky únavy a pasivity. Chtěl být burcující živou pochodní dalšího boje proti sovětským okupantům.”

A dále psychiatr doc. Černý zdůrazňuje: “Jan Palach byl člověkem s výrazným smyslem pro přímost, čestnost, pravdu a spravedlnost. Nebyly u něho zjištěny žádné chorobné znaky osobnosti. V době, kdy mnozí selhávali, kdy se ukazovala slabost lidí, se Palach projevil jako mimořádně statečný člověk, připravený k nejvyšší lidské oběti.”
/…/
“Můžeme s naprostou jistotou konstatovat, že ani Jan Zajíc nebyl nemocným člověkem, nebyl psychopatickou osobností,” říká doc. Černý. “Stejně jako Palach měl i on výrazný smysl pro pravdu, čest a spravedlnost.”
/…/
“Rovněž Evžen Plocek byl člověkem se zvýrazněným smyslem pro odpovědnost, pravdu a spravedlnost,” dodává doc. Černý.

 

PS: Když už někteří rudí švábové v souvislosti s výročím Palachovy smrti nakousli i kauzu odbojářů bratří Mašínů, zareaguji i v tomto smyslu:

Tragikomické je, že lidé, kteří mávnou rukou nad masovými vraždami páchanými Revolučními gardami na německých civilistech v r. 1945, tisícovkami obětí komunistických lágrů anebo stovkami civilistů povražděných pohraničníky, se až hystericky rozhořčují nad “vrahy Mašínovými, vraždícími bezbranné příslušníky SNB, milicionáře a funkcionáře KSČ”, představitele zrůdného režimu, jehož krédem byla likvidace třídních nepřátel (ignorujíc především fakt, že to bylo ve válce. Komouši přeci vyhlásili válku buržoazii, imperialistům, vykořisťovatelům a třídním nepřátelům!)!!

Přitom stejným dechem zpochybňují smysluplnost a hrdinství Palachova činu, který zvolil namísto ozbrojeného boje jako Mašínové zoufalou formu sebeobětování, jelikož si uvědomil, že právě – původně plánovaným – ozbrojeným útokem vůči okupačním jednotkám nebo představitelům kolaborantské kliky by poskytl Sovětům vítanou záminkou k masovému krvavému teroru vůči českému národu.

Stačilo vzpomenout na osud Budapešti, rozstřílené sovětskými tanky jen dekádu předtím, a desetitisíce mrtvých Maďarů, kteří se v r. 1956 rozhodli bránit svobodu se zbraní v ruce.

Každému tlučhubovi moralizujícímu o “vrazích Mašínech” bych doporučil zalistovat si v sáhodlouhém výběru komunistických obětí!

 

Zrůdným prizmatem stalinistů (zpochybňujících i miliony obětí GULAGu a masakry “sovětských esesáků” z NKVD) a mladých komsomolců s portrétem vraha Che Guevary na tričku je i s. Ondráček (který nejen, že byl v Listopadu 89 komunistickou “mlátičkou”, ale především je na svou minulost patřičně hrdý, o čemž svědčí jeho dosavadní působení ve stejné, komunistické, bandě) ubohou obětí štvanice, stejně jako je NATO nástrojem imperialismu (ačkoliv své impérium rozšiřuje posledních 75 let výlučně Rusko).

Vzhledem k tomu, že nejméně 80% populace (starší dnes 55 let) s komunistickým režimem (založeným na zlodějině, podvodu a lži) přímo či nepřímo kolaborovalo (pokud již se na něm přímo aktivně nepodílelo), stejně jako za Protektorátu, není divu, že i zde nachází skuteční odbojáři, bojovníci proti komunistickému teroru, bratři Mašínové tolik nepřátel.

Samozřejmě, vždyť se tehdy mohli stát obětí antikomunistické gerily klidně i rodiče těchto komentátorů (bývalí kolaboranti a poskoci komunistického režimu) …. a zrovna tak je pochopitelné, že komunistický fízl Bureš (obklopený kamarilou estébáků) má tolik obhájců a obdivovatelů mezi těmito vrstvami.

Kolik z nich (potažmo jejich rodičů) se stejně razantně postavilo v té době na podporu obětí komunistického teroru anebo odsoudilo řádění májových partyzánů za vraždy neozbrojených nacistů a německých civilistů? Tehdy (oni sami, potažmo jejich rodičové) podepisovali výzvy k oběšení vlastizrádců a nyní mají nebetyčnou drzost odsuzovat Mašíny, kteří odbouchli pár poskoků zločineckého režimu, který se nikdy netajil, že je připraven zlikvidovat kohokoliv, kdo se mu postaví, který se pyšnil odkazem na tradici “revolučního násilí”.

A propos: Kupodivu žádný z těchto moralistů / pacifistů nezpochybňuje “vraždění” neozbrojených nacistů partyzány s odůvodněním, že “to bylo ve válce”. Ovšem v 50. letech jsme byli rovněž ve válce.

Nevyhlásili snad komouši nesmiřitelný boj, válku buržoazii? Nehlásali veřejně, že jejich cílem je zničit, zlikvidovat třídní nepřátele (což i prakticky realizovali)?

Mám pochybnosti, lze-li ještě vůbec považovat ČR za právní stát, jestliže — navzdory platnému zákonu § 260 / O podpoře a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka (“Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.”) a Zákonu č. 198/1993 Sb. (“O protiprávnosti komunistického režimu”), označujícímu komunistickou ideologii za zločinnou — dovolují-li si Gottwaldovi a Husákovi pohrobci veřejně a beztrestně obhajovat onen zločinný režim a jeho ideologii, navíc ještě z pozice politických representantů republiky, vysmívajíc se do očí obětem komunismu !?

S blbostí a zlomyslností rudých trollů je třeba dennodenně bojovat, jinak nás převálcují. Jelikož stalinismus je de facto satanským kultem, je imunní vůči zdravému rozumu, logice i faktům a tudíž přežívá nadále. Stalinisty/satanisty samozřejmě nepřesvědčí nic. Jde jen o to osvětou před jejich působením chránit aspoň lidi naivní a pomýlené.

Prameny:

 • http://www.janpalach.cz/
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach
 • https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2702510-spoluzak-jenda-melnicti-gymnaziste-shromazdili-vzpominky-na-palacha
 • https://domov.sme.sk/c/22029771/trenoval-mucil-sa-a-nosil-zbran-palach-bol-bojovnik.html
 • https://www.interez.sk/jan-palach-student-ktory-sa-po-roku-1968-upalil-za-slobodu-nas-vsetkych/
 • https://www.ceskatelevize.cz/porady/11118393137-jan-palach/
 • www.cinemart.sk/filmy/jan-palach/
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach_(film)
 • https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/589160/jan-palach-na-smrtelne-posteli-zadny-z-nas-nechce-zemrit-lekarka-popsala-jeho-posledni-chvile.html
 • https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/589342/nenavist-az-za-hrob-i-probuzeni-mrtvych-pametnici-na-vaclavskem-namesti-vzpominali-na-leden-1969.html
 • https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/587526/50-let-od-upaleni-jana-palacha-praha-pripomene-dulezite-vyroci-radou-akci.html

Autor: Fero Hrabal 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2019: *****

František Šmíd 600,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marie Švajdová 200,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Luděk Kurka 100,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Šána 100,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč

Celkem za měsíc: 6 238,00 Kč
Vybráno 17.82%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 857 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (32 votes, average: 2,59 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
81 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.