HALIKISLAM
22.8.2018
Kategorie: Multikulturní soužití

P.T. Halík – dokonalý salafista

Sdílejte článek:

PAVEL DUDR

Prof. T. Halík se v poslední době radikalizuje tak, že se nestačíme divit. S trochou nadsázky lze říci, že se už z něj stal salafista, což můžeme doložit citacemi z jeho nedávných článků a rozhovorů. Salafismus je radikální odnož sunitského islámu, která prosazuje postupné zavádění práva šaría, někdy se mu říká také islamismus nebo politický islám.

 

1. Používá posvátnou lež, takíja.
TH: „ Nedávno opět zaznělo z úst vrcholných politických představitelů naší země: nepřijmeme vůbec žádného uprchlíka…..Nepřijmeme ani jednoho uprchlíka „(1)
– Skutečnost je však taková, že vláda odmítla přijmout ilegální migranty a to nejsou uprchlíci. Ještě pořád platí, že uprchlík je ten, kdo v první bezpečné zemi požádá o ochranu a prokáže, že byl ve své zemi pronásledován nebo ohrožen válkou….

2. Salafista neuznává zákony země, ve které žije.
TH: „Všichni přitom víme, že přijetí nejen těch několika desítek, ale i několika tisíc migrantů by naši zemi nepoškodilo…. To odmítnutí byť i malé hrstky migrantů,.., má symbolický význam. „(1)
Z toho je vidět, že azylové zákony ČR ho vůbec nezajímají. A přitom platí i pro profesory Karlovy univerzity a nositele Templetonovy ceny.

3. Salafista nesmí kritizovat islám.
Tento zákon plní např. tak, že salafisty a masové vrahy z Islámského státu jednoduše nepovažuje za muslimy.
Nebo také píše: „Současná migrace je pouze předehrou toho, co přijde, až v důsledku globálního oteplování zmizí z velké části světa zásoby vody.  Ke spoluviníkům toho, že se lidstvo nesnažilo této katastrofě předejít, patří i ti, kteří falešně uklidňovali svědomí viníků popíráním faktu klimatických změn a lidské spoluzodpovědnosti za tento stav. “(1)
Salafista nemůže připustit, že hlavní příčinou bídy islámského světa je totalitní ideologie, která tam vládne a systematicky vyvražďuje svobodomyslné lidi za odmítnutí nucených sňatků, za kritiku nebo odstoupení od islámu (vraždy ze cti), produkuje degenerované lidi (incest mezi bratranci a sestřenicemi) a negramotné – jsou to země s nejnižší gramotností, a potírá snahy o emancipaci žen, které např. vůbec nerozhodují o tom, kolik budou mít dětí a nemají ani právo na svůj názor.(2)

4. Podporuje hidžru – islamizaci a džihád pomocí migrace : o tom jsou všechny jeho zde zmíněné články a rozhovory.

5. Tvrdě kritizuje ruského prezidenta Putina, přestože půl miliónu syrských křesťanů je mu vděčných za to, že je zachránil před genocidou – před válkou jich tam bylo 1,8 miliónu:
Můžeme citovat Zpravodaj CSI: „Včasný ruský zásah na žádost syrské vlády vedl ke hluboké proměně a rázně potřel všechny typy teroristických skupin, za což je syrský lid hluboce vděčný. Je tu naděje…. (3)
TH:“ A mně osobně nejvíc vadí Putinovo cynické zneužívání křesťanství a pravoslavné církve a posluhování pravoslavné hierarchie tomuto režimu. Jejich demagogické pomlouvání svobodné společnosti („zkaženého Západu“) nachází odezvu i v jistých katolických kruzích u nás a na Slovensku. … A dnešní Rusko je ještě nebezpečnější než brežněvovské Rusko. (3)
Vysvětlení je opět prosté: válku v Sýrii vyvolali hlavně salafisté, nejen domácí, ale i ze Saudské Arábie, která válku financovala, a Putin jim jejich záměry překazil.

6. Salafista vede i džihád srdcem
TH: „. K většímu prolnutí muslimů s naší západní civilizací dojde, ať si to budeme přát, nebo ne, tento proces prolínání světů nezastaví žádné betonové zdi  –  důležité ovšem je, jak bude vypadat. Dnes je ještě otevřená celá škála možností. Ovládnou-li mozky Evropanů nebezpeční demagogové typu Okamury, Konvičky a podobných, pak se schyluje k tragické konfrontační variantě. „(3)
Zde si můžeme všimnout, že invazi islamistů nazývá jednoduše „prolnutím muslimů“ a vůbec si nepřipouští, že existuje něco jako Schengenská smlouva, která zavazuje smluvní státy a říká, že vnější hranice schengenského prostoru budou chráněny a tedy že by Řecko, Itálie a Španělsko je mohly konečně začít chránit a hlídat. Anebo že existují státy, které své hranice normálně brání, jako např. Austrálie, Japonsko, Izrael, atd. Připomíná to hlavní heslo salafistů: „Islám ovládne svět.“ Přičemž vyhrožuje i terorem, pokud se budeme bránit.

7. Salafisté neuznávají demokracii.
Salafismus učí, že demokracie pochází od lidí, zatímco právo šaría od Alláha, takže má rozhodně vyšší platnost.
TH: „ Menšina má vždycky pravdu.“ (4)
Nebo též k odmítavému stanovisku premiéra k ilegální imigraci:
„Babišovi jde jen o hlasy lidí a o to, co lidé chtějí, státník se na rozdíl od populisty dovede lidem postavit, Masaryk a Havel taky šli proti většinovému názoru. „ (6)

8. Salafista – začátečník mívá zkušeného řídícího imáma.
Tím by mohl být jeho kolega z Oxfordu, Tariq Ramadan, vnuk zakladatele Muslimského bratrstva a nyní profesor islámských studií na St. Antony`s College, Universty of Oxford (5), kde také přednášel prof. T. Halík. Je zde na snímku s T. Halíkem u posvátné jóni v Mekce. Zdroj: Jihadwatch.org
Ten ze své pařížské kanceláře v Saint-Denis pro své 2 miliony sledujících na facebooku razí tezi, že „islám je francouzské náboženství a francouzština je jazyk islámu“. Podle Gatestone Institute je jedním z hlavních zastánců islamizace Evropy a silným oponentem snah o integraci. (7)

Zde je svědectví muslima z Alžírska o současné Paříži, čtvrti Saint-Denis:

„Moje město mně v posledních letech naočkovalo nedůvěru, kterou jsem chtěl zanechat před 21 lety na druhé straně Středozemního moře. Ten proud lidí, který se každý pátek rozleje v ulici de Boulangerie, není žádné normální shromáždění věřících. V Tawhid centru, které přitahuje tolik věřících, že jejich modlitební koberečky částečně zastavují provoz, začal v roce 2000 svoji činnost ve Francii kazatel Tariq Ramadan. Tento modlitební prostor, který považují mnozí za jednoduchou mešitu, je centrem těch, kteří následují politickou ideologii Muslimského bratrstva.(8)

Ještě svědectví Čecha žijícího v Nizozemí, Karla Pokorného z r. 2015:

„ Na doporučení zelených a sociálních demokratů byl na Erasmově univerzitě v Rotterdamu jako poradce pro integraci angažován egyptsko švýcarský filozof Tariq Ramadan. Tuto funkci vykonával tak dlouho, než rotterdamští prosťáčkové zjistili, že pan profesor zároveň pracuje pro státní íránskou televizi, kde jednou týdně ve svém pořadu brojí proti dekadentní západní společnosti, varuje před jakoukoliv integrací a tvrdí také, že jsou muslimové v Evropě diskriminováni. Samozřejmě byl okamžitě propuštěn, ale nyní se soudí s univerzitou, protože považuje výpověď za rasistický čin. Ale nemusí naříkat, Anglie mu nabídla místo profesora na univerzitě, a to ne jen tak na nějaké, ale v Oxfordu.“(9)

V současné době je však T. Ramadan trestně stíhán pro několikanásobné znásilnění (10,11).

9. Proměna vlastence na vlastizrádce je také pozoruhodná.
Můžeme citovat z jeho knihy rozhovorů Ptal jsem se cest, kde nezakrývá svůj obdiv i hrdost na svého pradědečka, který bojoval na pražských barikádách v roce 1848:
„A tady, ve Staroměstské mostecké věži, stála za svatodušních bouří 1848 barikáda, na které bojoval ve studentských legiích proti vojskům generála Windischgratze můj pradědeček Jan Halík… Pradědečkův portrét vždycky visel v mém pokoji a visí tam dodnes. Přes ty dvě generace jsme si i fyzicky podobni,…. Přišel jako mladík z Domažlic do Prahy. Seznámil se tu s vlasteneckým prostředím, Josefem Kajetánem Tylem,…
Pradědeček byl potom zatčen a rok vězněn v Bílé věži na Hradě….Jan Halík byl Tylovým mecenášem,…Ještě ve stáří měl vlastenecký projev na hradě Rýznburku a až do konce života byl sledován rakouskou policií.
Také na svého otce je patřičně pyšný: „S Karlem Čapkem se otec setkal jen několikrát. Od mládí byl ale velkým obdivovatelem Čapkových spisů…Část čapkovského archívu byla za okupace uschována v jedné bance a část měl otec doma…
A ostatní příbuzní? „Ohromný vliv na měl na mě matčin bratr, strýc Josef…Strýc byl vášnivý vlastenec a asi právě od něho jsem poprvé slyšel o Husovi, Žižkovi, Komenském,…..poslouchali jsme v hlubokých padesátých letech londýnský rozhlas…“
A dnes? Jako mávnutím kouzelného proutku se z negramotných a na našich pracovních trzích nepoužitelných ilegálních migrantů stávají uprchlíci, z vlastenectví se stává „jedovatý nacionalismus a národní sobectví“ a ze svrchované demokratické republiky „ ghetto etnické čistoty, obrněný skanzen vybájené minulosti uprostřed Evropy“:

TH: „Nedávno opět zaznělo z úst vrcholných politických představitelů naší země: nepřijmeme vůbec žádného uprchlíka …. – ano, i toto je symbol. I tím o sobě něco velmi podstatného říkáme. Říkáme tím, že se zříkáme Krista a evangelia, že se vyřazujeme z Evropy a evropské kultury humanismu, že dáváme přednost jedovatému nacionalismu, národnímu sobectví, že chceme nadále z evropského společenství pouze oběma rukama brát a nejsme ochotni nic dávat….. uděláme z naší země ghetto etnické čistoty, obrněný skanzen vybájené minulosti uprostřed Evropy – to není jen nemravné, to je také pošetilé a hloupé.  „ (1)

Možná to je jeden z důvodů, proč katolická církev v současné době vzbuzuje v sekulární společnosti čím dál větší odpor. Když její významný představitel podporuje islamizaci pomocí negramotných a na našem pracovním trhu nepoužitelných muslimů, které naše děti a vnoučata budou muset živit, zatímco oni je budou znásilňovat a zapalovat jim auta na sídlištích, aby se odtud vystěhovali, a byly tam volné byty pro další migranty.(12)

Prameny:
(1) http://denikreferendum.cz/clanek/28051-byl-jsem-uprchlik-a-neujali-jste-se-mne
(2) http://www.epshark.cz/clanek/619/dublin-iv-invaze-negramotnych-a-platforma-evropske-civilizace
(3) https://csi-cr.cz/app/uploads/sites/5/2016/10/km_kveten_2016_web.pdf str.12
(4) https://video.info.cz/strunc/jsem-vsechno-co-cesi-nenavidi-pocitam-s-tim-ze-me-muzou-zavrazdit-rika-knez-tomas-halik-31622.html
(5) http://www.sant.ox.ac.uk/people?field_related_centre_programme_tid=All&page=1
(6) https://video.aktualne.cz/dvtv/halik-uprchlici-tady-jsou-nezabranime-jim-ostnatymi-draty-je/r~27bb28b8997211e8a4d90cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
(7) http://www.securitymagazin.cz/zpravy/islam-v-tichosti-dobyva-evropu-1404052170.html
http://denikreferendum.cz/clanek/28051-byl-jsem-uprchlik-a-neujali-jste-se-mne
(8) https://pravyprostor.cz/desive-svedectvi-muslima-o-soucasne-francii/
(9) http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cesky-krajan-v-Nizozemi-vek-85-let-Uz-nam-dochazi-trpelivost-Vrchnost-kvuli-azylantum-zabavuje-budovy-Statistiky-zlocinnosti-hovori-jasne-404197
(10) https://www.jihadwatch.org/2018/03/tariq-ramadan-now-we-are-three
(11) https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/462087-expert-na-islam-je-ve-vazbe-kvuli-obvinenim-ze-znasilneni.html
(12) https://voiceofeurope.com/2018/08/breaking-inferno-in-sweden-as-youth-gangs-make-coordinated-arson-attacks-at-three-locations/#.W3IFmoT2Ln4.twitter

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2019: *****

Milan Tahovský 1000,- Kč, Jakub Malinovský 55,- Kč, Petr Macura 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Jitka Rytířová 800,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Věra Heyduková 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlatimil Běhan 50,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Tomáš Foldyna 751,44 Kč (30 eur)

Celkem za měsíc: 5 156,44 Kč
Vybráno 14.73%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 29 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 4,95 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
11 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.