green2020
18.6.2021
Kategorie: Společnost

Opravdu je třeba poslouchat odborníky

Sdílejte článek:

PERGILL

Ekologičtí aktivisté se zaklínají tím, že “je nutno, aby politici poslouchali odborníky”. Pochopitelně, v souvislosti s bojem proti “klimatické katastrofě”. Jaké jsou s tím spojeny problémy?

 

Proč jen v případě klimatu?

Ekologičtí aktivisté jsou obecně antiscientističtí a v naprosté většině bojují proti tomu, co věda vytvořila, případně bezpečnost čehož garantuje.

Dá se zmínit např. boj ekologů proti GMO, který má naprosto jednoznačně negativní ekologický dopad. Ekologové blokují technologie, které jsou výrazně šetrnější vůči krajině (menší počet nutných agrochemických zásahů, větší výnos na jednotku plochy, tudíž menší zábory krajiny pro zemědělskou činnost při stejných výnosech apod.). Z GMO brambor lze vytvářet biologicky rozložitelné fólie, blokují to ekologové.

“Škodlivost” GMO byla opakovaně a bez jakýchkoli pochybností vyvrácena a práce, které ji “dokazovaly”, byly jasně usvědčeny jako podvodné. V naprosté většině případů jsme s to rozpoznat GMO plodiny od non GMO jen proto, že jsou do nich (na základě tlaku ekologů) uměle umístěny speciální markery, které je jako GMO označují. GMO plodina bez těchto markerů by v naprosté většině případů (respektive výrobky z ní) nebyla rozeznatelná. V tom zbylém procentu je GMO plodina rozpoznatelná především benefity pro konzumenta, jako je vyšší obsah některých nutrientů nebo vyšší obecná kvalita a méně známek napadení škůdci (což se týká i technických plodin).

Přesto ekologové proti GMO zuřivě bojují, bez ohledu na škody a i ztráty na životech, které tím způsobují.
Ekologové bojují proti kvalitnějším továrnám (vyrábějícím s menší ekologickou zátěží kvalitnější, rovněž ekologickou zátěž snižující, výrobky), účinnějším elektrárnám (které vyprodukují stejné množství elektřiny při nižší ekologické zátěži, včetně produkce bubáka jménem CO2), proti dopravě (včetně dopravy ekologicky šetrnější, jako jsou vodní cesty) apod.

Všechny tyto případy (a mnohé další) ukazují, že jsou to ekologové, kdo neposlouchá vědce, či vědu.

Klima a věda

Opakovaně jsem se tu zmínil, že IPCC a na něj navázané organizace nelze dost dobře označovat za vědecké. Jedná se o ryze politické instituce, které vědeckost pouze předstírají. Na druhé straně ovšem ona nevědeckost těchto institucí má své hranice, za nimiž by už byla natolik zjevná, že by je to poškodilo. Z toho důvodu se jejich prognózy drží při zemi a ony katastrofy, jimiž hrozí, plánují za horizont dožití současných lidí, aby nebyli nenastoupením těchto katastrof diskreditováni alespoň jejich současní hlasatelé.

Ekologičtí aktivisté ovšem drasticky i tak sporné údaje IPCC a dalších institucí nadhodnocují: Ledovce na Himalájích mají roztát ne za tři sta let – či tisíc let, ale za třicet let. Katastrofální oteplení nepřijde v roce 2400 a nebude o jeden stupeň, ale přijde v roce 2040 a bude o čtyři stupně apod.

Takže i kdybychom považovali IPCC a spol. za vědce, tak neříkají nic z toho, co předvádějí “rebelové za klima” a podobné skupiny ekošílenců. IPCC velmi opatrně naznačuje, že bez jaderné energie bude dekarbonizace neproveditelná, ekošílenci jsou proti výstavbě jakýchkoli uhlíkově neutrálních zdrojů energie, ať už jde o to jádro, nebo např. o využití geotermální energie.

Další ignorance

Ekologové ignorují skutečnost, že za stabilní zdroje energie, jako jsou uhelné elektrárny, prostě neexistuje žádná reálná náhrada. Ignorují jasná fakta, že tyto zdroje prostě OZE nenahradí, byť je to doloženo zcela jasně statistikami spotřeb jednotlivých druhů energie, záznamy o produkci energie OZE a její potřeby v síti. Ignorují i bazální ekonomické rozvahy (na úrovni počtů pro základní školy), porovnávající náklady na výrobu jedné kWh v OZE a v jádře. Maximálně blábolí něco o “úžasných technologiích” ukládání energie do článků, z nichž mnohé existují pouze jako počítačový model, který snad ani dosud nebyl v praxi vůbec vyroben a vyzkoušen.

Ekologové rovněž ignorují opakovaně prokázaný fakt, že plyn je prakticky stejně “skleníkový” jako uhlí, protože tu polovinu CO2, kterou nevyprodukuje, dostatečně substituují úniky metanu při těžbě a distribuci, kterým nelze při používání současných technologií zabránit.

O takových drobnostech, jako že velice často odkazují na zdroje, které byly dalším výzkumem, někdy i těch samých vědců, kteří publikovali ony citované práce, vyvráceny. To se týká i oné původní často citované teorie vztahu mezi CO2 a klimatem, kterou S. Arrhenius publikoval, nicméně později ji zavrhl.

GMO a klima

Jednou z mála jakž takž racionálních technologií získávání “alternativní” energie je pěstování biomasy, ať už na biopaliva, nebo bioplyn (ovšem pozor, úniky metanu jsou i zde silně skleníkové) nebo přímé pálení v neupravených či nepatrně upravených kotlích tepelných elektráren.

Současná situace je taková, že se ve jménu ekologie či “záchrany planety” drancují pralesy po celém světě, přeměňují se na štěpku nebo pelety, a ty se vozí, často delší trasou než odpovídá polovině délky rovníku, do “ekologicky uvědomělých” států, kde se tyto materiály spalují v kotlích tepelných elektráren. Zemím třetího světa je vyčítáno drancování tamní přírody, ale to, že jsou např. amazonské pralesy káceny na štěpku, pálenou v “ekologicky šetrných” zemích, se vyčítá té Brazílii a nikoli těm, kdo pro toto počínání vytvořil ryze umělou “ekologickou” poptávku.

Pěstování biomasy má jeden zásadní zádrhel, a tím je malá účinnost fotosyntézy. Ta sice dokáže zachytit dostatek sluneční energie (víc než fotovoltaický panel), ale následně je na cestě k tvorbě sacharidů z vody a CO2 “úzké hrdlo” v jednom z velmi starých enzymů (mají ho už fotosyntetizující prokaryonta), jehož účinnost je (v porovnání s ostatními enzymy zapojenými do fotosyntézy) velmi nízká. Vede to k hromadění toxického produktu (který tento enzym zpracovává) v chloroplastu. Rostlina se nakonec brání kompletním vypnutím fotosyntézy, což vede k paradoxnímu jevu, že ráno a v podvečer běží fotosyntéza v rostlinách naplno a kolem poledne (není-li zataženo), je vypnutá, přestože právě v té době slunce dodává nejvíc energie. Zahradníci to běžně řeší tím, že na okna skleníků dávají rohože, nebo natírají skla vápnem, ve foliovnících nevadí i méně průsvitné fólie. Bylo prokázáno, že GM zákrokem lze onen enzym (úpravou příslušného genu) opravit natolik, že účinnost fotosyntézy vzroste až na sedminásobek.

Důsledky jsou jasné: V současné době je produkce biomasy velice problematická. Je známo, že pro vypěstování řepky a následnou výrobu jednoho litru bionafty z ní je nutné spotřebovat energetický ekvivalent cca 1,1 litru nafty. Dílem opravdu jako naftu pro pohon pojízdné zemědělské techniky, dílem jako energii pro provoz chemické továrny. Není proto nutné se divit, že velcí producenti ropy a výrobků z ní jsou “silně pokrokoví” a pěstování bionafty silně podporují. Jen o málo výhodnější je produkce bioetanolu (vyplatí se prakticky jen tehdy, když do ni jde nějaký organický odpad, který by vznikal i bez existence této výroby).

Výroba bionafty se vyplatí jen proto, že tímto způsobem “naplňujeme kvóty”, předepsané EU, přičemž alternativní způsoby jejich naplňování, např. masívní výstavba fotovoltaických elektráren, by byly ještě nákladnější a spojené s ještě většími ekologickými škodami.

Pokud by se ovšem na výrobu litru bionafty spotřebovaly jen asi dvě deci nafty, znamenalo by to, že z každého litru spotřebované nafty (nebo jejího energetického ekvivalentu) by se vytěžily čtyři litry další nafty, která by byla použitelná na další účely, tak už by přestala být tato výroba ekologický a ekonomický nesmysl. Pochopitelně, obdobně by se zlepšila bilance pěstování biomasy na pálení nebo na výrobu etanolu či metanu.

Něco podobného však ani EU ani ekologické organizace, pochopitelně, připustit nemohou. Znamenalo by to jejich těžké poškození.

Pokud tedy ekologové či ekologičtí aktivisté volají po tom, aby byli posloucháni odborníků, je to jen jakási obdoba onoho známého “zloděj volá ‘chyťte zloděje'”. Ekologové odborníky prakticky zcela ignorují.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Alexandra Sklenková 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Martin Ovsenak 200,- Kč, Jan Nedved 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Miroslav Bojanovský 300,- Kč, Jiří Fridrich 100,- Kč, Oldřich Smejkal 999,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Luděk Tesarčík 200,- Kč, Blahomír Skoupý 444,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč

Celkem za měsíc: 12 887,- Kč
Vybráno 36.82%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 825 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 4,93 out of 5)
Loading...
15 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)