OUMUAMUA
27.12.2021
Kategorie: Společnost

Oumuamua jako původce covid?

Sdílejte článek:

PERGILL

Oumuamua je těleso, první objevené jako pocházející z jiné hvězdné soustavy a letící rychlostí, že tu naši také opustí. Bylo objeveno 19. 10. 2019, na rozdíl od Rámy A. C. Clarka, až už se vzdalovalo od Slunce i Země a z dosahu pozemských dalekohledů zmizelo za cca rok. Vzhledem k tomu, že ikonické obrázky vznikly počítačovou rekonstrukcí tvaru na základě změn jasnosti jednoho či dvou pixelů, je jeho tvar opravdu jen přibližný a detaily jeho povrchu jsou čistě malířskou licencí. Mimochodem, rekonstruktoři patrně nepracovali s možností, že by těleso neslo na různých částech různé barvy, jak je to u technických objektů dosti časté.

 

Teorie

V onom roce jsem na posledním Fénixconu (protože následující zatím dva zlikvidovala proticovidová opatření) přednášel o problematice mikrobiálního zamoření kosmických lodí. Tato problematika je už dost seriózně vědecky popsaná u stanic na oběžné dráze kolem Země, i v případě kosmických sond bez posádky. Takže jsem si dovolil zrekapitulovat podstatné věci a doplnit nějakou extrapolací (na lety k planetám sluneční soustavy i k exoplanetám).

V rámci této přednášky jsem si dovolil i zmínku o tělese Oumuamua, tehdy silně aktuálním.
Dovolil jsem si učinit asi následující predikce:

  1. Pokud jsou taková tělesa extrémně vzácná, mohla by přinést naprosto fatální bakterie (nebo jiné, pro pozemskou biologii neznámé živé objekty), jaké by způsobily totální pohromu pro pozemskou biosféru, srovnatelnou s velkými vyhynutími v minulosti.
  2. Pokud jsou průlety takových těles časté, tak by to naopak byl nepřímý důkaz, že se pozemská biosféra s takovou extrasolární kontaminací setkala již opakovaně, a že tato setkání ustála.

V současné době je brán astronomy za přijatelný odhad, že mezihvězdné objekty proletí sluneční soustavou několikrát za rok. Což by svědčilo pro onu druhou, optimističtější, verzi.

Jiným problémem by bylo, pokud by se jednalo o těleso řízené cizí inteligencí. Ta by se totiž patrně snažila Zemi “dehumanizovat” či “ET formovat”, tedy, pokud by opravdu jen neprolétala kolem.

Přednášku jsem zakončil slovy:

“Aniž bych chtěl dělat paniku, dovoluji si konstatovat, že případná záměrně nekomunikující, ale inteligentně (byť třeba i strojově) řízená možná varianta 1I/’Oumuamua mohla klidně vypustit nikoli plyn, ale hejno mikrosatelitů, které jsou již na cestě k nám s náplní, dle mínění jejich tvůrců, pro nás nejvražednější možnou. Pokud je tato možnost realitou, poznáme to patrně brzy.”

Vzápětí vypukla epidemie covid.

Vlastně jediné, co se nesplnilo, je ona vražednost. Možné vysvětlení tohoto fenoménu (pokud pomineme možnost, že extrasolární inteligence to “nejvražednější možné” prostě zorala) je podáno níže.

Covid

Faktem je, abych nedělal zase paniku, že covid, způsobující současnou epidemii, je dosti pevně zasazen do systému adenovirů, byť z nich některými vlastnostmi vyčnívá. Ne však natolik, aby bylo pravděpodobné, že je zcela mimozemského původu. Navíc profesor Raška, žijící v USA a Kanadě (syn zakladatele československé epidemiologie), prohlásil, že už někdy v letech 2014 – 15 byla v Číně epidemie podobně probíhajícího onemocnění mezi horníky v přibližně stejné oblasti, z níž pochází i tento virus.

Dle mého soudu mohlo dojít k tomu, že čínští výzkumníci mohli nečekaně objevený zajímavý virus v podmínkách centrálně plánované vědy (jaké pamatuji z dob před rokem 1989 i u nás) nasadit na HeLa buňky, které se poměrně dobře množí, takže se daly získat hned a ne až během příští pětiletky, jako prostředky na tkáňové kultury apod. HeLa buňky jsou velmi agresívně rostoucí buňky rakoviny děložního čípku, které se dají pěstovat a množit skoro jako prvoci, takže je možné s nimi hospodařit dosti pružně.

Problém je, že se jedná o buňky původně lidské, takže se na nich virus mohl stát i bez nějakých umělých zásahů (o nichž se někdy také spekuluje na základě ne zcela běžných vlastností tohoto viru) natolik přizpůsobit poměrům v lidských buňkách, že mohl získat i bez zlého úmyslu pěstitelů schopnost šířit se lavinovitě mezi lidmi (podobně jako jeho příbuzný, způsobující SARS).

Pochopitelně, je to teorie. Je stejně dobrá, jako ta, že zde kdysi přistála mimozemská sonda a sebrala vzorky biologického materiálu. A že na základě těchto vzorků byl upraven rovněž s nimi získaný virus (stačil by únos jednoho dítěte a takových hororových historek se najde v záhadologické literatuře dost a dost) a byl by k dispozici jak pestrý vzorek adenovirů (u dětí běžná součást slizničního sekretu), tak i tkání, na kterých by se měl množit. ET by se zkrátka vůbec nemusel chovat k dětem mile a přátelsky, jako v onom kultovním filmu.

Důvod?

Existují scénáře mezihvězdného mezicivilizačního kontaktu a promrskali je lidé podstatně kvalifikovanější, než jsem já. Mimo jiné i známý spisovatel, jehož téměř všechny “vážné” romány jsou o různých způsobech průšvihů a selhání, k nimž při takovém kontaktu došlo, Stanislav Lem. Výsledek je pesimistický: Všechny možné varianty chování těchto civilizací vedou k eskalaci na boj “na život a na smrt”, a to i v případně původně oboustranně dobrých úmyslech.

U mezihvězdných poutníků lze očekávat znalost matematiky a logiky minimálně na stejné úrovni, jakou máme my. A protože se nejedná o nějaké žvástologie, ale naprosto exaktní obory, pracující naprosto exaktními postupy, museli i oni dospět ke stejnému závěru. Byť třeba neznají fikci (včetně SF), jako třeba mimozemšťané v Galaxy Questu, museli tyto postupy promrskat v momentě, kdy sestrojili první mezihvězdnou loď (nebo, při očekávání inteligentních konkurentů ve vlastní hvězdné soustavě, meziplanetární).

Je IMHO velmi nepravděpodobné, že by se k jiným hvězdám vypravila civilizace, nepředpokládající existenci nějakých konkurentů. Byť to asi zcela vyloučené není, ale pak by “mrskali” logické postupy např. při zachycení našeho rádiového a televizního vysílání, které vyplňuje okolo naší hvězdné soustavy kouli o průměru skoro dvě stovky světelných let (záleží na tom, které naše staré signály bychom brali jako takové, že už překročily práh pro vzdálenou detekci). Mohlo by dojít i k omylům (existuje teorie, že výbuch sopky Krakatoa byl mimozemšťany detekován jako pokus o komunikaci, a že odpovědí byl výbuch nad povodím řeky Tunguzky. Nicméně v roce 1945 zde vybuchlo několik jaderných náloží a další následovaly v letech poté, a ty asi budou detekovatelné i na vzdálenost těch 76 světelných let, kde se jejich důsledky pohybují vesmírem, a patrně i na mnohem větší. A lze počítat i s tím, že vzdáleně detekovatelné budou i podzemní jaderné výbuchy, prováděné ještě později.

Takže jakákoli posádka kosmické lodi, putující ze vzdálenosti desítek let by byla o přítomnosti inteligentního života ve sluneční soustavě informována, leda by letěla nějakým “mimoprostorem” a neměla cestou žádný kontakt s vesmírem jako takovým. Ta by ale asi měla prostředky, umožňující zjistit projevy inteligentního života na Zemi už někde v Kuipierově pásu, pokud by se tedy z toho mimoprostoru nevykulila ještě blíž.

Mezihvězdné biologické zbraně

Svého času (na tomto blogu a předtím na přednáškách pro fanoušky SF) jsem konstatoval, že že autory military SF dosti opomíjené biologické prostředky (věnuje se jim prakticky jen David Gerrold) nelze podceňovat. Zejména, pokud by ET chtěli zachovat některé technické prostředky dobývané planety a nechtěli oproti tomu čekat s kolonizací např. až radioaktivita poklesne na pro ně přijatelnou úroveň.
Druhou stránkou této skupiny zbraní je skutečnost, že by je i méně technicky vyspělá atakovaná civilizace (třeba pozemšťané přepadení ET) mohla s úspěchem použít. V případě úspěšného použití takových zbraní lze očekávat i tvrdá až hysterická karanténní opatření ze strany domoviny ET, která by silně narušila logistiku jejich výsadku a současně jeho příslušníky demoralizovala. Možná až na úroveň vzniku nějakého modu vivendi výsadku s obyvateli napadené planety.

Velice by záleželo např. na tom, zda by výsadek byl s to vytvořit životaschopnou populaci a poté s pozemšťany nějakou hybridní civilizaci.

Pozitivní důvod?

Existuje jeden jev, kterým by se ona osudovost kontaktu dvou civilizací dala obejít. Kontakty tří (a více) civilizací současně mohou vést ke scénářům, končícím něčím jako mírové soužití (případně až vznikem zárodku jakési “galaktické federace” na způsob Star Treku). Je tedy jasné, že pokud by se někde okolo Země vyskytovala civilizace schopná mezihvězdných cest, že by si tu naši, primitivnější, snažila držet jako eso v rukávu pro případ kontaktu s další, tentokrát k jejímu přemožení a vybití dostatečně pokročilou konkurencí. V takovém případě by snad při prvních náznacích blížícího se kontaktu s něčím takovým stačilo Zemi trochu “postrčit”, aby byl tento kontakt trojitý. A do té doby by ovšem byla snaha spíše civilizaci na Zemi brzdit, aby mimo svou hvězdnou soustavu nevyletěla předčasně.

Svého času (a je to i ve starších postech na tomto blogu) jsem vyslovil teorii, že takovýmto retard faktorem by mohlo být náboženství, a to zejména “velká monoteistická trojka”, tj. judaismus, křesťanství a islám.
Nicméně stejně tak by mohla být takovým faktorem nezvládnutelná (leč lidstvo neschopná vyhubit) epidemie, jakou covid epidemie jednoznačně je. Epidemie covid, zejména pokud se lidstvo bude chovat stejně chaoticky a nesmyslně, jak se chová po skoro dva roky jejího dosavadního trvání, skutečně může vést ke zhroucení ekonomiky vyspělých zemí a následně civilizačnímu propadu někam na úroveň středověku.

Možná mají mimozemšťané jakousi “psychohistorii” (termín ze sbírky novel a románů o Nadaci od I. Asimova), kterou dokázali předvídat to, že budou lidem jejich vůdci odepírány účinné léky a vakcíny, a epidemie bude uměle udržovaná čistě pro zisk konkrétních lidí (jejich skupin), jimž přináší ekonomické a sociální benefity. Asi jako Hari Seldon předvídal, že při určitém stupni morálního rozkladu Galaktického impéria už ani kvalitní lidé v jeho čele, nebo v čele jeho armád, nebudou s to civilizační sešup zastavit a naopak budou při pokusu o něco takového nositeli degenerace zlikvidováni.

Proč tedy to pozitivní v nadpisu: Protože se jedná o možnost, v jejímž rámci bychom alespoň s nějakou nenulovou pravděpodobností mezihvězdný kontakt přežili a do jisté míry jako samostatná civilizace. Porážka a zničení civilizace by totiž nemusely znamenat výhradně fyzické zničení lidstva, ale jeho totální podmanění a začlenění na specifická (podřadná) místa v civilizaci dobyvatelů tedy likvidaci prakticky veškeré kultury lidí, včetně kulturních tradic a snad i jazyků). Škálu takového osudu lidstva popisuje SF od “štěnic” chovajících lidi jako krmivo (viz např. román “V bezvýchodném terénu” od autorů D. Weber a S. White), až po postavení lidí v mimozemské civilizaci v románu J. Pournelle “Janičáři”. Mimochodem, Weberův a Whiteho román má název špatně: správně by mělo být “V bezvýchodné situaci”. Je to jen jedna z mnoha ukázek blábolivosti a nejednoznačnosti angličtiny.

Aby tedy bylo jasno, moc této teorii nevěřím, ale nejsem schopen najít či vyspekulovat jediný fakt či logický konstrukt, který by vůči ní měl naprosto fatální následky a zcela ji postavil mimo teorie alespoň v raritních případech možné. Nechci vyvolávat žádnou paniku – od toho tu jsou vládní (a další oficiální, až po úroveň WHO) zprávy o průběhu epidemie. Ale pokud by alespoň jeden fatálně onemocnělý umíral s pocitem, že umírá na něco extrovního, mezihvězdný mor, a tím se obětuje v zájmu celého lidstva, a ten pocit mu udělal v posledních chvílích života dobře, pak to moje ťukání do klávesnice přece jen k něčemu bylo.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 12 633,00 Kč
Vybráno 36.09%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 782 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 4,42 out of 5)
Loading...
17 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)