59729728_665795227168066_8129626278119604224_o
8.5.2019
Kategorie: Historie

”Osvobození” Rudou armádou pohledem zbaveným patiny komunistického výkladu dějin

Sdílejte článek:

VJ

Původně už jsem chtěl tento příspěvek nechat zapadat prachem, jenže mezi jeho vznikem a dneškem se tu objevil spor, kdy BIS tvrdí, že výuka českých novodobých dějin probíhá v ruském narativu, tak jak se cca učila v době komunistického ČSSR.


Tuto skutečnost samozřejmě svorně popírají jak všichni komunisti, ruští kolaboranti, v čele s prezidentem země, tak i obyčejní občané, kteří neakceptují naše západní geopolitické ukotvení.

Podívejme se tedy na aktuálně připomínané výročí Pražského povstání a následného ”osvobození” Prahy Rudou armádou podívat pohledem zbaveným patiny komunistického výkladu dějin.

Co by měl vědět občan ČR před tím, než jde oslavovat vítězství stalinského SSSR ve Velké vlastenecké válce 1941-45 (protože ani dnešní putinské Rusko nic jiného nikdy neslaví), na ruskou ambasádu:

1. Začít můžeme třeba tím, že SSSR pomáhal nacistickému Německu překonávat poválečná (z I. světové války) armádní embarga, když nechával wehrmacht testovat jeho zbraně ve svých vojenských polygonech v SSSR. To i díky Rudé armádě sehraní a trénovaní Němci zpočátku tak válcovali Evropu.

2. Dále Sovětský svaz, jehož armádu zde včera připomínali Noční vlci s českými ocásky, materiálně a surovinově podporoval (za peníze) masově nacistické Německo, které tak mohlo mohutně zbrojit. 

3. SSSR taky podepsal podepsal 23. srpna 1939 pakt Molotov- Ribbentrop, tedy smlouvu o vzájemném nenapadení, navíc i vylepšený v zákulisí o dohodu o dělení Polska mezi obě velmoci. Tento pakt totiž uvolnil Hitlerovi ruce, který mohl přestat počítat se SSSR jako potenciálním nepřítelem a za týden na to přepadl Polsko a zahájil II. světovou válku turném po západních zemích Evropy- ještě jednou připomínám, bylo to díky smlouvě o neútočení mezi wehrmachtem a Rudou armádou. V tento den se SSSR a Rudá armáda stali oficiálním spojencem nacistického Německa, které mj. už od března toho roku okupovalo zbytek ČSR.

4. Tato Rudá armáda vtrhla do východní části Polska o 16 dní později, počínala si cca stejně jako nacisti na západě. Mimo jiné vyvraždila v Katyni zhruba 15 000 zajatých polských důstojníků a dalších 10 000 příslušníků polské inteligence, elity národa.

5. Ještě do přepadení SSSR Německem okupuje sovětská armáda Pobaltí, Besarabii patřící Rumunsku, (dnešní Moldavsko) a přepadl Finsko. To se víceméně úspěšně bránilo a po podepsání příměří ztratilo jen 10% svého území.
A to vše na základě tajných dodatků smlouvy Molotov- Ribbentrop, tedy podepsaného spojenectví s nacistickou Třetí Říší.

6. To jak se SSSR na okupovaných územích choval dokládá vítání nacistických vojsk po jejich vpádu na západ SSSR. (To, že si nakonec domorodci nepomohli, je věcí druhou).
Jeden příklad za všechny: ve věznici ve Lvově věznila NKVD asi 1500 lidí, těch, které podezřívala z ukrajinského separatismu, politických vězňů. Když se ke Lvovu blížila německá armáda, tak aby se s vězni nemusela Rudá armáda zdržovat, všechny je odvedla do konírny věznice (bývalá kasárna) a tam je postřílela- klasicky, kulkou do týla.

7. Stalin následně pomocí Rudé armády deportoval z Pobaltí cca desítky tisíc lidí do táborů na Sibiři, kde většina našla svou smrt. 

8. Po celou tuto dobu války saturoval SSSR Německo surovinami a dokonce mu pro válečné účely (okupace Norska např.) zapůjčil přístav v Murmansku.

9. Obchodní výměna Německo (nacistické)- SSSR:

1939: 61 milionů říšských marek
1940: 600 milionů říšských marek
1941: do útoku na SSSR 22.6.= 425 milionů říšských marek.
SSSR se stal hlavním dodavatelem surovin Německé říše, odříznuté díky britské blokádě od světového trhu.
Poslední kontingent strategických surovin vyslal Stalin ještě 22. června 1941

10. Sovětský svaz všechny uprchlíky z německých okupovaných území vracel zpět, čímž je vystavil smrtelnému nebezpečí, později je internoval ve svých dálněvýchodních gulazích, jako vězně na nucené práce. Jako stráže samozřejmě komunisti používali Rudou armádu.

11. Velká vlastenecká válka: období po napadení Sovětského svazu Německem.
Průběh války je všeobecně znám, snad jen několik postřehů. Už od začátku věděl Stalin, že pokud se situace obrátí a SSSR začne vítězit použije Rudou armádu a svoje tajné služby ke zvětšení svého impéria. A tak z emigrantů všech národností vytvářel loutkové exilové vlády, které měly časem, na území, které neosvobodí, ale DOBUDOU Rusové, vytlačit exilové vlády sídlící převážně v Anglii.

12. Proto taky, ač to původně nechtěl, nechal naše utečence internované v táborech a naše Volyňské Čechy sestavit armádní sbor, který byl ovšem zásadním způsobem indoktrinován českými stalinskými komunisty.

13. Proto nechala Rudá armáda navzdory slibům padnout SNP (vedli jej nekomunisté, v čele s Golianem a Viestem- oba mj. díky tomu nakonec Němci zajati a popraveni)

14. Proto nechala Rudá armáda vykrvácet – a to doslova, a zničit – a zase doslova, Warszawu v jejím povstání v roce 1944, kdy opět navzdory slibům a dokonce navzdory výzvám velitelů Rudé armády k tomuto povstání, nebylo Polákům pomoženo. Armija Krajowa, která povstání organizovala, byl totiž nekomunistický projekt.
Při a po rozdrcení povstání zemřelo včetně civilistů cca 200 000 lidí. Cílená nepomoc Rudé armády ovšem znamenala konec nekomunistických ozbrojených složek a tak mnohem snadnější pozdější převzetí moci.
Tohle všechno označuje SSSR a dnešní Rusko jako Velkou vlasteneckou válku.

15. Pražské povstání: opět totéž pozdní příchod Rudé armády, boje v Berlíně skončily už 2.5., rozkaz k tažení na Američanům,(kteří se několikrát dotazovali na možnost zahájení operace osvobození Prahy, kterou měli smluvně zakázanou) zapovězenou Prahu, přišel až 6. května.

16. Ano, Sověti byli boji v Berlině vyčerpáni a dříve asi vyrazit nemohli, ale než by nechali Prahu osvobodit US Army, raději vydali všanc nacistům.

17. Nekomunistické vedení povstání proto požádalo už ustupující armádu vlasovců (ROA, Ruská osvobozenecká armáda, převážně němečtí zajatci z řad Rudé armády, který by buď zavraždil Stalin- zajetí= zrada=smrt, nebo Němci v koncentrácích). Bojovala proti Stalinovi. Tedy tomu, který zavraždil desítky milionů jejich nevinných spoluobčanů. Na druhou stranu se i oni dopouštěli válečných zločinů, jako většina armád II.WW.

18. Tato armáda se už vrátila z ústupu k americké linii, z jižního Berounska do Prahy a svým bojovými zkušenostmi a výzbrojí zcela jednoznačně Prahu zachránila před masakrem nacistických vojsk, která přes ni urychleně potřebovala ustoupit k Američanům.
Vlasovci odvrátili útok na jihu a severu Prahy, obsadili letiště a ovládli boje v okolí Pankráce.

19. Za tuto pomoc požadovali záruky poválečné beztrestnosti, které jim Praha nejprve slíbila, ale po příjezdu emisarů Rudé armády, ještě v době povstání, byly záruky vlasovcům odvolány a ti začali následně tedy spěchat, aby stihly uzávěru americké linie u Rokycan a okolí. (8.5. 23:00)
Tu bohužel, právě díky pomoci povstání, nestihli…

20. Rudá armáda dorazila do už osvobozené Prahy den po podepsání příměří a už vyčistila jen izolované fragmenty odporu Němců, kteří nestihli včas ustoupit.
V bojích o Prahu tak zemřelo 300 vlasovců a 30 vojáků Rudé armády (A asi 2500 Čechů)

21. SSSR, na jehož ambasádu se letos, jako každoročně, opět 9. května slétnou tuzemští ruští kolaboranti, v průběhu pražského povstání zakázal- i přes urgentní prosby povstalců a Američanů, dodávat přes výsadky jakékoliv zbraně. 10 US letadel B-24 se tak muselo na poslední chvíli nad Alpami otočit, na rozkaz Moskvy a zrovna tak z Londýna ani nevystartovalo 24 letadel s dvěma výsadky našich kluků Chromium a Churchmann, navíc napěchovaná zbraněmi pro povstání. Rudá armáda striktně trvala na tom, že v jejich operačním prostoru se nesmějí pohybovat žádná cizí letadla. Ani ta, která by mohla ulehčit situaci povstalců.

22. V Praze pak Rudá armáda zabíjela raněné vlasovce přímo na jejich nemocničních lůžkách (desítky případů), jiné nahnala k vykopaným jámám na Olšanech a u nich je postřílela, další taková hromadná vražda se stala například v Jinonicích. Další pak zavlekla do SSSR a zabila tam, nebo je utýrala smrtí v gulazích. Celkem bylo takto povražděno v Praze asi 150 příslušníků ROA.

23. U americké demarkační čáry v oblasti Lnář a Blatné zůstala armáda ROA, která se k ní dostala díky pomoci povstání v Praze pozdě. Tam byla napadena Rudou armádou a ačkoli první útok odrazila, po druhém se pokusila jednotlivě či po skupinkách rozprchnout do Brd. Tam byli postupně masakrováni Rudou armádou (upalování za živa, vláčení za vozidly, atd). Celou oblast označují historici jako jeden velký hrob Vlasovců.
Několika tisícům se přesto podařilo přejít tajně linii a několik dalších tisíc bylo transportováno do sibiřských gulagů.

24. V Praze začaly ihned řádit jednotky SMERŠ, které zatýkaly předválečné exulanty, kterým jsme poskytli útočiště a taky mnoho našich občanů, včetně jednoho z nejvyšších důstojníků armády generála Vojcechovského.
Rudá armáda takto deportovala kolem 8000 našich spoluobčanů z nichž většina se už nikdy nevrátila…

25. Podkarpatská Rus: toto ”osvobození” nás stálo i naše výsostné území, Podkarpatskou Rus. Už při jejím ”osvobozování” Rudou armádou v rámci bojů s Němci bylo odvlečeno několik desítek tisíc našich spoluobčanů do gulagů, v prosinci 1944 Rudá armáda a NKVD násilím vyhnaly představitele československé vlády ze země. Po celou dobu probíhala, opět pod vedením Rudé armády, násilná rusifikace země a ještě v roce 1947 bylo transportováno 20 000 bývalých Čechoslováků.
Celkově nám při tomto ”osvobození” bylo ukradeno 10% našeho území a cca třičtvrtě miliónu našich spoluobčanů se stalo rázem občany země s mnohem větší mírou chudoby, státního teroru a totalitní mašinérie.
Další tisíce našich spoluobčanů byli odvlečeny do SSSR a tam buď bez soudu zastřeleni, nebo zavřeni do gulagů, sovětských koncentračních táborů.

26. Navíc už od roku 1943 nejpozději se komunisti ve spolupráci s NKVD připravovali na převzetí moci v ČSR. Směřovali k tomu postupným ovládnutím silových pozic ve státě, cíleným rozkolem společnosti a instalací prokomunistických figurek v ostatních politických stranách. (Podobnost s dneškem čistě náhodná).
Puč, celý zosnovaný NKVD a sovětskými bezpečnostními poradci, byl už jen logickým vyústěním celé situace, kdy například Beneš Rusům a komunistům zbaštil vše, co mu naservírovali a za to potom, jako jejich užitečný (byť těžce nemocný) bl*ec jim naservíroval naší republiku.

27. Ukrajina: nejaktuálnější memento ruské expanzivní politiky vůči našemu prostoru a hlavní důvod dneška, proč se nenechat zatáhnout do Rusy kašírovaných oslav ”osvobození”. Před čtyřmi lety Rusko naprosto bezprecedentně anektovalo Krym a přepadlo východní část Ukrajiny. Tato Ruská agrese dosud stála životy cca 10 000 lidí (připomínám, že okupace naše SSSR v roce 1968- a opravdu, všechno řídili tehdy Rusové, ostatní armády a vlády je poslouchaly na slovo, stála životy cca 150 z nás a dodnes je z ní celonárodní trauma). A i v těchto měsících umírají nadále ukrajinští občané, jen za prvních pět dní v květnu zemřelo šest vojáků, bránících svoji zemi před okupanty.

28. Dnes, kdy Putinovo Rusko oficiálně ve své vojenské doktríně prohlásilo NATO, a tedy i nás, za svého nepřítele a pokouší se opět, ustanovit pomocí hybridní války (viz např. výroční zprávy BIS) svoje bývalé imperium, jim slouží každoročně 9. květen jako záminka, kdy pomocí hybridních operací (Noční vlci cestující po Evropě, pochody Nesmrtelného pluku, různé pietní akce, nebo naopak OSLAVY), kdy se snaží rozdrobovat narativ obyvatel a politiků EU k Rusku, vytvářet a posilovat spojenecké (kolaborační) vazby, atd, atd- a to vše pomocí oslav Dne vítězství a vzpomínky na veterány, o které se doma ovšem Putinův stát postarat odmítá a ti kolikrát živoří v té nejtěžší chudobě.
Ostatně nikdo nemůže nevidět, že setkání 9. května na ruské ambasádě v Praze nebude, kromě několika nutných společenských návštěv (velvyslanec USA např.) ničím jiným než pouhým setkáním všech možných veřejně známých proruských kolaborantů a jiných osob jejichž zájmy v ČR se kryjí se zájmy Ruské federace v ČR.

Alespoň některé odkazy zde:
https://www.idnes.cz/…/vlasovci-a-praha.A150502_165722_voje…
http://www.totalmag.cz/…/3530-praske-povstani-08-tak-trochu…
https://www.tyden.cz/…/o-znasilnovani-rudoarmejci-prichazej…
https://g.cz/meli-bychom-slavit-osvobozeni-rudou-armado/…

ZDROJ

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč

Celkem za měsíc: 9 450,00 Kč
Vybráno 27.00%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 868 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (44 votes, average: 2,98 out of 5)
Loading...
209 komentářů